Nedir.Org *

01 | Eş Anlamlı Kelimeler
02 | Eş sesli kelime örnekleri
03 | Sıfat
04 | Betimleme
05 | Zıt Anlamlı Kelimeler
06 | Sesteş Kelime Örnekleri
07 | Siyasi Alanda Yapılan İnkılaplar
08 | Zamir
09 | Panel
10 | Mesnevi
11 | Biyografi
12 | Güzel Sanatlar
13 | Perspektif
14 | Feodalite
15 | Söz Sanatları
16 | Klasik Batı Müziği
17 | Tanzimat Fermanı
18 | Zarf
19 | Yan Anlam
20 | Anlatım Türleri
21 | Marjinal
22 | Kültür
23 | Betimleme Örnekleri
24 | Konferans
25 | Cumhuriyetçilik
26 | Amaç-Sonuç Cümleleri
27 | Kaynakça Nasıl Yazılır
28 | Egemenlik
29 | Gerçek Anlam
30 | Saf Madde
31 | Soğuk ve Sıcak Renkler
32 | Sempozyum
33 | Grafik
34 | Milliyetçilik
35 | Yapım Ekleri
36 | Söyleşi
37 | Doğal Kaynak
38 | Kutadgu Bilig
39 | Simetri
40 | Halkçılık
41 | Empresyonizm
42 | Bohem
43 | Sebep - Sonuç İlişkili Cümleler
44 | Edat
45 | Sıfat Çeşitleri
46 | Fıkra Türünün Özellikleri
47 | Neden-Sonuç Cümleleri
48 | Kolaj
49 | Karenin Özellikleri
50 | Türkiyede Görülen İklim Tipleri
51 | Karışımlar
52 | Kurtuluş Savaşı
53 | Ünlü Düşmesi
54 | Devletçilik
55 | Divan Üyelerinin Görevleri
56 | Dikdörtgenin Özellikleri
57 | Vuslat
58 | Deneme Yazısı Örnekleri
59 | Bilimsel Araştırma Basamakları
60 | Dolaylı Anlatım
61 | Paradigma
62 | Kurultay
63 | Kesirleri Küçükten Büyüğe Sıralama
64 | Ünsüz Yumuşaması
65 | Deyim Anlam
66 | Münazara
67 | Anonim
68 | Kimya
69 | Bileşik
70 | Ses Olayları
71 | Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler
72 | Küçük Ünlü Uyumu
73 | Hava Kirliliği
74 | Dolaylama
75 | Nevrotik
76 | Devrik Cümle
77 | Narsist
78 | Katı Sıvı Gaz Maddeler
79 | Üçgenin Özellikleri
80 | Edebi Eser
81 | Atatürkün Spor ve Sporcular Hakkında Söylediği Sözler
82 | Sanat
83 | Karikatür
84 | helenizm
85 | Millet
86 | Haçlı Seferleri
87 | Realist
88 | Beşeri Ortam
89 | Yönümüzü Nasıl Buluruz
90 | İletişim Öğeleri
91 | Marmara Bölgesinin İklimi
92 | Mecaz Anlam Örnekleri
93 | Hava Kirliliğinin Nedenleri
94 | Fasıl Müziği
95 | Edebi Sanatlar
96 | Uzunluk Ölçü Birimleri
97 | Kelimede Anlam
98 | Sunum
99 | Ünlü Türemesi
100 | Laiklik
101 | Özkütle
102 | Saf Madde Örnekleri
103 | humanist
104 | Belgisiz Sıfatlar
105 | Radikal
106 | Entegrasyon
107 | Renklerin Anlamı
108 | Subjektif
109 | Karşılaştırma Cümleleri
110 | Senkronizasyon
111 | Plato
112 | oportünist
113 | Sözcükte Anlam
114 | Türemiş Kelime
115 | Sanatcı Zanaatçı Farkı
116 | Sosyal Grup
117 | Papirüs
118 | Atatürkün Savaştığı Cepheler
119 | Paragraf
120 | Pozitivizm
121 | mistik
122 | Soyut Anlam
123 | vurmalı çalgılar
124 | Ulama Örnekleri
125 | Derebeylik
126 | Terim
127 | Sıfat Örnekleri
128 | Islahat Fermanı
129 | Bağlaçlar
130 | Müşteki
131 | Birey
132 | Terim Anlam
133 | Harita
134 | Ulaşım
135 | zanaatçı
136 | Basit Kelimeler
137 | Adonis
138 | Sürrealizm
139 | Dil - Kültür - Edebiyat İlişkisi
140 | Ünlü Daralması
141 | Basit Kesir
142 | entegre
143 | Sagu
144 | Mesnevilerin Özellikleri
145 | Öyküleme
146 | Yazı Türleri
147 | Sevr Antlaşması
148 | Telli Çalgılar
149 | totem
150 | Spesifik
151 | Atatürk İlkeleri
152 | Ritüel
153 | Maden
154 | ihtiras
155 | Kronik
156 | İlkçağ
157 | Çiftçilik
158 | Yakın Anlamlı Kelimeler
159 | Sesteş
160 | Bileşik Kesir
161 | Kervansaray
162 | Türkiyedeki Volkanik Dağlar
163 | Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar
164 | Röportaj
165 | Türk Edebiyat Tarihi
166 | Soyut
167 | Görsel Sanatlar
168 | Kütle
169 | Osmanlıda Toprak Yönetimi
170 | Pusula ile Yönümüzü Nasıl Buluruz
171 | Zarf Tümleci
172 | Rönesans
173 | Ek Fiil
174 | Obsesif
175 | Homojen
176 | Sosyal Bilimler
177 | Şaman
178 | Hacim
179 | antoloji
180 | Anlatım Bozukluğu
181 | Federal Yapı
182 | Dönüşlülük Zamiri
183 | Televizyonun Yararları ve Zararları
184 | Malignite
185 | Yönler
186 | Haçlı Seferlerinin Nedenleri ve Sonuçları
187 | algı
188 | Garip Akımının Özellikleri
189 | Olimpiyat
190 | Ziggurat
191 | Osmanlı Divan Üyeleri
192 | Pragmatizm
193 | Bilgi Şöleni
194 | zaaf
195 | Maddenin Plazma Hali
196 | Kinaye
197 | İyonik Bağ
198 | Valinin Görevleri
199 | Körfez
200 | Yağmur
201 | Somut Anlam
202 | Belirtili İsim Tamlaması Örnekleri
203 | Genotip
204 | Lisans
205 | Pedagog
206 | klişe
207 | Otobiyografi Nasil Yazilir
208 | Haber Yazısı
209 | mihrap
210 | Firavun
211 | Soru Sıfatları
212 | Saltanat
213 | Tarih Çağları
214 | Delta
215 | Dini Tasavvufi Halk Edebiyatı Türk Şiiri
216 | Belgisiz Zamirler
217 | Resimli Grafik
218 | Sansasyonel
219 | Kronoloji
220 | Açık Oturum
221 | Sansasyon
222 | Türkiye Nüfus Özellikleri
223 | Global
224 | kitle
225 | Pagan
226 | Ozan
227 | Eş Anlamlı Sözcükler
228 | Kist
229 | Spekülatif
230 | Islahat
231 | Şiir Türleri
232 | Süpervizör
233 | Tanzimat Dönemi Edebiyatı
234 | Işıma
235 | Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Yaptığı Çalışmalar
236 | Fantastik
237 | Dilekçe
238 | ütopik
239 | heterojen karışım
240 | Editör
241 | Hidroelektrik Santrali
242 | Nesnel Anlatım
243 | Zıt Anlam
244 | Müstehcen
245 | Romantizm
246 | Trafik Kazaları ve Alınacak Önlemler
247 | Mensur Eser
248 | Propaganda
249 | Vehim
250 | Mürşit
251 | Televizyonun Yararları
252 | Gezi Yazısı Türünün Özellikleri
253 | Literatür
254 | düalizm
255 | Virman
256 | Statü
257 | Habitat
258 | Külliye
259 | İsim Kökü Örnekleri
260 | Mağrur
261 | Birim Kesirler
262 | Birleşik Sıfatlar
263 | Taşra Teşkilatı
264 | Kesirleri Şekil Üzerinde Gösterme
265 | Ana ve Ara Yönler
266 | Protestan
267 | Klasik Türk Müziği
268 | Adlaşmış Sıfat
269 | Element
270 | Dış Kuvvetler
271 | Manzum Eser Nedir
272 | liyakat
273 | Atom
274 | Evren
275 | Sentez
276 | Ses Kirliliği
277 | Miri Arazi
278 | Sert Ünsüzler
279 | Radyasyon
280 | La Fontaine
281 | Rapor Nasıl Hazırlanır
282 | Divan-ı Hümayun Görevleri / İşlevi
283 | Ünsüz Sertleşmesi
284 | mabet
285 | Kavimler Göçünün Sebepleri ve Sonuçları
286 | Süspansiyon
287 | Yan Flüt
288 | Endemik
289 | Doğrudan Anlatım
290 | Devlet
291 | Dejenerasyon
292 | Sayı Sıfatları
293 | Pençik Sistemi
294 | Amazon
295 | Sayıların Yazımı
296 | Harf Çeşitleri
297 | Neden Sonuç İlişkisi
298 | Jeolog
299 | Amaç Sonuç Cümlelerine Örnekler
300 | Endemik Bitki
301 | Çello
302 | Departman
303 | Strateji
304 | Görenek
305 | Tarihi Nesne
306 | Narsizm
307 | Tanzimat Fermanının Getirdiği Yenilikler
308 | katolik
309 | Liberalizm
310 | Vakıf
311 | Sosyal Statü ve Roller
312 | Dağ
313 | Neoklasik
314 | Niteleme
315 | Tutanak Nasıl Yazılır
316 | Toplumsal Hareketlilik
317 | Peşrev
318 | Öznel Anlatım
319 | Yenilenemez Enerji Kaynakları
320 | Bilişim Nedir
321 | Düşünce Yazısı
322 | Tamsayılı kesirleri sayı doğrultusunda gösterme
323 | Monolog
324 | Biyografinin Özellikleri
325 | alegorik
326 | Efsane
327 | Eskiz
328 | Karekök Nedir
329 | Kongre
330 | Trajedi
331 | Yapay Destan
332 | Üç Şehitler Destanı
333 | Obsesyon
334 | Vurgu
335 | Soyut ve Somut Anlam
336 | çerkez
337 | Betimleyici Anlatım
338 | İçgüdü
339 | Yerçekimi
340 | Ortaçağ
341 | zanaat
342 | Olay Yazısı Nedir
343 | Türkiyedeki Kıvrım Dağlar
344 | endeterminizm
345 | determinizm
346 | Skolastik
347 | X Kromozomuyla Taşınan Hastalıklar
348 | nirvana
349 | Tamsayılı Kesir
350 | Orkestra
351 | Gözlem
352 | Kaynaştırma Harfleri
353 | Anonim Halk Şiiri
354 | Yan Cümlecik
355 | Beşeri Unsur
356 | Halk Oyunu
357 | Sözde Özne
358 | Benzetme
359 | ortodoks
360 | Komünist
361 | Pekiştirme Sıfatları
362 | Eklem Çeşitleri
363 | Lehçe
364 | Kaynakça
365 | Şiirde ana duygu nasıl bulunur
366 | mazmun
367 | Koşul (Şart) Cümlesi
368 | Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar
369 | Empirizm Nedir ve Empiristler Kimlerdir
370 | Kültürel Öğe
371 | klarnet
372 | prodüksiyon
373 | Otobiyografi Örnekleri
374 | Şiirde Yorum
375 | holigan
376 | Kısaltmaların Yazımı
377 | Niteleme Sıfatları
378 | Renk Çarkı
379 | Sanayi Devriminin Osmanlı Üzerindeki Etkileri
380 | Renklerin Psikolojik Özellikleri
381 | serenat
382 | Güdü
383 | ateşe
384 | Eskiden kullanılan ölçü birimleri
385 | Ünlü Düşmesi Örnekleri
386 | Dik Açılı Üçgenin Kenar ve Açı Özellikleri
387 | Rasathane Tarihçesi
388 | Tükenmeyen Doğal Kaynaklar
389 | Kaynaştırma
390 | Atatürk Zamanında Ölçü Birimlerinde Yapılan Değişiklikler
391 | Nazım Birimi
392 | Zıt Anlamlı Kelime Örnekleri
393 | Erozyonun Zararları
394 | Kırağı
395 | medeniyet
396 | Medrese
397 | Halifeligin Kaldırılması
398 | etnik
399 | Vecize Örnekleri
400 | Enderun Mektebi
401 | Devletçilik İlkesi
402 | Ek Eylem
403 | Düzlem
404 | Obruk
405 | Şiir ve Gelenek
406 | Medcezir
407 | Permütasyon
408 | Asit Yağmuru
409 | Osmanlı Divan Örgütü Üyeleri ve Görevleri
410 | Regl
411 | Belirtme Sıfatları
412 | Göç Çeşitleri
413 | Azaplar
414 | Büyük Ünlü Uyumu
415 | İyonik Bileşikler
416 | Gelenek
417 | Nişancının Görevleri
418 | Enerji Dönüşümü
419 | Modern Şiir Geleneği
420 | Özne
421 | Feodalizm
422 | Saf madde ve karışım arasındaki farklar
423 | Karekök Nasıl Bulunur
424 | Karşıt Anlamlı Cümleler
425 | Ayın Evreleri
426 | İklimi etkileyen faktörler
427 | Roman Çeşitleri
428 | Mecaz Anlamlı Kelimeler
429 | Tanzimat Döneminde Ortaya Çıkan Edebi Eserler
430 | Sanat Akımı
431 | Vecize
432 | Sembolizm
433 | deklarasyon
434 | Dilin yozlaşmasıyla ilgili bir kompozisyon örnekleri
435 | Achilles
436 | agresif
437 | Polis
438 | Bağımsızlık
439 | Realizm
440 | 3D Nedir ?
441 | Rock
442 | lejant
443 | Zamir Örnekleri
444 | Atatürkün Hayatını Anlatan Şiirler
445 | Ekonomik Alanda İnkılaplar
446 | Viyola
447 | Kapıkulu Süvarileri
448 | Akdeniz İklimi
449 | Beyhude
450 | absürd
451 | Mutlakiyet
452 | Dalga Aşındırma Biriktirme Şekilleri
453 | Soru zamirleri
454 | Türk Kültürünün Özellikleri
455 | Tarih Öncesi Çağlar
456 | Türk Edebiyat Tarihi Bölüm 2
457 | Uzun Kemik
458 | Edatlar
459 | Birleşik Kelimeler
460 | formel-enformel
461 | Sanayi Devriminin Sonuçları
462 | Biçim
463 | Bayrak neyi temsil eder
464 | Panorama
465 | Şiirde Tema
466 | Tarım
467 | zevce
468 | Resmi Mektup
469 | En seyrek nüfuslu il hangisidir
470 | Bileşik Örnekleri
471 | Flora
472 | Bileşik kesirleri sayı doğrultusunda gösterme
473 | Ses Kirliliğinin İnsan Sağlığına Etkileri
474 | Pusula
475 | İkileme
476 | Termometre
477 | Golgi Aygıtı
478 | Dikdörtgen
479 | Ortak Kök
480 | gurme
481 | Karasal İklim
482 | Vajina
483 | İbn-i Sinaya Neden Avrupada Bilginlerin Hükümdarı Denilmiştir
484 | Erezyonun Nedenleri
485 | Dinamometre Nasıl Yapılır
486 | Düşünme
487 | küstah
488 | Tezli Roman
489 | Ada Nedir / Yarımada Nedir
490 | Amaç Sonuç Cümlesi
491 | Bağlam
492 | Osmanlıda Vakıf Sistemi
493 | Marmara Bölgesi Halk Oyunları
494 | Tonlama
495 | İlgi Zamiri
496 | Tezat
497 | Matbaa
498 | Mecaz-ı Mürsel
499 | Yaya Geçidi
500 | Madenler Nerelerde Kullanılır

Çıkış yapmak istediğine emin misin?

Evet Vazgeç

Birşey Unutmadın mı ?

Sitemizi facebookta paylaşarak bize destek olabilirsin: