Yükleniyor...
Arkadaşlık Önerileri
Arkadaş Ara Ayarlar
 • Hiç takip isteği bulunmuyor..
Hepsini Göster
Chat / Mesaj
Ayarlar
 • Hiç mesajınız bulunmuyor..
Hepsini Göster
Bildirimler
Hepsini Göster
 • Hiç bildiriminiz bulunmuyor..
Bildirimleri Sil

Ara Bul!

Ödevlerin, dersin, sınavın için aradığın herşey detaylı aramamızda. Aşağıdaki sekmeleri kullanarak aradığın konu hakkında resim, slayt & sunum & powerpoint, ödev ve videoları ayrıca listeler halinde görebilirsiniz.

friends
0
Metin İçerik
0
Resim İçerik
0
Sunum İçerik
0
Video İçerik
299088

Metin Türleri Nelerdir?

ROMAN İnsanların yaşadıkları ya da yaşayabilecekleri olayları, yere, zamana ve şahsa bağlayarak anlatan eserlere roman denir.*Romanda olaylar geniş ve ayrıntılı olarak anlatılır.*Ana olay etrafında olaycıklar vardır.*Şahıs kadrosu geniştir.Karakter çözümlemeleri..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 1
 • Video Eki: 1
80305

Gazete Çevresinde Gelişen Metinler

Gazete, Tanzimat döneminde hayatımıza girmiştir. 1831 yılında Takvim-i Vakayi (ilk resmi gazete), 1840 yılında Ceride-i Havadis (ilk yarı resmi gazete), 1860 yılında Tercüman-ı Ahval (ilk özel gazete) gazeteleri çıkarılmıştır. Gazetecilik toplum yaşa­mımızda daha sonra..
 • Resim Eki: 2
 • Dosya Eki: 1
 • Video Eki: 1
41735

Edebi Metin

Edebi metin: İnsanların iç dünyasında zevk uyandırmak ve onları etkilemek için ortaya konulan edebi yazılardır. Şair ve yazarlar bu etkiyi gerçekleştirmek için kelimeler üzerine yoğun ve derin anlamlar yükler, kimisi şekil açısından bunu yakalamak ister kimi de anlam..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
38733

Sanatsal (Kurmaca) Metinler

Destan, halk hikâyesi, masal, fabl, öykü, roman, tiyatro gibi türleri kapsar.Bu türlerde anlatılanların bir kısmının hiçbir gerçeklik temeli yoktur. Masal, fabl gibi türler bu gruba dâhil edilebilir.Bir kısmı istenirse gerçeklikten hareket edilerek, istenirse tümüyle tasarlanarak..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 1
31617

Bilimsel Metin Örnekleri

1 - Antartika Antartika’da uzun kutup gecesi güneşin ufuktan yükselmesiyle biter ve altı ay sürecek gündüz başlar. Çok geçmeden smokinlerini giymiş penguen sürüleri, kısa bacakları üzerinde hoplayarak ilerlemeye başlar. Önlerinde yürümeleri gereken yüzlerce kilometre..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
23815

Uygur Metinleri

Uygur metinleri Köktürk devleti yıkıldıktan sonra tarih sahnesinde Uygurları görürüz. Yeni bir din arayışıyla Budizm’i benimseyen Uygurlar, Uygur yazısı ve Mani, Brahmi yazılarıyla taş ve kâğıt üzerine yazılmış çeşitli metinlerle kütük basması eserler..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
20851

Göstermeye Bağlı Edebi Metinler

GELENEKSEL TÜRK TİYATROSU MEDDAHHoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren sanatçılara meddah denir. Meddahlık için tek adamlı tiyatro da diyebiliriz. Meddah, tiyatronun bütün kişilerini varlığında birleştiren bir aktördür. Türk halk zekasının ve halkın, olayları..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 1
 • Video Eki: 3
19266

Edebi Metinlerde Dilin İşlevi

Edebi Metinlerde Dilin İşlevi Nelerdir ? Edebi metinlerde dil şiirsel işlevde kullanılır. • Edebî metinlerde, şiirsel işlevinin hâkimiyetinde dilin diğer işlevleri de kullanılır. • Bazı metinlerde, birkaç işlev birlikte kullanılabilir. • Dil..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
16140

Bilimsel Metin Nasıl Yazılır

Bilimsel Metin Nasıl Yazılır? (Bilimsel Metin = Öğretici Metin) Bilimsel yazı, bilgiyi öğretme, doğruluk ve yenilik için yazılan yazı türüdür. Kendine özgü bir anlatım tarzı vardır. Yazı, dile dayanır. Dil ortak anlaşma aracıdır. Belli kural ve tekniklere dayanarak yazılan..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
15218

Anlatmaya Bağlı Metinler

- Bu metinlerde anlatıcı yaşanmış ya da tasarlanmış gerçeklikten alınan bir olayı kendince yorumlayıp dönüştürerek anlatır. - Sanatçı dış dünyadan aldığı gerçekliği kendi duygusu iç dünyası yaşadığı dönemin özellikleriyle ve ve düşünceleriyle yoğurur. -..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
13450

Karahanlı Metinleri

Karahanlı metinleri Eski Türkçenin Karahanlı dönemine ait başlıca eserleri şunlardır: · Kutadgu Bilig (Mutluluk Bilgisi): Yusuf Has Hâcib, 1069-1070 yılında 6645 beyit olarak yazdığı bu eserinde devlet, adalet, insan ve aklı temsil eden dört sembolik kişiyi birbirleriyle..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
12318

Kişisel Hayatı Konu Alan Metinler

Hatıra (Anı) Yaşanmış olayların kaleme alındığı yazı türüne anı (hatıra) denir. Anılar, insan belleğinde kalan olayların yorum katılarak aktarılmasıdır. Tarihi olaylara ışık tutması bakımından anılar belge niteliği taşır. Batıda 18. yy’dan sonra önem..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
12303

Kurmaca Metin

Kurmaca metin,yazınsal gelenekteki birtakım metinleri dışında bırakması olasılığıdır. Kurmaca metinde anlatılmak istenen şey kullanmalık metinlerden farklı olarak dolaylı anlatımla yazılır.Yani okuyucuya iletilen mesaj doğrudan verilmez. Sonunda okuyucunun metin hakkında yorum..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 1
 • Video Eki: 0
12022

Cumhuriyet Dönemi Öğretici Metinleri

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında öğretici metinlerin özellikleri şunlardır: Öğretici metinler bakımından bu dönemde büyük ilerlemeler kaydedilmiş; deneme, makale, gezi yazısı, hatıra, fıkra, eleştiri… alanlarında önemli eserler verilmiştir. Bilgi verme,..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
12001

Milli Edebiyat Ve Servet-İ Fünun Anlatmaya Bağlı Metinler Farkı

Soru: Milli edebiyat dönemi anlatmaya bağlı edebi metinler ve Servet-i fünun dönemi anlatmaya bağlı edebi metinler benzerlikleri farklılıkları nelerdir?Farklılıklar:YAPIMilli Edebiyat Dönemi : Bir farklılık söz konusu değildir.Servet-i Fünun Dönemi : Bir farklılık söz konusu..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
10705

Anlatmaya Bağlı Metinler Yapı Unsurları

Anlatmaya bağlı edebî metinler de coşku ve heyecanı dile getiren metin­lerde olduğu gibi belirli bir yöntem çerçevesinde, bazı başlıklar altında in­celenir. A. METİN VE ZİHNİYET Zihniyet; bir dönemin siyasi ve sosyal olayları, kültürü, sanat zevki, in­sanlar arası..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
10378

Göstermeye Bağlı Metinler

- İnsanın anlatma ve nakletmeyle gerçekleştirdiği etkinlikler bu kez sahnede canlandırılarak sunulur. - Genel olarak dramatik metinler ve tiyatro olarak adlandırabileceğimiz bu tarz metinlerde kurmaca olay ve olay örgüsünü bir sahne düzeninde topluluk önünde canlandırmak..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
10138

Edebî Metinler İle Bilimsel Metinlerin Farkı

Bu bakımdan anlatmaya bağlı edebî metinler ile bilimsel metinler birbirinden farklıdır. Bilimsel metinlerde anlam herkes için aynıdır. Hiçbir yerde ve durumda değişmez. "Akdeniz'in bitki örtüsü makidir." gibi bir cümle herkes tarafından aynı şekilde algılanır. Ancak edebî..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
10062

Edebi Metinlerin Konuları

Edebi metinlerde amaç insanın iç dünyasında zevk uyandırmak etkilemek olduğu için edebi metinlerin temel konusuda insandır. Evet, insanın bütün ilişkilerini edebiyatta bulabiliriz. Edebi metinler toplumun aynası olduğuna göre, toplumdaki değiş­meleri edebiyatın yansıtması..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
9896

Edebi metinlerde kaç temel ifade şekli vardır

Soru : Edebi metinlerin kaç temel ifade şekli vardır? Cevap : Edebi metinlerin temel ifade şekilleri, Manzum ve Mensur olarak iki çeşittir. Manzum Eser özel bölümümüze gitmek için tıklayın.. Mensur Eser özel bölümümüze gitmek için tıklayın..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
8458

Öğretici Metinler

Öğretici metinler, bilgi ve haber vermek, ikna etmek, kanıları değiştirmek, uyarmak, düşündürmek, yönlendirmek, tanıtmak gibi amaçlarla yazılan metinlerdir. Öğretici metinlerde amaç gerçeğin yeniden yorumlanması değil olduğu gibi anlatılmasıdır. Önemli olan okuyucuya..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
8450

Bilimsel Metin

Bilimsel Metin Nasıl Yazılır? (Bilimsel Metin = Öğretici Metin) Bilimsel yazı, bilgiyi öğretme, doğruluk ve yenilik için yazılan yazı türüdür. Kendine özgü bir anlatım tarzı vardır. Yazı, dile dayanır. Dil ortak anlaşma aracıdır. Belli kural ve tekniklere dayanarak yazılan..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
8072

Tanzimat dönemi öğretici metinlerinin özellikleri nelerdir

Soru : Tanzimat dönemi öğretici metinlerinin özellikleri nelerdir ? Maddeler halinde yazınız. Cevap : 1. Halkı bilgilendirme, eğitme amacı vardır. 2. Dönemine göre yalın bir dil kullanılmıştır. 3. Arapça, Farsça tamlamalar kullanılmasına rağmen anlaşılır bir dil..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
7158

Olay Çevresinde Gelişen Edebi Metinler

OLAY ÇEVRESİNDE OLUŞAN EDEBÎ METİNLERİ TANIMABir olaya dayalı olarak meydana gelen edebî metinleri iki gruba ayırmak mümkündür:1. Anlatmaya Bağlı Edebi MetinlerBu metinler, bir olay veya durum çevresinde yer, zaman, kişi belirtilerek ve bir plan dahilinde olayların okuyucunun veya..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
6790

Felsefi Metin

Felsefe konularını ele alan, felsefi problemler üzerinde duran metinlere felsefi metin denir. Yunanca seviyorum, peşinden koşuyorum, arıyorum anlamına gelen phileo ile bilgi bilgelik anlamına gelen sophia sözcüklerinin birleşmesinden oluşan felsefe kavramı üzerinde herkesin..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
5883

Metinde Akıcılık

Akıcılık, edebiyat alanında cümle ya da metinin kolayca okunabilirliğini ya da dinlerken kulağa hoş gelmesini anlatan bir özelliktir. Metnin takılmadan, kolaylıkla söylenir haline gelmesine akıcılık denir. Diğer bir adı Âheng-i selâsettir. Okunan metinde akıcı bir dil her..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
5361

İnsan gametinde kaç kromozom bulunur

İnsan gametinde kaç kromozom bulunur? İnsan gametinde 23 kromozom bulunur. Bunlardan 22 tanesi otozom, 1 tanesi gonozomdur.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
5346

Köktürk Metinleri

Köktürk metinleri Köktürklerin kendi icadı olan Köktürk alfabesiyle taşlar (bengü taşlar*) üzerine yazılan metinlerdir. Bir kısmı çeşitli albüm ve dergilerde tanıtılan, bir kısmı ise henüz yayınlanmamış irili ufaklı bu metinlerin sayısı 250’den fazladır. Bengü..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
4680

Bilimsel Metinlerin Özellikleri

1. Bilimsel yazı, bilgiyi öğretme, doğruluk ve yenilik için yazılan yazı türüdür. 2. Görüşler sağlam kaynaklara dayandırılmalı ve gösterilmelidir. 3. Bilimsel yazı birkaç sayfalık bir makale olabileceği gibi birkaç yüz sayfalık kitap da olabilir. 4. Bilimsel..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
4431

Edebi Metin Gerçekliği İle Bilimsel Metin Gerçekliği Farkı

Edebi metin ve bilimsel metinde gerçekcilik : (Özet) Bilimsel metinlerde gerçek olduğu gibi yansıtılır oysa edebi gerçekçilikte yazar içinde yaşadığı gerçekten yola çıkarak eserini oluşturur. Ancak yaşanan doğal gerçeklik olduğu gibi değil, edebiyatın kuralları içinde..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
3952

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler

Duygu ve düşünceleri, insan ruhunda ürpertiler uyandıracak biçimde coşkulu ve heyecanlı bir biçimde dile getiren metinlere coşku ve heyecanı dile getiren metinler denir. Bir başka ifadeyle şiir, dilin anlam, ses ve ritim öğelerini belli düzen içinde kullanarak; bir olayı, ya da..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
3341

Tarihi Metin

Tarihi Metin Tanımı Tarih, bir bilim olduğu için tarihî metinler de bilimsel metnin özelliklerini taşır. Bu metinlerde gerçek dışı unsurlara rastlanmaz. Hayaller, duygular, özlemler, hisler yer almaz. Tarih, nesnel olmaya çalışır. Tarihî metinlerde bireysel veya toplumsal..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
2672

Tanzimat Döneminde Öğretici Metinler

Tanzimat döneminde öğretici metinlerin genel özellikleri şunlardır:Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde toplumsal konular işlenmiştir. Rönesans ve aydınlanma döneminin etkisiyle birlikte Tanzimat dönemi öğretici metinlerinde eşitlik, hürriyet, bilim, hukuk gibi kavramlar öne..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
2036

Metin ve Paragraf

Bir yazıyı şekil, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütününe metin adı verilir. Diğer bir ifadeyle metin, iletişim kurmak için oluşturulan cümleler topluluğudur. Sözlü ya da yazılı iletişim için üretilen anlamlı yapıdır. Yazar, iletmek istediği..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1885

Edebi metinin oluşmasında neler etkendir

Edebi metinlerde amaç insanın iç dünyasında zevk uyandırmak etkilemek olduğu için edebi metinlerin temel konusuda insandır. Evet, insanın bütün ilişkilerini edebiyatta bulabiliriz. Edebi metinler toplumun aynası olduğuna göre, toplumdaki değiş­meleri edebiyatın yansıtması..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1625

Sağ Tık Ve Metin Kopyalama Engeli Nasıl Kaldırılır

Merhaba sevgili Nedir.Org okurları. Bu yazımızda sizlere bazı web sitelerinde uygulanan yazı kopyalama engelinin nasıl aşıldığını anlatacağız.Sizlerde bir web sitesinde gezinirken beğendiğiniz bazı içeriklerin sağ tık ile kopyalanmadığını farketmişsinizdir. Bunun nedeni..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1419

Betimlemenin Kullanıldığı Metin Türleri

1. Roman2. Hikaye3. Röportaj4. Gezi Yazısı5. Şiir
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1030

Sanat Metinlerinin Ayırt Edici Özellikleri Slayt

Sanat metinlerinin ayırıcı özellklerinin anlatıldığı sunumu üst menü dosya içerik bölümümüzden hızlı ve ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 1
 • Video Eki: 2
946

Metin

(eser, yasa, belge için) Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan kelimelerin bütünü, tekst.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
791

Bilimsel metin üzerinde özelliklerinin gösterilmesi

Bilimsel metin üzerinde özelliklerinin gösterilmesi ve incelenmesi1 - AntartikaAntartika’da uzun kutup gecesi güneşin ufuktan yükselmesiyle biter ve altı ay sürecek gündüz başlar. Çok geçmeden smokinlerini giymiş penguen sürüleri, kısa bacakları üzerinde hoplayarak ilerlemeye..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
777

Göktürk Yazıtları Edebi Metin mi Tarihi Metin mi

GÖKTÜRK YAZITLARI EDEBİ Mİ TARİHİ BİR METİN MİDİR? Orhun Kitabeleri ya da Göktürk Yazıtları EDEBİ BİR METİNDİR.. Dil, yabancı etkilerden uzak ve yalın bir Türkçe'dir. Yazıtlarda yer yer gerçekçi tarih dili, yer yer eleştiri cümleleri, yer yer de güçlü bir söylev..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
770

Adolf Hitler Kimdir? (Proje Yardım Metini)

Adolf Hitler 20 Nisan 1889 tarihinde Avusturya'da doğdu. Bilinenin aksine kendisi Alman değil, bir Avurturyalıdır. Hitler eğitim hayatı boyunca oldukça başarısızdı. Bu nedenle  ressam olabilmek Viyana Güzel Sanatlar Akademisi sınavına girdi ancak kazanamadı. 1912 yılında..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
566

Metin2

METİN2 OYNAYAN VARMI :D
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
485

Okuma Anlama Metinleri

İlkokulda her sınıf seviyesi için uygun olabilecek Okuma Anlama Etkinliklerine Dosyalar bölümüden ulaşabilirsiniz.Bknz: Kitap Okumanın Önemi
 • Resim Eki: 8
 • Dosya Eki: 1
 • Video Eki: 1
352

Karesel Metin Örnekleri

BebekBu bebek.Banu bu bebek.Banu bu bebek burada.Banu bekle,bu bebek burada.Banu bu bebek burada.Banu bu bebek. Bu bebek.BalonBalon al.Baba balon al.Baba bana balon al.Baba bana bir balon al.Baba bana balon al.Baba balon al. Balon al.SabunSabun kullan.Banyoda sabun kullan.Sabri banyoda sabun..
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 1
299

İtilaf Devletlerinin Tbmm İle İstanbul Hükümetini Birlikte Çağırmalarındaki A

Lozan Antlaşmasında İtilaf devletleri TBMM ve istanbul Hükümetini birlikte çağırmalarındaki asıl amaç Nedir?İtilaf Devletleri Lozan'a İstanbul Hükûmetini de davet ettiler. Bu duruma tepki gösteren TBMM 1 Kasım 1922'de saltanatı kaldırmıştır.İngilizler Asıl Amacı:Konferansta..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
139

Kızlığının Kıymetini Bil!

Allah aşkina bu zamanda kizlarda iyi bi bozulmuş kizim sen kizsin kiz kendinin ne kadar degerli oldugunu bi bilsen degil oyle sagini solunu edep yerlerini acip foto atmak kimse gormesin de haram ol asin diye edebinden dişari cikmassin.Dusunsene senin dunytaya getirdigin evlat belki bi dunya..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
138

7 Sınıf Metin Türleri Test Soruları 2019-2020 (Cevap Anahtarlıdır)

7. Sınıf Metin Türleri Test Soruları 2019-2020 (Cevap Anahtarlıdır)Sorular Soru 11982 yılında İstanbul’da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi İstanbul’da tamamladım. Üniversiteyi Ankara’da bitirdim. Şimdi Ankara’da avukatlık yapmaktayım. Yukarıdaki metnin türü ne..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
130

Taçsız Kral Metin Oktay

Metin Oktay'ı 'Taçsız Kral' yapan 8 şey Türk futbolunun çok büyük efsanelerinden Metin Oktay'ı ölüm yıldönümünde bize bıraktıklarıyla yad etmek istedik 8 kızdan sonra doğan ilk erkek 1936 yılının soğuk şubat ayında dünyaya gelen Oktay, daha doğar doğmaz ailede..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
79

Metindeki Hayal Ve Gerçek İfadeler

Gerçek ifadeler, hayatımızdaki gerçek durumları, yaşanması mümkün olan olayları birebir anlatan tümcelerdir.Hayal ürünü ifadeler, yaşanması mümkün olmayan, tamamen zihnimizde canlandırdığımız olaylardır. Cansız varlıklar veya hayvanlar insana özgü davranışlar..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
56

Yazılmış Bir Metin Üzerinde Gereken Düzeltmeleri Yaparak Yazıyı Yayıma Hazır

Bulmacada Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme sorusunun cevabı nedir?Kare ve çengel bulmacalarda "Yazılmış bir metin üzerinde gereken düzeltmeleri yaparak yazıyı yayıma hazır duruma getirme" sorusunun yanıtında boşluk 10..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
49

Metin Türlerinden Olaya Dayalı Destanın Açıklaması

DESTAN NEDİR?  Ülkelerin milli anlamda sahip oldukları en eski edebî (sözlü edebiyat ürünü) metinlerdir. Bu sebeple devletlerin oluşum süreçlerine ait olayları, toplumları derinden etkileyen savaş, göç, kıtlık, doğal afetleri konu edilir. Bir çoğu da milletlerin hangi soydan..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
38

Bir Metinde Konuyu Nasıl Buluruz

Her metnin bir konusu vardır. Aşağıdaki soruları sorarak metnin konusunu bulabilirsiniz.Metnin konusu bulmak için sorulacak sorular:1. Metinde neden söz ediliyor?2. Metinde ne anlatılıyor?Bknz: Metnin Konusu
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
27

Bilgilendirici Metinlerin Ayrıntılı Özellikleri 4 Sınıf

Bilgilendirici metinlerin ayrıntılı özellikleri 4. sınıfBilgilendirici metin; bilgi vermek, ikna etmek, inandırmak, yönlendirmek, uyarmak amacıyla yazılan metinlerdir.Bilgilendirici (Öğretici) Metinlerin Özellikleri Açıklamak, bilgi vermek, öğretmek amacıyla..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
25

İçerik ve Metin Yazarlığı

İçerik ve metin yazarlığı, web pazarlama kampanyalarıyla ilgili olan online yazarlık biçimidir. Bu blog yazarlığı olabileceği gibi, belirli bir ürünü satmak veya tanıtmak için tasarlanmış web sitelerindeki yazıların ve içeriklerin oluşturulması anlamına da gelebilir...
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
25

Kişisel yaşamı konu alan metinler nelerdir

Kişisel yaşamı konu alan metinler; Hatıra (Anı) Gezi Yazısı (Seyahatname) Biyografi (Yaşam Öyküsü) Otobiyografi (Öz Yaşam Öyküsü) Mektup. Günlük (Günce) Kişisel Hayatı Konu Alan Metinlerin Özellikleri Dil göndergesel işlevde kullanıldığı için varlık ve..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
17841

5 sayfalık 1 metin ve bütün ses olayları performans ödevim lütfen...

5 sayfalık metinde en az 2 sayfalık ses olayı bulun dedi hoca lütfen yardımcı olun şimdiden teşekkürler
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
8408

“Soba Borusu” adlı metin kelime grupları incelemesi

Soba borusu isimli metnin incelemesi 9. sınıf ada yayınları
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
5612

Bir metin bulunacak ve bu metin in her cumlesi kelime grubuna ayr...

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 3
5597

5 Sayfalık bir edebi metin

5 sayfalik bir edebi metin lazım hoca bir proje verdi yardimci olabilirsiniz
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
4244

Göstermeye bağlı edebi metinler nelerdir

Göstermeye bağlı edebi metinler nedir? Özellikleri ve çeşitleri nelerdir ?
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
3423

Anlatmaya bağlı metinlerde anlatım türlerinin ve anlatıcının rolü...

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
43

Öğretici Metin Örnekleri

Öğretici Metin Örnekleri
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
4188

İsim ve sıfat tamlamalarına ayrılmış bir metin veya hikaye, roman...

İsim ve sıfat tamlamalarına ayrılmış bir metin veya hikaye, roman, veya deneme örneği
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
2323

Metin türleri nelerdir

Metin türleri hakkında bilgi. Türkçeden lütfen 10 tane metin türünü yazıp verin
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
13

Anlatmaya bağlı edebi metinler nelerdir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1154

Mensur tarzında metin örneği

Mensur metin örnekleri veya şiir olabilir ama özellikle metin istiyorum
 • Resim Eki: 1
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1583

Öğretici metinlerde anlatıcı gerçek kişidir ... metinlerde ise an...

Öğretici metinlerde anlatıcı gerçek kişidir. -------------- metinlerde ise anlatıcı kurmaca bir kişidir. Anlatıcı ya olayın içinde yer alır; ya dışarıdan olayı gözlemler ya da olayı her şeyi bilen hakim bir bakış açısıyla anlatır. Bu parçada boş bırakılan yere..
 • Resim Eki: 2
 • Dosya Eki: 1
 • Video Eki: 1
1212

Anlatmaya Bağlı Metinler

Anlatmaya bağlı metinler nelerdir ?
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
2780

Bir metinden sıfatları bulunuz

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1927

Bilimsel metinlerin iletileri ile sanatsal metinlerin iletilerin...

Bilimsel metinlerin iletileri ile sanatsal metinlerin iletilerin farkını yazınız.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1745

Öğretici Metin Nedir

Öğretici Metin Nedir Türleri Nelerdir ?
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1059

Anlatmaya bağlı metinlerde anlatım türlerinin rolü nedir

Anlatmaya bağlı metinlerde anlatım türlerinin rolü nedir
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1138

1 sayfalık metinde ad tamlamaları

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1329

Felsefe metinlerine örnek

felsefe metinlerine örnek
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
932

Edebi metinler temel ifade şekline göre kaça ayrılır?

Edebi metinler temel ifade şekilleri nelerdir ?
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
2061

Öğretici Metinlere Örnekler

Öğretici metinlere örnek eserler
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1765

5 Sayfalık bir metin

Proje ödevi
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1038

Divanı hikmetin genel özellikleri

Divanı hikmetin genel özellikleri nelerdir ?
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
10

Bilimsel Metin Örneği

Bilimsel metin örnekleri. Bilimsel metin örneği incelemesi
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
6294

Öğretici metinde dil hangi işlevde kullanılır

Öğretici metinde dil hangi işlevde kullanılır ?
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
977

Edebi metinlerde yer alan olay ve kahramanlara gerçek hayatta ras...

ulaştığınız sonuçlardan hareketle edebi eser ile hayat (gerçeklik) arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyleyiniz . çoook acil
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
699

5 sayfalik bir metin ve ses olaylari

Performans odevin
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1194

Edebi metinlerde dil hangi işlevde kullanılır

Edebi metinlerde dil hangi işlevde kullanılır kısaca
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1364

Kişisel hayatı konu alan metinlerin özellikleri

Kışisel hayatı konu alan metinlerin özellikleri nelerdir ?
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
13

Anlatmaya bağlı destan türünden metin?

Kısa destan örnekleri bir metin ihtiyacım var. Kısaca destan örnekleri
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
10

MİLLİ MÜCADELEDE İSTANBUL HÜKÜMETİNE ALTERNATİF BİR HÜKÜMET KURUL...

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
905

5 sayfalık bir edebi metinde cümlenin akışını bozan olumlu olumsu...

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 1
22

Gerçekçi metinler ve örnekleri

Gerçekçi metinler ve örnekleri
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1090

Edebi metinlerin temel ifade şekilleri

Edebi metinlerin temel ifade şekilleri nelerdir ?
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
16

Öğretici metinlerde dil hangi işleviyle kullanılır?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
12

Tanzimat dönemi öğretici metinleri hakkında bilgi?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 3
686

Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerin yapı unsurları

Coşku ve heyecanı dile getiren metinlerin yapı unsurları nelerdir ?
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1226

Meraba 11. sınıf metinlerin sınıflandırılması özet istiyorum teşe...

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1499

Otantik metin nedir?

Otantik metin nedir?
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
774

Kültür ve sanat dergilerinin öğretici metinler açısından taşıdığı...

Servet-i Fünûn dergisinin Servet-i Fünûn edebiyatının oluşmasındaki rolünü göz önüne alarak kültür ve sanat dergilerinin öğretici metinler açısından taşıdığı değeri belirleyiniz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
979

Öğretici metinler hakkında bilgi

Öğretici metin nedir? Öğretici metin çeşitleri nelerdir ? Öğretici metinlerin özellikleri hakkında bilgi
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
880

Öğretici metinleri gruplandırınız

Öğretici metinleri gruplandırınız
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
755

"Eğretileme" adlı bilimsel metindeki terimleri belirleyiniz...

\"Eğretileme\" adlı bilimsel metindeki terimler nelerdir
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
883

Tamlamalara ayrılmış bir metin gönderirmisin

Tamlamaları ayrılmış bir metin yollar mısın lütfen
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 2
1883

Gazete çevresinde gelişen metinler nelerdir

Gazete çevresinde gelişen metinler nelerdir
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
921

Gazete çevresinde gelişen metin türleri hangileridir

Gazete çevresinde gelişen metin türleri hangileridir?
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
868

Metinde Gerçeklik

Aşağıdaki metinleri ifade şekilleri, gerçeklikle ilişkileri, işlevleri ve yazılış amaçları bakımından birbirleriylekarşılaştırınız. Bu metinlerin benzerlik ve farklılıklarını belirleyiniz. a. BALTACI MEHMET PAŞA Adını tarihe Prut Savaşı ile yazdıran Osmanlı..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1154

Olaya dayalı metinler nedir

Olaya dayalı metinler nelerdir
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
1138

kelime gruplarının bulunmuş bir metin

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
678

"Ruh" adlı metindeki felsefi kavramlar nelerdir

\"Ruh\" adlı metindeki felsefi kavramların altını çiziniz
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
8

Türklere ait ilk yazılı metinler nedir?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
792

Edebi metinlerde nasıl bir gerçeklik vardır

Edebi metinlerde nasıl bir gerçeklik vardır
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
675

Edebi metinde dilin hangi işlevi kullanılır

Edebi metinde dilin …… işlevi kullanılır
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
657

Iki sayfalık bir edebî metin üzerinde kelime gruplarını incelenme...

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
618

Metindeki ana duyguyu nasıl bulabiliriz

Metindeki ana duyguyu nasıl bulabiliriz
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
789

Edebi metin nedir ?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
662

3 Anadolu efsanesi metin ve zihniyetini yaparmısınız

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
755

Allah ın nuruyla ümmetini selamlayan gül yüzlu nur peygamberim (s...

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
674

Arkadaşlar bir metin yazacağım sonra sorumu soracağım

''Gün eridi mor dağların ardında. Gürültüyle uzaklaştı güvercinler. Tam ulaşmıştım şiirler şiirine, sinsice bastırdı gece'' bu soruda en sondaki gece kelimesi türemiş mi basit mi diye soruyor. Cevap türemiş yapılıdır fakat anlamadığım yer şurası GECE kelimesinin koku..
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
11

Öğretici metin örneği nedir

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
12

Söylev türüne ait metin örnekleri

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
56

Ses olaylarına örnek kısa metinler

5 adet kısa metinde ses olayı
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
528

Modern tiyatro örneklerinden 1 metin inceleme

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
 • Resim Eki: 0
 • Dosya Eki: 0
 • Video Eki: 0
arrow