Nedir.Org *

Felsefe Sunumları

 • 19
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Felsefe

  Dosya Adı: Felsefe Nedir Slayt Sunu PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  www.ismailbilgin.com

  2. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFelsefenin anlamıFelsefenin Doğuşu Felsefenin Tarihsel GelişimiFelsefenin amacıFelsefe toplum ilişkisiBilgi ve Bilgi TürleriFelsefenin Çeşitli Alanlarla İlişkisi

  3. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFelsefe ?PhilosophiePhilo(Sevgi)Sophia(Bilgelik)Felsefenin Anlamı Felsefe: Philosophia“philo” (sevgi) + “sophia” (bilgi-bilgelik)style.visibilityppt_wppt_h

  4. Sayfa
  www.ismailbilgin.com “Sophia”:BilgiAkıllıca hareket etmekKendine egemen olmakAşırılıklardan kaçınmak

  5. Sayfa
  www.ismailbilgin.com FilozofHayatın anlamını merak eder.Bilgiyi ve bilgeliği arar.

  6. Sayfa
  www.ismailbilgin.comPythagoras

  7. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFilozof “her şeyi bilen kişi midir?

  8. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFilozofKendisine sunulan bilgileri, hakikatleri, inançları sorgulayan Doğru olanı arayanYaşamı anlamlı kılacak, yaşamaya değer hale getirecek ilkeleri ve kuralları akıl yoluyla temellendirmeye çalışan kişidir

  9. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFelsefe nedir? Nasıl tanımlanabilir?Felsefenin tek bir tanımı yokturFelsefenin içeriği ve kapsamı tarihsel süreçte değişiklikler göstermiştirFelsefe durağan bir bilgi türü değildir

  10. Sayfa
  www.ismailbilgin.com-“Felsefe neleri bilmediğini bilmektir.” Sokrates

  11. Sayfa
  www.ismailbilgin.com-“Doğruyu bulma yolunda düşünsel çalışmadır.” Platon -“İlkeler ya da ilk nedenler bilimidir.” Aristoteles

  12. Sayfa
  www.ismailbilgin.com-“Tanrıyı bilmektir.” Agustinus-“Deneye ve gözleme dayanan bilimsel veriler üzerine üşünmektir. Bacon -“Bilginin nasıl mümkün olacağını öğretmektir.” İ.Kant-“Düşüncenin kendi karşıtıyla çelişerek ilerlemesinin bilimidir.” Hegel

  13. Sayfa
  www.ismailbilgin.com“Felsefe yolda olmaktır.” Karl JASPERS

  14. Sayfa
  www.ismailbilgin.comFelsefi düşüncelerin görüldüğü ilk yer MiletM.Ö. 6.yüzyıl

  15. Sayfa
  www.ismailbilgin.comEvrenin ana maddesi “SU” dur. TALES M.Ö. 650- 540

  16. Sayfa
  www.ismailbilgin.comEvrenini ana maddesiAnaximenes Anaximandros Herakleitos hava sonsuzluk ateş

  17. Sayfa
  www.ismailbilgin.comSofistlerDüşünme edinimini doğadan insan ve toplum yaşamına taşıdılar

  18. Sayfa
  www.ismailbilgin.com“Kendini bil”Sokrates

  19. Sayfa
  www.ismailbilgin.comSistematik DönemPlaton- Aristoteles

  20. Sayfa
  www.ismailbilgin.comAristotelesFelsefesiyle 2000 yıl düşünmesistemlerini etkilemiştir.

  21. Sayfa
  www.ismailbilgin.comHellenistik Dönem

  22. Sayfa
  www.ismailbilgin.com“Ahlaklı yaşam nedir?”“İnsan mutluluğu nerededir?” Epikürcüler Stoacılar Septikler EPİKUROS

  23. Sayfa
  www.ismailbilgin.comHıristiyanlığın doğuşu ve yayılması

  24. Sayfa
  www.ismailbilgin.com*Felsefenin görevi dinsel dogmaları temellendirmektir.*Filozofları din adamlarıdır.*Otoriteler egemendir. A.Thomas Anselmus

  25. Sayfa
  www.ismailbilgin.com Rönesans: Yeniden doğuş

  26. Sayfa
  www.ismailbilgin.comYeniçağa geçişte bir köprü olmuştur.Her alanda eski ile yeninin çatıştığı bir sahnedir.Felsefe bu dönemde dinsel otoriteden bağımsız kalmaya, aklın ve deneyin sağladığı doğrularla kendine biçim vermeye çalışmaktadır.

  27. Sayfa
  www.ismailbilgin.comAkıl çağı:Aydınlanma

  28. Sayfa
  www.ismailbilgin.comAydınlanma, insanın kendi akıl gücüyle özgür bir dünyaya kucak açmasıdır.İnsan hak ve özgürlükleri, laiklik, etik değerler felsefesinin konuları arasında yer alır.Bilgiyi ilerletmek ve entelektüel bir kültür yaratmak temel amaçtır.

  29. Sayfa
  www.ismailbilgin.comGünümüzde Felsefe

  30. Sayfa
  www.ismailbilgin.comGünümüzde felsefe,varlık, bilgi,değerleralanındaki gelenekselsorunlarla uğraşmanın yanı sıra teknoloji,dil, küreselleşme,demokrasigibi kavramları analizetmekte,Var olanlar üzerindekitümel bakış açısıyla insan düşüncesine yeni açılımlar kazandırmayı sürdürmektedir.

  İndir / Download : 24_felsefe-nedir.pptx


  Yorumlar

  Sil