Nedir.Org *

Tarih Çağları Sunumları

 • 14
  2 yıl önce
  İlgili Yazı: Tarih Çağları

  Dosya Adı: Tarih çağları ödev sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TARİH ÖNCESİ DEVİRLERÖZGÜ® GÜVE®CİNTA®İH NOTLA®Istyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  İsa’nın doğumu0Kavimler Göçü375İstanbul’un Fethi14531789Fransız İhtilali3200Yazının İcadıTARİH ÖNCESİ DEVİRLERTARİH DEVİRLERİİLK ÇAĞORTA ÇAĞYENİ ÇAĞYAKIN ÇAĞTAŞ ve MADEN DEVİRLERİİsa’dan Önce (İÖ)Milattan Önce(MÖ)İsa’dan Sonra (İS)Milattan Sonra (MS)

  3. Sayfa
  MÖ 3200Yazının İcadıTaş DevirleriMaden DevirleriKabataşYontmataşCilalıtaşBakırTunçDemir

  4. Sayfa
  TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARTAŞ DEVİRLERİ:1. Kabataş ÇağıAraç-gereç yapımı yokturToplayıcılık vardırEn uzun devirdirİnsan doğa ilişkisinde doğa baskındır

  5. Sayfa
  2. Yontmataş Çağı Avcılık-toplayıcılık egemen uğraşİnsanlar mağaralara çekildilerİlk alet üretimi (Taş balta)İlk sanat yapıtları (mağara resimleri)İlk kez ateş kullanıldıİlk sosyal örgütlenme “klan” oldu

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  YONTMATAŞ DEVRİ SANAT ESERLERİ

  8. Sayfa


  9. Sayfa
  YONTMATAŞ DEVRİN’DEİnsanlar üretim ile uğraşmıyorlardı ve geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlıyorlardı. BU DURUM;Tarım, ticaret, yerleşik hayat ve mimari eser olmadığının kanıtıdır. Yani; göçebe bir yaşam vardır.

  10. Sayfa
  3. Cilalıtaş Çağı Tarım üretimi başladıYerleşik hayat başladıİlk Saban yapıldıHayvanlar evcilleştirildiSeramikçilik başladı (çanak-çömlek) topraktan araç gereç yapıldıOk ve Yay bulunduİlk köyler oluştuİri taş anıtlar yapıldı. Dolmen ve Menhir (Megalitler) Not: Cilalıtaş ile bakır devri arasındaki geçiş dönemine “kalkolitik devir” denir.

  11. Sayfa
  TARIMSABAN,HAYVAN

  12. Sayfa
  CİLALITAŞ DEVRİ’NDE * TARIM * YERLEŞİK HAYAT BAŞLADIBundan dolayı;* İlk yerleşim birimi (köy) oluştu,* Artı ürün (fazla tarım ürünü) satışı ile ticaret başladı,* Ticaret merkezleri (kasaba, şehir) oluşmaya başladı,* İlk uygar toplum ortaya çıktı.

  13. Sayfa
  TARIMSAL ÜRETİMYERLEŞİK HAYATÖZEL MÜLKİYETKÖYLERİN KURULMASIHUKUK KURALLARIKÖLELİKTOPLUMSAL İŞ BÖLÜMÜ

  14. Sayfa
  ŞEHİR DEVLETLERİSİTE DEVLETİSİYASİ BİRLİK YOKMERKEZİ YÖNETİM YOKSİYASAL ÖRGÜTLENME BİÇİMİDİR

  15. Sayfa
  BAŞKENT VAR İSEMerkezi bir devlettirŞehir devletleri örgütlenmesine göre daha güçlüdürSiyasi birlik vardır

  16. Sayfa
  NOT 1: Tarımsal üretimin başlaması ile ortaya çıkan iş gücü ihtiyacı sonuçta kölelik anlayışını ortaya çıkarmıştır. NOT 2: Türk devletleri genelde göçebe oldukları için tarım ve kölelik yoktur. NOT 3: Yerleşik hayat sonrasında ve İslamiyet’in kabulü ile Türk devletlerinde kölelik yine görülmemiştir. Çünkü, İslam dininde kölelik ve sınıf farkı yoktur.

  17. Sayfa
  MADEN DEVİRLERİ:1. Bakır Devri (Kalkolitik):Kolay işlenen ve bol bulunan fakat sağlam olmayan bir madendir.Silah yapımında da kullanıldı. 2. Tunç Devri:Bakır ve kalayın karışımı Tunç (Bronz) dur.Bakırdan daha sağlamdır.Bölgeler arası ticaret artmış ve ilk site (kent) devletleri kuruldu.İlk yerel krallıklar ortaya çıktı. (Sümer, Akad, Hitit)İlk kez altın ve gümüş işlendi.3. Demir Devri:İlk demir aletler Mısır ve Mezopotamya’da kullanıldı. Daha sert bir maden olduğu için demire sahip olan devletler daha güçlü olmuşlardır.

  18. Sayfa
  Anadolu’da Tarih Öncesi Dönemler:Eskitaş (Kabataş): Antalya-Karain, Beldibi, Belbaşı.Yenitaş (Cilalıtaş): Diyarbakır-Çayönü, Gaziantep-Sakçagözü, Konya-Çatalhöyük. Maden Devri: Çanakkale-Truva, Yozgat-Alişar, Çorum-Alacahöyük. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  GENEL ÖZELLİKLER:Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç-gereçlerin malzemesi baz alınmıştır.Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir.Bütün devirler bütün toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır. Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır. Devlet düşüncesinin ortaya çıkması Tunç devrindedir.İnsanların ihtiyaçları, icatları ortaya çıkarmıştır.

  20. Sayfa
  GÖÇEBE TOPLUMLARIN ÖZELLİKLERİ1. Geçim biçimleri avcılık ve toplayıcılıktır. 2. Yaşam biçimleri göçebedir. 3. Tüketicidirler. 4. Savaşçı ve yağmacıdırlar. 5. Yazılı kültürleri yoktur. 6. Törelere ve geleneklere önem verirler. 7. Kurum ve kuruluş yoktur. 8. Doğal bir yaşam vardır.Doğadaki güçlere inanırlar. 9. Bilim ve sanat çok ilkel bir aşamadadır.

  21. Sayfa
  YERLEŞİK TOPLUMLARIN ÖZELLİKLERİ 1. Geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. 2. Yaşam biçimleri yerleşiktir. 3. Yazılı kültürleri vardır.4. Kurumsallaşma gelişmiştir.(ev,köy,hapishane)5. Şehirleşme görülür. 6. Tek tanrılı anlayışa geçilir. 7. Üreticidirler. 8. Bilim kültür sanat gelişmiştir.

  22. Sayfa
  YERLEŞİK TOPLUM =UYGAR TOPLUM =İLERİ TOPLUM =GELİŞMİŞ TOPLUM =MEDENİ TOPLUM dur.

  23. Sayfa
  NOT: Kültür ve medeniyet yönünden gelişmiş olan toplumlar istilacı kavimler tarafından yönetim olarak yıkılsa bile kültürel varlıkları devam eder. Hatta istilacı kavmi kendilerine benzetirler. Örnek: Akadlar Sümerleşmiş. Romalılar Yunanlaşmıştır.

  24. Sayfa
  Ekonomik refah ve özgür düşünce ortamıBilim, Felsefe ve Sanatın gelişmesini sağlamıştır.

  25. Sayfa
  TARİH ÇAĞLARIYazının bulunmasından günümüze kadar geçen dönemdir. Bu dönemin bölümlere ayrılmasında toplumları çok yönlü etkileyen evrensel olaylar dikkate alınmıştır.

  26. Sayfa
  İLKÇAĞ(M.Ö.3200-M.S.375): Yazının icadı ile kavimler göçü arası dönemdir. Çok tanrılı dinler yaygın. Köleci toplum vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.ORTAÇAĞ(375-1453): Merkezi krallıklar yıkılmış, feodalite dönemi başlamıştır. İslamiyet doğmuştur. Avrupa’da karanlık çağ yaşanır. Skolastik düşünce çağa egemen olmuştur.YENİÇAĞ(1453-1789): Merkezi krallıklar yeniden güçlenmiştir. Avrupa’da bilimsel gelişmeler hızlanmış. Sömürgecilik artmıştır.YAKINÇAĞ(1789-….): Merkezi krallıklar ve çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Milli devletler kuruldu. Demokrasi, eşitlik ve ulusçuluk yayıldı. Liberalizm ve sosyalizm akımları sistemleşmiş, işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.

  27. Sayfa
  Bir yerleşim yerinde,I. Çakmak taşlarının kullanılmasıII. Arpa, buğday yetiştirilmesiIII. Mağara ve kaya oyuklarının mesken olarak kullanılması IV. Seramikten kaplar yapılması durumlarından hangileri, insanların tarih öncesi dönemde üretime geçmiş olduğuna kanıt olamaz? A. I ve II B. II ve III C. Yalnız IV D. I ve IV E. I ve III

  28. Sayfa
  Bir yerleşim yerinde,I. Çakmak taşlarının kullanılmasıII. Arpa, buğday yetiştirilmesiIII. Mağara ve kaya oyuklarının mesken olarak kullanılması IV. Seramikten kaplar yapılması durumlarından hangileri, insanların tarih öncesi dönemde üretime geçmiş olduğuna kanıt olamaz? A. I ve II B. II ve III C. Yalnız IV D. I ve IV E. I ve III

  29. Sayfa
  Tarih öncesi çağların sırası ile yaşandığı bir kazı yerinde, en üst katmanda aşağıdaki dönemlerden hangisine ait eserlere rastlanmalıdır? A. Cilalı taş çağıB. Demir çağıC. Bakır çağıD. Kabataş çağıE. Yontmataş çağı

  30. Sayfa
  Tarih öncesi çağların sırası ile yaşandığı bir kazı yerinde, en üst katmanda aşağıdaki dönemlerden hangisine ait eserlere rastlanmalıdır? A. Cilalı taş çağıB. Demir çağıC. Bakır çağıD. Kabataş çağıE. Yontmataş çağı

  31. Sayfa
  Alacahöyük’te yapılan kazılarda elde edilen aşağıdaki buluntulardan hangileri Anadolu’da siyasi örgütlenmenin olduğuna kanıt gösterilebilir? A. Bronzdan yapılmış heykelB. Tanrıların tasvir edildiği kabartmalarC. Kral kapısı figürleriD. Arslanlı kapıE. Tapınaklar

  32. Sayfa
  Alacahöyük’te yapılan kazılarda elde edilen aşağıdaki buluntulardan hangileri Anadolu’da siyasi örgütlenmenin olduğuna kanıt gösterilebilir? A. Bronzdan yapılmış heykelB. Tanrıların tasvir edildiği kabartmalarC. Kral kapısı figürleriD. Arslanlı kapıE. Tapınaklar

  33. Sayfa
  Alacahöyük’te yapılan kazılarda elde edilen aşağıdaki buluntulardan hangileri Anadolu’da siyasi örgütlenmenin olduğuna kanıt gösterilebilir? A. Bronzdan yapılmış heykelB. Tanrıların tasvir edildiği kabartmalarC. Kral kapısı figürleriD. Arslanlı kapıE. Tapınaklar

  34. Sayfa
  Tarihin M.Ö.3500’lerde yazının icadı ile başladığı kabul edilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazının icadına en yakın tarihtir? A. M.S.476B. M.Ö.1280C. M.Ö.334D. M.S.1453E. M.Ö.510

  35. Sayfa
  Tarihin M.Ö.3500’lerde yazının icadı ile başladığı kabul edilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazının icadına en yakın tarihtir? A. M.S.476B. M.Ö.1280C. M.Ö.334D. M.S.1453E. M.Ö.510

  36. Sayfa
  Tarih öncesi dönemleri inceleyen bir tarihçi;I. AntropolojiII. PaleografyaIII. NümizmatikIV. Paleontolojibilimlerinden hangilerinden yararlanmaz?A. I ve II B. II ve III C. II ve IV D. III ve IV E. I ve III

  37. Sayfa
  Tarih öncesi dönemleri inceleyen bir tarihçi;I. AntropolojiII. PaleografyaIII. NümizmatikIV. Paleontolojibilimlerinden hangilerinden yararlanmaz?A. I ve II B. II ve III C. II ve IV D. III ve IV E. I ve III

  İndir / Download : 81_tarih-caglari.pptx


  Yorumlar

  Sil
 • 1
  2 yıl önce
  İlgili Yazı: Tarih Çağları

  Dosya Adı: Tarih çağları sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TARİH ÖNCESİ DEVİRLERÖZGÜ® GÜVE®CİNTA®İH NOTLA®Istyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  İsa’nın doğumu0Kavimler Göçü375İstanbul’un Fethi14531789Fransız İhtilali3200Yazının İcadıTARİH ÖNCESİ DEVİRLERTARİH DEVİRLERİİLK ÇAĞORTA ÇAĞYENİ ÇAĞYAKIN ÇAĞTAŞ ve MADEN DEVİRLERİİsa’dan Önce (İÖ)Milattan Önce(MÖ)İsa’dan Sonra (İS)Milattan Sonra (MS)

  3. Sayfa
  MÖ 3200Yazının İcadıTaş DevirleriMaden DevirleriKabataşYontmataşCilalıtaşBakırTunçDemir

  4. Sayfa
  TARİH ÖNCESİ ÇAĞLARTAŞ DEVİRLERİ:1. Kabataş ÇağıAraç-gereç yapımı yokturToplayıcılık vardırEn uzun devirdirİnsan doğa ilişkisinde doğa baskındır

  5. Sayfa
  2. Yontmataş Çağı Avcılık-toplayıcılık egemen uğraşİnsanlar mağaralara çekildilerİlk alet üretimi (Taş balta)İlk sanat yapıtları (mağara resimleri)İlk kez ateş kullanıldıİlk sosyal örgütlenme “klan” oldu

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  YONTMATAŞ DEVRİ SANAT ESERLERİ

  8. Sayfa


  9. Sayfa
  YONTMATAŞ DEVRİN’DEİnsanlar üretim ile uğraşmıyorlardı ve geçimlerini avcılık ve toplayıcılıkla sağlıyorlardı. BU DURUM;Tarım, ticaret, yerleşik hayat ve mimari eser olmadığının kanıtıdır. Yani; göçebe bir yaşam vardır.

  10. Sayfa
  3. Cilalıtaş Çağı Tarım üretimi başladıYerleşik hayat başladıİlk Saban yapıldıHayvanlar evcilleştirildiSeramikçilik başladı (çanak-çömlek) topraktan araç gereç yapıldıOk ve Yay bulunduİlk köyler oluştuİri taş anıtlar yapıldı. Dolmen ve Menhir (Megalitler) Not: Cilalıtaş ile bakır devri arasındaki geçiş dönemine “kalkolitik devir” denir.

  11. Sayfa
  TARIMSABAN,HAYVAN

  12. Sayfa
  CİLALITAŞ DEVRİ’NDE * TARIM * YERLEŞİK HAYAT BAŞLADIBundan dolayı;* İlk yerleşim birimi (köy) oluştu,* Artı ürün (fazla tarım ürünü) satışı ile ticaret başladı,* Ticaret merkezleri (kasaba, şehir) oluşmaya başladı,* İlk uygar toplum ortaya çıktı.

  13. Sayfa
  TARIMSAL ÜRETİMYERLEŞİK HAYATÖZEL MÜLKİYETKÖYLERİN KURULMASIHUKUK KURALLARIKÖLELİKTOPLUMSAL İŞ BÖLÜMÜ

  14. Sayfa
  ŞEHİR DEVLETLERİSİTE DEVLETİSİYASİ BİRLİK YOKMERKEZİ YÖNETİM YOKSİYASAL ÖRGÜTLENME BİÇİMİDİR

  15. Sayfa
  BAŞKENT VAR İSEMerkezi bir devlettirŞehir devletleri örgütlenmesine göre daha güçlüdürSiyasi birlik vardır

  16. Sayfa
  NOT 1: Tarımsal üretimin başlaması ile ortaya çıkan iş gücü ihtiyacı sonuçta kölelik anlayışını ortaya çıkarmıştır. NOT 2: Türk devletleri genelde göçebe oldukları için tarım ve kölelik yoktur. NOT 3: Yerleşik hayat sonrasında ve İslamiyet’in kabulü ile Türk devletlerinde kölelik yine görülmemiştir. Çünkü, İslam dininde kölelik ve sınıf farkı yoktur.

  17. Sayfa
  MADEN DEVİRLERİ:1. Bakır Devri (Kalkolitik):Kolay işlenen ve bol bulunan fakat sağlam olmayan bir madendir.Silah yapımında da kullanıldı. 2. Tunç Devri:Bakır ve kalayın karışımı Tunç (Bronz) dur.Bakırdan daha sağlamdır.Bölgeler arası ticaret artmış ve ilk site (kent) devletleri kuruldu.İlk yerel krallıklar ortaya çıktı. (Sümer, Akad, Hitit)İlk kez altın ve gümüş işlendi.3. Demir Devri:İlk demir aletler Mısır ve Mezopotamya’da kullanıldı. Daha sert bir maden olduğu için demire sahip olan devletler daha güçlü olmuşlardır.

  18. Sayfa
  Anadolu’da Tarih Öncesi Dönemler:Eskitaş (Kabataş): Antalya-Karain, Beldibi, Belbaşı.Yenitaş (Cilalıtaş): Diyarbakır-Çayönü, Gaziantep-Sakçagözü, Konya-Çatalhöyük. Maden Devri: Çanakkale-Truva, Yozgat-Alişar, Çorum-Alacahöyük. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  GENEL ÖZELLİKLER:Tarih öncesi dönemlerin devirlere ayrılmasında, kullanılan araç-gereçlerin malzemesi baz alınmıştır.Tarih öncesi dönemlere karanlık devirler de denir.Bütün devirler bütün toplumlarda aynı anda yaşanmamıştır. Her toplum bütün devirleri sırasıyla yaşamamıştır. Devlet düşüncesinin ortaya çıkması Tunç devrindedir.İnsanların ihtiyaçları, icatları ortaya çıkarmıştır.

  20. Sayfa
  GÖÇEBE TOPLUMLARIN ÖZELLİKLERİ1. Geçim biçimleri avcılık ve toplayıcılıktır. 2. Yaşam biçimleri göçebedir. 3. Tüketicidirler. 4. Savaşçı ve yağmacıdırlar. 5. Yazılı kültürleri yoktur. 6. Törelere ve geleneklere önem verirler. 7. Kurum ve kuruluş yoktur. 8. Doğal bir yaşam vardır.Doğadaki güçlere inanırlar. 9. Bilim ve sanat çok ilkel bir aşamadadır.

  21. Sayfa
  YERLEŞİK TOPLUMLARIN ÖZELLİKLERİ 1. Geçim kaynakları hayvancılık ve tarımdır. 2. Yaşam biçimleri yerleşiktir. 3. Yazılı kültürleri vardır.4. Kurumsallaşma gelişmiştir.(ev,köy,hapishane)5. Şehirleşme görülür. 6. Tek tanrılı anlayışa geçilir. 7. Üreticidirler. 8. Bilim kültür sanat gelişmiştir.

  22. Sayfa
  YERLEŞİK TOPLUM =UYGAR TOPLUM =İLERİ TOPLUM =GELİŞMİŞ TOPLUM =MEDENİ TOPLUM dur.

  23. Sayfa
  NOT: Kültür ve medeniyet yönünden gelişmiş olan toplumlar istilacı kavimler tarafından yönetim olarak yıkılsa bile kültürel varlıkları devam eder. Hatta istilacı kavmi kendilerine benzetirler. Örnek: Akadlar Sümerleşmiş. Romalılar Yunanlaşmıştır.

  24. Sayfa
  Ekonomik refah ve özgür düşünce ortamıBilim, Felsefe ve Sanatın gelişmesini sağlamıştır.

  25. Sayfa
  TARİH ÇAĞLARIYazının bulunmasından günümüze kadar geçen dönemdir. Bu dönemin bölümlere ayrılmasında toplumları çok yönlü etkileyen evrensel olaylar dikkate alınmıştır.

  26. Sayfa
  İLKÇAĞ(M.Ö.3200-M.S.375): Yazının icadı ile kavimler göçü arası dönemdir. Çok tanrılı dinler yaygın. Köleci toplum vardır. Tarım ve hayvancılık yapılır.ORTAÇAĞ(375-1453): Merkezi krallıklar yıkılmış, feodalite dönemi başlamıştır. İslamiyet doğmuştur. Avrupa’da karanlık çağ yaşanır. Skolastik düşünce çağa egemen olmuştur.YENİÇAĞ(1453-1789): Merkezi krallıklar yeniden güçlenmiştir. Avrupa’da bilimsel gelişmeler hızlanmış. Sömürgecilik artmıştır.YAKINÇAĞ(1789-….): Merkezi krallıklar ve çok uluslu imparatorluklar yıkıldı. Milli devletler kuruldu. Demokrasi, eşitlik ve ulusçuluk yayıldı. Liberalizm ve sosyalizm akımları sistemleşmiş, işçi sınıfı ortaya çıkmıştır.

  27. Sayfa
  Bir yerleşim yerinde,I. Çakmak taşlarının kullanılmasıII. Arpa, buğday yetiştirilmesiIII. Mağara ve kaya oyuklarının mesken olarak kullanılması IV. Seramikten kaplar yapılması durumlarından hangileri, insanların tarih öncesi dönemde üretime geçmiş olduğuna kanıt olamaz? A. I ve II B. II ve III C. Yalnız IV D. I ve IV E. I ve III

  28. Sayfa
  Bir yerleşim yerinde,I. Çakmak taşlarının kullanılmasıII. Arpa, buğday yetiştirilmesiIII. Mağara ve kaya oyuklarının mesken olarak kullanılması IV. Seramikten kaplar yapılması durumlarından hangileri, insanların tarih öncesi dönemde üretime geçmiş olduğuna kanıt olamaz? A. I ve II B. II ve III C. Yalnız IV D. I ve IV E. I ve III

  29. Sayfa
  Tarih öncesi çağların sırası ile yaşandığı bir kazı yerinde, en üst katmanda aşağıdaki dönemlerden hangisine ait eserlere rastlanmalıdır? A. Cilalı taş çağıB. Demir çağıC. Bakır çağıD. Kabataş çağıE. Yontmataş çağı

  30. Sayfa
  Tarih öncesi çağların sırası ile yaşandığı bir kazı yerinde, en üst katmanda aşağıdaki dönemlerden hangisine ait eserlere rastlanmalıdır? A. Cilalı taş çağıB. Demir çağıC. Bakır çağıD. Kabataş çağıE. Yontmataş çağı

  31. Sayfa
  Alacahöyük’te yapılan kazılarda elde edilen aşağıdaki buluntulardan hangileri Anadolu’da siyasi örgütlenmenin olduğuna kanıt gösterilebilir? A. Bronzdan yapılmış heykelB. Tanrıların tasvir edildiği kabartmalarC. Kral kapısı figürleriD. Arslanlı kapıE. Tapınaklar

  32. Sayfa
  Alacahöyük’te yapılan kazılarda elde edilen aşağıdaki buluntulardan hangileri Anadolu’da siyasi örgütlenmenin olduğuna kanıt gösterilebilir? A. Bronzdan yapılmış heykelB. Tanrıların tasvir edildiği kabartmalarC. Kral kapısı figürleriD. Arslanlı kapıE. Tapınaklar

  33. Sayfa
  Alacahöyük’te yapılan kazılarda elde edilen aşağıdaki buluntulardan hangileri Anadolu’da siyasi örgütlenmenin olduğuna kanıt gösterilebilir? A. Bronzdan yapılmış heykelB. Tanrıların tasvir edildiği kabartmalarC. Kral kapısı figürleriD. Arslanlı kapıE. Tapınaklar

  34. Sayfa
  Tarihin M.Ö.3500’lerde yazının icadı ile başladığı kabul edilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazının icadına en yakın tarihtir? A. M.S.476B. M.Ö.1280C. M.Ö.334D. M.S.1453E. M.Ö.510

  35. Sayfa
  Tarihin M.Ö.3500’lerde yazının icadı ile başladığı kabul edilmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yazının icadına en yakın tarihtir? A. M.S.476B. M.Ö.1280C. M.Ö.334D. M.S.1453E. M.Ö.510

  36. Sayfa
  Tarih öncesi dönemleri inceleyen bir tarihçi;I. AntropolojiII. PaleografyaIII. NümizmatikIV. Paleontolojibilimlerinden hangilerinden yararlanmaz?A. I ve II B. II ve III C. II ve IV D. III ve IV E. I ve III

  37. Sayfa
  Tarih öncesi dönemleri inceleyen bir tarihçi;I. AntropolojiII. PaleografyaIII. NümizmatikIV. Paleontolojibilimlerinden hangilerinden yararlanmaz?A. I ve II B. II ve III C. II ve IV D. III ve IV E. I ve III

  İndir / Download : 81_tarih-caglari.pptx


  Yorumlar

  Sil

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin