Nedir.Org*
Soru Sor

Rönesans Sunumları

 • 18
  3 yıl önce
  İlgili Yazı: Rönesans

  Dosya Adı: Rönesans Döneminde Mimarlık (Rönensan Mimarisi)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  RÖNESANSSiyasal Yaşam;İtalya’da Ortaçağ papaları ile imparatorlar arasında anlaşmazlıklar başladı. Papalık eski önemini yitirmiş ve şehir aristokrat aileler tarafından yönetilmeye başlamıştı yönetim şekli cumhuriyetti. Bu aristokratların en ünlüsü Medici’ler, bir diğeri de Fugger’lerdi. Avrupa’nın en güçlü devleti Venedik’ti. Ticaret, endüstri ve bankacılık o Dönemin ekonomisini oluşturmaktaydı. 1

  2. Sayfa
  Rönesans’ı Ortaya Çıkaran Etmenlerİtalya’da bireyciliğin kendini göstermesi, eski eserlerin yorumlanmaya başlaması ve yayınlanması ile edebiyat eserlerinin yaratılması, Dante, Petrarch ve Boccaccio, Leon Battista Alberti, Leonardo da Vinci gibi sanatçılar yeni fikirleri ile dönemi aydınlattılar. Teknolojinin gelişmesi ile eserlerin çok sayıda basılması sağlandı. Aynı dönemde antik Roma mimarisine gösterilen ilgi, kentsel düzenlemelere getirilen yenilikler Rönesans’ın doğmasına yardımcı oldu. Aristokrat aileler birçok sanatçı ve aydına önem vermiş ve korumuşlardı. 2

  3. Sayfa
  Sosyal Yaşam, 1400’ lerde İtalyanlar ve özellikle Floransalılar, İlk çağ düşünürlerinin (Aristoteles, Platon, Cicero, …vb) felsefesini yeni bir gözledeğerlendirmeye başladılar. Karanlık Ortaçağ’ın pesimist bakış açısı yerine ve dinsel dogmadan ayrı olarak insan değerlerini ve başarılarını Vurgulayan “Hümanizm” görüş doğdu. Rönesans’ın getirdiği en büyük yeniliklerden biri olan hümanizm insan aklıyla yön verilen araştırmaları vurguluyordu. 3

  4. Sayfa
  Hıristiyanlığı da reddetmediler, ama bireysel insan varlığının yüceliğini ve insani başarıların mucizelerini övüyorlardı. Kilise geleneklerinden bağımsız, ancak evrenin tanrısal düzeni içinde algıladıkları matematiksel kesinliği ve ussallığı ifade eden yeni bir mimarlık Anlayışı kurmak istediler. 4

  5. Sayfa
  Bu yeni mimarlığın göğü işaret etmesine gerek yoktu. Yeni anlayış Roma mimarlığında olduğu gibi maddi, yere sıkıca bağlı yataylığı vurguluyordu. Fransızca da “Rönesans” kelimesi yeniden doğuş anlamına geliyordu. Bu yeni sanat anlayışında Floransa’daki tüccar ailelerden özellikle Medici ailesi, en önemli müşterileri sayılıyordu, 5

  6. Sayfa
  Mimar ve sanatçılar için çok önemli bir kaynak eser kabul edilen Romalı mimar Vitruvius’ un 1486’da yazdığı “Mimarlık Üzerine On Kitap” isimli kitap 15. yy da en çok tartışılan kitap olmuştu. Vitruvius’ a göre ideal geometrik formlardan türetilen tapınak mimarisinin temelindesimetri ve oran vardır. İdeal orantı insan vücudunun kusursuz oranlarında bulunmaktadır. 6

  7. Sayfa
  İkinci bir kitap ise hümanist düşünür ve teoriysen Leon Batista Alberti (15. yy) “Yapı Sanatı Üzerine” isimli kitaptır. Bu kitapta “güzellik” kavramı: herhangi bir parçanın eksilmesi ya da en küçük yabancı bir parçanın eklenmesi ile bütünün bozulacağı uyumlu bir bütünlüktür, olarak tanımlanmaktadır.  7

  8. Sayfa
  Kent MimarisiRönesans mimarları da tasarımlarında sayısal ilişkileri uygulamaya çalıştılar. Tanrı’ nın kusursuzluğunu simgeleyen daire, Daire ve kare, kilise için ideal plan formu idi. Kent formu bile daire seçiliyordu. Sforzinda: Daire biçiminde kent planı 8

  9. Sayfa
  Gotik dönemde şehirler manastır çevresinde gelişirken, Rönesans; daire biçiminde kent planından “sforzinda” adıyla anılan yeni bir kent modeli tasarladı. Merkezde Pazar yeri bulunmaktaydı. Işınsal yollar düzgün bir sekizgene bağlanıyordu. Merkezde saray ve katedral vardı. 9

  10. Sayfa
    Mimari;Rönesans mimarları yapıları, tam sayıların oranlı ilişkilerine dayanan modüler birimler kullanarak şekillendirmeye çalıştılar; klasik sütunlar, kemerler ve saçaklıklar Roma’daki gibi kullanılıyordu. Yeni bulunan perspektif tekniğinin hem resim hem de mimari sanatına yansıtılmasıdır. 10

  11. Sayfa
  Perspektifin resim ve mimaride kullanılmasındaki amaç; çevreyi insanın gördüğü gibi bir kağıt üzerine aktarmasından türemiştir. Bunun mekana yansıması ile yapılarda bir odak noktası gerekmekte ve bu da bir simetriyi zorunlu kılmaktadır. Antik dönemin 3 önemli “ordr” ına (Doric, Ionic, Corinthian), 15. yüzyılda Alberti’nin “Composite” i eklendi. 11

  12. Sayfa
  Sanatçılar eserlerinde özgürce kendilerini ifade edebiliyorlardı. Klasik formlar cephelerde, gotik formlar ise strüktürde kullanıldı. Klasik dönemin yapılarını incelerken konstrüksiyon konusunda da bilgi sahibi oldular. Erken Rönesans döneminde mimaride matematiksel ilişkiler, küp, kare, küre gibi biçimler ve simetri ideal kent kavramını ortaya koyuyordu. İç mekanda ise hacimler birbirinden kesin sınırlarla ayrılmaktaydı. 12

  13. Sayfa
  15. ve 16 yüzyıllarda bir arada yaşamaya olanak tanıyan “apartman” Tipi yapılar inşa edilmiştir. Dini mimaride planlamadan çok iç mekanda Ve cephelerde değişiklik oldu. Dört kollu Yunan haçı veya daire planlı Kiliselerde orta bölüm kubbeyle geçilmekte, altar ( taştan yapılan ve taktis ayini için kullanılan masa yada yüksek döşeme) bu bölümeyerleştirilmekte, orta nef ise düz bir çatı ile örtülmektedir. 13

  14. Sayfa
  Rönesans stilinde yapı, kendine yeterli parçalardan meydana gelen estetik bir bütündür. İster yüzeysel ister mekansal olsun, kompozisyon, kendine yeterli parçaların durağan bir sisteme göre kümelendirilmelerinden elde edilir. Yapı elemanları insan ölçüsüne indirilmiştir. Her şey bir oran dahilinde ve sistemin bir parçasıdır, hiç bir şey tesadüf değildir. Rönesans’ta ilk kez insan vücudunun güzelliği keşfediliyor, çizgisel perspektif bulunuyor .14

  15. Sayfa
  Dini Mimari Örneği: Santo Sipirito Kilisesi 1436-1482Burunoleschi aslında bir kuyumcu ustası ve Latince okuyan bir düşünürdü. Mimarlığın, heykel ya da resim sanatından daha yararlı olduğunu düşünüyordu. Onun başarılı bir tasarımı Santo Sipirito Kilisesi’ dir. Bu yapıda her bir modül, yükseklikleri ile plan arasında belirli bir orana sahiptir. Koroyu ve transept kolları birbirine eşit büyüklüktedir. 15

  16. Sayfa
  San Pietro in Montorio Manastırı’ndaki Tempietto 1500-1502Donato Bramante, Orijinal olarak daire bir arkat tarafından çevrelenmesi planlanan bu küçük tapınakta, Roma’daki Hıristiyan kilisesinin kurucusu olan Saint Peter’in önemini ilan etmek için pagan Roma formları ve motifleri kullanılmıştır.16

  17. Sayfa
  San Pietro in Montorio Manastırı’ndaki Tempietto 1500-1502Bu dönemde dairesel tapınak formu çok uygulanmıştır en erken örneklerinden biri de Bramante’nin Tempietto’sudur, Kubbeden zemine kadar olan tüm yüksekliği genişliğine eşittir. 17

  18. Sayfa
  San Andrea, 1470-1493, İtalyaLeon Batista Alberti’nin bu yapısında, ön cephe kusursuz bir kare içerisine yerleşecek şekilde orantılıdır. Zafer takı şemasını uyguladığı batı cephesi. Aynı tasarım anlayışı iç mekanda da kendini göstermektedir.Cephede klasik dönem mimari yapı elemanları dikkat çeker.22.02.201618

  19. Sayfa
  Santa Mario Novella 1458-1471, FloransaVar olan bir ortaçağ kilisesi için bu cephe tasarımında Alberti , tasarımın kısımlarını orantı sistemleri aracılığıyla birleştirme fikrini daha da ileri götürmüştür. İç mekanda yer alan orta nef ile yan sahınları bileştirmek için üçgen formuna benzeyen elemanlar kullandı. Plastrlar (klasik düzenlerden birine uygun bezenmiş, bir bölümü duvara gömülü ayak) girişin hemen yanında ve cephe kenarlarında kullanılmıştır. 19

  20. Sayfa
  Sivil Mimari Örneği: Kimsesizler Hastanesi, Floransa 1419Filippo Brunoleschi, Matematiksel bir oran ile tasarlanan bu yapının ön cephesinde arkatdaki sütunların uzunlukları, aralarındaki mesafeye eşittir. Böylece ön cephe de karelerden oluşmaktadır. Ayrıca sütunlar uzunluğu duvardan uzaklıkları kadardır. Böylece mekan küplerle tanımlanıyordu. Sütunların üzerindeki beşik kemerler sütun yüksekliğinin yüksekliğin yarısı kadardı.20

  21. Sayfa
  Palazzo Rucellai, 1446, Floransa Leon Batista Alberti’nin tasarladığı binanın ön cephesinde katlar kornişlerle yatayda ayrılırken düşeyde 3 farklı pilaster düzen (dor, iyon, korint) kullanılmıştır. Cephede; pencerelerin eni-boyu arasındaki oran ile kompartımanların eni-boyu arasındaki oran eşittir. 21

  22. Sayfa
  Böylece Alberti; “güzellik” tanımını; bütün parçaların uyumu ve beraberlikleri öylesine ele alınmalıdır ki, bozmak amacıyla olmadıkça, ne bir şey eklenebilsin buna, ne de çıkarılabilsin, ya da değiştirilebilsin” şeklinde yapmaktadır. 22

  23. Sayfa
  Palazzo Farnese 1515-1559 RomaAntonio da Sangallo ve Michelangelo tarafından tasarlanmıştır. Roma’daki Rönesans saraylarının en anıtsal olanıdır. Yapı dikdörtgen biçiminde 54 m genişliktedir. Beşik tonozlu bir geçitten iç avluya girilir. Bütün Rönesans saraylarında bu sütun geçişi bulunur. Atrium (avlu) Rönesans yapılarında sıklıkla kullanılır.23

  24. Sayfa
  Palazzo Farnese 1515-1559 RomaKaba yontu taş kullanılmamıştır. Zemin kat kornişlerinin düz pencereleri vardır. 1. katta pencere alınlıkları üçgen ve parçalı olarak ardışık yer alır, bu alınlıkları kolonlar taşır. 2. katta yine üçgen alınlıklar vardır. Yapı ağır ezici bir korniş ile biter. Dorik, iyonik ve korint düzenler cephede yukarı doğru sıralanır. Zemin kattaki pencereler masif bir kütleye oyulmuş hissi veriyor, üst katlarda ise yüzeye yapıştırılmış gibi görünüyor. Bina sınırları farklı taş dokusu ile vurgulanmış. 24

  25. Sayfa
  Sivil-Dini Mimari Örneği: Laurenziana kitaplığı 1526 FloransaMichelangelo, girişi dar ve yüksek bir hacim olarak tasarlamakla; uzun, basık ve daha rahat olan kitaplıkla arasındaki zıtlığı vurgulamak istemiştir. Duvarlar çift kolonlarla panolara ayrılmıştır. 25

  26. Sayfa
  Laurenziana kitaplığı 1526 FloransaKolonlar taşıyıcı olma özelliğinden dolayı öne çıkarılarak arşitravı (özellikle iyon ve korent sütun üzenlerinin saçaklıklarının en alt öğesi) taşıdığı gösterilmektedir. Ancak burada Michelangelo bunun tersini uygulamış,kolonları içeri çekerek panoları öne çıkarmıştır (Duvar ile taşıyıcı birbirinden kopmaya başlıyor). 26

  27. Sayfa
  Laurenziana kitaplığı 1526 FloransaKitaplık duvarlarında kolonlar arası kör pencereler ve onların da üzerinde kör nişler bulunur. Hacimde kullanılan renkler; duvarların beyazlığı ile kolonlar, pencere nişleri, arşitravlar ve öteki strüktürel ve dekoratif elemanların koyu ve karanlık grisinden kurulmuş sert ve keskin bir şemadır. 27

  28. Sayfa
  Laurenziana kitaplığı 1526 FloransaDuvarda kullanılan Motifler Michelangelo’nun ilk Barok örneklerinden olabileceği fikrini verir28

  29. Sayfa
  Villa Capra (Rotonda) 1577Palladio genellikle tasarımlarında bir çekirdek oluşturur. Bu çekirdek etrafında daha alçak kütleler ve yapının arazi ile uyumunu sağlamaya çalışır. Bu davranış tarihsel açıdan son derece önemli bir aşamadır. Batı mimarlığında ilk kez çevre ve yapı birbirine bağımlı özellikleri ile ele alınmaktadır. 29

  30. Sayfa
  Villa Capra (Rotonda) 1577İlk kez burada evin temel aksları doğa içinde de devam etmekte, veya bunun karşıtı olarak dış mekandaki akslar iç mekana taşınmaktadır. İnşa edildiği dönemde büyük bir başarı olarak kabul edilmiştir. Yapı, ince iyonik portikoları (küçük sütunlarla taşınan giriş sundurması), alınlıkları ve dikkatle yerleştirilmiş alınlıklı pencereleri ve ortadaki kubbesi ile heybetli bir görüntüye sahiptir.30

  31. Sayfa
  Villa Capra (Rotonda) 157731

  32. Sayfa
  Rönesans Bahçeleri Villa Lante, 1566, İtalya Bu bahçe Düzenlemesinde eğimli topografyadan yararlanılır. En aşağı noktada ızgara sistemde tasarlanmış çiçek tarhları arasında bir fıskiye bulunur. Batıda arazi keskin bir şekilde yükselir. Üst kota açılı merdivenlerle çıkılır. 32

  33. Sayfa
  Üst kotta çevresi yüksek ağaçlarla tanımlanmış teraslar yer alır. En üst kotta suyun çıktığı yeri örten bir pavyon bulunur. Bahçe terasları aşağı kotta en bakımlı olanlardan, en üstteki ilkel olanlara doğru hiyerarşik birdüzen oluşturur. 33

  34. Sayfa
  15. yy’ın ortalarında dengesiz ve uyumsuz bir sanatı ifade eden “maniyerizm” doğdu. Buna göre; sanatçının doğaya göre çalışmadığı ama doğa gibi, kurucu biçimde çalıştığı öne sürüldü. Maniyerizm, Rönesans’ın olgunluk döneminde , en verimli çağına ulaştıktan sonra 16. yy ‘ın ortalarında zayıfladığı döneme verilen addır. 34

  35. Sayfa
  Maniyerist görüşte incelik ve zariflik ön plandadır. Fransa’daki maniyerist örneklerde mimari ölçekte yine antik dönem elemanları ve Ordrlar ile iç mekanda mobilyalar, duvarlar ve bölmelerde melek ve aşk tanrısı gibi gerçek dışı motifler ve objeler kullanılmıştır. Avrupa’da bir çok ülkede benzer örnekler görülmüştür.35

  İndir / Download : 10_rönesansta_mimari.pptx


  Yorumlar

  Sil