Nedir.Org *

Önsöz Nasıl Yazılır Sunumları

 • 5
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Önsöz Nasıl Yazılır

  Dosya Adı: Ön Söz Örnekleri (Word)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  Önsöz Örneği 1:ÖNSÖZBu tez çalışmasında Türkiye’de toplumsal değişimin çalışma ilişkileri üzerinde etkilerini ve tarihsel süreçlerini devamında sendikacılığın doğuşunu, gelişimini ve Türkiye’de kat ettiği aşamaları dönemlere ayırarak incelenmek istenmiştir. (Bu kısımlar istenirse, tez konusundan kısmını biraz daha genişletebilir). Öncelikle tez konusunu seçerken isteklerimi göz önünde bulundurup bana yardımcı olan tez danışmanım Prof. Dr./Doç.Dr./Öğr. Gör.  vb.  teşekkürlerimi sunarım. gibi,  kaynak aramak için yardım talep ettiğim Ankara’da faaliyet gösteren Türk-İş ve Eğitim-Sen sendikaları yönetim kurulu üyelerine ve bu zorlu tez sürecinde benden desteğini bir an için bile esirgemeyen değerli arkadaşım,  Hakan  CAN’a,   tüm eğitim hayatım boyunca benden maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen her zaman yanımda olan sevgili aileme teşekkürlerimi bir borç bilirim.  Bu kısım duruma göre daha da uzatılabilir.İl, Ay Yıl                                                                                                                                                                                                                                     Ad SOYADÖnsöz ÖrneğiÖNSÖZBu çalışmada m-pazarlamaya ilişkin tüketici tutumunu belirleyen faktörlerin etkisi araştırılmıştır. Mobil Pazarlama Birliği (The Mobile Marketing Association-MMA) mobil pazarlamayı; marka ve son kullanıcı arasında ki iletişimin mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilmesi olarak tanımlamaktadır.Mobil Pazarlama Birliği (The Mobile Marketing Association-MMA) mobil pazarlamayı; marka ve son kullanıcı arasında ki iletişimin mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirilmesi olarak tanımlamaktadır. Günlük hayatta en çok kullanılan mobil cihazın cep telefonu olması sebebiyle araştırmada özellikli olarak cep telefonları üzerinden uygulanan pazarlama faaliyetleri dikkate alınmıştır.Tez çalışmamda planlanmasında, araştırılmasında, yürütülmesinde ve oluşumunda ilgi ve desteğini esirgemeyen, engin bilgi ve tecrübelerinden yararlandığım, yönlendirme ve bilgilendirmeleriyle çalışmamı bilimsel temeller ışığında şekillendiren sayın hocam Prof. Dr. /Doç. Dr.  veya Öğr. Gör. Ad SOYAD’ sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Ad SOYADİL-TARİH (İSTANBUL 2015 )TEŞEKKÜRBu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, iki yıl boyunca değerli bilgilerini bizlerle payşalaşan, kullandığı her kelimenin hayatıma kattığı önemini asla unutmayacağım saygıdeğer danışman hocam; Yrd. Doç. Dr. Adem SOLAN’a, çalışmam boyunca benden bir an olsun yardımlarını esirgemeyen arkadaşım Suna YILMAZ ve çalışma süresince tüm zorlukları benimle göğüsleyen ve hayatımın her evresinde bana destek olan değerli ablam Suzan YILMAZ’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.Trabzon 2016                                                                                                                                                                                                                                         Tuğçe YILMAZÖnsöz ÖrnekleriÖNSÖZKonjoktürel dalgalanmaların temel nedenlerinden biri olarak gösterilen iktisadi şokların ekonomiyi nasıl etkilediği, iktisatçılar tarafından araştırılan önemli konulardan biri olmuştur. Çeşitli makroekonomik modeller konuya ilişkin farklı görüşlere sahip olmakla birlikte, konjonktürel dalgalanmaların talep yanlı şoklardan kaynaklandığı ve iktisadi şokların üretim düzeyi üzerindeki etkilerinin geçici olduğu yönünde geleneksel bir görüş bulunmaktadır. Ancak 1980’li yıllardan itibaren, dalgalanmaların kalıcı bir olgu olabileceği ve stokastik trendden kalıcı sapmalar sergileyebileceği düşünülmektedir.Bu anlamda iktisadi şokların reel makroekonomik değişkenler üzerindeki olası etkilerinin sürekli olup olmadığı, özellikle 1990’lı yıllardan itibaren iktisat literatüründe önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Yapılan ampirik çalışmalar genellikle yabancı ülke ekonomilerine ilişkin olmakla birlikte, Türkiye ekonomisi için bu konuda yapılmış birkaç çalışmanın olması konunun önemini daha da arttırmaktadır.Çalışma konusunun belirlenmesinde ve çalışmanın hazırlanma sürecinin her aşamasında bilgilerini, tecrübelerini ve değerli zamanlarını esirgemeyerek bana her fırsatta yardımcı olan değerli hocalarım Sayın Prof. Dr. XXX YYY ve Prof. Dr. AAA BBB’a teşekkürü bir borç bilirim.Öğenci Adı SOYADI  TEŞEKKÜRBu çalışmanın gerçekleştirilmesinde, değerli bilgilerini benimle paylaşan, kendisine ne zaman danışsam bana kıymetli zamanını ayırıp sabırla ve büyük bir ilgiyle bana faydalı olabilmek için elinden gelenden fazlasını sunan her sorun yaşadığımda yanına çekinmeden gidebildiğim, güler yüzünü ve samimiyetini benden esirgemeyen ve gelecekteki mesleki hayatımda da bana verdiği değerli bilgilerden faydalanacağımı düşündüğüm kıymetli ve danışman hoca statüsünü hakkıyla yerine getiren Yrd. Doç. Dr. aaaa YILMAZOĞLU’na teşekkürü bir borç biliyor ve şükranlarımı sunuyorum. Yine çalışmamda konu, kaynak ve yöntem açısından bana sürekli yardımda bulunarak yol gösteren ve gelecekteki hayatında çok daha başarılı olacağına inandığım kıymetli Arş. Gör. Özlem TUNCAYER’e de sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca kıymetli zamanını benim hazırladığım bitirme projesine ayırıp değerlendireceği için ve üniversite hayatımın bu son döneminde bana kattığı her bilgi için Prof. Dr. Neslihan ÇORAK’ye teşekkürü borç bilirim.Teşekkürlerin az kalacağı diğer üniversite hocalarımın da bana 4 yıllık üniversite hayatım boyunca kazandırdıkları her şey için ve beni gelecekte söz sahibi yapacak bilgilerle donattıkları için hepsine teker teker teşekkürlerimi sunuyorum Vve son olarak çalışmamda desteğini ve bana olan güvenini benden esirgemeyen Hakan BAŞ’a ve beni bu günlere sevgi ve saygı kelimelerinin anlamlarını bilecek şekilde yetiştirerek getiren ve benden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen bu hayattaki en büyük şansım olan aileme sonsuz teşekkürler.Meçhul BİLİNMEZÖNSÖZEkonometrik ve sosyal açıdan toplumun yaşam kalitesini artırarak ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek, gelişmekte olan ülkelerin temel hedeflerinden bir tanesidir. Ekonomik kalkınmayı hedefleyen kalkınma planlarının temel unsurlarından birisi de eğitim hedefleridir. Çünkü eğitim seviyesi gelişmiş olan bir toplumda ekonomik kalkınma yüksek olacaktır ve toplumun refah seviyesi daha da yükselecektir.Bu çalışmada, ekonomik kalkınmada eğitimin önemi üzerindeki etkileri açısından etkileri araştırılmıştır. Bu çalışmanın konusunun belirlenmesinde ve hazırlanma sürecinin her aşamasında değerli bilgilerini ve zamanını benden esirgemeyerek her fırsatta çalışmamla yakından ilgilenen, eleştirileriyle yol gösteren danışman hocam ŞÜKRAN KAHVECİ‘ ye ve Abim Orhan YILMAZ’a teşekkür ve minnetimi özellikle belirtmek istiyorum.Sinem İNCEERİstanbul 2017

  Yorumlar

  Sil

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin