Nedir.Org *

Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler Sunumları

 • 22
  3 yıl önce
  İlgili Yazı: Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

  Dosya Adı: Karışımlar sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  KARIŞIMLARstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  2. Sayfa
  Karışım ,birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur.Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin çoğu saf madde olmayan karışımlardır.KARIŞIMLAR NEDİRstyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  1- Karışımlar, kendini oluşturan maddelerin özelliklerini taşırlar.2- Karışımı oluşturan maddeler kendi (kimyasal) özelliklerini yani kimliklerini kaybetmezler.3- Karışımlar sonucu yeni madde oluşmaz.4- Karışımı oluşturan maddeler istenilen her oranda birleşebilirler.5- Karışımlar en az iki farklı maddeden (atomdan yani elementten veya bileşikten) oluşurlar. 6- Karışımlar fiziksel değişme sonucu oluşup fiziksel yollarla (eleme, süzme, dinlendirme gibi) ayrılırlar.7- Karışımlar homojen ya da heterojen olabilirler.8- Karışımlar saf madde değillerdir.9- Karışımlar formüllerle gösterilmezler. (Saf madde olmadıkları için).10- Karışımların öz kütleleri sabit değildir.11- Karışımların erime, kaynama, donma, yoğunlaşma sıcaklıkları sabit değildir…Karışımların Özellikleri style.visibility

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  Karışımlar, homojen ve heterojen olmak üzere ikiye ayrılır…1- Homojen karışımlar: Özellikleri her yerde aynı olan karışımlardır.2- Heterojen Karışımlar: Özellikleri her yerde aynı olmayan karışımlardır Karışım Çeşitleristyle.visibilityppt_wppt_h

  6. Sayfa
  Karışımı oluşturan maddeler, karışımın her tarafına eşit olarak dağılmışlardır. Örnek: bronz, çelik, sirke, hava, tuzlusu Çözeltiler fiziksel hallerine bağlı olarak katı, sıvı veya gaz halde Homojen Karışımlar (Çözeltiler)style.visibilityppt_wppt_h

  7. Sayfa
   1- Homojendirler 2- Dipte çökelti oluşturmazlar. 3- Berrak görünüşlüdürler. 4- Tanecikleri gözle görülmez. 5- Süzme ile ayrılmazlar. 6- Belirli erime, kaynama noktaları yoktur. Çözünen madde miktarı arttıkça kaynama nok. yükselir, donma nok. azalır.Homojen Karışımların Özellikleristyle.visibility

  8. Sayfa
   A- Katı-Katı çözeltiler:  Alaşımlar =metal+metal B- Sıvı çözeltiler: Sıvı- Katı: burun damlası, şerbet Sıvı- Sıvı: kolonya, sirke Sıvı- Gaz: gazoz, deniz suyu  C- Gaz çözeltiler:  Gaz- gaz çözeltiler= hava, doğalgaz... style.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  Karışımı oluşturan maddeler karışımın her tarafına eşit miktarlarda dağılmaz.  Örnek: (tebeşir tozu+ su), (zeytinyağ+su) Süt, ayran, toprak, beton, sis….Heterojen Karışımlar (Adi Karışımlar): style.visibility

  10. Sayfa
    1- Heterojen özellik gösterirler. 2- Bulanık görünürler. 3- Dipte çökelti oluştururlar. 4- Genellikle tanecikleri gözle görülür. 5- Fiziksel yolla (süzme) ayrılırlar. Heterojen Karışımların Özellikleri:style.visibilityppt_wppt_h

  11. Sayfa
   A- Süspansiyon (katı- sıvı) Bir katının sıvı içerisinde çözünmeyip, parçacıklar (asılı)halinde kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: ayran, pişmiş Türk kahvesi, çamurlu su, tebeşirli su, hoşaf, taze sıkılmış meyve suyu, kan. Heterojen karışım çeşitleri style.visibility

  12. Sayfa
   B- Emülsiyon (sıvı- sıvı) Bir sıvının başka bir sıvı içerisinde çözünmeden kalmasıyla oluşan karışımlardır. Örnek: zeytinyağı-su, benzin-su, süt…style.visibility

  13. Sayfa
   C- Aerosol (sıvı- gaz) Bir sıvının gaz ile oluşturduğu heterojen karışımlardır. Örnek: deodorantlar, sis, spreyler… style.visibility

  14. Sayfa
  Tanecik yapılarıstyle.visibility

  15. Sayfa
  AYŞE BAYRAKTARBETÜL DAŞKINERHAZIRLAYANLAR

  İndir / Download : 96_karışımlar.pptx


  Yorumlar

  Sil

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin