Nedir.Org*
Soru Sor

Edebiyat İle Psikoloji Arasındaki İlişki Sunumları

 • 1
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Edebiyat İle Psikoloji Arasındaki İlişki

  Dosya Adı: Dostoyevski'nin ünlü romanı Suç ve Ceza'daki Raskolnikof hırsı, suça meyli, suçluluk psikolojisi, gelgitleri, vicdan muhasebesi gibi yönleriyle başarıyla yansıtılmış bir karakter olarak karşımıza çıkar. Edebiyat İle Psikoloji Arasındaki İlişki PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  EDEBİYATIN BİLİMLERLE İLİŞKİSİ-9.sınıfHAZIRLAYAN:ÖZLEM YÜCEL-TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENİozlem.yucel0811@gmail.com

  2. Sayfa
  Sanat eserleri ortaya konurken zaman zaman diğer bilimlerden yararlanır.Güzel sanatların bir dalı olan edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilgisi vardır. Bir sanatçının ortaya koyduğu eser psikoloji, sosyoloji, felsefe ve tarih vb. bilimlerle ilgili olabilir. Sanatçı sosyal bir çevre içerisinde yaşar; eserini ortaya koyarken de bu çevreden etkilenir. Ele aldığı eserde kişisel duygu, düşünce ve izlenimlerini anlattığı gibi toplumun gelenek, görenek, inanç gibi değerlerini de ele alabilir.

  3. Sayfa
  Bir sanatçının yaşamı da ortaya konan eser kadar önemlidirÖrneğin Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıkuşu” adlı romanı incelenirken; yazarın içinde bulunduğu ruhsal durumu belirlerken psikolojiden, sanatçının yetiştiği sosyal çevreyi incelerken sosyolojiden; yazarın etkilendiği akımları ve dünya görüşünü belirlerken felsefeden, eserin yazıldığı dönemi incelerken de tarih biliminden yararlanılır.

  4. Sayfa
  “Bir kenarda kalıp yaşamak yerine, toplumların içine girmeyi kabul ettiğiniz andan itibaren, onu yaratan kuralların da iyi olduğunu kabul etmek zorundasınız.”“Vadideki Zambak” adlı eserde geçen yukarıdaki metin bilimsel bir değer taşımaktadır. Yazarın sosyolojinin bilimsel verilerinden yararlandığını göstermektedir. Bunun gibi insanın ruhsal durumunu anlatan bir edebi metin, psikoloji biliminden yararlanabilir

  5. Sayfa
  Edebi bir metinde öncelikli amaç güzelliktir. Bilimsel eserlerin öncelikli amacı ise bilgilendirmektir.Edebi bir metin bilgi vermek amacıyla yazılmaz.

  6. Sayfa
  Bir edebi eserin değişik bilim dallarından faydalanması edebi esere bilimsel bir eser niteliği kazandırmaz. Çünkü edebi eserde kişisel yorumlar vardır.

  7. Sayfa


  Yorumlar

  Sil