Nedir.Org *

Divan Üyelerinin Görevleri Sunumları

 • 4
  10 ay önce
  İlgili Yazı: Divan Üyelerinin Görevleri

  Dosya Adı: Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  OSMANLI’DA DİVAN-I HÜMAYUNDivan-ı Hümayun: Osmanlı’da devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı kurula denir.

  2. Sayfa
  Osmanlı Devleti’nde Divan-ı Hümayun ilk kez Orhan Gazi tarafından kurulmuştur.

  3. Sayfa
  DİVAN-I HÜMAYUN ÜYELERİ Nişancı Defterdar Kazasker Kubbe Altı Vezirleri Kaptan-ı Derya Şeyh-ül İslam Reis-ül Küttap PADİŞAHSadrazam

  4. Sayfa
  PADİŞAHDivan-ı Hümayun’un başıdır.NOT: II.Mehmet(Fatih)’e kadar Divan’a padişah başkanlık etmiştir. Fatih devrin­de, divanda üyelerin görüşlerini daha rahat söyle­yebilmesi amacıyla “kafes sistemi” getirilmiştir. Ye­ni sistemle padişahlar divan toplantılarına katılma­mış, ancak dilediklerinde kafes arkasından toplan­tıyı takip etmişlerdir.

  5. Sayfa
  SADRAZAM (VEZİR-İ AZAM)Padişahın mutlak vekilidirler. Günümüzdeki başbakandır.Padişahtan sonra Divanın en etkili ismidir.Padişahın mührünü taşırdı.NOT: Fatih’ten sonra Divana sadrazam başkanlık etmiştir.

  6. Sayfa
  NİŞANCIDevlet kanunlarını iyi bilirdi.Divandan padişah adına çıkan fermanlara tuğra çekmek de, bunların göreviydi.Ülkeye yeni katılan toprakların tapularına ve vergileme işlerine de nişancı bakardı.

  7. Sayfa
  DEFTERDARDefterdar, padişahın malının vekilidir.Devletin gelir ve giderlerini tutan kişidir.Günümüzdeki Maliye Bakanıdır.

  8. Sayfa
  KAZASKER (KADIASKER) Osmanlı Devleti'nde şeri davalara bakan askeri hakim.Yetkileri arasında kadı, müderris ve din görevlisi atamaları, kadı kararlarını bozma, değiştirme ve yeni kararlar oluşturma vardı.Kazaskerlik 1480 yılına kadar Anadolu Kazaskeri olarak tek bir merkezdeydi. Bu tarihten sonra Rumeli Kazaskeri ve Anadolu Kazaskeri olarak ikiye ayrıldı.

  9. Sayfa
  KUBBE ALTI VEZİRLERİVeziriazamdan sonra gelen diğer vezirler ikinci vezir, üçüncü vezir, dördüncü vezir vb. şekilde adlandırılırdı ve sayıları yediye kadar çıkabilirdi.Divan müzakerelerinde ve siyasi herhangi bir işin hallinde de tecrübeli devlet adamları olan vezirlerin fikirlerinden istifade edilirdi.

  10. Sayfa
  KAPTAN-I DERYAKaptan-ı Derya Osmanlı’da donanmanın başıdır.Denizlerden sorumlu olan kişidir.

  11. Sayfa
  ŞEYH-ÜL İSLAMDini konularda en yüksek derecede bilgi ve yetkiye sahip olan kimse anlamına gelir. Osmanlı Devleti zamanında şeyhülislam dini konularda en yüksek yetkiye sahip devlet görevlisiydi.Gerektiği zaman dini sorunlarla ilgili görüşlerini fetva yayınlayarak açıklardı.

  12. Sayfa
  REİS-ÜL KÜTTABReis-ül Küttab Osmanlı Devleti’nde dış devletlerle olan ilişkilerden sorumlu olan kişidir.Günümüzdeki Dışişleri Bakanı’dır.

  13. Sayfa
  DİKKAT: Şeyh-ül İslam, Kaptan-ı Derya ve Reis-ül Küttab Divan’a ilk kez I.Süleyman (Kanuni) ‘dan itibaren katılmışlardır.

  14. Sayfa
  HAZIRLAYAN:Samime ÇEVRİNSosyal Bilgiler Öğretmeni

  İndir / Download : 96_divan.pptx


  Yorumlar

  Sil