Nedir.Org *

Bilimsel Araştırma Basamakları Sunumları

 • 8
  3 yıl önce
  İlgili Yazı: Bilimsel Araştırma Basamakları

  Dosya Adı: Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ AYDINLIKEVLER TİCARET MESLEK LİSESİ ANKARA ANADOLU İLETİŞİM MESLEK LİSESİstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  2. Sayfa
  ANKARA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AR-GE BİRİMİ İÇİN HAZIRLANMIŞTIR.Araştırma teknikleri öğretmeniSayın DERYA SOYLU’ya teşekkür ederim. Çetin Erturan Okul Müdürü

  3. Sayfa
  A M A ÇAraştırma sürecini inceleme, Bilimsel Araştırma Yöntemlerini Gözden Geçirme Konu Hakkında Araştırma Yapabilmek İçin Gereken Literatür Bulma, Veri Toplama,Verileri Değerlendirme, Rapor Yazma TeknikleriniAnlatmaktır. style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  4. Sayfa
  K A P S A MAraştırma Teknikleri sunuşu, araştırma yöntemlerindeki farklı anlayışları, yaygın olarak kullanılan araştırma tekniklerini, araştırma basamaklarını, veri toplama ve analizini, yorumunu, rapor yazma esaslarını,kaynakça ve dipnot gösterme tekniklerini kapsamaktadır. style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  5. Sayfa
  BİLİMYaşadığımız,hissettiğimiz ortamlarda ortaya çıkan veya çıkabilecek durum ve sorunları anlamak, vurgulamak, yorumlamak ve çözüm önerileri sunmak için yapılan düzenli çalışmaların tümüdür.

  6. Sayfa
  B İ L İ M A D A M I Bir problemi, olayı bilimsel yöntemlerle araştırarak çözüme ulaştıran, insanlığın yararına sunan kişidir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  7. Sayfa
  TEMEL KAVRAMLAR“BİLİM SORU SORMAKLA BAŞLAR”ppt_xppt_yppt_xppt_y

  8. Sayfa
  OLGU:Bir takım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuçOLAY:Olgulardan meydana gelen bütündür.GENELLEME:Benzer olgular arasındaki ilişkilerin yargı türünden ifadesidir.KURAM:Soyut bilgi. Bir sorunu ilgilendiren düşüncelerin tümüdür.

  9. Sayfa
  HİPOTEZ:Araştırma konusuyla ilgili olarak ortaya konulan; doğruluğunun araştırılması gereken önermelerdir. Hipotezler, araştırmaya yön veren temel düşünceler, varsayımlardır.KANUN:Doğruluğu ispat edilmiş değişmez genellemelerdir.VERİ:Araştırma sırasında elde edilen her tür ilk bilgidir.BULGU:Elde edilen verilerin işlenmesiyle ulaşılan sonuç bilgilerdir.

  10. Sayfa
  B İ L G İÖğrenme, gözlem ve araştırma yoluyla elde edinilen gerçek,İnsan zekasının çalışması sonucu ortaya çıkan zihinsel ürün, style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  11. Sayfa
  BİLİMİN TEMEL İŞLEVİYaşamı kolaylaştırmaktır.Yaşamın her aşamasında karşılaşılan veya karşılaşılabilecek sorunlara çözüm bulmaktır.

  12. Sayfa
  BİLİMİN TEMEL NİTELİKLERİ FONKSİYONELDİR Olgular ve olgular arası ilişkileri açıklar. Bunlara ilişkin genellemeler yapar. MANTIKSALDIR Bilim her türlü çelişkiden uzaktır. Mantıksal nedenlere dayanır. GENELLEYİCİDİR Tek tek olgularla değil, olgu türleriyle ilgilenmektedir. GÖZLEMSEL ve DENEYSELDİR Olgular ve olgular arası ilişkileri gözlem ve deney yoluyla açıklar.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  13. Sayfa
  DOĞRULANABİLİRDİR Bilimsel açıklamalar; veri toplayarak, değerlendirerek doğrulanabilmektedir. OLGUSALDIR Bilimin konusu; varolan, gerçeğe dayanan ve gözlenebilen olgulardır. SİSTEMLİDİR Bilim işlediği konuda edindiği olgu ve ilişkileri sistemli bir şekilde incelemeye çalışır. OBJEKTİFDİR Bilimde özel değerlendirmeye yer yoktur. Bilim adamı hiçbir zaman yanlı davranamaz.BİLİMİN TEMEL NİTELİKLERİstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  14. Sayfa
  NETLİKTİR Sonuçları ortaya koyan bilim adamı, kavramlarda açık ve net olmalıdır. DEĞİŞİME AÇIKTIR Geçerliliğini kaybeden teorilerin yerine yeni teoriler geliştirilebilir. EVRENSELDİR Yer ve zamana göre değişim özellikleri içerir. BİRİKİMDİR Belli bir birikim ürünü olan bilim; yeni bulgu ve bilgilerle bütünleşerek, gelişerek birikim oluşturmaktadır.BİLİMİN TEMEL NİTELİKLERİstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  15. Sayfa
  BİLİMSEL YAKLAŞIMSorunlara belli bilimsel yöntemlerle çözüm bulmayı hedeflemektedir.YÖNTEM:Bir sonuca ulaşmak için plana göre izlenen yoldur.

  16. Sayfa
  BİLİMSEL YAKLAŞIM AŞAMALARI1-Sorunun tespiti için deney ve gözlemlerle veri toplama,2-Toplanan ön veriler doğrultusunda hipotez geliştirme3-Hipotezleri test etme,(bu aşamada kapsamlı bir veri toplama faaliyeti söz konusudur.)4-Sonuca ulaşıp çözüm için gerekli öneri, kanun ve kuralları belirlemek.

  17. Sayfa
  BİLİMSELLİĞE HİZMET EDEN YÖNTEMLER TÜMEVARIMTek tek olgulardan bütüne, özelden genele doğru giden mantıksal bir düşünme sürecidir. TÜMDENGELİMBilgi edinme ve edinilen bilgiyi gerçekleştirmek için genelden özele doğru gidilen düşünme sürecidir.ppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  18. Sayfa
  ARAŞTIRMA Araştırma, problemin tanımlanması ve probleme çözüm bulmak için izlenen, planlı çalışma sürecidir.BİLİMSEL ARAŞTIRMA Problemi doğru tanımlayarak güvenilir çözümler aramak amacıyla; planlı bir şekilde verilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve genellenmesi sürecidir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  19. Sayfa
  BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN AMACIBilim alanını tanımak,Olayların ardında bulunan gerçekleri ortaya çıkarmak,Bunları kanun ve kurallarla ifade etmek,Toplumu rahatsız eden sorunları çözüme ulaştırarak toplumun mutluluk sağlamak

  20. Sayfa
  ARAŞTIRMA TÜRLERİAraştırma türlerini gruplamada ortakbir görüş geliştirilememiştir. Değişikisim ve sınıflamalara rastlanmaktadır. style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  21. Sayfa
  ARAŞTIRMA TÜRLERİ?ARAŞTIRMA DÜZEYİNE GÖRE; - Temel Araştırmalar (Kuram üreten) - Uygulamalı Araştırmalar (Teknoloji üreten)II. ARAŞTIRMANIN AMACINA GÖRE; - Problem Çözme AraştırmalarıIII. VERİ TOPLAMA YÖNTEMİNE GÖRE; - ANKET - TARAMA - GÖZLEM - BELGESEL TARAMA - GÖRÜŞME - BİLGİ TARAMA - DENEY style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  22. Sayfa
  ARAŞTIRMA ÇEŞİTLERİARAŞTIRMA ÇEVRESİNE GÖRE; 1-Laboratuvar araştırmaları 2-Alan araştırmalarıAMAÇLARINA GÖRE 1-Kuramsal araştırma 2-Uygulamalı araştırma ARAŞTIRMA YÖNTEMİNE GÖRE 1-Tarih araştırmaları 2-Betimsel araştırmalar 3-Deneysel araştırmalar

  23. Sayfa
  ARAŞTIRMALARDA EN ÇOK YAPILAN HATALARPlanlama hatalarıYöntem hatalarıVeri ölçme hatalarıÖrneklem hatalarıYorumlama hatalarıstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  24. Sayfa
  VERİ VE KAYNAKLARI“VERİNİZİN OLDUĞU KONUYU BİLİRSİNİZ”style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  25. Sayfa
  VERİ: Araştırmanın kanıtları olacağı düşünülen; araştırmanın konusuna ilişkin kaydedilmiş, işlenmemiş ham bilgilerdir.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  26. Sayfa
  VERİ TÜRLERİDİREK KAYNAĞINDAN ELDE EDİLEN VERİLERBu tür veriler yargı ve yorum içermediğinden araştırmacılar tarafından daha çok tercih edilir. BİR BAŞKASINDAN AKTARIMINDAN ELDE EDİLEN VERİLER Bireylerin ve toplumların yapısal özelliklerinden etkilenerek gelen, bireylere ve toplumlara ilişkin özel verilerdir. style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  27. Sayfa
  VERİLERİN TAŞIMASI GEREKEN ÖZELLİKLERVeri;Fonksiyonel olmalıdır.Yeterli olmalıdır.Güvenilir olmalıdır.Doğru olmalıdır.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  28. Sayfa
  VERİ KAYNAKLARI1-SÖZLÜ VERİ KAYNAKLARIHalk hikayeleri, masallar,türküleroyunlar vs. 2-YAZILI VERİ KAYNAKLARIAnlaşmalar haritalar, mektuplar,kitaplar, dergiler,gazeteler,istatistiki veriler vs. 3-GÖRSEL VERİ KAYNAKLARIResimler,heykeller, arkeolejikeserler,film,fotoğraflar vs.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  29. Sayfa
  A R A Ş T I R M A N I N P L A N L A N M A S Istyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_y

  30. Sayfa
  ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI Bilimsel araştırma; bilgi birikimine sahip bir araştırmacının, bir dizi çalışma sürecinde ulaşabileceği bir sonuçtur. Her aşamasının, iyi düşünülüp planlanması gerekmektedir. Planlama; sadece konu belirleme tayini değil, taslak olarak tüm araştırma sürecini içerir.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  31. Sayfa
  PROBLEMİN BELİRLENMESİA- KONU SEÇİMİ Konu seçiminde dikkate alınması gerekenler:Araştırma konusu ilgili bilim dalı için önemli olmalı ve bazı soruların cevabını oluşturmalıdır.Araştırma konusuna ilişkin uygun koşulların sağlanıp sağlanamayacağı dikkate alınmalıdır.Konu herkes için ilgi çekici, merak uyandırıcı olmalıdır. Konu bir soruna çözüm getirme iddiasında olmamalıdır.Konuya ilişkin verilere, ulaşılıp ulaşılamayacağı dikkate alınmalıdır.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  32. Sayfa
  B- PROBLEM SEÇİMİ Problem seçiminde dikkate alınacak kriterler şunlardır:Yenilik Kriteri Bu kriteri taşıyan iyi bir araştırma, aynı zamanda anlamlı, fonksiyonel ve güncel bir araştırma olmaktadır.2. İlgi Kriteri Bir konuya duyulan ilgi ve merak anlamındadır. Konuya duyulan ilginin, araştırmanın niteliğini de etkilediği görülmektedir. style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  33. Sayfa
  Yeterlilik Kriteri * Alanda Yeterlilik: Araştırıcı, konuya ilişkin bilim alanını, problemle ilgili daha önce yapılan hata ve başarıları, yapılan araştırmaları, üretilen ilke ve kuramları bilme yeterliliğine sahip olmalıdır. * Yöntemde Yeterlilik: Araştırıcı, verilerin toplanması ve değerlendirilmesinde gerekli yöntem, ölçme ve istatistik bilgisine sahip olmak zorundadır. * Araştırıcı Yapı Yeterliliği: Araştırıcı yapı, sorumluluk alma, risk alma yeterliliğini de gerektirmektedir. Bu yapıdaki kişiler genellikle araştırmacı bir yapı kazanmış durumdadır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  34. Sayfa
  Kaynak Kriteri * Ekonomik Kaynaklar * Zamansal Kaynaklar * İnsansal Kaynaklarstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  35. Sayfa
  C- ARAŞTIRMA PROBLEMİNİN YAZILMASI Problemin araştırılabildiği test edildikten sonra temel problem cümlesi yazılır. Problem cümlesi yazımında açık ve sade bir dil kullanılır.Araştırma problemleri soru cümleleri şeklinde ifade edilmelidir.Problem cümlesi, çözülecek problemi net bir şekilde ortaya koymalıdır.Araştırmanın sınırları ele alınan değişkenler açısından kesinleştirilmelidir.Araştırma sonunda elde edilen bulguların genelleneceği evren sınırı, kesin ve açık belirtilmelidir. ppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  36. Sayfa
  ARAŞTIRMADA PROBLEM CÜMLESİNİN YAZIMINDA “DEĞİŞKEN” KAVRAMI ÖNEMLİDİR.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  37. Sayfa
  D E Ğ İ Ş K E N L E R Bir araştırmanın olgularından oluşan, birden fazla değer alabilen, değişebilen her şey olarak tanımlanır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  38. Sayfa
  DEĞİŞKEN TÜRLERİ ŞÖYLEDİR.NİCEL DEĞİŞKENLER Değişken bir durumun bir özelliğin sayısal değer alabilmesidir.NİTEL DEĞİŞKENLER Bu değişkenler; sayı veya ölçü birimleri ile söylenemeyen, ancak çeşitli şıklara ayrılabilen değişkenlerdir.BAĞIMSIZ DEĞİŞKENLER Bir araştırmada bir başka değişkeni etkileyen, onu denetim altında tutan değişkendir. Araştırmanın türünü belirler.BAĞIMLI DEĞİŞKENLER Bir araştırmada bağımsız değişkene bağlı olarak değişebilen değişkendir. Açıklayıcı yada genelleyici bir araştırmada bir sonuçtur.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  39. Sayfa
  DEĞİŞKEN ÖRNEĞİ“Gelir ve eğitim durumları yüksek olan ailelerde (Bağımsız Değ.)bilgisayar ve videoya sahip olmaoranı (Bağımlı Değ.) dahayüksektir.”style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  40. Sayfa
  ARAŞTIRMANIN PLANLANMASI Araştırma probleminin çözümüne dönük yürütülmesi ve sonuçlandırılması için, bütün aşamaların çok iyi ve detaylı planlanması gerekmektedir. İyi bir planlama araştırma amacından sapmadan, araştırıcı eleman, zaman, para …vb. kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlamaktadır.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  41. Sayfa
  PLANLAMA AŞAMALARIProblem Konusuna İlişkin Kaynakların TaranmasıAraştırmanın Amacı, Gereği Ve Öneminin AçıklanmasıHipotez KurmaAraştırma Yöntemini BelirlemeVeri Toplama Yöntemini Belirleme Ve Toplama Aracını HazırlamaEvren Ve Örneklem Seçimini BelirlemeVerilerin Elde EdilmesiVerilerin AnaliziVerileri YorumlamaAraştırma Raporunu Yazmastyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  42. Sayfa
  Ö R N E K L E M“ÖRNEKLEME GENELLEŞTİRMEYE YARDIMCIDIR.”style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  43. Sayfa
  EVREN nedir? Evren; Araştırma sonuçlarının genellenmek istendiği birimler bütünüdür.Herhangi bir araştırma kapsamına giren obje, olgu, olay ve bireylerin tümüdür. Evrenin niteliğini, araştırmanın amacı belirler. Evreni temsil gücü yüksek bir örneklem gurubundan veri almak, edinilen bilgilerin genellenebilme düzeyini artırır. Evreni oluşturan birimlere ait ölçütlere, değerlere“EVREN DEĞERLERİ(PARAMETRE)” denir. Örneklem değerlerine de “İSTATİSTİK” denir.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  44. Sayfa
  EVREN TÜRLERİNE GÖRE 2 ŞEKİLDE TANIMLANMAKTADIR.ARAŞTIRMA EVRENİ: Araştırma sonuçlarının genellenmek istediği bütün elemanları, bireyleri ve objeleri kapsamaktadır.(TÜİK ‘İN yaptığı nüfus sayımları gibi)ÇALIŞMA EVRENİ: Araştırıcının örneklem olarak belirlediği araştırma evrenidir.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  45. Sayfa
  Ö R N E K L E M Belli bir evrenden, o evreni temsil yeterliliği olduğu kabul edilen, belli kurallara göre seçilmiş küçük bir örnek, küçük bir kütledir.Örneğin;Deniz kirliliğini araştırmak için alınan Bir kavanoz su; ÖRNEKLEM, Suyu alma işlemi; ÖRNEKLEME Deniz ise; EVRENDİR.style.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  46. Sayfa
  ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜ ETKİLEYEN DEĞİŞİK ETMENLEREvrenin yapısıDeğişkenin sayısıÖrneklem hatasıEvrenin temsil niteliğiÖrnekleme yöntemistyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  47. Sayfa
  ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİOLASILIKLI ÖRNEKLEME YÖNTEMİBasit Olasılıklı ÖrneklemeTabakalı ÖrneklemeSistematik ÖrneklemeÖbek ÖrneklemeGAYELİ ÖRNEKLEME YÖNTEMİUygunluk ÖrneklemesiGönüllü ÖrneklemeKota ÖrneklemesiKartopu ÖrneklemesiZaman Örneklemesistyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  48. Sayfa
  VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ“SORU KİŞİNİN AYNASIDIR.”style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  49. Sayfa
  VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİANKET YÖNTEMİDENEY YÖNTEMİGÖZLEM YÖNTEMİGÖRÜŞME YÖNTEMİTARAMA YÖNTEMİstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  50. Sayfa
  ANKET YÖNTEMİ ANKET; belli bir amaç ve plana göre düzenlenmiş soru listesidir. Bu yöntem daha çok sosyal içerikli araştırmalarda kullanılmaktadır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  51. Sayfa
  ANKET HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR A- GENEL KURALLARAnket formunu hazırlamaya başlamadan önce araştırılacak konu ile ilgili ön çalışma yapılmalı, konuya hakim olunmalıAraştırmanın kapsamı ve araştırmanın hitap edeceği kitle ile kişilerin profilleri mümkün olduğunca doğru belirlenmelidir.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  52. Sayfa
  B- BİÇİMSEL KURALLARAnket formunda anketi cevaplayan kişinin kimliğini ortaya çıkarmaya yönelik her türlü sorudan özenle kaçınılmalıAnket formunda sorular en az düzeyde eğitim almış bir kişinin bile anlayıp, cevaplayabileceği kadar; basit, sade ve anlaşılır olmalıAnket formunda olabildiğince açık uçlu soru bulundurmaktan kaçınılmalıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  53. Sayfa
  B- BİÇİMSEL KURALLARSoruya verilebilecek bütün cevaplar, şıklar halinde verilmeli, son olarak diğer şıkkı mutlaka eklenmeliOlabildiğince “evet-hayır-bazen” gibi iki-üç şıkkı olan sorular sormaktan kaçınılmalıOlabildiğince doğrudan sorular sormaktan kaçınılmalı, daima dolaylı sorular hazırlanmalıDeğişik yerlere kontrol soruları konmalıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  54. Sayfa
  B- BİÇİMSEL KURALLAR30 en fazla 35 soru içerisinde ölçülmek istenen bütün sorular sorulmalıdır. İdeal anket formu; 15-20 sorudan oluşmalıdır.Tanımlanacak olan kitlenin her bir üyesinin belli bir yöntemle örneklem gurubunda yer almasına özen gösterilmeliAraştırma verilerinin, doğruluk düzeyini sağlayacak sayıda örneklem seçilerek, evreni temsil etmesi sağlanmalıÖrneklemdeki herkesin soruları cevaplaması sağlanmalıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  55. Sayfa
  SORU KAĞIDININ HAZIRLANMASI Soru kağıdı kendisinden bilgi edinilmesi planlanan deneğin yazılı olarak cevaplayacağı soruları içermektedir. O nedenle anket sorularının hazırlanmasında iki temel ilke dikkate alınmalıdır.TEMEL İLKE 1: Sorular araştırmanın amacını belirleye araştırma problemindeki değişkenlere uygun nitelikte olmalıdır.TEMEL İLKE 2: Her soru araştırmada ele alınan yalnız tek bir değişkenin ölçülmek istenen niteliğini belirleyici olmalıdır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  56. Sayfa
  SORU TÜRLERİ A- KAPALI UÇLU SORULAR Bu tür sorularda cevap seçeneklerle verilir. Cevaplayıcıdan düşüncelerini en iyi yansıtan seçenek yada seçenekleri işaretlemeleri istenir.ÖRNEK: “Hastalanınca doktora gider misiniz?” a) EVET b) HAYIRstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  57. Sayfa
  KAPALI UÇLU SORULARIN OLUMLU YÖNLERİ OLUMSUZYÖNLERİÖrneklem gurubu arasında karşılaştırma yapılmasını kolaylaştırır.Dökümün yapılması, bilgisayara girilmesi kısa zaman alır.Cevap seçeneklerinin belli olması abartısız, ilgisiz, unutulmuş vb. cevapların gelmesini engellerMaliyet ve zaman yönünden daha ekonomiktir.Cevap seçeneklerinden biri rasgele işaretlenebilir.Örneklem gurubundaki farklılıklar net bir şekilde ortaya konulamayabilir.Soruların deneklerce doğru, anlaşılıp anlaşılmadığı denetlenemez.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  58. Sayfa
  B- AÇIK UÇLU SORULAR Cevaplayıcıya istediği cevabı yazabilme fırsatı verir. O nedenle; sorularda kullanılan sözcükler dikkatle seçilmeli, objektif bilgi alabilme hedeflenmelidir.ÖRNEK:“ Öğrenci temsilcisinden beklentileriniz nelerdir?”“Sizce kuşaklararası çatışmada temel sorunlar nelerdir?”style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  59. Sayfa
  AÇIK UÇLU SORULARIN OLUMLU YÖNLERİDeneklerin görüşleri tutumları ve kendileri hakkındaki algı ve yorumlamaları konusunda derinliğine bilgi edinilmesini sağlar.Toplanan veriler araştırıcının düşünceleri ile sınırlı kalmaz. Araştırıcının düşünemediği, beklenmeyen veriler toplanabilir. OLUMSUZ YÖNLERİ Araştırmanın amacı ile ilgili olmayan cevaplar yazılabilir.Elde edilen bilgilerin istatistik, analiz için sınıflandırılması gerekir.Bu tip sorular için cevaplama süresi uzun olmalıdır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  60. Sayfa
  SORU TİPLERİDemografik soru tipleri “Cinsiyetiniz nedir?” “Kaç yaşındasınız”Olgusal soru tipleri - Bilgi soruları: “Bebeğe ek gıda vermeye ne zaman başlanmalıdır?” - Davranış soruları: “Bebeğinize ek gıda vermeye ne zaman başladınız?”Yargısal soru tipleri“Okulunuzdaki eğitim kalitesi düzeyi nasıldır?”style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  61. Sayfa
  SORU YAZIMINDA TEMEL İLKELERAmaca cevap vermeliKısa ve basit olmalıKarmaşık ve farklı kavramlar içermemeliBir soru yalnız bir konu içermeliFonksiyonel olmalıGeçerli olmalıGüvenilir olmalıEvreni temsil etmeliTemsil gücü zayıflatılmamalıAnket formunun görünümü özenli hazırlanmalıstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  62. Sayfa
  ARAŞTIRMAYA İLİŞKİN TANIMLAMA BİLGİLERİ Ankette kapak bulunuyorsa kapakta,bulunmuyorsa iç kesimde sorularabaşlamadan önce bir yönerge yeralmalı.Araştırma yada projenin adıAraştırmayı yürüten kurumun adıGörüşmecinin adı ve soyadıGörüşme süresi yer almalı.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  63. Sayfa
  ÖRNEKLEME İLİŞKİN TANIMLAMA BİLGİLERİ Araştırma sorularına giriş niteliğindeki bu bölüm; anketi cevaplayan bireyin, kişilik özelliklerine ilişkin soruları kapsamaktadır. Örnek: “Eğitim durumunuz nedir?” a) Lise b)Ön Lisans c)Lisans d) Yüksek lisans e)Diğerstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  64. Sayfa
  SORU KAĞIDI DÜZENİMonotonluğu kıracak şekilde, aynı sayfada farklı tip yazıların kullanılmasıSoru tipinin yumuşak, dolgun ve kolay okunabilir olmasıSoru sayfası bütününde soru köklerinin, seçeneklerin, soru kalıplarının düzen ve yazı karakteri açısından birbirinden ayırt edilebilir nitelikte düzenlenmesiSoruların yanıtlarını yazabilmek ve kodlayabilmek için boş yer bırakılmasıGörüşmecinin not alabileceği boş yer bırakılmasıSoru sayfasının, estetik açıdan hoş bir etki yaratacak şekilde tasarlanmasıİdeal soru formunun A4 büyüklüğündeki bir kağıdın ikiye katlanarak elde edilen ölçüyle sınırlandırılmasıstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  65. Sayfa
  ANKETÖR SEÇİM VE EĞİTİMİ Soru kağıdı araştırıcı tarafından uygulanabildiği gibi geniş kapsamlı araştırmalarda görüşmeci (anketör) tarafından da uygulanabilmektedir.ANKETÖR SEÇİMİ KRİTERLERİAraştırma konusu ve görüşülecek deneklerin yapısal özellikleri görüşmeci seçiminde etkilidir.Araştırma konusu ve deneklerin cinsiyeti, görüşmecinin cinsiyetinin belirlenmesinde etkilidir.Görüşmecinin deneklerle benzer demografik özelliklere sahip olmaları bir avantaj olarak görülür.Görüşmecinin araştırma konusuna karşı bilgisi önemli bir seçim kriteridir.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  66. Sayfa
  ANKETÖR EĞİTİMİAraştırmanın amacı,Soru kağıdındaki her sorunun amacıSorunun nasıl sorulacağı Görüşmeciye anlatılmalıdır.Eğitimin bazı aşamaları uygulamalı yapılmalıdır.Anketör Eğitimi üç aşamada ele alınmalı *Araştırma Konusu *Görüşme Yöntemi *Görüşme İlkeleristyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  67. Sayfa
  ANKET UYGULAMA YÖNTEMİ Karşılıklı görüşme, gönderme, telefon, internet hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, insanlar cevaplama konusunda çok istekli olmamaktadırlar. Cevaplayıcıların katılımını sağlamak için; araştırmanın öneminin ve yaşam kalitesine katkısının iyi aktarılması ve çalışmanın her aşamasının hatasız, özenle profesyonelce yürütülmesi gerekmektir.style.visibilitystyle.visibility

  68. Sayfa
  ANKET UYGULAMA YÖNTEMLERİ ŞÖYLEDİRGörüşme YöntemiGönderme YöntemiTelefon Yöntemistyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  69. Sayfa
  2- DENEYSEL YÖNTEM Bir araştırma konusuna ilişkin veri elde etmek amacı ile;Araştırıcının kontrolündeNeden-sonuç ilişkilerini belirlemeye dönükToplanmak istenen verilerin üretilmesi çalışmalarıdır.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  70. Sayfa
  3- GÖZLEM YÖNTEMİ Çeşitli davranış nedenlerinin tanımlanmasında, karmaşık davranışların (insan ilişkileri) araştırılmasında kullanılan bir veri toplama yöntemidir. Gözlem yoğunluğu araştırma kapsamına göre değişmektedir. Bir oluşum için tek bir gözlem yeterli değildir.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  71. Sayfa
  GÖZLEM YÖNTEMİNİN İLKELERİGözlem; birçok duyu organıyla yapılır.Gözlem; olabildiğince objektif bakışla yapılmalıdır.Farklı gözlemcilerin gözlem yaptığı durumlarda; bakış standardı oluşturulmaya çalışılmalıdır.Gözlem formu ve kayıt düzeni doğru kullanılmalı, verilerin geçerliliği sağlanmalıdır.Gözlenen ünitenin gözlem süresince doğal durumunu koruması amaçlanmalıdır.style.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  72. Sayfa
  4- GÖRÜŞME YÖNTEMİ “Sözel olarak bilgi toplama” ve “yüz-yüze deneklere soru sorarak veri toplama” olarak ifade edilmektedir.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  73. Sayfa
  GÖRÜŞMEDE TEMEL İLKELERKonuya ilişkin kesin ve kapsamlı bilgiye sahip olunmalıGörüşmeye başlarken araştırmacı kendini ve araştırmayı tanıtmalıGörüşme süreci iyi ilişkilerle yürütülmeliGörüşülen gurubun güveni kazanılmalıTarafsız ve yorumsuz şekilde soru sorulmalıGörüşülen kişiye ilişkin bilgiler gizli tutulmalıGörüşmenin son aşaması her iki taraf için de memnuniyet verici bir şekilde tamamlanmalıstyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  74. Sayfa
  VERİLERİN ANALİZİ VE YORUMLANMASI“İŞLENMEMİŞ VERİLER HAM MADDE GİBİDİR.”style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  75. Sayfa
  Verileri düzenlemek ve analizetmekteki amaç; daha anlamlı,kolay anlaşılır hale getirmek vebaşkalarıyla yapacağımıziletişimde yararlanabilmekiçindir.style.visibility

  76. Sayfa
  TASNİF VEYA GRUPLAMABüyüklüklere Göre Gruplamaİnsanları Yaşlarına Göre GruplamaCoğrafi Bölgelere Göreİllere GöreTabakalara Göre

  77. Sayfa
  TABLOLARIN HAZIRLANMASIÇok sayıdaki anket formlarından veya başka dokümanlardan bilgilerin çıkarılması ve bunların düzgün şekilde sunulması için verilerin tabloya dökülmesi zorunludur.Bilimsel raporlarda ve tezlerde tablolar birden başlayarak numaralandırılır.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  78. Sayfa
  Okul ÇeşidiOkul SayısıÖğrenci SayısıTicaret MeslekKız MeslekEndüstri MeslekTOPLAMTablo 27:Okul TürleriKaynak:

  79. Sayfa
  GRAFİKLERİN HAZIRLANMASIGrafikler verilerin irdelenmesinde uygulayıcılara etkin anlamlı mesajlar veren araçlardır.Görsel olmaları nedeniyle uygulayıcı ve okuyucuya ilk bakışta çok anlamlı bilgiler verirler.Doğru seçilmiş bir grafik veriler hakkında en isabetli yorum yapmayı sağlayan yegane araçtır.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  80. Sayfa
  GRAFİK ÇEŞİTLERİÇUBUK GRAFİKstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  81. Sayfa
  PASTA GRAFİK

  82. Sayfa
  HİSTOGRAM GRAFİK

  83. Sayfa
  PRAMİT GRAFİK

  84. Sayfa
  ÇİZGİ GRAFİK

  85. Sayfa
  İSTATİSTİK ANALİZLER İstatistik yöntemlerin verilere uygulanarak yapılan işlemlere İSTATİSTİK ANALİZ denir.İstatistik Analiz yapmaktaki amaç:Tezde veya raporda belirtilmiş olan hipotezin test edilmesi,Mevcut durumu olduğu gibi ortaya koymak ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak,İleriye dönük tahminler yapmakstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  86. Sayfa
  BAŞLICA İSTATİSTİK ANALİZ ÖRNEKLERİAritmetik Ortalama: Tüm rakamsal verilere uygulanırOrtanca: Sıraya konulmuş verilerde tayin edilmiş değerdirKorelasyon Katsayısı: İki değişken serisine uygulanır.Standart Sapma: Tüm verilere uygulanırDeğişim Aralığı (RANGE): Sıraya konmuş verilerde uygulanır.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  87. Sayfa
  BİLGİ KAYNAKLARI“BİLİM TASNİF DEMEKTİR.”style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  88. Sayfa
  BİLGİ TOPLAMADA BAŞVURULACAK KAYNAKLAR ARAŞTIRMA KURUMLARI*TÜİK(TÜRKİYE İSTATİSTİKKURUMU)*TÜBİTAK (TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİKARAŞTIRMA KURUMU)*TSE (TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ)KÜTÜPHANELER, MÜZELER VE ARŞİVLER*YÖK KÜTÜPHANESİ*ÜNİVERSİTEKÜTÜPHANELERİ, *MİLLİ KÜTÜPHANE*OSMANLI ARŞİVLERİÇEŞİTLİ KURUMLAR BAKANLIKLAR, BELEDİYELİR, SİVİL KURUM ÖRGÜTLERİBİLİMSEL TOPLANTILAR TEZLER ARAŞTIRMA RAPORLARI UZMAN GÖRÜŞLERİDOĞA VE TOPLUMİNTERNETstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  89. Sayfa
  LİTERATÜR TARAMASI Literatür taraması, araştırma konusunun seçilerek anlaşılmasına ve araştırmanın tarihsel bir perspektife oturtulmasına yardımcı olur. Bir araştırmacı araştırmasına başlarken o konuda yapılan önceki araştırmaları ve kavramsal literatürü bilmek zorundadır. Literatür taraması;veri toplama ve toplanan verinin öneminin tartışılması, toplanan verilerin konuyla yada ilgilenilen problemle ilişkisinin kurulması ve bilginin sınıflandırılması aşamalarından oluşan bir süreçtir.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  90. Sayfa
  LİTERATÜR NASIL TARANMALIDIR? Literatür taramasına araştırma konusu ile ilgili anahtar kelimenin seçilmesiyle başlanır. Daha sonra ilgili veri tabanına ulaşılmaya çalışılır. Anahtar sözcüklerin seçilmesi taramanın en önemli noktasıdır.Bu sözcükler araştırmanın konusunu oluşturan “DEĞİŞKENLER” dir.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  91. Sayfa
  LİTERATÜR TARAMASI 2 ŞEKİLDE YAPILIRELLE MEKANİK TARAMABİLGİSAYAR DESTEKLİ BİLGİ TARAMAstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  92. Sayfa
  LİTERATÜR TARAMASININ DÜZENLENMESİAraştırmalar sınıflandırılmalıBirbiriyle karşılaştırılmalıBirleşen ve ayrılan yönleri gösterilmeliBilgiye katkıları ve yöntemleri eleştirilerek yazılmalıdır.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  93. Sayfa
  Literatür taraması, araştırmacının bilim adamlığı düzeyinin bir göstergesidir. Araştırmanın niteliğini, doğruluğunu ve güvenirliğini yansıtır.Literatür taraması tamamlandıktan sonra bulunan tüm araştırma makaleleri, dikkatle okunup özet bilgiler alınarak raporla ilgili yerlere kaynak gösterilerek bildirilmelidir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  94. Sayfa
  RAPOR YAZMA“SÖZLER UÇAR, YAZILAR KALIR.”style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  95. Sayfa
  ARAŞTIRMA RAPORUNUN YAZILMASIAraştırma Yazımındaki Genel KurallarSürekli okumaİş takvimi hazırlamaYazmak için özel zaman ayırmaSalim kafayla yazmaYazma mekanını belirlemeYazı yazmaya yoğunlaşmaBölümler halinde yazmaYazılan kısımları tartışmaDüşünerek yazmaİşi zamanında yapmaEn son teknolojiden yararlanmaMotivasyonstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  96. Sayfa
  ARAŞTIRMA YAPISININ OLUŞTURULMASIHER ÇALIŞMADA BULUNMASI GEREKEN BÖLÜMLERKapak SayfasıÖzetÖzİçindekilerÇizelgeler DiziniŞekiller DiziniKısaltmalarGirişKuramsal Çerçeve ve Kaynak BildirileriMateryal ve YöntemBulgular ve TartışmaSonuç ve ÖnerilerKaynakçaTeşekkürEklerstyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  97. Sayfa
  KAPAK SAYFASI Araştırma raporunun ilk sayfasıdır. Araştırmanın konusu, araştırmayı yapanlar, araştırmanın yapıldığı yer ve tarih gibi bilgilerin kapak sayfasında yer alması asgari koşuldur.style.visibilitystyle.visibility

  98. Sayfa
  ÖZET Araştırma hakkında, genel bir kanının en kısa sürede oluşturulabilmesi amacıyla oluşturulmuş bir bölümdür. Araştırmanın hangi konuda yapıldığı, hangi yöntemin izlendiği ve hangi sonuçlara ulaşıldığı özet bölümünde belirtilir. Her araştırmaya bir de YABANCI DİLDE özet konmalıdır. Araştırmayı uluslar arası alana açar.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  99. Sayfa
  ÖZ Kısa özet olarak da bilinir. Öz; özetten farklı olarak, çok daha kısadır. Tek bir paragraftır Anahtar kelimeler içerir. Öz konan araştırmalara yabancı dili de eklenmelidir.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  100. Sayfa
  İÇİNDEKİLER Araştırmanın başlıklarının olduğu bir fihrist çıkarılır. Okuyucu; hem araştırmanın içerisinde hangi başlıkların olduğunu hem de kaçıncı sayfada bulunduğunu görebilir.style.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  101. Sayfa
  ŞEKİLLER VE ÇİZELGELER Eğer bir araştırmada 10’dan fazla sayıda çizelge var ise; mutlaka çizelgeler dizini hazırlanmalıdır. Çizelgenin başlığı tam olarak yazılır. Karşısına kaçıncı sayfa olduğu belirtilir.style.visibilitystyle.visibility

  102. Sayfa
  KISALTMALAR Kısaltmalar zaman ve yerden kazanmak için kullanılır. Araştırmacının çok sık kullandığı kavramları kısaltmasından veya ülkenin kendi ulusal sınırları içerisinde günlük yaşamda kabul edip uyguladığı kendiliğinden oluşan sözcüklerdir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  103. Sayfa
  GİRİŞAraştırmanın yapılmasına neden olan problemin ortaya konduğu,çözüm için neler yapıldığı,problemin çözümü ile bilimin-insanlığın-yaşamın neler kazanabileceğinin belirtildiğiaraştırmanın amacının, öneminin kapsamının belirtilerek,araştırmanın gerekçesinin ortaya konduğu bölümdür.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  104. Sayfa
  KURAMSAL ÇERÇEVE VE KAYNAK BİLDİRİŞLERİ Kuramsal çerçeve bölümünde araştırmanın oturduğu temeller hakkında bilgi verilir. Daha önce araştırma konusuyla doğrudan ve dolaylı olarak yapılmış çalışmalar esas alınarak, temeli oluşturan kuramlar hakkında bilgi verilir. Kaynak bildirişleri bölümünde, araştırma konusu ile ilgili yapılmış çalışmalar kronolojik bir sıra içerisinde özetlenerek verilir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  105. Sayfa
  MATERYAL VE YÖNTEM Materyal bir araştırmanın yapılabilmesi için toplanan her türlü malzemedir. Yöntem ise söz konusu malzemeyi elde etmek ve elde edilmiş malzemeyi değerlendirmek amacıyla izlenen yoldur. Bu nedenle materyal bölümünde çalışmanın hangi malzemeden oluştuğunun yazılması ile yetinilir. Malzemenin nasıl toplandığına ilişkin bilgi verilmez.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  106. Sayfa
  BULGULAR VE TARTIŞMA Araştırıcının konuya olan hakimiyetini göstermesi bakımından bu bölüm önemlidir. Araştırmada bir tek bölümde toplanabileceği gibi, birkaç bölümde de verilebilir. Araştırıcı bu bölümde objektif olarak bulguları yorumlamalıdır. Yorumlarken son derece açık ve net olmalıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  107. Sayfa
  SONUÇ VE ÖNERİLER Bulgu için en azından bir adet sonuç oluşturmak gerekir. Sonuçlar hiçbir zaman zorlama olmamalı fakat bulgulara dayalı olmalıdır. Araştırıcı bu bölümde ulaştığı yargıya da dayalı olarak, öneriler geliştirmelidir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  108. Sayfa
  KAYNAKÇA Başka araştırıcılar tarafından yapılmış bulunan ve araştırmada yararlanılanfikir, düşüncü, teknik bilgi ile araştırma sahiplerinin haklarını teslim etmek, o konuda yapılmış çalışmaları derli toplu bir araya getirmek, böylece bu konuda çalışacak olanların daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmalardan haberdar olmalarını sağlamak amacıyla yararlanılan tüm kaynaklar alfabetik bir düzen ve belirli sistem içerisinde verilir.style.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  109. Sayfa
  EKLER Metin içerisinde bütünlüğü ve akışı bozacağı gerekçesiyle tabloların, şekil, resim, harita veya belgelerin raporun en sonunda bir arada verilmesidir.

  110. Sayfa
  TEŞEKKÜR Araştırmada her türlü yardım, destek ve işbirliği sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür edilmesidir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  111. Sayfa
  ARAŞTIRMA YAZIMINDA KULLANILACAK ÜSLUP Bir araştırmanın yazımı herşeyden önce bilimsel bir çalışmanın okuyucuya duyurulma aracıdır. Bu nedenle bilimsel bir üslup kullanılmalıdır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  112. Sayfa
  YAZIM SIRASINDA DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLARAraştırmada birinci tekil şahıs ve birinci çoğul şahıs hiçbir zaman kullanılmamalı, daima üçüncü tekil şahıs kullanılmalıdır.Araştırıcı mümkün olduğunca objektif olmalıdır.Araştırmada mutlaka elde edilen bulgulardan bir sonuç çıkarılmalıdır. Bulgulardan çıkan sonuç ne ise doğru odur.Anlatımda açık, basit, dolaysız ve yalın bir ifade kullanılmalıdır.Araştırıcı araştırmayı yazdığı dile hakim olmalıdır.Araştırmada imla kurallarına mümkün olduğunca uyulmalıdır.İnternet günümüzde bir yaşam biçimi olmuştur. Internetten yararlanılırken çok dikkatli olunmalıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  113. Sayfa
  KAYNAKÇAARIKAN, Rauf (1995) Araştırma Teknikleri ve Rapor Yazma.TUTİBAY Ltd.Şti.Ankara_______ (2002) Araştırma Teknikleri. Gazi Kitapevi. AnkaraARLI, Mine ve NAZİK.M.Hamil (2004) Bilimsel Araştırmaya Giriş. Gazi Kitapevi. Ankara.AZİZ, Aysel (2003) Araştırma Yöntemleri- İletişim. Turhan Kitapevi. AnkaraBAYKUL, Yaşar ve GELBAL, Selahattin, KELECEOĞLU, Hülya. (2006) Araştırma Teknikleri. M.E.B Yayınları. AnkaraKARASAR, Niyazi (2005) Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım. Ankara.style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.rotationppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  114. Sayfa
  KAYNAKÇAOKAN, Kenan(2003) Araştırma Yöntemleri. M.E.B. Yayınları. İstanbul.YAZICIOĞLU, Yahşi;ERDOĞAN, Samiye(2004) SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Detay Yayıncılık. Ankara.AKÇİL TEMEL, Mehtap(2007) Araştırma Yöntemleri Dersi Ders Notları.YILMAZ, Vildan. G.Ü.Rektörlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Etkili Sunum Hazırlama TeknikleriGÜLER CAN, Nejla. Bilimsel Araştırma Yöntemleri. AB Uzmanı.style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.rotationppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  115. Sayfa
  SONUÇ Araştırma yöntem ve tekniklerinin verildiği bu çalışmada amacın hangi bilim dalı ile yada toplumsal araştırma ile uğraşılırsa uğraşılsın belirli noktalara dikkati çekmek olduğu bilinmelidir. Verilen bilgilerin yol gösterici olduğu bunların işe yarar duruma getirilmesinde araştırmacının kendisinin önemli olduğu unutulmamalıdır. Her şeyden önce araştırma bir takım çalışmasıdır. Bu bakımdan iyi bir araştırmacının iyi bir iletişimci olması gerektiği gerçeği her zaman anımsanmalıdır.style.visibilitystyle.rotationppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.rotationppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  Yorumlar

  Sil

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin