Nedir.Org *

Yıllık İzin Dilekçe Örneği Sunumları

 • 4
  3 yıl önce
  İlgili Yazı: Yıllık İzin Dilekçe Örneği

  Dosya Adı: Yıllık izin dilekçesi indir.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  YILLIK İZİN TALEP DİLEKÇESİ......................................../.../........İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜGÜ’NE …………………………….. adresinde kurulu işyerinizde .............................. sigorta sicil nosu ile ……………… departmanında çalışan işçilerinizdenim. ..................yılına ait yıllık ücretli iznimi ...../..../........ ve ....../..../........ tarihleri arasında kullanmak istiyorum, Gereğinin yapılmasını arz ederim.Saygılarımla, Adı Soyadıİmza-Tarihİzin Çıkış Tarihi :İzin Dönüş Tarihi :Yol İzni (Ücretsiz): .... (Gün) Talep Edilmiştir/ Talep Edilmemiştirİzin Kullanacağım Adres :Telefon :İZİN PUSULASI…………….. ŞTİ.Sigortalı Adı Soyadı:Çalıştığı Şube:Sigorta Sicil Numarası:Görevi:İzin Türü: ( ) Ücretli( ) Ücretsiz ( ) Mazeret( ) Yıllık Ücretli İzinİşe Giriş Tarihi:Adresi:İzne Hak Kazandığı Tarih:İşyeri Sicil No:İzne Başlama Tarihi:İzin Bitiş Tarihi:İşbaşı Yapacağı Tarih:Kullanılacak İzin Süresi:Ücretsiz Yol İzni:İznin Ait Olduğu Yıl:İzinde Bulunacağı Adres:TelefonNumarası:İzne Çıkması Uygundur/Değildir…….. Müdürü İnsan Kaynakları Müdürü İmza-Tarih İmza-Tarih................. Dönemine ait yıllık ücretli iznimi kullandım.Adı-Soyadıİmza-Tarih

  Yorumlar

  Sil

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin