Senin yatağına girmek ve bir daha çıkmamak istiyorum.