• 1
1
Okunma
288
Cevap
3
Soru :

Yunt dağları

yunt dağları hakkında kısa bilgi
Bölüm: Coğrafya
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


332020-01-14 14:20:49 #
Cevap :

• Batı Anadolu'da, Eğe Bölgesi'nin kuzeyinde yer alır.
• Rakımı 1074 metredir.
• Kıvrım tipi dağ oluşumudur.
• İzmir (Bergama, Menemen, Kınık ilçeleri) ve Manisa (Soma, Kırkağaç ilçeleri) il sınırları içerisinde yer almaktadır.
• İzmir'in Bergama ilçesi Yunt Dağları'nın büyük bir kısmını içine almaktadır.
• Yunt Dağları'nın bilinen en eski adı Aspordenon'dur.
• Yunt Dağı üzerinde kurulmuş olan en önemli antik merkez Aigai antik kentidir. 

Yunt dağları

Sunum İçeriği

1 kişi beğendi
182020-01-14 14:12:53 #
Cevap :

Manisa merkez' in kuzeyinde yer alan bölgenin adıdır Yunt dağı.

Dağ kenarlarından vadiler ve sel yatakları ile ayrıldığı için üstünde yükseltileri 1000 metre civarında olan yuvarlak tepeler yer almakta. Dağın üzerinde bir de volkanik bir plato bulunmakta. Dağın en yüksek yeri ise gri renkli andezitlerin yayıldığı hafif dalgalı bir düzlükten meydana gelmekte. 

Bu bölgedeki köyler Yunt dağı köyleri olarak bilinir.

Türkmen ve Yörük aşiretleri tarafından kurulmuş köylerde, eski yaşamlarına ilişkin birçok özellik ve bu arada halı dokumacılığı da hala sürdürülmektedir.

Köylülerin kendi hayvanlarından elde ettikleri yapağı ve bitkisel boyalar kullanılarak yapılan el halılarıünlüdür.

Atkıları ve çözgülerinde yün kullanılan Yunt dağı halılarının başlangıç ve bitiş kenarları gevşek kilim dokusu ile dokunmuştur.

Antik Çağ’da Yunt Dağları’nın eski adı Aspordenon olarak bilinirmiş. Helenistik dönemde Pergamon Krallığı egemenliği altındayken dağın üzerine Filetairos tarafından Ana Tanrıça olan Kybele adına büyük bir tapınak yaptırılmış. 

Bazılarının üzerinde yer alan muska motiflerinin halıyı dokuyanı veya sahibini nazardan koruduğuna inanılmaktadır.

Genellikle uzunca bırakılan saçaklar saç örgüsü şeklinde örülür. koyu mavi, koyu kırmızı ve bejin hakim renk olarak kullanıldığı halılar desenlerine göre yeşilbaş, deveboynu ve düz biçim gibi adlarla anılmaktadır.

Sıçandişi ve boncuk motifleri ile süslenmiş ince bantlarla birbirinden ayrılan bordürlerde çınar yaprağı, eli belinde ve rozet motifleri kullanılmıştır.

Geometrik hatlardan oluşan mihrabın içinde sekiz köşeli yıldız, eli belinde, çoban aynası, badem çiçeği gibi motifler yerel makta, ortada ise çengel, anahtar benzeri motifler göze çarpmaktadır.

 
 yunt dağı 
  
 

1 kişi beğendi
152020-01-14 14:15:08 #
Cevap : Yunt Dağı ve çevresinde jeolojik yapı Paleozoyik, Mesozoyik, Tersiyer ve Kuvaterner’e ait formasyonlardan oluşmaktadır. Sahanın çeşitli yerlerinde arazi yapısını oluşturan bu formasyonlar farklı litolojik, stratigrafik, metamorfik ve tektonik özellikler içermektedirler.

Sahada Paleozoyik’e ait formasyonları; şistler ile Karbonifer ve Permiyen kalkerleri oluştururlar. Mikaşistler ile billurlu şistler Azimli ve Gözlet köyleri arasındaki tepelik alanda ve çevresinde görülürler. Çamlıca Dağı’nın kuzeybatı yamacında grovaklı şistler yer alır. Karbonifer kalkerleri, Musacalı Köyü’nün 1km kuzey ve kuzeydoğusundaki sırtlar üzerinde bulunmaktadır. Permiyen kalkerleri ise Zeytindağ’ın doğusundaki tepelik alanda ve küçük yüzeylemeler halinde Kınık güneyinde ve güney batısında arazi yapısını oluştururlar. Permiyen kalkerleri mavi-koyu mavi, koyu gri renkli genellikle kalsit damarlarıyla kesilmiş fusulinli kalkerlerdir. Araştırma sahasında Mesozoyik arazisini Triyas, Jura ve Kretase’e ait çeşitli formasyonlar oluşturmaktadır. Sahada Triyas’a ait birimler Kınık, Kırkağaç ve Kapıkaya formasyonlarıdır. Kınık güneyindeki tepelik alanda Alt Triyas yaşlı Kınık Formasyonu geniş yayılış gösterir.

Kınık Formasyonu ilksel halini kısmen koruyan çeşitli kırıntılı kayaçların yeşil şist fasiyesinde metamorfizma geçirmiş türlerinden oluşur. Kınık Formasyonu’nun Soma güneyinden alınan örneklerinde meta kumtaşı ve milli kumtaşı saptanmıştır. Kırkağaç Formasyonu, Soma ve Kırkağaç dağlarının hakim litolojik yapısını teşkil eden formasyondur. Beyaz, gri renkli yer yer kristalize, kısmen dolomitleşmiş kireçtaşlarından oluşan Kırkağaç Formasyonu’na Orta-Üst Triyas yaşı verilmiştir. Kapıkaya Formasyonu araştırma sahasında sadece Yayakent, Işıklar ve Poyracık köyleri arasında arazi yapısını oluşturur. Kapıkaya formasyonu çakıltaşı kumtaşı, kumlu kireçtaşı, miltaşı ve kireçtaşından
oluşturmaktadır.

yunt dağı
1 kişi beğendi
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Atanur Yıldız
  Belirtmemiş
 • Cansu0909
  Belirtmemiş
 • Defne0313
  Belirtmemiş
 • Banu789
  Belirtmemiş
 • Clifer
  Belirtmemiş
 • VİENTO
  Belirtmemiş
 • rookie_1012
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Belirtmemiş
 • bayanavukat
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Belirtmemiş
 • ahmet 6565
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • Sarp0202
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya