Nedir.Org*
Soru Sor

Atom Sunumları

 • 4
  4 yıl önce
  İlgili Yazı: Atom

  Dosya Adı: Atomun Yapısı Sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Atom ve Yapısı

  2. Sayfa
  ATOMLARAtom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir.Elektronlar: çekirdeğin etrafında yoğunluğu yer yer azalıp çoğalan elektron bulutları halinde bulunurlar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  Atomun bir kütlesi ve bir hacmi vardır.Kütlesi çok küçük bir yer işgal eden çekirdeğidir.Yani atomun çekirdeği o atomun kütlesini verir.Atomun çekirdeği atomun ortasında küçük bir yer kapladığı halde kütlesi elektronun kütlesinden çok büyüktür.Elektronun kütlesi ise çekirdeğin kütlesi yanında yok sayılacak kadar küçüktür. Bir atomun kütlesi yaklaşık olarak çekirdeğin kütlesine eşittir.style.visibility

  5. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Bir elementin nötron sayıları farklı olan atomları izotoplar olarak tanımlanır. 12C, 13C ve 14C, karbon atomunun farklı izotoplarıdır. Doğadaki elementler, belirli oranlarda izotop atomlar içermektedirler; bu nedenle atom ağırlıkları tam sayılar değildir. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  7 style.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  Elektronların çekirdek etrafında hızla dönmeleri ile meydana getirdikleri bulutlar, farklı enerji seviyelerine sahiptirler. Atom çekirdeği etrafında elektron enerji seviyeleri, çekirdeğe en yakından itibaren K, L, M, N, O, P ve Q gibi harfler ile ifade edilir; bunlar da elementlerin periyodik tablosundaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periyot numaralarına uyar. Kobalt (Co)style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  Belirli bir enerji seviyesindeki bir elektronun atom çekirdeği etrafında % 90 veya daha fazla olasılıkla bulunduğu yörüngeler orbital olarak tanımlanmıştır. -Orbitallar, belirli bir enerji seviyesinde atom çekirdeğine en yakın olandan itibaren s, p, d, f orbitalleri olarak isimlendirilirler. style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  ATOM MODELLERİDALTON ATOM MODELİTHOMSON ATOM MODELİRUTHERFORD ATOM MODELİ BOHR ATOM MODELİ  style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  Dalton Atom Modeli Madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur.  Aynı elementin atomları büyüklük yönünden birbirinin aynı, farklı elementlerin atomları tamamen birbirinden farklıdır.  Tepkimelerde atomlar korunur. Atomların birleşmeleri sonunda moleküller oluşur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  Bileşikler atomların birleşmesiyle oluşurstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  Thomson Atom ModeliThomson, maddenin düzgün olarak dağıtılmış positive yükler ve aralarına serpiştirilmiş negatif yüklerden oluştuğunu ifade etmiştir. Bu yönüyle madde atomu üzümlü keke benzetilebilir. Kek pozitif yük, üzümler ise elektronlardır.style.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  Thomson atom modelistyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  16. Sayfa
  Rutherford Atom ModeliMerkezde kütlesi çok büyük bir çekirdek ve etrafında belirli yörüngelerde dolanan elektronlardan oluşmuştur. Bu görüşün yetersizliği ise; Elektronun neden çekirdeğe düşmediği yada atomdan fırlayıp gitmediği sorusunun cevapsız kalmasıdır. style.visibilitystyle.visibility

  17. Sayfa
  Rutherford atom modelistyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
   Bohr Atom Modeli  Bohr atom modeli, elektronların çekirdekten herhangi bir uzaklıkta bulunan tek bir yörüngede değil, belirli yörüngede olduğunu belirtir. Bir elektronun bulunduğu yer elektronun sahip olduğu enerjiye bağlıdır. Bu enerji düzeyleri çekirdeğe yakın olandan uzağa doğru 1,2,3.... gibi numaralar verilerek gösterilir. Enerji düzeylerinin enerjisi çekirdeğe yaklaştıkça azalır, uzaklaştıkça artar. style.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  Bohr atom modelistyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  20. Sayfa
  Kuantum teorisine göre atomAtomun kuantum modelini Bohr, de Broglie, Heisenberg ve Schrödinger gibi bilim adamları atomun bugün kabul edilen modelinin gelişmesinde temel rol oynadılar.Bu teoriye göre proton ve nötronlardan oluşan atom çekirdeği atomun merkezinde bulunur. Elektronlar ise çoğunlukla varlıkları ve şekilleri matematiksel olarak hesaplanan orbitallerde atom çekirdeğinin etrafında dalga karakterinde bir hareketle dolaşırlar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  Orbitallerhttp://www.fendosyasi.comstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  İndir / Download : 26_atomun_yapısı.pptx


  Yorumlar

  Sil