Nedir.Org*
Soru Sor

Olay Yazısı Sunumları

 • -1
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Olay Yazısı

  Dosya Adı: Düşünce ve olay yazıları slayt sunu pptx

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  1TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  2. Sayfa
  2TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  3. Sayfa
  3Olmuş ya da olması mümkün olan olayları anlatan kısa yazılardır.TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_h

  4. Sayfa
  4Gerçek ya da gerçeğe uygun yazılardır.Serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşur.Olay, kişiler, yer ve zaman öykünün temel unsurlarıdır.TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  5. Sayfa
  5Olay: Öyküde anlatılan yaşantı ya da durumdur.Kişiler: Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır.Yer: Olayın yaşandığı çevre veya mekândır.Zaman: Olayın yaşandığı dönem ya da gündür.TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  6. Sayfa
  6TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman) Serim BölümüÖykünün giriş bölümüdür. Bu bölümde, olayın geçtiği zaman, çevre ve kişiler tanıtılarak ana olaya giriş yapılır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_h

  7. Sayfa
  7TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman) Düğüm BölümüOlayın bütün yönleriyle anlatıldığı en geniş bölümdür. Çözüm BölümüÖykünün sonuç bölümüdür. Düğüm bölümünde anlatılan olayın bir sonuca bağlanarak merakın giderildiği bölümdür.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  8. Sayfa
  8TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman) Birinci Kişili Anlatım: Öykünün kahramanlarından birinin ağzından yapılan anlatım. Üçüncü Kişili Anlatım: Olayı uzaktan gözlemleyen üçüncü kişi ağzından yapılan anlatım. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  9. Sayfa
  9Vapur rıhtımdan kalkıp da Marmara'ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yolcuyu geçirmeye gelenler, üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar: - Çocukcağız Arabistan'da rahat eder, dediler. Hayırlı bir iş yaptıklarına herkesi inandırmış olanların uydurma neşesiyle fakat gönülleri isli, evlerine döndüler. Zaten babadan yetim kalan küçük Hasan, anası da ölünce uzak akrabaları ve konu komşunun yardımıyla halasının yanına, Filistin'in ücra bir kasabasına gönderiliyordu.(…)ÖrnekTÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)Refik Halit KarayESKİCİstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  10. Sayfa
  10Olmuş ya da olması mümkün olan olayları geniş bir bakış açısıyla anlatan eserlerdir.TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_h

  11. Sayfa
  11 Tarihi Roman Tarihteki olay ya da kişileri konu alan romanlardır. Yazar, tarihi gerçekleri kendi hayal gücüyle birleştirerek anlatır. TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_h

  12. Sayfa
  12TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman) Macera Romanı Şaşırtıcı, sürükleyici, esrarengiz olayları anlatan romanlardır. “Serüven Romanları” da denir. “Polisiye Romanlar” ile “Egzotik Romanlar” da bu gruba girer.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_h

  13. Sayfa
  13TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman) Sosyal Romanİnsan yaşamını derinden etkileyen toplumsal ve siyasi olayları; inançları, gelenek ve görenekleri anlatan romanlardır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_h

  14. Sayfa
  14TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman) Psikolojik RomanKahramanların iç dünyasını, ruh hallerini; kişilerin toplumla ilişkilerini anlatan romanlardır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_h

  15. Sayfa
  15TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)Öykü, romandan daha kısadır.Öyküde temel öge olaydır. Romanda ise temel öge kişidir. Öyküde tek olay bulunmasına karşılık romanda birbirine bağlı olaylar zinciri vardır. Öyküde kahramanların tanıtımında ayrıntıya girilmez.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_h

  16. Sayfa
  16TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)Öyküde, olayın geçtiği yer (çevre) sınırlıdır ve ayrıntılı olarak anlatılmaz. Romanlarda olaylar çok olduğu için olayların geçtiği çevre de geniştir. Bu çevreler çok ayrıntılı olarak anlatılır.Öykü, kısa olduğu için anlatım yalın, anlaşılır ve özlüdür. Romanlarda ise anlatım daha ağır ve sanatlıdır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_h

  17. Sayfa
  17TÜRKÇE / Olay Yazıları (Öykü-Roman)

  Yorumlar

  Sil