Nedir.Org*
Soru Sor

Tutanak Örnekleri Sunumları

 • 11
  3 yıl önce
  İlgili Yazı: Tutanak Örnekleri

  Dosya Adı: Savunma istem yazısı

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  SAVUNMA İSTEM YAZISIİstanbul, __/__/2016Sayın _______________, ________________________olarak görev yaptığınız şirketimizde …./…../….. tarihli tutanak uyarınca, İşyerinde mesai saatleri içerisinde işiniz ve görevinizle meşgul olmanız gerekirken ve bu konuda daha önce sözlü olarak uyarılmasına rağmen çalışma saatleri içerisinde sürekli olarak cep telefonunuz ile meşgul olduğunuz ve amiriniz konumunda olan kişilere karşı tehdit içerikli konuşmalar yaptığınız tespit edilmiştir.Konu ile ilgili yazılı açıklamalarınızı işbu yazının tebliğinden itibaren bir (1) iş günü içerisinde bizimle paylaşmanızı dikkatinize sunar, aksi halde savunma verme hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınızı bildiririz. …./…../2016Tebliğ Eden Tebellüğ Eden İşveren / İşveren Vekili Adı-soyadı İmzaKaşe İmza

  İndir / Download : 2_savunma_istem_yazısı.docx


  Yorumlar

  Sil