Nedir.Org*
Soru Sor

Şiir Türleri Sunumları

 • 3
  3 yıl önce
  İlgili Yazı: Şiir Türleri

  Dosya Adı: Bu sunuma açıklama eklenmemiş.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  I. ŞİİRstyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  KONULARINA GÖRE ŞİİR TÜRLERİwww.edebiyatogretmeni.net style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  3. Sayfa
  Duygu ve düşünceleri coşkulu bir dille anlatan şiirlere lirik şiir denir.Eski Yunan edebiyatında şairler şiirlerini “Lyra” (lir) denilen bir sazla söyledikleri için bu tür şiirlere “lirik” denmiştir.Bu şiirlerde duygulu ve coşkulu bir söyleyiş vardır. Milli ve dini duygular bu şiirlerle anlatılabilir. Türk edebiyatında koşma, semai ,ağıt (mersiye),ilahi , münacaat bu türle söylenir.İlk örneğini “SAPHO ve ALKAEUS” vermiştir.Divan Edebiyatında- FUZULİ –BAKİHalk Edebiyatında- YUNUS EMRE KARACAOĞLAN DADALOĞLUBatı Etkisindeki T.Edb.’da- TEVFİK FİKRET- YAHYA KEMAL - CAHİT SITKI -MELİH CEVDET- AHMET HAŞİM Batı Edebiyatında- PETRARCA-RONSARD-LAMARTİNE- HUGO-GOETHE- SCHİLLER LİRİK ŞİİRstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  Ne zaman seni düşünsemBir ceylan su içmeye inerÇayırları büyürken görürümHer akşam seninleYeşil bir zeytin tanesiBir parça mavi deniz Alır beniSeni düşündükçeGül dikiyorum elimin değdiği yereAtlara su veriyorumDaha bir seviyorum dağları (İlhan BERK;)Senelerce ,senelerce evveldiBir deniz ülkesindeYaşayan bir kız vardı bileceksinizİsmi Anabel LeeHiçbir şey düşünmezdi sevilmektenSevmekten başka seni (E.Allen POE)style.visibilitystyle.visibility

  5. Sayfa
  Dağda dolaşırken yakma kandiliFersiz gözlerimi dağlama gurbetNe söylemez,akan suların diliSessizlik içinde çağlama gurbetN’eylersin ölüm herkesin başındaUyudun uyanmadın olacakKim bilir nerede,nasıl,kaç yaşında?Bir namazlık saltanatın olacak,Taht misali o musalla taşında. style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibility

  6. Sayfa
  EPİKŞİİR“Epik” sözcüğü, Yunancada destan anlamındaki “epope” den gelmektedir.Yazının bulunuşundan önceki dönemlerde ulusların hayatında derin izler bırakan tarihsel olayları dile getiren destanlar epik şiir sayılır.Epik şiirlerde yiğitlik,kahramanlık,savaş temaları işlenir.Her epope ya da epik şiirde tarihsel bir gerçek vardır. (Yunan destanı İliada’nın çekirdeği Troi Savaşlarıdır.)Epik şiire “destani şiir” ,”hamasi şiir” adları da verilir.Halk Edebiyatında “koçaklama” bu türdendir.Şirvan ilinden Tebriz’e ulaştıkAncak başlar kestik kana bulandıkAcem evlerin seyrettik dolaştıkVilayet Hünkarın, seyran bizimdir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  Kurşunlarım yağmur gibi yağarkenTütünlerim gökyüzünde dönerkenYıkılası Bağdat seni döğerkenŞehitlere serdar oldu Genç Osmanstyle.visibilitystyle.visibility

  8. Sayfa
  Çoban ve kır yaşamını ,doğa güzelliklerini anlatan şiirlere pastoral şiir denir.Pastoral şiirlerin her türlü süsten ,yapmacıklıktan ,gösteriş ve söz oyunlarından uzak bir yapısı vardır.Bunlara bukolik şiir(çoban şiir) denir.İDİL: Bir ozanın ya da çobanın ağzından yazılıp kır yaşamının çekiciliğini ,güzelliğini anlatan ,çobanıl aşkı yansıtan kısa şiirlere denir.EGLOG: Birkaç çobanın karşılıklı konuşmaları yoluyla oluşturulan aşk,kır yaşamı üzerine duygu ve düşüncelerini yansıtan şiirlere pastoral şiir denir. Pastoral şiirin kurucusu ve ilk büyük temsilcisi eski Yunan Edebiyatında Theokritos,ikinci büyük temsilcisi Latin edebiyatında Virgillius ‘tur.Türk Edebiyatında ilk örneğini ise- Abdülhak Hamit Tarhan’ın- ”SAHRA” adlı eseridir.Türk Edebiyatında- Kemalettin Kamu-Bingöl Çobanları Behçet Necatigil-Kır Şarkısı Faruk Nafız –Çoban Çeşmesi PASTORALŞİİRstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  9. Sayfa
  Avludan geçtiğini gördü gelininSuya gidiyordu öğle güneşindeArdında bebesi yalınayakGeride KarabaşTozlu yoldanSöğütlerin oradaki çeşmeyeYalağında bulutlar yıkanan çeşmeyeTam otların sarardığı zamanlar…Yer yüzükoyun uzanıyorum.Toprakta bir telaş,bir telaş…Karıncalar öteden beri dostum. (Behçet NECATİGİL) Güzel çoban , bir içim ,bir yudum su testisinden;Bugün sıcak yine pek ,sanki ortalık yanıyor!Güzel çocuk ,senin olsun hayatım istersen;Niçin gözüm sana baktıkça böyle yaşlanıyor?Güzel çoban ,ne kadar tatlı söylüyorsun sen;Yalan da olsa içim doğru söyledin sanıyor! (Tevfik FİKRET)style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  10. Sayfa
  Bilim ,sanat ,felsefe ,ahlak,din …gibi alanlarda yazılan ve birtakım kuralları ,ilkeleri öğretmeyi amaçlayan şiirlere “didaktik şiir” denir. Eski Yunan Edebiyatında Hesiodos bu türün ilk örneklerini veren kişidir.”İşler ve Günler” adlı eserinde ahlak,tarım ve gemicilik üzerine bilgiler vermiştir. Türk Edebiyatında ilk örneğini ; Yusuf Has Hacib – KUTADGU BİLİG , Şeyhi-HARNAME Aşık Paşa - GARİPNAME Nabi- HAYRİYYE Ziya Paşa –HARABAT M.A.Ersoy -SÜLEYMANİYE KÜRSÜSÜNDE Tevfik Fikret- HALUK’un DEFTERİDİDAKTİKŞİİRstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_h

  11. Sayfa
  İki sapan yap kendine evindeBiri parçasız olsun ,biri parçalıBiri kırılırsa ötekine koşarsın öküzleriDingil için defne ve karaağaç iyidir,En az onlar kurtlanırGüçlü bir öküz bul dokuz yaşlarındaBu yaş öküzlerin delikanlılık çağıdırİşte en elverişli oldukları çağÇift sürerken kavgaya tutuşmazSapanı kırıp işi yarım bırakmazlar (Hesiodos ”İşler ve Günler”)Güzel dil Türkçe bizeBaşka dil gece bizeİstanbul konuşmasıEn saf, en ince bizeYeni sözler gerekseBunda da uy herkeseHalkın söz yaratmadaYollarını benimse (Ziya GÖKALP)style.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  Didaktik Şiiri Belli Özelliklerine Göre Şöyle Sıralarız1.YERGİ: Kişilerin ya da toplumların kötülüklerini,kusurlarını gülünçlüklerini iğneli ve alaycı bir dille eleştiren yazıdır. Halk Edebiyatında: Taşlama Divan Edebiyatında: Hicviye Batı Edebiyatında: Satir Günümüz Edebiyatında: Yergi . Fetvaya danıştım, buldu yerini Dedi ki: Alırsın üçün birini. Şahidin birisi şeyhin torunu Birisi de Varıca’nın çobanıstyle.visibilityppt_xppt_yppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  13. Sayfa
  2. FABL: Ahlaki bir ders vermek amacıyla hayvanları,bitkileri, cansız varlıkları kişileştirerek yazılan hikaye şiirlerdir Bu türün en büyük ustası AİSİPOS’tur,La Fontaine Aisipos’tan etkilenerek bu türde güzel eserler vermiştir.Türk edebiyatında ilk çevirilerini “ŞİNASİ” yapmıştırstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  3. MANZUM HİKAYE: Menkıbeleri öğretmek amacıyla, şiir şeklinde anla- tan ürünlerdir. Orhan VELİ, Nasreddin HOCA hikayelerini böyleAnlatmıştır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_y

  15. Sayfa
  İnsan yaşamının değişik boyutlarını ,tutku, özlem ,istek, kaygı ve korkularını gerçeğe uygun biçimde eyleme dönüştürerek veren şiirlere “dramatik şiir” denir.Dramatik şiir bir yönüyle şiir epik şiirle kesişir.Kimi edebiyat kuramcılarına göre dramatik şiir ,epik şiirden doğmuş ve tiyatroyu oluşturmuştur.Manzum yazılmış tiyatrolar(tragedyalar,komedyalar ve dramlar)dramatik şiir örnekleridir.Dramatik şiirler , tiyatro türlerinde konuşma yerine kullanılırlar.Eski Yunan Edebiyatında Aiskhylos , Sophokles , Euripides , Aristophanes manzum tiyatrolarıyla tanınmıştır. Türk Edebiyatında ; Namık Kemal,Abdülhak Hamit Tarhan , Faruk Nafız ÇamlıbelDRAMATİKŞİİRstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  16. Sayfa
  Philokleon: Dostlar çoktan duydum sesiniziAma çıkıp gelemem ardınızdanBırakmıyorlar beni mahkemeyeGidip yargı vermeyeCanlara kıymaya bırakmıyorlarKoro :Kimmiş o?Söyle dostlarınaKimmiş seni eve kapayanPhilokleon :Kendi oğlum.Ama duymasın sakınŞurda yatmış uyuyor ,Alçak sesle konuşun.Koro :Niçin yapıyor bunu?Oğlun ne ister senden?style.visibilityppt_xppt_y

  Yorumlar

  Sil