Nedir.Org*
Soru Sor

Toplumsal Hareketlilik Sunumları

 • 1
  5 yıl önce
  İlgili Yazı: Toplumsal Hareketlilik

  Dosya Adı: Toplumsal tabakalaşma nedir sunusu.

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Toplumsal Tabakalaşma

  2. Sayfa
  Toplumsal TabakalaşmaToplumsal tabakalaşma; insanların gelirlerine, eğitim düzeylerine ve yaşam tarzlarına göre toplum içerisinde birbirleri arasında hiyerarşik bir biçimde sıralanmasıdır.Bir toplumun tabakalaşması, toplumsal tabakalaşma piramidi ile gösterilir:

  3. Sayfa


  4. Sayfa
  Her toplumda belirli bir tabakalaşma söz konusudur. İnsanlar arasında doğal farklılıklar (yaş, cinsiyet, zekâ) ve toplumun empoze ettiği suni farklılıklar (gelir, meslek, eğitim) vardır. Bu farklılaşmaya dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda toplumsal tabakalaşma ortaya çıkar. Böylece tabakalaşma toplumda bir hiyerarşik sistemi meydana getirir.Toplumsal tabakalaşma, toplumsal gerçeği yorumlama ve analiz etmede kullanılan bir araçtır. Her tabakalaşma sisteminde üç sosyal süreç vardır. Bu süreçler şöyle sıralanabilir: a. Sosyal farklılaşma: Doğumla birlikte varolan ve sonradan edinilen farklılıklar.b. Altlık ve üstlük düzeyine göre sınıflama: Statü ve rol farklılaşmasını belirler.c. Değerlendirme: Statülerin her birine değerler sıralamasında bir yer verir.

  5. Sayfa
  2- Toplumsal Tabakalaşma Türleria. Kapalı TabakalaşmaToplumsal tabakalar arasındaki geçişin engellendiği toplumlardır. Örneğin: Kast sistemi.b. Yarı Kapalı TabakalaşmaKatı kurallarla tabakalar arası geçişin oldukça sınırlandırıldığı toplumlardır. Örneğin: Lonca sistemi.c. Açık Sınıf TabakalaşmasıÖzellikle sanayileşmeyle beraber tabakalar arası geçişin serbest kaldığı toplumlardır. Bu toplumlarda düşük seviyelerde bulunan kişilerin yükselme umudu, yüksek seviyelerdeki kişilerin de düşme korkusu vardır. Örneğin: sanayi toplumu.

  6. Sayfa
  Sanayi toplumu gerçek anlamda açık sınıf tabakalaşmasına örnek oluşturur mu? Açıklayınız.

  7. Sayfa
  3- Toplumsal HareketlilikSanayi toplumunda ortaya çıkan açık sınıf tabakalaşmasıyla birlikte toplumsal hareketlilik de hızlanmıştır. İnsanların farklı düzeylerdeki mevkiler arasındaki hareketine toplumsal hareketlilik "mobilite" denir ve ikiye ayrılır.

  8. Sayfa
  a. Yatay Hareketlilik

  9. Sayfa
  Yatay Hareketlilik Aynı tabaka veya bölüm içindeki hareketliliktir. Bireylerin ya da grupların bir toplumsal durumdan benzer başka bir duruma geçişidir. Bu hareketlilik genelde coğrafidir ve meslekler arasında olur. Belirgin gelir ve saygınlık farkı içermeyen mobiliteyi kapsar. Örneğin: bir bakkalın, manavlığa başlaması, bir mankenin dizilerde oyuncu olması...

  10. Sayfa
  b. Dikey Hareketlilik

  11. Sayfa
  Sınıflar arasında geçişe neden olan hareketliliktir. Kişilerin bir toplumsal sınıftan diğerine geçmeleridir. Örneğin: bir tüccarın iflas ederek seyyar satıcılığa başlaması, şans oyunlarından büyük ikramiyeyi kazanan bir işçinin fabrikatör olması…

  Yorumlar

  Sil