Nedir.Org*
Soru Sor

Anlatım Türleri Sunumları

 • 15
  4 yıl önce
  İlgili Yazı: Anlatım Türleri

  Dosya Adı: Anlatım biçimleri sunumu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Turkceciler.comDİL ve ANLATIM DERSİ 10. SINIFDERS NOTLARI HİLÂL KARAGÖL DEMİR ALTINKAYA ANADOLU LİSESİstyle.visibilityrstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  2. Sayfa
  Turkceciler.comANLATIM TÜRLERİ1.BETİMLEYİCİ ANLATIM 2.ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM3.COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM4.DESTANSI(EPİK)ANLATIM5.EMREDİCİ ANLATIM6.ÖĞRETİCİ ANLATIM7.TARTIŞMACI ANLATIM8.KANITLAYICI ANLATIM9.DÜŞSEL (FANTASTİK) ANLATIM10.GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM11.SÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIM (DİYALOG)12.MİZAHİ ANLATIMstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_h

  3. Sayfa
  Turkceciler.com1-BETİMLEYİCİ ANLATIM (ÖYKÜLEME)Özellikleri:1. Betimlemeler açıklayıcı ve sanatsal betimleme olmak üzere ikiye ayrılır.2. Kişinin iç dünyasını anlatan betimlemelere tahlil (ruhî portre) denir.3. Kişinin dış görünüşünü anlatan betimlemelere simgesel betimleme denir.4. Roman, hikâye, tiyatro, gezi yazısı, Şiir gibi türlerde kullanılır.5. Kelimenin yan ve mecaz anlamlarına yer verilebilir.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  4. Sayfa
  Turkceciler.comTASVİRÎ ANLATIM (BETİMLEME) ÇEŞİTLERİSanatsal Betimleme:1.İzlenim kazandırmak amacıyla yazılır.2.Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulur.3.Ayrıntılar sübjektif olarak verilir.4.Amaç sanat yapmaktır.Açıklayıcı Betimleme:1.Bilgi vermek amacıyla yazılır.2.Genel ayrıntılar üzerinde durulur.3. Ayrıntılar objektif (olduğu gibi)olarak verilir.4.Amaç sanat yapmak için değil, bir konu hakkında bilgi vermektir.5. Değişik duyulara seslenen özel ayrıntılar üzerinde durulmaz.6.Betimlenecek varlığa kişisel duygu ve düşünceler katılmaz.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  5. Sayfa
  Turkceciler.com2-ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM (HİKÂYELEME)Özellikleri:1. Olay, kişi, mekân ve zaman ortak öğeleridir.2. Olaylar birinci şahsın ağzından anlatılabilir.(Anlatıcı olay kahramanlarından biridir)3. Sanat metinleri öyküleyici anlatımla yazılır.4. Olaylar ilahi bakış açısıyla anlatılabilir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  6. Sayfa
  Turkceciler.com5. Olaylar 3.şahsın ağzından anlatılabilir.(Olan biten bir kamera sessizliğiyle izlenip anlatılır6. Kişi, mekân ve zaman olay ve olay örgüsünü oluşturmak için kullanılan öğelerdir.7. Öyküleyici anlatım hikâye, roman, anı, söyleşi, görüşme(mülakat) gibi metin türlerinde kullanılır.

  7. Sayfa
  Turkceciler.com3-COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIMÖzellikleri:1.Lirik anlatımda dil “heyecana bağlı işlev”de kullanılır.2.Coşku ve heyecana bağlı anlatım daha çok şiir, roman, hikâye, tiyatro türlerinde kullanılır.3.Öyküleyici anlatımda bir olay ve durumun anlatılması; betimleyici anlatımda kişi, durum ve varlıkların betimlenmesi; lirik anlatımda ise duyguların ifade edilmesi esastır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  8. Sayfa
  Turkceciler.com3-COŞKU VE HEYECANA BAĞLI (LİRİK) ANLATIM4. Coşku ve heyecana bağlı anlatımlarda kelimeler daha çok mecaz ve yan anlamda kullanılır.5.Öyküleyici anlatımlarda olay ve durumlar anlatılırken duygusal düşünceler katılmaz. Coşku ve heyecana bağlı anlatımda duygular ve içinde bulunulan ruh hali yansıtılır.

  9. Sayfa
  Turkceciler.com4-DESTANSI (EPİK) ANLATIMÖzellikleri:1.Olağanüstü olaylar ve kişiler anlatılır.2.Destan türünün yiğitçe havası vardır.3.Yapıp etmeler yani fiiller ön plandadır.4.Tarihi konular ve kahramanlıklar işlenir.5.Etkileyici bir özellik taşır.6.Sürekli hareket vardır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_h

  10. Sayfa
  Turkceciler.com4-DESTANSI (EPİK) ANLATIM7.Kelimeler mecaz ve yan anlamlarda kullanılabilirler.8 Şiir, destan roman, hikâye, tiyatro, destansı anlatımın kullanıldığı türlerdir.9.Anlatımda abartıya yer verilebilir.10.Sanatlı bir dil kullanılır.Örnek metin: s.124 Çanakkale Şehitlerine, s. 125Sivastopol,Osmancık, Kanije Kalesi’nin Fethi, Genç Osman

  11. Sayfa
  Turkceciler.com5-EMREDİCİ ANLATIMÖzellikleri:1.Dil alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılır.2.Emir, telkin, öneri anlamı taşıyan ifadeler yer verilir.3.Öğretici ve açıklayıcı yönleri vardır.4.Cümlelerde fiiller hakimdir.

  12. Sayfa
  Turkceciler.com5-EMREDİCİ ANLATIM5.Uyulması beklenen bir üslubu vardır.(Zorlama anlamı vardır)6.Sosyal hayatın düzenlenmesinde emredici anlatım kullanılır.7.Trafik kuralları, bazı eşyaların kullanma kılavuzları, ilaçların kullanma kılavuzları emredici anlatıma örnek verilebilir.

  13. Sayfa
  Turkceciler.com6-ÖĞRETİCİ ANLATIMÖzellikleri:1.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.2.Söz sanatlarına, kelimelerin mecaz anlamlarına yer verilmez.3.Verilen bilgiler örneklerle ve tanımlarla pekiştirilir.4.Daha çok nesnel cümleler kullanılır.5.Açıklama, aydınlatma, bilgi verme amaçlarıyla yazılır.

  14. Sayfa
  Turkceciler.com6-ÖĞRETİCİ ANLATIMÖzellikleri6.Öğretici metnin anlaşılması ve yorumlanması için okuyucunun verilen bilgiyi kavrayabilecek birikime sahip olması gerekir.7.İfade hiçbir engele uğramadan akıp gider.8.Gereksiz söz tekrarı yapılmaz.9.Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur.

  15. Sayfa
  Turkceciler.com6-ÖĞRETİCİ ANLATIMÖzellikleri10.Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür.11.Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.12.Bu anlatım türü daha çok ansiklopedilerde ve ders kitaplarında kullanılır.13.Tarihi metinler, Felsefi metinler, Bilimsel metinler gibi bölümleri vardır.Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabı sayfa 147–148 “Meridyenler” ,”Klasizm”, Maddenin Üç Hali”

  16. Sayfa
  Turkceciler.com7-TARTIŞMACI ANLATIMÖzellikleri:1.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.2.Düşünce ve duygular kısa ve kesin ifadelerle dile getirilir.3.Dil ve ifade sade, gösterişsiz ve pürüzsüzdür.4.Gereksiz ifadelere yer verilmez.

  17. Sayfa
  Turkceciler.com7-TARTIŞMACI ANLATIM5.Karmaşık ve anlaşılması güç cümleler kullanılmaz.6.Ses akışını bozan, söylenmesi güç sesler ve kelimeler yoktur.7.Savunulan ve karşı çıkılan görüşlere yer verilir.

  18. Sayfa
  Turkceciler.com7-TARTIŞMACI ANLATIM8.İki farklı bakış açısının olduğu konular bu türde işlenmeye daha elverişlidir.9.Fıkra, deneme, makale, röportaj gibi türlerde kullanılır.10.Yeteneğe, bilgi ve deneyime göre yöntem belirlenir.11.Eleştirici bir bakış açısıyla yazılırlar. Anlatım tarzı sohbete varabilir. 12.İhtimal bildirmeyen, kesin, kanıtlanmış bilgiler kullanılır.Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabında sayfa 160–161–162’deki metinler

  19. Sayfa
  Turkceciler.com8-KANITLAYICI ANLATIMÖzellikleri:1.İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirme amaç edinilir.2.Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir.3.Okuyucu ve dinleyiciyi ikna etmek, düşündürmek ve üzerinde durulan konudan uzaklaşmamak için bazı kelime, kelime grupları ve cümleler tekrar edilir.

  20. Sayfa
  Turkceciler.com8-KANITLAYICI ANLATIM4. Konuşmacı ve yazar üzerinde durduğu konuyu aydınlatmak ve düşüncelerini kabul ettirmek için örneklere başvurur.5.Konuşmacı ve yazar konuyu aydınlatmak maksadıyla farklı kişilerin düşüncelerine müracaat eder.6.Kelimeler ve kelime grupları gerçek anlamında kullanılır.

  21. Sayfa
  Turkceciler.com8-KANITLAYICI ANLATIM7.Dil daha çok göndergesel işlevde kullanılır.8. ”Tanımlama, açıklayıcı betimleme, sınıflandırma örneklendirme, karşılaştırma, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma “ gibi düşünceyi geliştirme yollarından faydalanılır.9.Kanıtlayıcı anlatımda hitap edilen toplumun kültür düzeyi ve beklentileri önemlidir.Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabında sayfa 165–166–167–169 ‘daki metinler.

  22. Sayfa
  Turkceciler.com

  23. Sayfa
  Turkceciler.com9-DÜŞSEL (FANTASTİK) ANLATIMDüşsel Anlatımın Özellikleri:1.D.A.da konu; olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip, hayal ürünüdür.2.Zaman belirli ya da belirsizdir; olağanüstü özelliklere sahip olabilir.3.Mekân, olağanüstü, düşsel öğelerden oluşmuş olabilir. Mekân günlük yaşamda karşılaşamayacağımız niteliktedir.

  24. Sayfa
  Turkceciler.com9-DÜŞSEL (FANTASTİK) ANLATIMDüşsel Anlatımın Özellikleri:4.Kişiler çoğu zaman gerçekten uzak kişilerdir. Olağanüstü nitelikte olabilirler.5.Düşsel anlatımda hayal, varsayım, abartma, kişileştirme gibi unsurlar çok kullanılır.6.Daha çok di’ li veya miş’li geçmiş zaman kipi kullanılır.Örnekler: Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Gora, E.T,Yıldız Savaşları

  25. Sayfa
  Turkceciler.comDüşsel Anlatımla; Düşsel Olmayan Metinlerin Benzer Ve Farklı Yönleri:Benzerlikleri:Her iki anlatımda da yapıyı meydana getiren ögeler (kişi,zaman,mekan,ve olay örgüsü)aynıdır.Farklılıkları:1.Düşsel anlatımda: D.A.da konu; olağanüstü ve fantastik özelliklere sahip,hayal ürünüdür.Düşsel Olmayan Anlatımda: Konu yaşanmış ya da yaşanabilir olmalıdır. Günlük yaşama ait unsurlar konu olabilir.2. Düşsel anlatımda: Tema hayali unsurlardan oluşurDüşsel Olmayan Anlatımda: Tema konuyla ilgili olarak günlük yaşama ait, yaşanabilir özelliktedir.

  26. Sayfa
  Turkceciler.comDüşsel Anlatımla; Düşsel Olmayan Metinlerin Benzer Ve Farklı Yönleri:3. Düşsel anlatımda: Zaman belirli ya da belirsizdir. Bazen zaman ötesi nitelikler taşır.Düşsel Olmayan Anlatımda: Zaman belirli ya da belirsizdir. İçinde bulunduğumuz zamanın özelliklerine sahiptir.4. Düşsel anlatımda: Mekân olağanüstü, düşsel ögelerden oluşmuş olabilir. Mekân günlük yaşamda karşılaşamayacağımız niteliktedir.Düşsel Olmayan Anlatımda: Mekân, olağanüstü düşsel ögelerden uzak sıradan, günlük yaşamda karşılaşacağımız mekânlardır.

  27. Sayfa
  Turkceciler.comDüşsel Anlatımla; Düşsel Olmayan Metinlerin Benzer Ve Farklı Yönleri:5. Düşsel anlatımda: Kişiler çoğu zaman gerçekten uzak kişilerdir. Olağanüstü nitelikte olabilirler.Düşsel Olmayan Anlatımda: Kişiler gerçekte olabilecek, sıradan, günlük yaşamda karşılaşabileceğimiz kişilerdir.Örnek metinler için bakınız Dil ve anlatım kitabında sayfa 176(“Bitmeyecek Öykü” ,”Ağrı Dağı”), 177 (Dünyalar Savaşı) adlı metinler

  28. Sayfa
  Turkceciler.com10-GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIMGelecekten söz eden anlatımın kullanıldığı metin türleri: roman, hikâye, tiyatro, şiir, denemeGelecekten söz eden metinlerin ortak özellikleri:1. Gelecekten söz eden metinler varsayım ile oluşmuştur.2. Gelecekten söz eder.3. Verilerden yola çıkılarak geleceğe ait tahmin yapılabilir.

  29. Sayfa
  Turkceciler.com10-GELECEKTEN SÖZ EDEN ANLATIM4. Olandan çok olması istenilen anlatılır.5. Gerçekleşmesi mümkün olmayan tasarı ve düşünceler (ÜTOPYA) anlatılır.6. Genellikle gelecek zaman ifadesi kullanılır.

  30. Sayfa
  Turkceciler.com“Gelecekten söz eden anlatım” ile “Düşsel anlatım” arasındaki benzerlik ve farklılıklar:Gelecekten söz eden anlatımda ve düşsel anlatımda kişinin kendi hayal dünyasındakiler dile getirilir ve buna göre bir anlatım yolu seçilir. Düşsel anlatımda gerçeklikle ilgisi olmayan tamamen çağrışımlara dayalı olaylar, kişiler, zamanlar anlatılır ve bu yapı unsuruyla konu ve tema oluşturulur. Gelecekten söz eden anlatımda ise gerçeklerden yola çıkılarak tahmine dayalı bir anlatım yolu benimsenir. Yani gelecekten söz eden anlatım gerçeğe daha yakındır. (Bakınız dil ve anlatım kitabı sayfa 183 “Ütopya” ve “İklim Değişikliği” başlıklı metinler.)

  31. Sayfa
  Turkceciler.com11-SÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIMLA OLUŞTURULMUŞ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ1.Jest ve mimikler anlatımın gücünü arttırır.2.Sohbet, mülakat ve diyalog, monolog metinleri söyleşmeye bağlıdır.3.Karşılıklı konuşmalar, bağlama ve konuşulan kişiye göre değişebilir.4.Görme ve işitmeyle kurulan iletişim önemlidir.5.Vurgu ve tonlama önemlidir.

  32. Sayfa
  Turkceciler.com11-SÖYLEŞMEYE BAĞLI ANLATIMLA OLUŞTURULMUŞ METİNLERİN ÖZELLİKLERİ6.Hikâye, Roman, Tiyatro, Mülakat, Röportaj, Monolog söyleşmeye bağlı anlatımın kullanıldığı metin türleridir.7.Roman, hikâye ve tiyatrolardaki karşılıklı konuşmalara diyalog, iç konuşmalara ise monolog denir.8.Tekrarlar söyleşmeye bağlı anlatımlarda ifadeyi kuvvetlendirir.9.Söyleşmeye bağlı metinlerde anlatımın süresi sınırlandırılmalıdır.style.visibilityppt_xppt_y

  33. Sayfa
  Turkceciler.com12-MİZAHÎ ANLATIMÖzellikleri:1.Okuyucuda uyandırılmak istenen etkiye göre düzenlenir.2.Ses, taklit, hareket ve konuşma önemlidir.3.Mizahî unsurlarda gerçekten sapma vardır.4.Mizahî unsurları oluşturmada karşılaştırmalar, durumlar, hareketler, kelime ve kelime gruplarından yararlanılabilir.

  34. Sayfa
  Turkceciler.com12-MİZAHÎ ANLATIM5.Amaç okuyucuyu düşündürmek ve eğlendirmektir.6. Roman, hikâye, tiyatro, şiir, deneme gibi türlerde kullanılır.7.Mizahî anlatımlarda dil bir olayı anlatmak için kullanılır.(sanatsal, edebî işlevlerde kull.)

  İndir / Download : 69_anlatim-turleri.pptx


  Yorumlar

  4 yıl önce Dikkat etmen gereken 2 şey var. Birincisi eklediğin dosyanın boyutu yani büyüklüğü 8 mb dan büyük olmayacak.. ikincisi dosyanın adında . yani nokta işareti olmayacak 2.mehmet.pptx olmamalı 2-Mehmet.pptx olmalı yani. Ayrıca eklerken veren Hatayı söylersen daha iyi yardımcı olurum
  4 yıl önce BENDE EKLEMEK İSTİYORUM AMA GİRMİYOR
  Sil