Nedir.Org*
Soru Sor

Toplumsal Sınıflar Sunumları

 • 5
  2 yıl önce
  İlgili Yazı: Toplumsal Sınıflar

  Dosya Adı: Toplumsal Tabakalaşma Sınıflar Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  TOPLUMSAL TABAKALAŞMABir toplumu oluşturan bireylerin, makam, zenginlik, siyasalgüç, gelir, prestij, meslek, ırk, eğitim düzeyi gibi bazı özellikleregöre belli bir düzende sıralanmasına “toplumsal tabakalaşma”denir.

  2. Sayfa


  3. Sayfa


  4. Sayfa
  Toplumlarda tabakalaşmadan söz edilirken “tabakalaşma piramidi” ifadesi kullanılır ve her toplumda üç ayrı tabakanın varlığı kabul edilir.

  5. Sayfa


  6. Sayfa


  7. Sayfa


  8. Sayfa


  9. Sayfa
  TOPLUMSAL TABAKALAŞMA TÜRLERİ KAPALI TABAKALAŞMAYARI KAPALI TABAKALAŞMAAÇIK SINIF TABAKALAŞMASIGelişmenin ve değişmenin çokyavaş olduğu toplumlarda görülür. Toplum içinde yer alan tabakaların birbirine kapalı olduğu sistemdir. Bu toplumlarda alt tabakadan üst tabakaya geçiş çok katı kurallarla tamamen önlenmiştir. Haklar doğuştan kazanılmış ya da kaybedilmiştir. Bireyin tabaka değiştirmesi normlarla (yasalar, gelenekler ve din kuralları) yasaklanmıştır.Örnek: Kast düzeni, kölelik düzeni gibi.Eşit olmayan toplumsal tabakaların varlığı yasalarla tanınmış ve korunmuştur. Bu tabakaların farklı hakları ve sorumlulukları vardır.Tabakalar arası geçiş belli kuralların yerine getirilmesi koşulu ile gerçekleşir ancak geçişler sınırlıdır. Bireyin tabaka değiştirebilmesi mesleğinde çok üstün başarı sergilemesine bağlıdır.Örnek: Zümre Sistemi (Feodalite)Günümüz modern toplumlarda görülen tabakalaşmadır. Endüstri devrimiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Tabakalar arası geçiş serbest olduğu için dikey sosyal hareketlilik olgusunu getirmiştir. Gelişmişlik ya da az gelişmişlik orta tabakada yer alan insan sayısına bağlıdır. Örnek: Sanayi toplumları gibi.

  10. Sayfa
  Tarihin bütün devirlerinde insanlar arasında tabakalaşmanın varlığı bilinmektedir. Tarih boyunca görülen sosyal tabakalaşma çeşitleri şu başlıklar altında toplanabilir:İlkel toplumlarda görülen yaygın köleliğin doğurduğu tabakalaşmaOrta Çağ Avrupa’sında geniş toprak mülkiyetine dayanan feodal sistemKast sistemiStatü tabakalaşmasının doğurduğu sosyal sınıflar

  11. Sayfa
  HİNDİSTAN KAST SİSTEMİ

  12. Sayfa
  ORTA ÇAĞ AVRUPASI FEODELİTEZÜMRE SİSTEMİ

  13. Sayfa


  14. Sayfa


  Yorumlar

  Sil