Nedir.Org*
Soru Sor

Proje Nasıl Hazırlanır? Sunumları

 • 4
  3 yıl önce
  İlgili Yazı: Proje Nasıl Hazırlanır?

  Dosya Adı: Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  PROJE HAZIRLAMAProje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır. Bilimsel bir çalışma olan projede; gözlem yaparak bilgi toplama, elde edilen bilgilerin düzenlenmesi, bilgiler arasında neden – sonuç ilişkisinin olup olmadığının araştırılması, gelecek nesillere bilgilerin ve sonuçların aktarılması söz konusudur.

  2. Sayfa
  Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Proje konusuna karar verme,Zaman çatısını oluşturma,Etkinlikleri planlama,Değerlendirme planı hazırlama,Projeyi başlatma,Projeyi tamamlama ve ürünlerin yansıtılmasına katkı sağlama,

  3. Sayfa
  Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar1. Özellikle ilginç ve kendinize uygun bir fikir seçin:Gerçekten sevdiğiniz bir konuyu seçerek, literatürü araştırarak, geçerli bilgiler için gerekli yerlere danışarak daha kolay motive olabilirsiniz.

  4. Sayfa
  Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar2. Tamamlayacak zamanı bulacağınız tasarılar seçin.Çalışmanızın koşulları ile tasarınız birbirine uygun olmalı ve belirli bir zamanda tamamlanabilmelidir.

  5. Sayfa
  Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar3. Hangi özel malzemelere, imkanlara ya da kaynaklara ihtiyacınız olacağını belirleyin.Konu üzerinde karar varmadan önce, projeyi başarıyla tamamlamak için, öncelikle nelere ihtiyacınız olduğunu öğrenmek üzere araştırma yapın.

  6. Sayfa
  Proje Planlanırken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar4. Konunuzun zorluk derecesini göz önünde tutun. Literatürü anlayabilmeniz, rapor yazabilmeniz veya projeyi tamamlayabilmeniz için, seçtiğiniz alanda yeterli bilgiye sahip olduğunuza emin olun. Konuyu başlangıçta kısaca araştırın. Literatürü anlamakta güçlük çekiyorsanız, başka bir konu seçin/konunuzu daha genelleştirin ve teknik açıdan basitleştirin.

  7. Sayfa
  Bilimsel Proje Hazırlama BasamaklarıVerilen alanda araştırılabilir bir problem oluşturulması,Problemin araştırılabilir hale dönüştürülmesi,Projenin amacının belirlenmesi,Projenin araştırma metodolojisinin oluşturulması,Toplanan verilerin analizi,Sonuç ve önerilerin yazılması,

  8. Sayfa
  1. Projenin Konusunu SeçmekProjenizi ilgilendiğiniz, üzerine düşündüğünüz, merak ettiğiniz konulardan seçin. Aklınıza gelen fikirleri not edin. Bunların arasında sizin en güzel yapabileceğinizi, en merak ettiğinizi seçin. Projenin gerekçeleri nelerdir? Amaçları ve hedefleri nelerdir?

  9. Sayfa
  2. Bilgi Toplamak Seçtiğiniz konuyla ilgili kitaplardan, dergilerden, internetten, insanlardan ve kurumlardan bilgi toplayın. Bilginin yazılı olması gerekmiyor. Konunuzla ilgili fotoğraf, asetat, saydam, model, afiş ve bulabileceğiniz her türlü malzemeyi toplayın. Projenizi en iyi nasıl sunabileceğinizi düşünün.

  10. Sayfa
  3. Bilimsel Yöntem Varsayımda yani ön tahminde bulunun. Varsayımınızı gösterecek gözlemler ya da deneyler nasıl olabilir, hangi malzemeleri kullanabilirsiniz, hangi ölçümleri yapabilirsiniz? Sonuca ulaşmanızda en etkili ve en kolay yöntemi belirleyin.

  11. Sayfa
  4. Veri Toplama YöntemleriUygulanacak araştırma yöntemine karar verdikten sonra, seçilen araştırma yöntemi içerisinde kullanabileceğimiz yönteme de karar vermek zorundayız. Mülakat, anket, gözlem/deney, kaynak derleme v.b. sonuca ulaşmanızda en etkili ve en kolay yöntemi belirleyin.

  12. Sayfa
  4. Veri Toplama YöntemleriEğer deneysel yönteme karar verdiysek, değişkenleri belirleyip, tasarladığınız deneyi kontrollü olarak yapın. Deneyi yaparken tüm gözlemlerinizi, tüm düşünceleriniz not edin. Tüm notlarınız, çalışmanız bittikten sonra her şeyi toparlamanızı kolaylaştıracak, ayrıca eğer bir hata yaparsanız, hatanızın nerede olduğunu gösterecektir. Hata yapmaktan korkmayın. Bugün bilimin bize gösterdiği buluşlar ve keşifler uzun uğraşların sonunda, tekrar tekrar deneme ve yine yılmadan tekrar deneme ile gerçekleşmiştir. Bilim sabır ve özveri gerektirir. Bundan da korkmayın. Eğer bilimsel yöntemi doğru şekilde uygularsanız mutlaka bir sonuca ulaşırsınız.

  13. Sayfa
  5. Verilerin DüzenlenmesiGrafikler, Tablolar, Çizimler, ModellerElde ettiğimiz verileri tasnif ederek gruplandırın. Ne oldu? Bulduğunuz sonuç nedir? Sonuçlarınızı grafikler, tablolar, çizimler yolu ile gösterin. Bulduğunuz sonucu gösterecek maketler (modeller) de yapabilirsiniz.

  14. Sayfa
  6. Yaptığını Göster Çalışmanız basit ve düzenli olmalı ama bir şeyin aynısı olmamalı. Yaptığınız maket, deneyi insanların anlayabileceği şekilde düzenlenmeli, ayrıca yaptığınız çalışmaya eğlence de katabilirsiniz. Bunu, renkleri kullanarak, insanları şaşırtacak, eğlendirecek düzenlemelerle yapabilirsiniz. Buradaki yaratıcılık size kalmış. Kullandığınız bilimsel yöntemi gösterin.

  15. Sayfa
  7. Raporun Yazılması Projenizin öyküsünü anlatın ne yapmak istediniz ve nasıl yaptınız? Bilimsel bir projenin raporu da belirli kurallara ve belirli sıraya göre yazılır. Bu kurallara ve sıraya uymalısınız.

  16. Sayfa
  8. Sunuş Bilimsel bir projenin mutlaka sunuşu yapılır. Projeyi sunuş pratikleri yapın. Bir arkadaşınıza, ailenize, öğretmeninize sunun, bunu bir kez yaptıktan sonra daha rahat edeceksiniz. Ayrıca unutmayın konunuzu en iyi siz biliyorsunuz. Çok uğraştınız, emek harcadınız, şimdi sizin bildiğiniz bilgileri diğer insanlarla paylaşma zamanı geldi.

  17. Sayfa
  Bilimsel proje raporu nasıl hazırlanır?Bilimsel raporlar şu bölümleri içerir: 1. Başlık: Başlık yazılırken, araştırma ile ilgili anahtar kelimeler kullanılmalıdır. Başlık, araştırılan problemi yansıtmalı, kısa anlaşılır ve öz olmalıdır. Başlık bölümü 2 şekilde düzenlenebilir. Eğer projenizle bir yarışmaya girecekseniz, jürinin objektif değerlendirme yapması için, başlık bölümünde sadece projenizin adı yer alır. Diğer türlü projenizin adı, sizin adınız soyadınız, unvanınız ve projenin başlangıç-bitiş tarihi başlık bölümüne yazılır.

  18. Sayfa
  Bilimsel Proje Raporu Bölümleri2. İçindekiler: İkinci bölüm raporunuzdaki ana başlıkları ve bunların bulunduğu sayfaları bildirir. 3. Özet: Bu bölümde projeniz ana hatlarıyla çizilir. Özet bir sayfadan fazla olmaz. Her şey bir sayfayı geçmeyecek şekilde, kısa ve öz olarak açıklanır. Projenin gerekçesi, amaç, kurulan varsayım, kısaca kullanılan metot ve bulunan sonuçlar yazılır. Genellikle özetin bir kopyası jüri üyelerine verilir. Bu şekilde jüri üyelerinin yapacağınız sunuş hakkında bir fikri olur.

  19. Sayfa
  Bilimsel Proje Raporu Bölümleri4. Giriş: Giriş bölümü bu projeyi neden seçtiğinizi ve projenin amacını ifade eder, araştırmanızla ilgili varsayımınızı bildirirsiniz. Projenizi seçmenin bir nedeni vardır. Bu merak ettiğiniz ve hakkında soru sorduğunuz bir konudur. Sorduğunuz soruyu araştırarak cevaplamaya çalışırsınız. Sorunun cevabını önceden tahmin etmek ile siz bir varsayım kurmuş olursunuz.

  20. Sayfa
  Bilimsel Proje Raporu Bölümleri5.Yöntem-Araştırma: Eğer projeniz deney içeriyorsa, deneyin amacını, kullandığınız malzemeleri, deneyin yapılışını madde madde yazmalısınız. Eğer araştırma ise, konuyla ilgili bilgiler vermelisiniz.

  21. Sayfa
  Bilimsel Proje Raporu Bölümleri6. Bulgular: Bu bölümde yorum yapmadan, veriler okuyucuya sistematik olarak ve anlaşılır bir şekilde sunulur. Mümkün olduğunca önyargıdan uzak, yorum yapmadan ham veriler sunulur.

  22. Sayfa
  Bilimsel Proje Raporu Bölümleri7.Sonuç-Değerlendirme: Deney yaptıysanız, bulduğunuz sonucu, varsayımınızın doğrulanıp doğrulanmadığını, soru sorduysanız, cevabı bildirirsiniz. Bulduğunuz sonuç hakkında değerlendirme yaparsınız. Araştırma yaptıysanız araştırmanın sonucunu ve değerlendirmesini yazarsınız. Bu bölümde de tablolar, şekiller, grafikler, resim ve fotoğraflar kullanabilirsiniz.

  23. Sayfa
  Bilimsel Proje Raporu Bölümleri8. Öneriler: Öneriler tamamen sonuçlardan ve ilgili literatürden çıkarılmalıdır. Araştırmanızdan elde ettiğiniz sonuçlar pratikte kime fayda sağlar, nerede, ne işe yarar. Bu alanda araştırma yapacaklar için gerekli öneriler verilmelidir.

  24. Sayfa
  Bilimsel Proje Raporu Bölümleri9.Kaynaklar: Projeniz boyunca kullandığınız tüm kaynakları bu bölümde yazacaksınız. Kaynaklar kitap, dergi, ansiklopedi gibi yazılı olabilir. Yazılı kaynaklarda kaynağın adı, yazarları, kaynağı hangi kurumun bastığı ve basım tarihi bildirilmelidir. Cilt ve sayfa numarası da konulur. Kaynak olarak internet kullandıysanız, internet adresini belirtmelisiniz. Kaynak, kişi de olabilir. Kişinin adını, unvanını ve bulunduğu kurumu yazmalısınız.

  25. Sayfa
  Bilimsel Proje Raporu Bölümleri10.Katkıda Bulunanlar: Projenin tamamını tek başınıza yapmış olabilirsiniz. Ama fikir alırken, deneyi yaparken ya da malzemeyi temin ederken bazı yardımlar almış olabilirsiniz. Bu bölümde aldığınız yardımlar için, kişilere teşekkür etmelisiniz.

  26. Sayfa
  KAYNAKLARSalih ÇEPNİ,Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş, … Trabzon, 2005.http://www.fenprojem.com

  Yorumlar

  Sil