Nedir.Org*
Soru Sor

Atatürkün Savaştığı Cepheler Sunumları

 • 15
  3 yıl önce
  İlgili Yazı: Atatürkün Savaştığı Cepheler

  Dosya Adı: Cepheden cepheye Atatürk Sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Cepheden Cepheye Mustafa Kemal Seyit Ahmet MIRIKstyle.visibility

  2. Sayfa


  3. Sayfa


  4. Sayfa
  Trablusgarp’ın İtalya’nın olmasını istemeyen Mustafa Kemal ve beraberindeki Osmanlı gönüllüleri kılık değiştirdiler. Mısır’daki İngilizlere adlarını değiştirdiler ve kendilerini gazeteci olarak tanıttılar. M. Kemal ve gönüllüler Trablusgarp’ı örgütlediler. Böylece savaşı Türkler kazanmış oldu ama…style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  5. Sayfa
  12 AdalarTrablusgarp’ta tutunamayan İtalya, Osmanlı’yı barışa zorlamak için On İki Adayı aldı ve Çanakkale önlerine donanma yolladı.İtalya, bir yandan bunları yaparken Balkan Devletleri’ni de Osmanlı’ya saldırarak, ondan toprak alması için kışkırtmaktaydı. İtalya’nın bu politikası amacına ulaştı ve İtalya Çanakkale’ye donanma gönderdiği sıralarda I. Balkan Savaşı çıktı.Uyarı:Osmanlı, I.Balkan Savaşı çıkınca İtalyakarşısında ne yapmış olabilir?Osmanlı, bu durum karşısında İtalya ile Uşi Antlaşması’nı imzaladı. Bu antlaşmayla Trablusgarp İtalya’ya kesin, 12 Ada yine İtalya’ya I.Balkan Savaşı bitene dek verilmiştir.Trablusgarp Savaşı’nınönemi nedir?Son Kuzey Afrika toprağımız elden çıkmıştırMustafa Kemal ilk askeri başarısını kazanmıştır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hrstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_xppt_yppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityrstyle.visibilitystyle.visibilityr

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  ÇanakkaleI. Dünya Savaşı sırasında Çanakkale’deki 19.Tümen Komutanlığı’na atandı. I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri’nin Çanakkale’den geçmek istemeyip, karadan saldırarak geçememesinde Mustafa Kemal’in ölmeyi emrettiği askerleri etkili olmuştur.Mustafa Kemal, buradaki başarılarının ardından ALBAYLIĞA terfi etmiştir.Uyarı:style.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  8. Sayfa


  9. Sayfa


  10. Sayfa
  • Atatürkün savaştığı cepheler;Conkbayırı,Anafartalar,Kireçtepe,Arıburnu, Sedülbahr CAKAS

  11. Sayfa
  MuşBitlisÇanakkaleŞamManastırSelanikİstanbulI. Dünya Savaşı sırasında Rusların işgal ettiği Doğu Cephesi’ne 16. Ordu Komutanı olarak atanan Mustafa Kemal, bu cephede askerin yiyecek ihtiyaçların karşılanması için uğraştı. >> M. Kemal Doğu cephesinde denetimde Vanstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  12. Sayfa


  13. Sayfa


  14. Sayfa
  MuşBitlisÇanakkaleŞamManastırSelanikİstanbulMustafa Kemal, Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’ndan çekilmesi ile İstanbul’a geri dönmüştür.Suriye CephesiVanSamsun civarında olayların çıkmasıyla birlikte, M. Kemal padişah tarafından buraya görevlendirir ve padişahtan aldığı gizli emirle milli mücadeleyi başlatır.(19 Mayıs 1919)Padişahtan aldığı özel emirle milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal, yurdu tüm Anadolu halkıyla iş birliği yaparak düşmanlardan temizlemiştir.Samsunstyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.type

  15. Sayfa
  MuşBitlisÇanakkaleŞamManastırSelanikİstanbulDoğu Cephesi’nden yine I. Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesi’ne 7. ordu Komutanı olarak atanmıştır. Suriye Cephesistyle.visibilitystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.colorfillcolorfill.typestyle.visibilityppt_wppt_h

  16. Sayfa


  17. Sayfa


  18. Sayfa
  S.1) "Mustafa Kemal Atatürk, l. Birinci Dünya Savaşı'na Osmanlı Devleti'nin de girdiği günlerde bu savaşta Almanların yenileceğini, II. Çanakkale Savaşı'nın sonlarına doğru, düşmanın bir kaç gün içinde çekilebileceğini, III. 1937 yılında, İtalya’nın Habeşistan'a saldırmasıyla ikinci Dünya Savaşı'nın başlamış olduğunu söylemiştir." Bunlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün kişiliğinin hangi yönünü örneklendirmektedir? A) Yurtta ve dünyada barışa önem verme B) Topluma yön verebilecek yollar bulabilme C) Olayların gidişinden sonucun ne olacağını görebilme D) Savaşın amaç değil, bir araç olduğuna inanma E) Türk Ulusunun gücüne güvenme

  19. Sayfa
  S.2) Mustafa Kemal Atatürk, önemli kararlar verirken ilgili heyet ya da meclis üyelerinin görüş ve onaylarını da almaya özen göstermiştir. Bu durum Mustafa Kemal Atatürk'ün nasıl bir lider olduğunu gösterir? A) Kötü sonuçlardan sorumlu tutulmak istenmeyen B) Kolay ve çabuk karar alma yollarını arayan C) Yurtseverliğini kanıtlamaya çalışan D) Meclis üyelerinin görüşlerini üstün gören E) Ulusal iradeyle birlikte hareket etmeye çalışan

  20. Sayfa
  S.3)Soru: İtalya, Trablusgarp'ta Mustafa Kemal ve arkadaşlarının örgütlediğiyerli halkın direnişiyle karşılaşınca Ege Denizi'ndeki adalara asker çıkarıp Rodosve On İki Ada'yı işgal etti. Bu sırada Osmanlı Devleti'ne karşı Balkan ittifakıkuruldu ve Balkan Savaşları başladı. Bu durumla ilgili olarak, I. İtalya Akdeniz'e egemen olmak istemektedir. II. Balkan Devletleri, Osmanlı Devleti'nin zor durumunu fırsat olarak değerlendirmiştir. III. Trablusgarp Savaşı ve Balkan Savaşları aynı tarihte başlamıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) I, II ve III ( 11.04.2010 – YGS )

  21. Sayfa
  S.4) TARIK Hoca tahtaya; "Mustafa Kemal Paşa, ÇanakkaleSavaşı'nda ordu komutanından savaş bölgesindeki bütünkuvvetlerin kendi emrine verilmesini, Sakarya Savaşı'nda daTBMM'den Başkomutanlıkla birlikte Meclisin yetkileriniistemiştir.” yazmıştır. Bu istekler onun kişiliğinin hangi yönüne örnek gösterilebilir? A) Açık sözlülüğüne B) Titizlik ve güç tutkusuna C) İnandırma gücüne D) Tez canlılığına E) Kendine olan güvenine

  22. Sayfa


  23. Sayfa
  TÜRKOĞLU METEM LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİSERKAN SARIKAYA

  Yorumlar

  Sil