Nedir.Org*
Soru Sor

İletişim Öğeleri Sunumları

 • 8
  4 yıl önce
  İlgili Yazı: İletişim Öğeleri

  Dosya Adı: İletişim nedir

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  İLETİŞİM YRD.DOÇ.DR. PINAR SEDEN MERAL

  2. Sayfa
  İLETİŞİM NEDİR?İletişim; duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her yolla başkalarına aktarılmasıdır.İletişim sürecinin amacı, anlamak ve anlaşılmaktır.

  3. Sayfa
  NEDEN İLETİŞİM KURARIZ?

  4. Sayfa
  İLETİŞİM KURARIZ, ÇÜNKÜ…Bilgi vermek ve karşımızdakini etkilemek,Var olan insan ilişkilerinin sürmesi ve yeni ilişkiler kurmak,Sosyal bir varlık olarak kendimizi ifade etmek, Karşı tarafın davranışlarında değişiklik yapmakİsteriz.

  5. Sayfa
  İLETİŞİMİN ÖZELLİKLERİİletişim toplumsaldır ve anlamların paylaşımıdır. İletişim, iki yönlü bir süreçtir.İletişim, yalnızca bilgi alışverişi değildir İletişimsizlik mümkün değildir.İletişim, yalnızca insana özgü değildir. . İletişimde başlangıç çok önemlidir.İletişim öğrenilebilir ve geliştirilebilir.İletişim, sözlü ve sözsüz tüm işaretlerle bir bütündür.

  6. Sayfa
  İLETİŞİM SÜRECİ NASIL OLUŞUR?İletişim süreci bir mesajın anlaşılır bir biçimde alıcıya gönderilmesi işidir.Kaynak ya da göndericiMesajAlıcı ya da HedefKanallarKodlama /kod çözmeGürültü (Etki-manevi/fiziki)Geri bildirim

  7. Sayfa
  İLETİŞİM SÜRECİNİN TEMEL ÖĞELERİ

  8. Sayfa
  İLETİŞİMDE GÜRÜLTÜ NASIL OLUŞUR?Kaynağın gönderdiği ile hedefin aldığı mesaj arasında fark varsa bu farka gürültü adı verilir.İletişim sürecindeki iletilerde, alıcı ile verici tarafından öngörülmemiş, istenmeyen ve iletişimin aksamasına ya da kopmasına yol açan unsurları ifade eder.

  9. Sayfa
  Domates , Biber, Patlıcan

  10. Sayfa
  İLETİŞİMDE GÜRÜLTÜYÜ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN NE YAPMALI?

  11. Sayfa
  İLETİŞİMDE GÜRÜLTÜYÜ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN…Ne söylemek istiyorum?Ne zaman söylersem, karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur?Nerede hangi ortamda iletişimi başlatmam yerinde olur?

  12. Sayfa
  İLETİŞİMDE GÜRÜLTÜ ÖRNEĞİDEMİRBANK

  13. Sayfa
  İLETİŞİMDE GERİ BİLDİRİMİN ÖNEMİİletişim sürecinin en son aşaması geriye bilgi aşamasıdır. Bununla mesajın başlangıçta amaçlandığı gibi alıcıya ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir.Geri bildirim sayesinde kaynak, alıcının tepkilerini algılayabilecek ve mesajın içeriğinde yeni düzenlemeler yapabilecektir. Geri bildirim olumlu ya da olumsuz olabilir.

  14. Sayfa
  İLETİŞİM TÜRLERİİletişim türleri üç gruba ayrılabilir:Sözlü iletişimSözsüz iletişimYazılı iletişim

  15. Sayfa
  Sözlü iletişim, konuşma dili olarak da adlandırılır.Sözlü iletişim, yüz yüze olabileceği gibi radyo, televizyon ve telefonla da olabilir. Sözlü iletişim Dil Dil ötesi (ses tonu, şiddeti, vurgusu, duraklamalar) olmak üzere iki kısma ayrılır. İLETİŞİM TÜRLERİ Sözlü İletişim

  16. Sayfa
  Yazılı iletişim, bireyler ve gruplar arasındaki iletişimden çok, örgütsel iletişimde büyük bir öneme sahiptir.Yazılı iletişim, sözlü iletişime göre, alıcının onu okuması, yorumlaması ve cevaplaması nedeniyle, gecikmeli olarak kurulur.İLETİŞİM TÜRLERİ Yazılı İletişim

  17. Sayfa
  İLETİŞİM TÜRLERİ Sözsüz İletişim

  18. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI NELERDİR?

  19. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARIKişilerin Algılama Ve Yorumlama BiçimleriKalıplaşmış Yargılar/Ön YargılarRol Ve Statü FarklılıklarıCinsiyet Farklılıklarıİşitme Yada Dinleme Sorunları

  20. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI KİŞİLERİN ALGILAMA VE YORUMLAMA BİÇİMLERİAlgı, insanın çevresindeki uyaranların, ya da olayların farkına varması ve onları yorumlaması sürecidir.Duyu organlarımıza ulaşan veriler, algılama olmaksızın tek başlarına bir anlam ifade etmez. Bunların bir anlam ifade edebilmeleri için, verilerin algılanması gerekir.

  21. Sayfa
  {5C22544A-7EE6-4342-B048-85BDC9FD1C3A}KİŞİSEL ALGI FİLTRESİDeğerlerİhtiyaçlarAmaçlarGERÇEKİlgilerGÖRÜNÜŞOlduğu haliyle dünyaİnançlarGöründüğü haliyle dünyaTutumlarBeklentilerİsteklerBilgiDuygularDilEğitim

  22. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI ÖN YARGILAR VE KALIPLAŞMIŞ YARGILARÖnyargı; genel ve özel anlamda bir taraf tutma biçimidir. Bir ideolojik fikri veya bakış açısını koşulsuz desteklemek anlamında kullanılır. Bir kişinin kararlarının nesnel olmayıp öznel olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır

  23. Sayfa
  “İnsanların önyargılarını parçalamak,bir atomu parçalamaktan daha zordur.” Einstein

  24. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI KALIPLAŞMIŞ YARGILAR Kalıplaşmış yargıların temelinde üç tür kalıplaşmış düşünce bulunduğunun savunulur. Bunlar:İyi bir insan olmalıyım ve başkalarının onayını almalıyım. Yoksa değersiz olurum.Başkaları bana benim istediğim gibi düşünceli ve kibar davranmalılar yoksa ayıplanmalı ve cezalandırılmalılar.Yaşam bana istediklerimi kolayca ve çabuk vermeli, istemediklerimi ise vermemeli

  25. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI KALIPLAŞMIŞ YARGILARDiğer kalıplaşmış yargılardan bazıları:Aşırı genelleme (herkes, her zaman, daima, asla) Kutuplaştırma (Ya hep ya hiç)Kişiselleştirme (Üzerine alınma)Mutlakacılık (Meli, Malı kuralları)Değiştirme gayretiAşırı fedakarlıkKeşkecilikToptancılık (Bütün yumurtaları aynı sepete koyma)

  26. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI ROL VE STATÜ FARKLILIKLARIBeklenti farkından doğan sorunlarRol ve statülerin ortama göre değerlendirilmemesinden kaynaklanan sorunlarRole ilişkin güç ve saygınlıkla ilgili beklentinin gereğinden fazla olmasından kaynaklanan sorunlar

  27. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI CİNSİYET FARKLILIKLARI ERKEKLER MARS’TAN KADINLAR VENÜS’TEN Mİ?

  28. Sayfa
  TEMEL İLETİŞİM SORUNLARI İŞİTMEK Mİ DİNLEMEK Mİ?Etkin dinleme alıcı açısından iletişimdeki gürültüyü azaltma ve mesajı tam ve doğru olarak alma etkinliğidir/ becerisidir.Etkin dinleme; söylenenleri önemsemek, kavramak ve değerlendirmektir.

  29. Sayfa
  ETKİN DİNLEME NEDİR?

  30. Sayfa
  ETKİN DİNLEMEEtkin dinlemenin en belirgin özelliği, bilinçli bir şekilde ve sürekli olarak geri iletim kullanılmasıdır. Aktif dinlemede dinleyen konuşanın dinlediklerini açarak geri verir ve böylece konuşan dinleyenin ne anladığını öğrenir. Ve bireylerin iç dünyalarına kapanıp kendi anlamları içine gömülmeleri önlenmiş olur.

  31. Sayfa
  Etkin dinlemenin Önündeki Yaygın EngellerFiziksel gürültü kaynaklarıİnsan Fiziksel Yapısı gereğiDinlemek yerine konuşmayı tercih ettiğimiz içinEtkin dinlemenin yorucu olması

  İndir / Download : 30_iletisim.pptx


  Yorumlar

  Sil