Nedir.Org*
Soru Sor

Birey Olarak Aile Ve Topluma Karşı Sorumluluklarımız Sunumları

 • 7
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Birey Olarak Aile Ve Topluma Karşı Sorumluluklarımız

  Dosya Adı: Aile bireylerinin görevleri ödevi slayt sunum powerpoint (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Aile Bireylerinin Görevleri

  2. Sayfa
  Bir ailede her bireyin, yerine getirmesi gereken birtakım görevleri vardır. Örneğin anne babaların çocuklarına, çocukların anne babalarına, eşlerin birbirlerine karşı görev ve sorumlulukları vardır. Herkes kendi görev ve sorumluluğunu yerine getirdiği zaman ailede birlik beraberlik ve huzur ortamı oluşur.

  3. Sayfa
  4.1. Eşlerin Birbirlerine Karşı GörevleriBir yerde birden fazla insan varsa orada karşılıklı hak ve sorumluluklar ortaya çıkar. Hayatı paylaşaneşlerin birbirleri üzerinde bazı hak ve sorumlulukları vardır. Buna Kur’an-ı Kerim’de şöyle işaret edilir: “...Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi kadınların da erkekler üzerinde hakları vardır...” Peygamberimiz de “Dikkat edin! Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır.” buyurmuştur.

  4. Sayfa
  Eşlerin birbirine karşı görev ve sorumlulukları başında sevgi, saygı, iffet, sadakat ve kanaat gelir.Mutlu bir yuva için eşler birbirini sevmeli ve diğerlerinin farklılıklarına saygı göstermelidir. Birbirinin iffet ve namusunu korumalıdır. Yani ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlı olmalıdırlar. Birbirlerine sadakat göstermelidirler. Yalan, hile, aldatma ve dedikodudan her zaman kaçınmalıdırlar.

  5. Sayfa
  Peygamberimiz (s.a.v.), “Kıyamet gününde insanların Allah katında derecesi en kötü olanı, karı koca sırrını yayan kimsedir.” buyurmuştur. Eşler birbirinin sırlarını korumak zorundadır.Çünkü dedikodu ailede huzursuzluk doğurur.

  6. Sayfa
  Eşlerin birbirinin anne babasına da saygılı olmaları gerekir. Eşler birbirinin akrabalarına gereken değeri vermelidirler. Ayrıca sıkıntı çekmemeleri için harcamalarını gelirlerine göre ayarlamalıdırlar.Eşler farklı iki kişi olduğundan zaman zaman ufak tefek problemler çıkabilir. Bunları büyütmeden,sakin bir şekilde konuşarak güzellikle çözmeye çalışmalı, gerekiyorsa birbirinden özür dilemelidirler.

  7. Sayfa
  Peygamberimize gelerek eşlerine nasıl davranmaları gerektiğini soranlara o, “Yediklerinizden ve giydiklerinizden onlara da yedirin ve giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin.” buyurarak yeme-içme gibi günlük ihtiyaçların karşılanmasında bile dengeye dikkat edilmesi gerektiğini söylemiştir. O, insanların en iyilerinin eşlerine karşı iyi davrananlar olduğunu ifade etmiştir.

  8. Sayfa
  Eşler; evde, iş ve çalışma hayatında birbirlerine yardımcı olmalıdırlar. Örneğin çalışan bir anneye eşi ve çocukları; temizlik, yemek, çamaşır ve bulaşık gibi günlük ev işlerde yardımcı olmalıdır. Gerektiğinde anne de babaya yardımcı olmalıdır. Peygamberi örnek alan bir Müslüman için doğrusu budur.

  9. Sayfa
  Bir gün Hz. Aişe’ye sahabeler, “Peygamber evde kaldığında neyapardı?” diye sordular. Hz. Aişe onlara şöyle cevap verdi: “Herkes evinde ne yaparsa onu yapardı. Elbiselerini yamar, ayakkabısını tamir eder,koyunları sağar, kendi işini kendi yapardı.”

  10. Sayfa
  4.2. Anne Babanın Çocuklarına Karşı GörevleriAnne babanın çocuklarına karşı birtakım görev ve sorumlulukları vardır. Anna, baba öncelikleçocuğun beslenmesi, giyim-kuşamı, büyütülmesi, ahlaki, dinî ve insani değerlerle donatılmasıkonusunda sorumludur. Çocuğu iyi bir birey olarak toplum hayatına hazırlamak da anne babanıngörevleri arasındadır.

  11. Sayfa
  Peygamberimiz, “Allah’ın rızasını gözeterek ailenin ihtiyacına harcadığın nafakadan, hatta yemek yerken eşine sunduğun lokmadan bile mükâfat göreceksin.” buyurarak bu uğurda harcanan çabaların bir karşılığı olduğuna vurgu yapmıştır.

  12. Sayfa
  Çocuklarını sevmek anne-babanın en önemli görevlerinden biridir. Çünkü kişilik gelişmesindesevginin rolü büyüktür. Bu konuda Peygamberimizin şu davranışı güzel bir örnektir.

  13. Sayfa
  Bir gün çocuklarını öperken birinin, “Ya Resulallah! Siz çocukları öper misiniz? Ben çocukları hiç öpmem.”demesi üzerine Peygamberimiz, “Allah senin kalbinden şefkat ve merhameti çıkardıysa benne yapayım!” buyurmuştur.

  14. Sayfa
  Çocukların eğitim ve terbiyesinden de birinci derecede anne babalar sorumludur. Çünkü ilk eğitimailede başlar..

  15. Sayfa
  Bu konuda Peygamber Efendimiz, “Hiçbir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha değerli bir miras bırakmaz.” buyurmuştu.

  16. Sayfa
  Diğer bir hadislerinde ise “Çocuklarınıza güzeldavranıp iyilikte ve ikramda bulununuz. Onları en güzel şekilde terbiye ediniz.” buyurur.Bu nedenle anne-baba çocuğa beddua etmekten, kötü söz söylemekten ve alaylı bir ifade kullanmaktan kaçınmalıdır

  17. Sayfa
  Anne-baba çocuklarına güzel örnek olmalıdır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Tâ-Hâ suresinin 132. ayetinde,“Ailene namaz kılmalarını emret, kendinde namaz kılmaya sabırla devam et...”buyrulur.Bu ayete göre anne-babanın çocuklarına ibadetleri öğretmesi, onları ibadet yapmaya teşvik etmesi ve bu hususta çocuklarına örnek olması gerekir. Zira Peygamber Efendimiz “Çocuklarınıza yedi yaşına geldiği zaman namazı (öğretin ve kılmalarını) emredin…” buyurur..

  18. Sayfa
  Anne babanın çocuklarına karşı görevlerinden biri de çocuklar arasında ayrım yapmamasıdır. Çünkü kardeşler arasında kız, erkek, büyük, küçük ayrımıyapmak kıskanmalara neden olur. Peygamberimiz,“Allah’tan korkunuz ve çocuklarınız arasındaadaletli olunuz.” buyurarak bu duruma dikkatimizi çekmiştir.

  19. Sayfa
  Anne babanın görevlerinden biri de çocuğuna güzel bir isim vermesidir. İsim verilirken çocuğun her zaman gururla taşıyacağı güzel bir isim seçilmelidir.Çocuğu mahcup edecek, alay konusu olabilecek veya farklı anlamlara çekilebilecek isimler verilmemelidir.

  20. Sayfa
  Sevgili Peygamberimiz kötü anlama gelen isim sahiplerinin isimlerini değiştirirdi.Nitekim Hz. Aişe, “Resulullah çirkin isimleri değiştirirdi.” demektedir. Örneğin Peygamberimiz Asi (İsyankâr) ve Şihab (Alev) gibi kötü anlamlı isimleri değiştirmiş ve onlara güzel anlamlı isimler vermiştir.

  21. Sayfa
  Çocukları hayata hazırlamak da anne babanın görevleri arasındadır. Örneğin çocuğa bir meslek öğretmek, eğitimini tamamlatmak, iş kurmasına ve evlenmesine yardımcı olmak, hısım ve akraba ziyaretini öğretmek de anne babanın görevlerindendir.

  22. Sayfa
  4.3 Çocukların Anne Babalarına Karşı Görevleri İslam Dininde Çocukların Ana ve Babalarına Karşı Görevleri- Ana ve babaya iyilikte bulunmak- Geçim sıkıntısı içinde iseler geçimlerini sağlamak- Ana ve babayı söz ve davranışları ile hiçbir şekilde incitmemek, "Öf" bile dememek - Ana ve babalarına karşı güler yüzlü, tatlı sözlü olmak, yüzlerine sert ve öfkeli bakmamak

  23. Sayfa
  - Çağırdıkları vakit hemen koşmak- Ana ve babaların emirlerini (Bu emirlerde Allah'a itaatsizlik olmadıkça) dinlemek ve yerine getirmek- Her işte onları memnun etmek- Yanlarında yüksek sesle konuşmamak, - Ana-baba hizmete muhtaç duruma geldiklerinde onlara hizmet etmek ve bunu seve seve yapmak- Onlardan izinsiz bir yere gitmemek

  24. Sayfa
  - Öldükleri zaman onları rahmetle anmak, dua etmek, onların ruhları için hayır yapmak vasiyetlerini yerine getirmek, anne ve babanın dostlarına iyilik etmek, anne ve babasına kötü söz söylenmesine sebep olmamak

  25. Sayfa
  Anne-baba hakları konusunda Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: «Allah'ın en sevdiği amel, vaktinde kılınan namaz ile anaya ve babaya iyilik yapmaktır.»

  26. Sayfa
  «Allah'ın kıyamet gününde yüzlerine bakmayacağı kişilerden biri de anasına, babasına asi olandır.»  

  27. Sayfa
  «Allah, bütün günahlardan dilediklerinin (cezasını) kıyamet gününe tehir eder, yalnız ana-babaya yapılan isyanın cezasını Allah, sahibine ölmeden önce verecektir.»)

  28. Sayfa
  4.4. Çocukların Birbirlerine Karşı GörevleriAnne babamızdan sonra aile içinde en yakınımız kardeşlerimizdir. Onlarla aynı ortamda büyür vepek çok duyguyu birlikte yaşarız. Sevinç ve üzüntülerimizi paylaşır, sıkıntılara birlikte göğüs gereriz.Ailemizle dayanışma içinde olur keder ve mutluluğa ortak oluruz. Kardeşlerimizle yeri gelir arkadaş, yeri gelir sırdaş oluruz. Kimseye söyleyemediğimiz sorunlarımızı kardeşlerimizle paylaşır, onlardan destek alırız.

  29. Sayfa
  Kardeşler arasındaki sevgi, saygı ve dayanışma ailenin huzuru ve mutluluğu için vazgeçilmezbir öneme sahiptir. Küçük kardeşler genellikle ağabey ve ablalarının söz ve davranışlarından etkilenirler.Büyükler küçüklere sevgi ve şefkatle yaklaşmalı ve onlara güzel örnek olmalıdırlar. Küçükler de büyüklerini saymalı ve onların sözlerini dinlemelidirler.

  30. Sayfa
  Aralarında küskünlükve dargınlığa yol açacak davranışlar olmamalıdır.Kardeşler arasındaki geçimsizlik, ailenin huzurunu bozar. Peygamberimiz,öncelikle kimlere iyilik etmesigerektiğini soran kişiye şu cevabı vermiştir: “Annene, babana, kız kardeşine, erkek kardeşine, onlardan sonra gelen yakınlarına...”

  31. Sayfa
  Kardeşler birbirlerine karşı hoşgörüyle yaklaşmalı; kalp kıracak ve incitecek sözler söylememelidirler. Bencillik ve cimrilikten kaçınarak kıskançlığa yol açabilecek tutum ve davranışlardan uzak durmalıdırlar. Yaptıkları hatalardan dolayı özür dilemeli ve bir iyilik yaparak gönül almaya çalışmalıdırlar. Ailedeki büyük ya da küçük kardeşler, görev ve sorumluluklarını en güzel şekilde yerine getirmeli ve olumlu davranışlarsergilemelidirler.

  32. Sayfa
  İslam Dininde Anne ve Babanın Çocuklarına Karşı GörevleriAile yuvasının süsü ve mutluluk kaynağı olan çocuk, anne ve babaya Allah'ın bir emanetidir. Anne ve baba çocuklarının terbiyesinden hem Allah'a, hem de topluma karşı sorumludur. Anne ve babanın çocuklarına karşı başlıca vazifeleri şunlardır: - Çocuklarını sağlıklı olarak besleyip büyütmek, çocukların beden ve ruh sağlığını korumak, - Çocuklarına haram lokma yedirmemek, sağlayıcı bir meslek sahibi yapmak,

  33. Sayfa
  Peygamber Efendimiz: «Allah yolunda harcanan paraların sevabı en çok olanı, aile fertlerine harcanan paradır.» buyurmuş. «Bir insanın bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerini ihmal etmesi günah olarak kendisine yeter.» uyarısında bulunmuştur. 

  34. Sayfa
  - Çocuğuna güzel bir ad koymak, - Çocuğu iyi terbiye etmek, ona ahlâk yönünden güzel örnek olmak, Peygamberimiz: «Hiç bir baba çocuğuna güzel terbiyeden daha üstün bir bağışta bulunmamıştır.» buyurarak çocuk terbiyesinin önemini belirtmiştir. - Çocuğu okutmak, geçimini sağlamak,

  35. Sayfa
  Hz. Ali şöyle demiştir: «Çocuklarınızı bulunduğunuz zamandan başka bir zaman için yetiştiriniz. Çünkü onlar, sizin zamanınızdan başka bir zaman için yaratılmışlardır.» 

  36. Sayfa
  - Çocukları sevmek, onlarla ilgilenmek. Çünkü çocukların yemek, içmek kadar sevgiye de ihtiyaçları vardır, Peygamber Efendimiz çocukları çok sever ve onlarla ilgilenirdi. - Çocuklara sevgi gösterirken, hediye verirken ayırım yapmamak, eşit ve adaletli davranmak, - Evlenme çağına geldikleri zaman çocukları evlendirmek,

  37. Sayfa
  4.5. Diğer Aile Büyüklerine Karşı GörevlerAnne-babamız dışında dedemiz, ninemiz, dayımız, halamız gibi diğer aile büyüklerimize karşıda birtakım sorumluluk ve görevlerimiz vardır. Bunların başında onlarla görüşmek ve yardımlaşmak gelir.

  38. Sayfa
  Kur’an’da konuyla ilgili ayetlerin birinde bu durum şöyle ifade edilir.“…Allah’a karşı saygılı olun ve akrabalık haklarını gözetin. Şüphesiz ki Allah sizi görüp gözetendir.”

  39. Sayfa
  Bir başka ayette ise akrabaya yardım etmenin önemi şu şekilde dile getirilmiştir. “Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma.”.

  40. Sayfa
  Peygamberimiz de akrabanın gözetilip kollanması hakkında şunları ifade etmiştir: “İyiliğin en mükemmeli, bir adamın babasının arkadaşını, hısım ve akrabalarını gözetmesidir.” Dolayısıyla büyüklerimizin arkadaşlarına da gereken saygı ve hürmeti göstermeliyiz

  41. Sayfa
  İslam, akrabalık ilişkilerinin korunması içinbazı kurallar getirmiştir. Örneğin bir ayette şöyle buyrulur: “… İyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara,peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasınıgözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara,yolda kalmışlara, dilenenlere ve köleleresevdiği maldan harcar, namaz kılar,zekât verir...”

  42. Sayfa
  Sevgili Peygamberimiz de bu hususta şöyle buyurur: “Allah’a ibadet ederve ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazkılar, zekât verir ve akrabayı gözetirsin…” Bir diğer hadiste ise Efendimiz akrabayıgözetip kollamanın önemini şu şekilde dilegetirmiştir“…Allah’a ve ahiret gününe inanankişi akrabasını görüp gözetsin.”

  43. Sayfa
  Bu nedenle aile büyüklerimizi zaman zaman ziyaretetmeli, onların ihtiyaçlarını karşılamalarındaonlara yardımcı olmalı ve dualarını almalıyız.

  44. Sayfa


  Yorumlar

  Sil