Nedir.Org*
Soru Sor

Evren Ve Dünyanın Oluşumu Slayt Sunumları

 • 7
  1 yıl önce
  İlgili Yazı: Evren Ve Dünyanın Oluşumu Slayt

  Dosya Adı: Evren ve dünyanın oluşumu slayt ödev sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Yeryuvarının Oluşumu, Şekli,Boyutları veYeryuvarının HareketleriYrd. Doç. Dr. Elif VAROLHacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü

  2. Sayfa
  Evrenin oluşumuBÜYÜK PATLAMA teorisiyle (BIG BANG theory) açıklanmaktadır.

  3. Sayfa
  Bu patlama teorisi ile,evrenin 13,7 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan meydana geldiği kabul görmektedir.EVRENİN EVRİMİ KURAMI

  4. Sayfa
  Bu teori ilk kez 1920’lerde Rus kozmolog ve matematikçi Alexander Friedmann ve Belçikalı fizikçi Georges Lemaitre tarafından ortaya atılmıştırveEvrenin bir başlangıcının olduğu savunulmaktadır.

  5. Sayfa
  Teorinin temel fikri, hâlen genişlemeye devam eden evrenin geçmişteki belirli bir zamanda sıcak ve yoğun bir başlangıç durumundan itibaren genişlemiş olduğudur.

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  Evrenin genişlemesi sebebiyle galaksiler birbilerinden uzaklaşsalarda aslında uzayda hareket etmezler, durgundurlar.Genişleyen evrenin sadece kendisidir.

  8. Sayfa
  Galaksi, kütleçekim kuvvetiyle birbirine bağlı yıldızlar, yıldızlararası gaz, toz ve plazmanın meydana getirdiği yıldızlarası maddelerden oluşan sistemdir.

  9. Sayfa
  Güneş Sistemi ve Dünya

  10. Sayfa
  Güneş Sistemi, Samanyolu Galaksi’sindeki yıldızlardan sadece bir tanesidir. Evrende bunun gibi 100 milyardan fazla galaksinin varolduğu düşünülmektedir.

  11. Sayfa
  Güneş Sistemi 4,6 milyar yıl önce dev bir moleküler bulutun çökmesi sonucu oluşmuştur. Sonradan Güneş Sistemi olacak olan ve güneş öncesi bulutsu olarak bilinen bölge içindeki maddeler yoğunlaştıkça, içindeki atomlar artan frekanslarla çarpışmaya başladı. Hemen hemen kütlenin tamamının toplandığı merkezin sıcaklığı giderek arttı. Kütleçekimi, gaz basıncı, manyetik alanlar ve dönüş ile küçülen bulutsu merkezinde sıcak ve yoğun bir önyıldız oluştu. Daha sonra bu önyıldızın merkezinde yaklaşık 100 milyon yıl sonra nükleer füzyon başladı ve güneş artık tambir yıldız oldu. Arta kalan gaz ve tozdan ise gezegenler oluşmuştur.

  12. Sayfa
  Güneş sistemi içinde toplam 8 adet gezegen vardır ve DÜNYA bunlardan Güneş’e en yakın üçüncü gezegendir.

  13. Sayfa
  Samanyolu Galaksi’si içindeki gaz ve toz bulutu (NEBULA)Nebula bulutunun çökmesiGüneş’in ilk oluşumu ve onu çevreleyen gaz ve toz parçaçıklarıGezegenciklerin oluşumuGezegenler ve Güneş Sistemi

  14. Sayfa
  YERYUVARI (DÜNYA)

  15. Sayfa
  Yeryuvarı yaklaşık 4.5 milyar yıl önce elektromanyetik ve gravitasyonel çekim nedeniyle birikme ve yığışım mekanizması ile oluşmuştur.

  16. Sayfa
  Evren (13.7 milyar yıl)Elementler (13.7-4.6 milyar yıl)Güneş Sistemi ve Dünya (4.6 milyar yıl)Ay (4.5-4.6 milyar yıl)

  17. Sayfa
  DÜNYA’nın ŞEKLİDünya'nın üzerindeki topografik oluşumlar ve kendi ekseni etrafındaki eksantrik hareketi nedeniyle düzgün bir geometrisi yoktur. Yeryuvarı GEOİBS bir biçimdedir, fakat ekvatordaki yarıçapı kutuplardaki yarıçapından fazladır. Bu kutuplardan basık özel küresel geometrik şekil "Dünya şekli" (GEOİT) diye adlandırılır.

  18. Sayfa


  19. Sayfa
  YERYUVARI’nın BOYUTLARIKüremsi yapıdaki yeryuvarının ortalama çapı 12.742 km ve çevresi yaklaşık ~40.000 km’dir. Yeryuvarının ekseni etrafında dönmesi ekvatorun dışarı doğru uzamasına neden olduğu için ekvatorun çapı, kutupları birleştiren çaptan 43 km daha uzundur. Dünyanın hacmi ise, 1.08321×1012 km3 ‘dür

  20. Sayfa
  YERYUVARI'nın HAREKETİDünya kendi çevresinde (23 saat, 56 dakika, 4.098903691 saniye) ve güneş çevresinde (365 gün, 5 saat, 48 dakika) hareket eder. Günlük ve yıllık hareketlerine bağlı olarak gece, gündüz, mevsimler, kayaçların oluşması ve diğer canlılık ve biyolojik olaylar gerçekleşir. Mevsimlerin oluşmasında etken ise yaklaşık 23 derecelik eksen eğikliğidir.

  21. Sayfa
  Sürekli olarak hareket eden Dünya'nın iki çeşit hareketi vardır. Bu hareketlerden birisi kendi ekseni etrafında olur ve batıdan doğuya doğrudur.Bu dönmesini 24 saatte tamamlar. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki bu dönmesi ile birlikte olan ikinci hareketi güneş etrafındadır. Güneş etrafında Dünya, elips şeklinde çok geniş bir yörünge üzerindeki hareketini de 365 gün 6 saatte, yani bir yılda tamamlar. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki ve güneş etrafındaki bu iki hareketi, iki önemli olaya sebep verir. Kendi ekseni etrafında dönmesi ile gece ve gündüz, güneş çevresinde 23 derece 27 dakika eğiklikle dönmesi mevsimleri oluşturur.

  22. Sayfa


  Yorumlar

  Sil