Nedir.Org*
Soru Sor

Bilimsel Araştırma Basamakları Sunumları

 • 10
  4 yıl önce
  İlgili Yazı: Bilimsel Araştırma Basamakları

  Dosya Adı: Tubitağın haırlamış olduğu bilimsel araştırma basamakları sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa


  2. Sayfa
  TÜBİTAK ‘’ Bilim Fuarları ‘’ öğrencilere kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri bir konu üzerine bilimsel araştırma projeleri yaparak sonuçlarını sergileyebilecekleri bir ortam oluşturmayı amaçlar.

  3. Sayfa
  Bilimsel proje, bilimsel yöntem kullanarakbir deneyin, bir araştırmanın, bir koleksiyonun ya da bir buluşun sunulmasıdır. BİLİMSEL PROJE NEDİR?

  4. Sayfa
  ARAŞTIRMA PROJELERİ Aşamaları: 1) Araştırma sorusunu bulma 2) Tasarlama 3) Veri toplama ve yorumlama 4) Sunum

  5. Sayfa
  ARAŞTIRMA – GELİŞTİRME PROJELERİ Aşamaları: 1) Fikir oluşturma 2) Ürün tasarlama 3) Deneme- geliştirme

  6. Sayfa
  BİLGİ- ARAŞTIRMA PROJELERİ Aşamaları: 1) Araştırma konusu belirleme 2) Araştırma- tasarlama 3) Bilgi toplama ve sentezleme 4) Sunum

  7. Sayfa
  Bilimsel yöntem, - Problemin veya sorunun belirlenmesi - Araştırma( veri toplama ) - Hipotez - Deney - Sonuç ve değerlendirme basamaklarından oluşur..

  8. Sayfa
  Proje Konusu BulmakProjenize ilgi duyduğunuz bir konu belirleyerek başlayabilirsiniz.

  9. Sayfa
  Problem ( Araştırma Konusu)‘’Bitki büyümesinde mıknatıs etkili midir?

  10. Sayfa
  Araştırma soruları: - Bitki büyümesinde hangi faktörler etkilidir? - Bitki büyümesinde en etkili olan faktör hangisidir? - Bu faktörlerin miktarlarının azaltılması büyümeyi hangi yönde etkiler? - Bitki köklerine yakın bir yere mıknatıs yerleştirsem mineralleri köke yakın bölgeye toplar mı?

  11. Sayfa
  Araştırma Yapmak 1- Konuyla ilgili kitap, dergi, ansiklopedi, broşür, internet, film ses kaydı, fotoğraf, resim ve afiş gibi yazılı, sözlü ya da görsel her türlü materyali kaynak olarak kullanabilirsiniz. 2- Araştırmanız sırasında konuyla ilgili uzmanlarla görüşebilirsiniz. 3- Üniversiteler, müzeler, laboratuarlar, hayvanat bahçeleri,tıp merkezleri, botanik bahçeleri vb. kurum ve kuruluşlara gidebilirsiniz. 4- Öğretmenlerinizden ve ailenizden destek isteyebilirsiniz

  12. Sayfa
  Hipotez KurmakHipotez probleminize bulduğunuz geçiçi çözüm yoludur.Deneylerle sınanıp doğru olup olmadığı kontrol edilmelidir. ‘’ Mıknatıslar topraktaki mineralleri köke yakın bölgelere toplar böylece kök minerallerden daha fazla yararlanır ve büyüme hızlanır.’’

  13. Sayfa
  Deney ve Gözlem Zamanı Hipotezinizi sınamak ve tahminlerinizin doğru olup olmadığını anlamak için bir deney tasarlamanız, gözlem ve analizler yapmanız gereklidir. Tasarladığınız deneyi kontrollü olarak yapın.

  14. Sayfa
  Sonucu etkileyecek koşullardan birini değiştirip diğerlerini sabit tutarak yapılan deneylere “kontrollü deney” denir..

  15. Sayfa
  Deney grubunda değiştirilebilen ve etkisi olduğu düşünülen değişken, “bağımsız değişken”dir. ‘’ Bitki deneyinde bağımsız değişken nedir?’’

  16. Sayfa
  “Bağımlı değişken” ise, deneylerde bağımsız değişkenlere bağlı olarak değişen materyaldir ve ölçülebilir..

  17. Sayfa
  Her şeyin hazır olduğunu düşünüyorsanız deney zamanı gelmiş demektir. Zamanı en etkin şekilde kullanarak deneye başlayabilirsiniz.

  18. Sayfa
  Veri Toplama,Değerlendirme ve SonuçPek çok deneyde veri, sayılardan oluşur ve bağımlı değişkenin değişimini yansıtır.

  19. Sayfa
  Mıknatıs deneyinde bitkinin boyunda oluşandeğişimin eşit zaman aralıklarında ölçülerek kaydedilmesi veri toplamaktır. Ne kadar çok veri elde ederseniz hipotezinizi destekleme veya çürütme yolunda o kadar iyi çalışmış olursunuz.Verinin çokluğu deneyi en doğru sonuca yaklaştırır

  20. Sayfa
  Bilim insanları çoğunlukla hipotezlerinin yanlış olduğu sonucuna ulaşırlar. Böyle durumlarda araştırmaya baştan başlayarak yeni bir hipotez oluştururlar. Hipotezlerinin doğru olduğu sonucuna ulaşırlarsa da bu defa başka bir yoldan bu sonucu sınamaları gerekebilir.

  21. Sayfa
  Proje Posteri HazırlamaBir anlamda bütün projenin özeti olan ve projenin yapılış aşamalarını anlatan bu poster, projenin başarılı olup olmadığının da göstergesidir

  22. Sayfa


  23. Sayfa


  24. Sayfa
  Bilimsel bir proje hazırlarken çalışmalarınızı aşağıdaki soruları dikkate alarak planlayabilirsiniz. 1. Hangi konuda araştırma yapmayı planlıyorsunuz? 2. Bulduğunuz konuyla ilgili hangi araştırma sorularını belirlediniz? 3. Bulduğunuz konuyu nasıl araştırmayı düşünüyorsunuz? 4. Projenizin amacını birkaç cümleyle özetler misiniz? 5. Hipotez ya da hipotezleriniz nedir? 6. Bağımsız değişken(ler)inizi tanımlayın ve deneyin sonuçlarını nasıl etkilediğini belirtin.

  25. Sayfa
  7. Deneyinizin bağımlı değişkeni nedir? Bağımlı değişkenin değişimini nasıl ölçtünüz?8. Deneyi nasıl yaptığınızı ve nasıl bir yöntemuyguladığınızı anlatın.9. Deneyin/yöntemin sonuçlarını anlatın.10. Sonuçları sunuş şeklinizi belirleyin. Nedenlerini açıklayın.11. Deney/yöntem sonuçlarının hipotezi doğrulayıp doğrulamadığını açıklayın.

  26. Sayfa
  Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler 1. Reklamlarda veya medyada bilimsel deney olarak sunulan sonuçlar her zaman gerçeği bütünüyle yansıtmayabilir ve doğru sonuçların elde edilmesi çok hassas ve pahalı araçları gerektirebilir. Dolayısıyla proje fikrinizin gerçekleştirilebilir olmasına dikkat etmeniz gerekir. 2. Öğretmeninizle iletişim halinde çalışmaya ve onun önerilerini dikkate almaya özen gösterin. 3. Projenize başlamak için son anı beklemeyin, zamanı etkili kullanın.Bunun için bir çalışma takvimi hazırlayabilirsiniz. 4. Yeterli bilgi içermeksizin sadece göze hoş gelen sunumların izleyicileri etkilemeyeceğini ve onlara bir katkıda bulunmayacağını aklınızdan çıkarmayın.

  27. Sayfa
  5. Projenizde eğer deney/gözlem yapıyorsanız, deney/gözlem sonuçlarını, hipoteze uyumlu hale getirmek için değiştirmeyin. 6. Kendi projenizde kendiniz çalışın. İhtiyaç duyduğunuzda yardım alın ama bunun sınırlı olmasına dikkat edin. 7. Kendi üretkenliğinizi kullanın. 8. Yaşınıza, sınıfınıza ve bilgi düzeyinize uygun projeler seçin. 9. Sizi ilgilendiren, çalışırken hoşlanacağınız konuları tercih edin. Yeni bilgiler öğrenmeye açık olun. 10. Bilimsel yöntem kullanın.

  28. Sayfa
  Hadi bakalım kolay gelsin….

  29. Sayfa


  Yorumlar

  Sil