Nedir.Org*
Soru Sor

Yenilenemez Enerji Kaynakları Sunumları

 • 37
  4 yıl önce
  İlgili Yazı: Yenilenemez Enerji Kaynakları

  Dosya Adı: Yenilenebilir ve yenlenemez enerji kaynakları sunusu eba

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARIYENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI1

  2. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI2ENERJİ İHTİYACIMIZ ARTIYOR.!Günümüzde insan nüfusunun artışı, teknolojinin gelişmesi ve ihtiyaçların çeşitlenmesi enerji ihtiyacını da artırmıştır. İnsanlar bu enerji ihtiyaçlarını çeşitli enerji kaynaklarından karşılarlar.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  3. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI3Herhangi bir yolla enerji üretimi sağlayan kaynaklara enerji kaynakları denir. {37CE84F3-28C3-443E-9E96-99CF82512B78}ENERJİ KAYNAKLARIYENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARIYENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIFOSİL YAKITLARGÜNEŞ ENERJİSİNÜKLEER ENERJİRÜZGÂR ENERJİSİJEOTERMAL ENERJİHİDROELEKTRİK ENERJİBİYOKÜTLE ENERJİSİstyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hppt_xppt_y

  4. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI4Oluşumları ve yenilenmeleri çok uzun yıllar alan enerji kaynaklarına yenilenemez enerji kaynakları denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  5. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI5Fosil YakıtlarÖlü bitki ve hayvan atıklarının parçalanmadan toprak altında uzun süre (milyonlarca yıl) beklemesi ile oluşan kömür, petrol, doğalgaz gibi yakıtlardır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  6. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI6Bu yakıtlar ev ve işyerlerinde ısınma, aynı zamanda termik santrallerde elektrik üretmek amacıyla kullanılır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  7. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI7Petrol ise sadece enerji üretiminde değil, benzin, mazot, LPG, plastik ve boya gibi pek çok ürünün elde edilmesinde kullanılır. Doğal gaz ise genellikle ısınma maksadıyla kullanılmaktadır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  8. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI8Nükleer EnerjiUranyum, plütonyum ve toryum gibi radyoaktif elementlerin özel yöntemlerle parçalanmasıyla elde edilen enerjidir. Çıkan enerji elektrik üretiminde kullanılır. Bu şekilde elektrik üretilen santrallerde oluşan radyoaktif atıkların en aza indirilmesi için özel haznelere konulup yerin çok derinlerine gömülmesi gibi özel önlemler alınır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_xppt_yppt_ystyle.colorfillcolorfill.typefill.onrrrrr

  9. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI9Yenilenemez enerji kaynaklarının çevre ve insan sağlığı açısından yarattığı olumsuzluklar her geçen gün artmaktadır. Bu olumsuzlukların küresel ısınma, hava, toprak ve suların kirlenmesi, asit yağmurları olduğu düşünüldüğünde dünyanın geleceği için yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi ortaya çıkmaktadır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI10Kullanıldıkları halde tükenmeyen enerji kaynaklarına yenilenebilir enerji kaynakları denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  11. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI11Hidroelektrik enerji, suyun hareketinden yararlanılarak üretilen enerjidir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  12. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI12Rüzgârın hareket enerjisinden faydalanılarak, rüzgâr jeneratörleri aracılığı ile elektrik elde edilmesine rüzgâr enerjisi denir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.rotationppt_xppt_yppt_xppt_y

  13. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI13Jeotermal enerji yeryüzünün iç katmanlarında (yani binlerce kilometre altındaki) magmadan gelen ısının etkisi ile oluşan sıcak su veya su buharından elde edilen enerjidir. Jeotermal enerji kaynakları elektrik üretimi, ısınma (ev, sera, termal tesis), endüstriyel uygulamalar ve termal turizm-tedavi amaçlı kullanılmaktadır. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  14. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI14Güneş EnerjisiGüneş enerjisi günümüzde farklı amaçlarla kullanılmaktadır. Güneş panellerindeki güneş pilleri ile güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülür. Güneş panelleri suyun ısıtılmasında da kullanılır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  15. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI15Bitki ve hayvan atıklarından yararlanılarak elde edilen enerjiye biyokütle enerjisi denir. Biyokütle enerjisi hayvan dışkıları, ölü ağaçlar, ekinler, ağaç kabuğu ve talaştan elde edilir. style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_yppt_y

  16. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI16Çevremizdeki birçok atık maddenin çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanılabilir hale getirilmesine geri dönüşüm denir. Bu atıkların kimyasallar, plastikler, metaller, cam ve kâğıt olarak gruplandırıp ayrı ayrı toplanması gerekir.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_wppt_hstyle.rotation

  17. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI17Geri dönüşüm logosunun bulunduğu ürünler kullanım süreleri bittiğinde geri dönüşümle yeni ürünlere dönüştürülebilir. Geri dönüşüm sayesinde; doğal dengenin korunması sağlanır,doğal kaynaklar korunur,çevre kirliliği önlenir,ham madde tasarrufu sağlanır,enerji tasarrufu sağlanır, ekonomiye katkı sağlanır.style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI18Enerji ihtiyacının arttığı günümüzde gelecek 100 yıl içerisinde yenilenemez enerji kaynaklarının tükeneceği öngörülmektedir. Yenilenemez enerji kaynaklarının çevre ve insan sağlığı açısından olumsuzlukları da ortadadır. Bu durum da yakın gelecekte yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimi artıracaktır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.rotationstyle.visibilityppt_xppt_y

  19. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİ / YENİLENEBİLİR ve YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI19“Biz dünyayı babamızdan miras değil; çocuklarımızdan emanet aldık.”style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  Yorumlar

  Sil