Her elini sıkanla dost, her canını sıkanla düşman olma :-)