-adınız nedir. -rukiye. -bakunu yeğğğ. -ha ha çok komek. -tıs tıs.