İnsanlar köprü kurmak yerine duvar ördükleri için yalnız kalırlar