Nedir.Org
 • 1
3240
52
Okunma
14588
Cevap
5
Soru :

12. sınıf din kültürü kitabı cevapları gezegen yayınları

12. sınıf din kültürü kitabı cevapları gezegen yayınları sorusunun cevabı nedir?

Bölüm: Soru Cevap
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


492021-03-07 23:21:14 #
Cevap : 12. Sınıf Din Kültürü Kitabı Eksen Yayınları Cevapları Sayfa 88

SORU:
Naşibendiliğin diğer tarikatlardan farklı olan yönlerini yazınız.

CEVAP:

 1. Cehri zikir, halvet ve sema bulunmaz. Bunun yerine gizli zikir vardır.
 2. Zahirde halk ile batında hak ile bulunma esası vardır.
 3. Müridin günlük hayatta uyması gereken 12 ilke vardır.
 4. Nefyü isbat zikri ve murakebe usulü (Belirli ayetler üzerinde düşünmek) vardır.
 5. Rabıta uygulaması yapılmaktadır. (Şeyhi düşünmek ve onu sevemek)
0 kişi beğendi
262021-03-07 23:37:52 #
Cevap :

12. sınıf din kültürü kitabı cevapları eksen yayınları

SAYFA 104 CEVAPLARI – 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

A- Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Tasavvufi düşüncenin oluşum ve gelişim aşamalarını kısaca açıklayınız?

Tasavvufi düşüncenin gelişimi ve oluşumu üç aşamadır.

1. ZÜHT DÖNEMİ: Bu dönem asrı saadet ile başlar, miladi 7. ve 8. asrı içine alır. Müslümanlarda arasındaki kargaşa, Müslümanların dünyaya önem vermesine karşılık bazı Müslümanlar dünya işlerinden uzak durdular ve ibadete öneme verdiler. Medine, Küfe, Basra ve Horasan züht hayatının yoğun yaşandığı yerlerdir.Hasan-ı Basri ve Rabia el Adeviyye ünlü zahitlerdir.

2. TASAVVUF DÖNEMİ: Sufi ve tasavvuf kavramlarının kullanılmaya ve ilk sufi adlarının duyulmaya başlandığı hicri ikinci asrın sonundan, tarikatların ortaya çıktığı devre kadar olan üç buçuk asırlık süredir.Tasavvuf bu dönemde kurumsallaşmıştır. Cüneyd-i Bağdadi, Beyazid Bestami, Gazzali bu dönemin ünlü sufi ve mutasavvıflarıdır.

3. TARİKAT DÖNEMİ:Tarikatlar hicri 2. asırda ortaya çıkmış ve hicri asırda hayatın parçası olmuşlardır.İbnü’l-Arabi bu dönemde yetişmiştir

2. Tasavvufta edep ve insanı kamil kavramlarını açıklayınız?

Edep: Terbiye, yerinde ve uygun davranışta bulunmaktır. Canlı cansız bütün varlıklara karşı ölçülü davranmak, haddi aşmamak anlamına gelir.

İnsanı Kamil: Nefsin kötülüklerden arındırılması, ahlakın düzeltilmesi, iş ve davranışları hakka uygun, kötülüklerden arınmış mükemmel insan demektir.

3. Tasavvuf Üzerinde Yabancı Düşünceleri Açıklayınız

Allah’ın insan bedenine girmesi inancı (hulul)
Kulun Allah ile birleşmesi (ittihat)
Allah’la bütünleşen kişinin ibadet etmesinin gereksizliği düşüncesi
Evliyanın peygamberlerden üstün görülmesi
Hakikat karşısında dini emir ve yükümlülüklerin değersizliği
Haramların yok sayılması (ibaha)

4. Tasavvufi Düşüncenin Kaynakları Konusundaki Tartışmayı Yazınız

Tasavvuf ehline göre tasavvufi düşüncenin kaynağı Kuran-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünnetidir.

Bazı tarihçiler özellikle tasavvuf döneminin ikinci evresinde tasavvufi düşüncenin Hint ve Yunan kültürlerinden etkilenmiş olduklarını iddia ederler.

Nicholson, tasavvuf ilkeleri ile Vedanta (yaşamın amacını sorgulayan hint felsefesi) arasında benzerlikler olduğunu, ancak tasavvuf düşüncesinin buradan alındığını ispatlayan çalışmalar bulunmadığını belirtir.
B. Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayınız.

Soruların sadece doğru şıklarını yazdık.

1. SORU: B) Tasavvuf Dönemi

2. SORU: C) Musahiplik

3. SORU: D) İnsanları yönetmeyi bilmek

4. SORU: D) Razılık ve kul hakkının sorulması


SAYFA 105 CEVAPLARI – 12. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

C. Aşağıdaki cümle sonundaki boşluğu cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” harfi yazınız.

1-Yanlış
2-Doğru
3-Yanlış
4-Doğru

 
Şeyma Yiğitoğlu 1 kişi beğendi
112021-03-07 23:35:46 #
Cevap : 12. sınıf din kültürü kitabı cevapları eksen yayınları 103. sayfa


12. sınıf din kültürü kitabı cevapları eksen yayınları
0 kişi beğendi
32021-03-07 23:41:01 #
Cevap :

12. Sınıf Eksen Yayıncılık Din Kültürü Sayfa 116 Cevapları

Din, inanç, vicdan ve ibadet özgürlüğünü destekleyen sloganlar yazınız

 1. Vicdanlara zincir vurulamaz
 2. İnsan inanır, inanca saygı duyan insandır
 3. Dinime saygı insanlığıma saygıdır
 4. İnsan vicdanı ile insandır
 5. İbadet Allah’ın emridir, kimse yasaklayamaz
 6. İnsansan başkalarının dinine saygı duy
 7. Özgürlük zarar vermez, yasaklar vicdanı yaralar
 8. Vicdanı hür insan, insandır
 9. Yasaklarla din yaşanmaz
 10. İnsan özgürlüğü vicdanı ile yaşar
 11. Dine saygı insanlığa saygıdır
0 kişi beğendi
22021-03-07 23:38:54 #
Cevap :
12. Sınıf Eksen Yayıncılık Din Kültürü Sayfa 108 Cevapları

1. Günümüz meselelerin çözümünde İslam’ın temel ilkeleri neler olabilir? Araştırınız.

Dinî sorunları çözümleme yöntemi olan ictihat faaliyetlerinde dinî hükümler daima göz önünde bulundurulur. Dinî hükümlerin başlıca kaynakları Kur’an ve sünnettir. Bir meselenin hükmü öğrenilmek istendiğinde öncelikle Kur’an’a müracaat edilir. Karşılaşılan meselenin hükmü Kur’an’da bulunursa onunla amel edilir. Şayet aranan hüküm Kur’an’da bulunamazsa veya Kur’an’da verilen hüküm yeteri kadar açık değilse sünnete bakılır. Her iki kaynakta da konu ile ilgili hüküm bulamazsa icmaya başvurulur.

2. İslam’ın işçi haklarına verdiği önem hakkında neler biliyorsunuz?

İslam’da çalışma, emek sarf etme büyük bir değer ve teşvik görmüştür. Dilenmek, başkasına yük olmak, hoş karşılanmamıştır. Hatta ailesinin nafakasını helal yoldan temin etmek için çalışmak, farzları yerine getirmek şartıyla ibadet bile kabul edilmiştir. “İnsan, ancak çalıştığının karşılığını alır.” ayet-i kerimesi de İslam’ın emek ve çalışmaya verdiği ehemmiyeti gösterir…

3. Gıda konusunda İslam’ın neden bazı ürünleri yasakladığını bulmaya çalışınız.

Yiyecekler ve içecekler konusunda tarih boyunca milletlerin ve dinlerin düşünce ve tavırları farklı olmuştur. Bunları ifrat, tefrit ve îtidal ölçüleri içinde toplamak mümkündür. Hayvanların da insanlar gibi can taşıdığını, onları öldürmeye hakkımız olmadığını ileri sürerek et yemeyi haram sayan Brehmenler bu konuda tefrite düşmüşlerdir.

4. Tıptaki gelişmelerin ortaya çıkardığı etik sorunların neler olduğunu araştırınız.

İnsan bedeni üzerinde araştırma yapılıp yapılamayacağı sorunu ortaya çıkmıştır.
0 kişi beğendi


Rakamları yerleştirdiğinizde sağ üst köşedeki rakam kaç çıkar?
Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

AÖF Akademik Takvim

01 Mart 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Bahar Dönemi Ara Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, bahar dönemi ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
10 - 11 Nisan 2021 Bahar Dönemi Ara Sınavı
19 Nisan 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
29 - 30 Mayıs 2021 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
28 Haziran - 01 Temmuz 2021 Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
09 Temmuz 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Yaz Okulu Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, Yaz Okulu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
08 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sınavı
Soru Cevap Bölümü Yeni Sorular

Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Onur Polat
  Onur Polat
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
AÖF Test Çöz Uygulamamız
762.764 Soru
İNDİR - Şimdi Play Store'da.
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×