Nedir.Org
 • 1
3240
5
Okunma
4345
Cevap
1
Soru :

12. sınıf dinler tarihi kitabı 4. ünite değerlendirme cevapları

12. sınıf dinler tarihi kitabı 4. ünite değerlendirme cevapları sorusunun cevabı nedir?

Bölüm: Soru Cevap
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


342021-03-31 13:39:57 #
Cevap : 12. Sınıf Dinler Tarihi 4. Ünite Değerlendirme Soruları

A. Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

1. Hinduizm’deki toplum düzeni nasıldır? Açıklayınız.
Cevap: Hint toplumu 4 ana sınıftan oluşur. Bunlar; Brahminler (din adamları), Kşatriyalar (savaşçılar ve politikacılar), Vaişyalar (çiftçiler ve tüccarlar) ve Şudralar (işçiler ve hizmetçiler)'dır. Toplumda bir de kast dışında kalan Paryalar sınıfı vardır. Konumlarının düşüklüğü nedeniyle Paryalar kendilerini ezilmişler olarak nitelerler. Toplum içinde bu sınıfa yönelik birçok ayrımcılık ve kısıtlama vardır. Kamuya açık bazı yerlere girmeleri yasaktır veya kendileri için ayrılan bölümlerde oturmaları gerekir. Bazı yerlerde alışveriş yapmalarına izin verilmiştir. Fiziksel ve ruhsal bakımdan "kirli" kabul edildiklerinden tapınaklara girmeleri kesinlikle yasaktır. Bir kasta mensut olmak doğumla kazanıldığı için sınıflar arası geçişlere izin verilmez.

2. Budizm'deki sekiz dilimli yol nelerdir?
Cevap: Kişinin istek ve arzularına yardımcı olacak yollardır. Bunlar:
 1. Doğru söz.
 2. Doğru davranış:
  1. Duyuları/bilinci olan hiçbir canlıya zarar vermemek.
  2. Hırsızlık yapmamak.
  3. Zina etmemek. 
  4. Yalan söylememek.
  5. İnsan aklını sersemleten yiyeceklerden uzak durmak.
 3. Doğru kazanç/meslek:
  1. Bilinci olan varlıklara zarar veren herhangi bir kazanç elde etmemek ve böyle bir meslekte çalışmamak.
  2. Silah, uyuşturucu madde satmak, tefecilik yapmak gibi işler yasaktır.
 4. Doğru çaba: İyi ve güzel alışkanlıkları edinip kötülüklerden uzak durma.
 5. Doğru muhakeme/farkındalık: Kişinin her yaptığı fiilin farkında olması ve kendini muhasebeye çekmesi.
 6. Doğru murakabe/meditasyon: Derin düşünme ve tefekkür sahibi olma.
 7. Doğru anlayış.
 8. Doğru niyet.
3. Sihizm’deki Tanrı ve Kutsal kitap inancını açıklayınız.
Cevap: Sihizm, İslam'ın da etkisiyle Tanrı'nun mutlak tekliğini (monoteizm) kabul eder. Bu nedenle Tanrı'nın resim, heykel gibi araçlarla tasfir edilmesini reddederler.

Sihlerin kutsal kitabına, Adi Granth veya Guru Granth Sahib denir. Yaşayan guru olarak görüldüğü için Adi Granth'a, insan bir guruya gösterilen saygı ve inançlar yapılır. 

4. Taoizm’e göre kişilerde bulunması gereken üç özellik nedir?
Cevap: Taoizm, mutlak sükunet ve rahatlık içinde dünyaya sırt çeviren mistik bir hayat tarzına, yani ahlak ve zühde dayanmaktadır. Taoizm'de 3 insani özellik olmalıdır. Bunlar: 
 1. Tasarruf: Basit bir hayat yaşayarak tutumlu olmak.
 2. Tevazu: Nefsini gurur ve kibirden uzaklaştırıp mütevazı olmak.
 3. Nezaket: Bütün canlılara karşı merhametli olmak.
5. Mecusilik’te ateş niçin önemlidir ve bununla ilgili ritüeller nelerdir? Açıklayınız.
Cevap: Mecusilik'te en merkezi inanç ateştir. Ahura Mazda'nın sembolü olarak görülür. Kutsal Ateş (Ataş Bahram) aracılığıyla Mecusiler, Ahura Mazda'ya yakarır ve ondan yardım isterler. Bu nedenle mabedlerine ateşgede denilmektedir. Kutsal ateşin olmadığı yerlerde güneşe dönerek ritüeller gerçekleştirilir. Çünkü güneş Ahura Mazda'nın sembolü ve ateşin kaynağı olarak kabul edilir.

B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Hinduizm'in kutsal kitapları için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Vedalar, kutsal metinlerin en eskisidir.
B) Kutsal metinler, tarihî süreç içerisinde derlenmiş ve yazıya geçirilmiştir.
C) Hindu kutsal metinleri bilge kişilere ilham edilmiştir.
D) Tek bir bağlayıcı kutsal kitap bulunur.
E) Bütün Hindu geleneklerini Vedalar şekillendirmiştir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Hinduizm’deki karma ve tenasüh inancıyla ilgili bir bilgi değildir?
A) Ölüm, mutlak son değil, yeni bir dünyevi hayatın başlangıcıdır.
B) Bütün varlıklar, kendi kaderlerini kendileri şekillendirir.
C) Ruh bir bedenden başka bir bedene geçerek yaşar.
D) İnsan bir kez ölecek ve sonra yeniden dirilecektir.
E) İnsan nirvanaya (mokşa) ulaşıncaya kadar sonsuz bir döngü içinde yeniden doğar.

3. Aşağıdakilerden hangisi Budizmdeki dört yüce hakikatten biridir?
A) Hayat, acı ve ıstıraplardan uzak yaşamaktır.
B) Acılara son vermek dünyada mümkün değildir.
C) Kişi dünyada istek ve arzularından vazgeçmemelidir.
D) Acı ve ıstırabın kaynağı, istek ve arzulardır.
E) Kişinin acı çekmesinin sebebi hep başkalarıdır.

4. Aşağıda Sihizm inancıyla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tanrı’nın mutlak tekliğini kabul eder.
B) Sihlerin kutsal kitabına Adi Granth denir.
C) Reenkarnasyon inancına sahiptirler.
D) Sihler, Cennet veya Cehennem’in varlığını kabul etmezler.
E) Karma inancını reddederler.

5. Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyüse göre üstün insanın özelliklerinden değildir?
A) Erdemli davranır.
B) Kanunlar üzerinde kafa yorar.
C) Soyluluğuyla ön plandadır.
D) Genel olarak hayattan memnundur.
E) Yaşamında telaşsız ve rahattır.

C. Aşağıda boş bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Sihler, günlük yaşamlarında "Kakkas" diye isimlendirilen obje ve sembolleri kendilerinde bulundurması gerekir.

2. Budist dinî yapıları için kullanılan ve tapınak, manastır, türbe anlamına gelen ritüel mekânları "Vihara" olarak isimlendirilir.

3. Hindistan’da "Kutsal İnek" doğurganlık ve bereketin sembolü olarak kabul edilir.

4. Taoizm’de “Wu Wei (Vu vey: Eylemsizlik) Prensibi” mutluluğun kaynağının tabiatta eylemsizliğe ve mevcutla yetinip olana razı olmaya bağlı olduğunu savunan bir prensiptir.

5. Mecusiliğin kurucusu Zerdüşt, Tanrı’yı "Ahura Mazda" olarak tanımlayıp Onu en yüce, her şeye gücü yeten şeklinde ifade etmiştir.

D. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları “D”, yanlış olanları “Y” ile işaretleyiniz.

1. Konfüçyanizm’de ruhban sınıfı yoktur. (D)

2. Hangi ırk ve cinsten olursa olsun herkesin eşitliğini savunan Sihizm, Kast sistemini kabul eder. (Y)

3. Hinduizm’de ritüel, toplumsal bir faaliyettir ve ritüeller çoğunlukla tapınaklara topluca gidilerek yapılır. (Y)

4. Budda kelimesi, "aydınlanmış" anlamında Siddharta’ya verilmiştir. (D)

5. Günümüzde özellikle İran, Mecusi geleneğin kadim izlerinin bulunduğu yerdir. (D)
Rimaz AL-Khateeb 1 kişi beğendi
3 gün önce Rimaz AL-Khateeb Teşekkürler


Soru işaretli yere ne gelmelidir?Saat yönünde içteki 2 rakamın farkı en dıştaki rakamı veriyor. 

9-4 = 5, 7-5 = 2, 8-1 = 7

Bu durumda 9-4=5


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

AÖF Akademik Takvim

01 Mart 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Bahar Dönemi Ara Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, bahar dönemi ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
10 - 11 Nisan 2021 Bahar Dönemi Ara Sınavı
19 Nisan 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
29 - 30 Mayıs 2021 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
28 Haziran - 01 Temmuz 2021 Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
09 Temmuz 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Yaz Okulu Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, Yaz Okulu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
08 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sınavı
Soru Cevap Bölümü Yeni Sorular

Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Onur Polat
  Onur Polat
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
AÖF Test Çöz Uygulamamız
762.764 Soru
İNDİR - Şimdi Play Store'da.
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×