Nedir.Org
 • 1
343
3
Okunma
9724
Cevap
1
Soru :

12. Sınıf Kimya MEB Yayınları Sayfa 154-158 cevapları

12. Sınıf Kimya MEB Yayınları 2. Ünite Sayfa 154-155-156-157-158 cevapları
Bölüm: Kimya
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


22015-11-09 16:16:52 #
Cevap : 2. Ünitenin Cevap Anahtarları B- Çoktan Seçmeli 1 D 6 C 2 D 7 B 3 E 8 E 4 D 9 C 5 A 10 B
A- Açık Uçlu
1. CH4 (Metan) organik C3H7OH (Propil alkol) organik NaCl (Sodyum Klorür) anorganik CH3COOH (Asetik asit) organik H2SO4 (Sülfirik asit) anorganik CaO (Kalsiyum oksit) anorganik Yapısında C atomu bulunan ve genellikle kovalent bağ içeren bileşikler organik, yapısında C atomu olmayan ve genellikle iyonik bağ içeren bileşikler anorganik olur. 2. Organik bileşikler kovalent bağlı bileşiklerdir ve yanıcıdırlar. CO, CO2 yanıcı değildir. CaCO3, Na2CO3 iyonik yapılı bileşiklerdir ve yanıcı olmadıklarından organik bileşik değildirler. 3. Organik maddelerin sadece canlı orgnizmalardan elde edilebileceği anlayışını ortadan kaldırmıştır. nC 86 = 7,16 ~= 7 mol nH = 14 mol 12 14 = = 1 b. (CH2)n= 42 n.(12+2.1) = 42 n.14 = 42 n = 3 olur. Bu durumda molekül formülü (CH2)3’ten C3H6 olur. c. Üç karbonlu olduğundan izomeri yoktur. C7H14 atom sayılarının en küçük tam sayı olması için sadeleştirilirse, bileşiğin basit formülü CH2 olur. 4. a. Mol sayılarını bulalım:
b. (CH2O)n= 60 n.(12+2.1+16) = 60 n.30 = 60 n = 2 olur. Bu durumda molekül formülü (CH2O)2’den C2H4O2 olur. C2H4O2 atom sayılarının en küçük tam sayı olması için sadeleştirilirse, bileşiğin basit formülü CH2O olur. a. Mol sayılarını bulalım: nC n= 2mol H = 4 mol 24 12 4 1 = = nO = 2 mol 32 = 16
12. SINIF KİMYA 318 7. Karbon atomu sp3 hibritleşmesi yapması, dört bağ yapması ve bağ enerjisinin büyük olması nedeniyle çok bileşik yapar. 8. Rezonansta elektronlar yer değiştirirken tautomerleşmede proton göçü vardır. 9. a. Etan sp3, eten sp2, etin de sp hibritleşmesi yapar. b. Etanda hepsi sigma bağı, etende karbonlar arasında bir sigma bir pi bağı, karbon ve hidrojenler arasında sigma bağı vardır. Etinde karbonlar arasında bir sigma iki pi bağı, karbon ve hidrojenler arasında sigma bağı vardır. Formik asitin Lewis formülü H C H O O H C O H O Formik asit (HCOOH) rezonans melezi 6. H C
c. Etan düzgün dörtyüzlü, eten düzlem üçgen, etin doğrusaldır. d. Merkez atom hibritleşmesi etanda sp3 olduğu için düzgün dörtyüzlü, etende sp2 olduğu için düzlem üçgen, etinde sp olduğundan doğrusaldır.

10. Bileşiğin Yapı Formülü IUPAC Adı Bileşiğin Zikzak Gösterimi Bileşikte Bulunan Fonksiyonel Grup C C C H H H H H H H H Propan C-H C-C C O CH3 H3C Propanon O O C C C C C H H H H H H O H H 2-Bütenal O C H O C H H H C O C O H H H Metil etanoat O O O C O OH C C OH O O Etandioik asit OH HO O O C OH O C C C C H H H O H H H H H 2-Bütanon O O C C C C C H H H Cl H H H H H H 2-Klorobütan Cl Cl
11. Merkez atom olan karbonun hibritleşme tipi tekli bağda sp3, ikili bağda sp2, üçlü bağda sp olur. C2H4 bileşiğinde merkez atom karbondur. Karbon atomunun bağımsız s ve p orbitali karışarak sp2 hibrit orbitalleri oluşur. 2 tane sp2 hibrit orbitali H’lerin s orbitali ile örtüşerek C-H bağlarını oluştururken kalan sp2 hibrit orbitali diğer C atomunun sp2 hibriti ile bir sigma bağı yapar. Her iki karbon atomunun hibritleşmeyen p orbitalleri arasında bağ eksenine paralel doğrultuda pi bağları oluşur. Etil alkol (CH3CH2OH), etil klorür (CH3CH2-Cl) bileşiklerinin suda çözünmesini bekleriz. Bileşiğin hidrofil kısımları (-OH, Cl) polar olduğu için su gibi polar bir çözücüde çözünmeleri kolay olur. 12. C C H H H H H H C C H H H H H C C H CH2 CH3 CH CH CH3 5 4 3 2 1 ikili bağın yakın olduğu uçtan numaralanır. C sayısına denk gelen alkan adı (pentan), ikili bağdan dolayı penten olarak okunur ve çift bağın yeri belirtilir. Bileşiğin adı 2-penten olur.

 
12. Sınıf Kimya MEB Yayınları Sayfa 154-158 cevapları

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Kimya

Kimya Nedir ? (Özet)Maddenin özelliklerini, yapisini, ayri ayri maddeler arasindaki ilgi ve değişmeleri inceleyerek, bu değişmelerin bağli olduğu kanun ve kurallardan söz eden bilim. Kimya üzerindeki bilimsel düşünce, ilkin roger bacon (1214-1294) ile başlar.Not: Kimya, genel olarak, inorganik cisimleri inceleyen inorganik kimya, organik cisimleri inceleyen organik kimya olmak üzere iki büyük şubeye ayrilir. Yazının sonunda bu iki şubeyi tek tek anlatacağız.
Kimya Nedir ? (Detay)
Maddelerin yapılarıyla, özellikleriyle, geçirdikleri değişimler ve bu.. - Yazıya Git..

02 | Kimyasal Değişim

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu oluşan yeni maddelere de ürün adı verilir. Reaksiyona giren ve sonuçta oluşan ürün maddeler birbirinden farklıdır. Kimyasal Olay Nedir ? (Detay) Kimyasal değişim,.. - Yazıya Git..

03 | Kimyasal Tepkimelerde Verim

Kimyasal tepkimelerde çoğu kez beklenen miktarda ürün elde edilemez. Elde edilen miktarın tepkime denkleminden beklenen miktarına oranına verim denir. Tepkime verimi % de ile belirtilir.Örnek-16 gram C yandığında N.Ş.A da 8,96 litre CO2 elde ediliyor. Tepkime verimi % de kaçtır ? (C=12)Çözüm: n=8,96/22,4= 0,4 mol CO2 dir.C + O2 CO20,4 mol 0,4 mol0,4x12=4,8 gram C yanmıştır.6 gram C nin 4,8 gramı yanmışsa100 gramda xx= 80 Ş verim %80Örnek-2N.Ş.A da 8,96 litre SO2 gazı elde edebilmek için kaç gram S %80 verimle yakılmalıdır ? (S=32)Çözüm:n=8,96/22,4= 0,4 mol.. - Yazıya Git..

04 | Kimyasal Reaksiyon

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu oluşan yeni maddelere de ürün adı verilir. Reaksiyona giren ve sonuçta oluşan ürün maddeler birbirinden farklıdır. Kimyasal Reaksiyonlar (Tepkimeler) Kimyasal.. - Yazıya Git..

05 | Kimyasal Olay

Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler arasında gerçekleşen elektriksel etkileşmeye de kimyasal reaksiyon denir. Kimyasal reaksiyonlarda; reaksiyonda kullanılan maddelere giren (reaktif) denirken, reaksiyon sonucu oluşan yeni maddelere de ürün adı verilir. Reaksiyona giren ve sonuçta oluşan ürün maddeler birbirinden farklıdır. Kimyasal Olay Nedir ? (Detay) Kimyasal değişim,.. - Yazıya Git..

06 | Kimya Yükseltgenme basamakları ?

Atomların yükseltgenme basamakları. Arkadaşlar merhaba kimyada yükseltgenme basamaklarını anlamadım nasıl yapılıyor örnek verebilir misiniz ? - Soruya Git..

07 | 12.sınıf fizik ders kitabı sayfa 55 çözümleri ilk 3 soru

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | Sınıflar kelimesi türemiş midir

Sınıflar kelimesi türemiş midir - Soruya Git..

10 | Kimyasal ve Fiziksel Değişme Arasındaki Farklar

Kimyasal ve Fiziksel Değişme Arasındaki Farklar Nelerdir ? - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • 519774
  519774
  Belirtmemiş
 • zeykrks2602 gmail com
  zeykrks2602 gmail com
  Belirtmemiş
 • martur123
  martur123
  Belirtmemiş
 • Azra25
  Azra25
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×