Nedir.Org
 • 1
9849
2
Okunma
78
Cevap
1
Soru :

26 ocak ehliyet sınav soruları

26 ocak ehliyet sınav soruları

Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


152021-01-27 00:34:23 #
Cevap :

26 ocak 2021 ehliyet sınav soruları ve cevapları


Soru 1.
Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun, kara yoluna bağlanan ve kara yolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir?

OA) Şerit

OB) Banket

YC) Geçiş yolu

OD) Bağlantı yolu

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 2. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Havanın serin olması

YB) Silecek lastiklerinin eskimesi

OC) Cam suyu seviyesinin azalması

OD) Silecek motorunun yavaş çalışması

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 3. Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

YA)Fren

OB)Yakıt

OC)Yağlama

OD)Soğutma

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 4. Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?

YA) Durmadan dikkatli geçmeli

OB) İlk geçiş hakkını yayalara vermeli

OC) Durup, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli

OD) Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 5. Monoküler(Tek gözü görmeyen) bir sürücü aşağıda verilen sürücü belgesi türlerinden hangisini alamaz?

OA) M (Motorlu Bisiklet)

OB) A (Motosiklet)

OC) B (Otomomobil)

YD) D1 (Minibüs)

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerindendir?

OA) Motora ilk hareketi vermek

OB) Motorun durmasını sağlamak

OC) Motorun rölantide çalışmasını sağlamak

YD) Vites kutusundan gelen hareketi akslara iletmek

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 7. Frene basıldığı andan itibaren, aracın durmasına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

OA) Aracın hızı

OB) İklim koşulları

YC) Yolun genişliği

OD) Aracın yük durumu

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 8. Konvoy hâlinde seyreden araçlar arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?

YA) Kendilerini geçmek isteyen araçların güvenle girebilecekleri kadar

OB) Araç uzunluğunun üç katı kadar

OC) Aracın cinsi ve teknik özelliklerinin gerektirdiği kadar

OD) Trafik ve yol durumuna göre istenildiği kadar

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 9. Osmaniye'den hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.

Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?

OA) Batı-Doğu

OB) Kuzey-Güney

YC) Kuzeydoğu-Kuzeybatı

OD) Kuzeybatı-Güneydoğu

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 10. Aşağıdakilerden hangisinin periyodik bakımı yapılmadığında motorun içine giren hava akışı zorlaşır, motor çekişten düşer ve yakıt sarfiyatı artar?

OA) Yağ filtresi

YB) Hava filtresi

OC) Yakıt filtresi

OD) Polen filtresi

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 11. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

OA)Üçgen reflektör

OB)İlk yardım çantası

OC)Yangın söndürme cihazı

YD)Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 13. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

OA) 30

YB) 50

OC) 70

OD) 80

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

OA)Aşırı hız yapmaktan kaçınılması

OB)Geçiş önceliğine sahip araçlara yol verilmesi

YC)Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi

OD)Trafikte sürücülerin tek başına olmadığının düşünülmesi

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

OA) Kendi kendine kurallar koymak

OB) Bencilce davranışlarda bulunmak

YC) Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

OD) Saygıyı öncelikle başkalarından beklemek

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 16. I. Şarj

II. ABS

III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

OA) Yalnız III

OB) I ve II.

YC) I ve III.

OD) II ve III.

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 17. Göz muayenesine ilişkin esaslara göre hangi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?

OA) Gece körlüğü

YB) Renk körlüğü

OC) İki gözü görmeyen

OD) Monoküler (tek gözü gören)

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 18. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüzdeleri(%) verilmiştir. 


Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

YA) Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.

OB) Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.

OC) Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.

OD) Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

OA) Yaralı bölgenin düzeltilmeye çalışılması

YB) Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması

OC) Tespit yapılırken yaralı bölgenin hareket ettirilmesi

OD) Tespit edilecek bölgenin sadece sert malzeme ile kaplanması

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 20. Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir?

OA) 10 dakika

OB) 15 dakika

OC) Kalbi daha hızlı çalışana kadar

YD) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

-Solunum yetmezliğinde ilk önce beyin etkilenir. Solunum durduğunda kandaki oksijen oranı düşer ve 6 dakika içinde ölüm meydana gelir. 

-Suni solunum, solunumu en çok 4-6 dakika önce durmuş olanlara yapılır.

-Kalbi çalıştığı halde solunumu durmuş olanlara, hasta kendi kendine soluyuncaya kadar suni solunuma devam edilir.

-Yetişkin bir insana dakikada 15-20 suni solunum yaptırılmalıdır. 

Doğru cevap D'dir.

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi motorun parçasıdır?

OA) Rot

YB) Silindir bloğu

OC) Şaft

OD) Direksiyon mili

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 22. Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun kapanacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?

OA) 

YB) 

OC) 

OD) 

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 23. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

OA) Yolun iki şeride ayrıldığını

OB) Dönel kavşak yaklaşımını

YC) İleri ve sağa mecburî yönü

OD) Dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 24. İşaret levhalarıyla ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye  düşürmez?

OA) Yerlerinin değiştirilmesi

OB) Üzerlerine yazı yazılması

YC) Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi

OD) Görülmesi engellenecek şekilde araç park edilmesi

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 25. Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

OA) Olayı en kısa zamanda yetkililere bildirmesi

YB) Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi

OC) Trafik güvenliği için ışıklı yansıtıcı cihazlar koyması

OD) İstenildiği takdirde gerekli bilgi ve belgeleri karşı tarafa vermesi

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 26. Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

OA) Banketten gitmeli

YB) Takip mesafesini artırmalı

OC) Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli

OD) Acil uyarı ışıklarını yakarak derhâl durmalı

Bu soru biraz şaşırtıcı olabilir.  Şekildeki trafik işareti, yolun hemen bitiminde gevşek malzemenin olduğunu bildirir. Örneğin kum, mıcır gibi. Araç sürücüsü aracını sürerken aracın bir lastiğini banket kısmındaki gevşek malzemeye doğru taşırırsa tehlike oluşturabilir. Bu durumda öndeki araçla olan mesafesini artırması gerekir. Bun nedenle doğru cevap:"Takip mesafesini artırmalı" olacaktır.

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi Başbakan’ın başkanlığında, kara yolu güvenliği konusunda hedefleri belirlemek, uygulamak ve koordinasyonu sağlamak amacıyla oluşturulan kuruldur?

YA) Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu

OB) İl ve İlçe Trafik Komisyonları

OC) Karayolları Genel Müdürlüğü

OD) Yol Yapım ve İşaretleme Genel Müdürlüğü

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 28. Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


YA) Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu

OB) Araç kapılarından birinin açık kaldığını

OC) Motor yağının değiştirilmesi gerektiğini

OD) Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 29. Sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangisi trafik kazalarına yol açmaktadır?

YA) Hız sınırlarını aşmaları

OB) Kurallara uygun davranmaları

OC) Belirli aralıklarla mola vermeleri

OD) Araç kullanırken dikkatli olmaları

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 30. • Ayaklarının pedala sıkışmadığından emin olunur.
• Yan tarafından yaklaşılır ve bir elle kolu, diğer elle çenesi kavranarak hafif hareketlerle boynu tespit edilir.
• Baş-boyun-gövde hizasını bozmadan araçtan dışarı çekilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik, aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Rentek manevrası

OB) İtfaiyeci yöntemi

OC) Heimlich manevrası

OD) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 31. Kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

OA) Şerit değiştirilmesi

OB) Öndeki aracın geçilmesi

OC) Aracın hızının artırılması

YD) Geçiş hakkı kuralına uyulması

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 32. Seyir hâlindeyken araçtan yanık kablo kokusu alınırsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

YA) Durulur, kontak kapatılır ve akü bağlantısı çıkarılır.

OB) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.

OC) Önemsenmez, devam edilir.

OD) Yakıt seviyesi kontrol edilir.

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 33. Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

OA)Su kaybı

YB)Oksijensizlik

OC)Beslenme yetersizliği

OD)Karbonmonoksit eksikliği

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 34. Römork veya yarı römorkları çekmek için imal edilmiş olan ve yük taşımayan motorlu araca ne denir?

OA) Treyler

OB) Kamyon

YC) Çekici

OD) Kurtarıcı

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 35. Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsünün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

OA) 1

YB) 2

OC) 3

OD) 4

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 36. Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına göre yurt içi (eşya, kargo vs.) taşıma yapan sürücülerin mesleki yeterlilik belgesinin türü hangisindeki gibi olmalıdır?

OA) SRC 1 

OB) SRC 2

OC) SRC 3 

YD) SRC 4

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: D

Soru 37. Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?

OA)  

OB) 

YC) 

OD) 

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 38. Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

OA) Hava filtresinin kirlenmesi

OB) Yakıt deposunun delinmesi

YC) Yakıt sisteminin hava yapması

OD) Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 39. Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?

OA) Öfke

OB) Bencillik

YC) Diğergamlık

OD) Sabırsızlık

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 40. Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışındaki bölünmüş kara yolunda, şekildeki 1 numaralı aracın azami (en yüksek) hızı saatte kaç kilometredir?

OA) 50

OB) 70

YC) 90

OD) 110

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 41. Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

YA) Trafik görevlisine

OB) Işıklı trafik işaret cihazına

OC) Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına

OD) Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 42. Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

OA) Park etmek

YB) Kırmızı ışıkta beklemek

OC) Yolcu indirmek ve bindirmek

OD) Yük boşaltmak için beklemek

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 43. Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

OA) Fren balatalarının aşınması

YB) Karter contasının yırtılması

OC) Hava filtresinin kirlenmesi

OD) Rot ayarının bozulması

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 44. Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve araç için gerekli elektriği üreten parçaya ne ad verilir?

OA) Debriyaj 

YB) Alternatör

OC) Distribütör

OD) Marş motoru

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: B

Soru 45. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.


Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?

OA) Otomobilin tali yolda olması

OB) İtfaiye aracının ana yolda olması

YC) İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması

OD) İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 46. Araç için gerekli elektriği üreten parça aşağıdakilerden hangisidir?

YA) Alternatör

OB) Distribütör

OC) Kondansatör

OD) Marş motoru

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 47. Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yönlendirme imkânı veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

OA) Hava yastığı

OB) Hidrolik fren

YC) Hidrolik direksiyon

OD) Otomatik hız kontrol

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: C

Soru 48. Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

YA) Asabi

OB) Saygılı

OC) Hoş görülü

OD) Bencil olmayan

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 49. Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır?

YA) Hareket sistemi

OB) Sindirim sistemi

OC) Dolaşım sistemi

OD) Solunum sistemi

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A

Soru 50. Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyolda otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?

YA) 100

OB) 110

OC) 120

OD) 130

 
BOŞ BIRAKILMIŞDOĞRU CEVAP: A
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569


Eğitim-Öğretim Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Abdurrahman Önen
  Abdurrahman Önen
  Belirtmemiş
 • Alparcann
  Alparcann
  Belirtmemiş
 • Mehmet Erdoğdu
  Mehmet Erdoğdu
  Belirtmemiş
 • Ecrin Kul
  Ecrin Kul
  Belirtmemiş
 • Yahya Baba
  Yahya Baba
  Belirtmemiş
 • H Camp Pubg
  H Camp Pubg
  Belirtmemiş
 • Halim
  Halim
  Belirtmemiş
 • FurkanPasha
  FurkanPasha
  Belirtmemiş
 • nalindag
  nalindag
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • Eren Halisdemir
  Eren Halisdemir
  Belirtmemiş
 • Hayalet Kraliçesi
  Hayalet Kraliçesi
  Belirtmemiş
 • Ibadettin Karabulut
  Ibadettin Karabulut
  Belirtmemiş
 • Minores
  Minores
  Belirtmemiş
 • Bsrmns
  Bsrmns
  Belirtmemiş
 • Hüsne
  Hüsne
  Belirtmemiş
 • Yuliya Ella Mukhueva
  Yuliya Ella Mukhueva
  Belirtmemiş
 • Eminee
  Eminee
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • Ahmet Erzurum
  Ahmet Erzurum
  Belirtmemiş
 • Sa vas Sönmez
  Sa vas Sönmez
  Belirtmemiş
 • fatmahilalyasar4 gmail com
  fatmahilalyasar4 gmail com
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Ahmet0660
  Ahmet0660
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Fikri Celik
  Fikri Celik
  Belirtmemiş
 • biryanlız
  biryanlız
  Belirtmemiş
 • Burak Doğan
  Burak Doğan
  Belirtmemiş
 • poseidon
  poseidon
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • İlyass57
  İlyass57
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Angeel
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Zeus
  Zeus
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×