Nedir.Org
 • 1
3240
1
Okunma
81
Cevap
1
Soru :

5. Sınıf Tuna Matematik 4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları

5. Sınıf Tuna Matematik 4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları sorusunun cevabı nedir?

Bölüm: Soru Cevap
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


162021-01-25 10:20:51 #
Cevap :

4. ÜNİTE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

A. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.

1, 2 ve 3. soruları yukarıda verilen geometrik çizimlere göre cevaplayınız.

1) 1. şekildeki pembe geometrik çizim ışındır. Bu geometrik çizimin gösterimi
[AB şeklindedir.
2) 2. şekildeki pembe geometrik çizim doğrudur. Bu geometrik çizimin gösterimi AB şeklindedir.
3) 3. şekildeki pembe geometrik çizim doğru parçasıdır. Bu geometrik çizimin gösterimi [AB] şeklindedir.
4) Aynı düzlemde ortak noktası olmayan yani birbirini kesmeyen doğrulara paralel doğrular denir.
5) Aynı düzlemde bir noktası ortak olan yani birbirini kesen doğrulara kesişen doğrular, tüm noktaları ortak olan doğrulara çakışık doğrular denir.

6, 7 ve 8. soruları yanda verilen aynı düzlemdeki doğrulara göre cevaplayınız.

6) d ve l doğruları birbirine pareleldir. Bu durumun sembolle gösterimi d // l şeklindedir.
7) t ve d doğruları A noktasında dik kesişmektedir.
8) t ve l doğrularının birbirine göre durumunun sembolle gösterimi t ⊥ l şeklindedir

Yukarıda bir otoparktaki park yerlerinin konumu verilmiştir. Bu otoparkta 5 yatay sıra ve her sırada 10 araçlık park yeri vardır.

9, 10 ve 11. soruları verilenlere göre cevaplayınız.
9) A5 numaralı park yerinin 2 birim aşağısında, 3 birim sağında C8 numaralı
park yeri vardır.
10) D9 numaralı park yerinin 2 birim yukarısında, 1 birim solunda B8 numaralı
park yeri vardır.
11) B6 numaralı park yerinin 4 birim solunda, 3 birim aşağısında E2 numaralı
park yeri vardır.

12, 13 ve 14. soruları yukarıda verilen şekillere göre cevaplayınız.
12) 1. şekilde [AD] ve [CD] çizilerek tüm kenarları eşit uzunlukta olan ABCD dörtgeni elde edilir.
13) 2. şekilde [FG] na eş bir doğru parçası çizilebilmesi için [GH] çizilmelidir.
14) 3. şekilde [PR] na eş bir doğru parçası çizilebilmesi için [ST] çizilmelidir.

B. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başındaki kutucuklara “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1, 2 ve 3. ifadeleri aşağıda verilenlere göre değerlendiriniz.

(D) 1) Bir kolu [BA olacak şekilde [BC çizilirse oluşan ABC, geniş açı olur.
(D) 2) Bir kolu [BA olacak şekilde [BD çizilirse oluşan ABD, dik açı olur.
(Y) 3) Bir kolu [BA olacak şekilde [BE çizilirse oluşan ABE, geniş açı olur.

4, 5 ve 6. ifadeleri aşağıda verilen şekillere göre değerlendiriniz.

(D) 4) 1. şekilde [AB] na paralel bir doğru parçası çizebilmek için C ve D noktalarını birleştirmek gerekir.
(D) 5) 1. şekilde [AB] ile [KH] birbirine paraleldir.
(Y) 6) 2. şekilde [LN] na paralel bir doğru parçası çizebilmek için S ve R noktalarını birleştirmek gerekir.
7. ifadeyi aşağıdaki şekillere göre değerlendiriniz.

(D) 7) Bir d doğrusuna üzerindeki K noktasından dikme çizilmiş olan şekil, 2. şekildir.

8, 9, 10 ve 11. ifadeleri yanda verilen ABCD çokgenine göre değerlendiriniz.
(D) 8) ABCD çokgeninin köşelerinden biri A noktasıdır.
(Y) 9) ABCD çokgeninin kenarlarından biri [AC] dır.
(D) 10) ABCD çokgeninin iç açılarından biri CDA dır.
(Y) 11) ABCD çokgeninin köşegenlerinden biri [AD] dır.

C. Aşağıdaki sorularda doğru cevaba ait seçeneği işaretleyiniz.

Yukarıdaki kareli kâğıda A, B, C, D ve E noktaları işaretlenmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. [DA], [AC] ve [DC] çizilerek oluşturulan üçgen geniş açılı üçgendir.
II. [DA], [AB] ve [DB] çizilerek oluşturulan üçgen dik üçgendir.
III. [DA], [AE] ve [ED] çizilerek oluşturulan üçgen dar açılı üçgendir.
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III

2) Yukarıda ABC, DEF ve GHK üçgenleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. ABC üçgeni dik açılı üçgendir.
II. DEF üçgeni dar açılı üçgendir.
III. GHK üçgeni geniş açılı üçgendir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

3 ve 4. soruları aşağıda kareli kâğıda çizilmiş üçgenlere göre cevaplayınız.

3) Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
I. ABC üçgeni eşkenar üçgendir.
II. DEF üçgeni dar açılı ikizkenar üçgendir.
III. GHK üçgeni ikizkenar üçgendir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

4) Aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
I. GHK üçgeni dar açılı ikizkenar üçgendir.
II. DEF üçgeni dik açılı çeşitkenar üçgendir.
III. ABC üçgeni eşkenar üçgendir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

Ç. Aşağıdaki noktalı yerlere doğru sayıları veya ifadeleri yazınız.
1) Paralelkenarda ardışık açıların ölçüleri toplamı 180°'ye eşittir.
2) Dikdörtgenin her iç açısının ölçüsü 90°'ye eşittir.
3) Eşkenar dörtgende karşılıklı açıların ölçüleri eşittir.
4) Karede köşegen uzunlukları eşittir.
5) Dikdörtgende köşegen uzunlukları eşittir.
6) Paralelkenarda karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve pareleldir.
7) Yamukta karşılıklı kenar çiftlerinden en az biri birbirine pareleldir.
8) Eşkenar dörtgende köşegenler birbirine diktir.
9) Ölçüleri 55°, 65° ve 60°'ye olan üç açıyla üçgen oluşturulabilir.
10) Yandaki ABC üçgeninde verilenlere göre
m(BCA) = 50°'ye
11) Yandaki ABCD dörtgeninde verilenlere göre

m(ABC) = 135°'ye

0 kişi beğendiCevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Soru Cevap Bölümü Yeni Sorular


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Tuna Çetin
  Tuna Çetin
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×