• 1
8
Okunma
7481
Cevap
2
Soru :

5.sınıf ünlü düşmesi ile ilgili testler

testlerden interneten soru olabilir arkadaşlar
Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


22016-02-25 18:40:32 #
Cevap : Ünlü düşmesi konusu ve ses bilgisi testi aşağıdadır.

Sunum İçeriği

ÜNLÜ DÜŞMESİ (HECE DÜŞMESİ) İkinci hecesinde dar ünlü (ı,i,u,ü) bulunan bazı sözcükler ünlüyle başlayan ek aldığında kelimenin son hecesindeki ünlü düşer. Buna ünlü düşmesi(hece düşmesi )denir. ÖRNEKLER:sabır – ım    →  sabrım  (doğru)      sabırım  (yanlış)                        ünlü düşmesiburun – u     →  burnu  (doğru)        burunum  (yanlış)                        ünlü düşmesinesil – i       →  nesli  (doğru)          nesili  (yanlış)                        ünlü düşmesigönül – üm  →  gönlüm  (doğru)      gönülüm  (yanlış)                        ünlü düşmesi 1)Aşağıdaki cümlelerde hece düşmesi (ünlü düşmesi ) olan kelimelerin altını çizin.O kadar çok acıktım ki karnım zil çalıyor.Bu havada bağrın açık dolaşırsan tabi üşürsün.Koynuna kimin resmini sakladın?Emrini yerine getirdim. Ömrüm boyunca kitaplarla dost olacağım. Ağzında ne var? Dün burnu kanadı yine. Mendil kapmaca oyununda boynunu acıttı. Bu şehrin neyi meşhur? İsmimi dilinden düşürmüyor. O kadar çok şeker yersen karnın ağrır. Oğlunun başarısı hepimizi mutlu etti. Alnına sinek konmuş. Aklı başından gitmiş. 1.Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz değişimine örnekgösterilemez?A)Bizim dengimizde müzik yapan bir grup tanımıyorum.B)Evimizin bahçesindeki incirin tadını nasıl da özlemişim.C)Pazar günü piknik için ailece çamlığa gideceğiz.D)Koltuğa oturup televizyon kanallarını dolaşmaya başladım.E)Yağmurun yağmasından olsa gerek, sağ şerit tıkanmıştı. 2.Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?A)Gaziantep’in yemekleri genellikle bol yağlı olur.B)Kars’dan Adana’ya kaç saatte gelinir, biliyor musunuz?C)Simidin yarısını arkadaşına vermek istedi.D)Vaz mı geçtiniz bizlerle ortak iş yapmaktan?E)Zannediyorum ki yıl sonu büyük bir kar elde edeceğiz. 3.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?A)Çocuğun kaybolması ihtimalini düşündükçe çıldırıyordu.B)Bu ödülü en çok sen hak etmiştin, bunu herkes biliyor.C)Çok affedersiniz, buralarda bir postahane var mıydı?D)Zehroldu bu dünya, dar gelir oldu bana.E)Bu konuda neler hissettiğinizi sorabilir miyim? 4. “Üçüncü kişi iyelik eki alan kelimelerin sonuna “ile” getirilince araya (y) koruyucu ünsüzü girer ve “ile” nin başındaki (i) ünlüsü düşer. Bu kelimeler büyük ünlü uyumuna uyar.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala örnek olabilecek bir kullanım vardır?A)İnsanlara sevgiyle yaklaşınız ki sevilesiniz.B)Okuluyla evi arasındaki mesafe on beş dakikalıktı.CAnneyle kızları arasında kopmaz bir bağ vardı.D)Bir araba yoldan umarsızca ve hızla geçti gitti.E)İşçiyle memurun haykırışı, bitmek bilmez bir çileydi. 5.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz değişimine örnek gösterilemez?A)Hastalığının çaresi olmadığını o da biliyordu.B)Banyodaki tarağın dişlerinden biri kopmuştu.C)Doğanın bize sunduklarından yararlanmayı bilmeliyiz.D)İşçiler kışın soğuğunda tarlalarda çalıştı.E)Gücümüzü birlikte hareket etmekten alıyoruz biz. 6)Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?A)Neşeyle kartopu oynuyor çocuklar.B)Yaşamı boyunca evrimi araştırmıştı.C)Üzerimize çevrilmişti tüm kameralar.D)Yanağına bir öpücük kondurdum.E)Ben de savruluyorum karlarla beraber.7.Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?A)Temizlikçi kadın etrafı çabucak toparladı.B)Mehmet Ustanın sıcacık torbasını özledim.C)Askerliğini asteğmen olarak tamamlamış.D)Eve gidip yumuşacık yatağıma uzanacağım.E)Gönlüne göre bir hafta tatili geçirmek istiyormuş. 8.Sonu “p,ç,t,k” ile biten bir sözcük ünlü ile başlayan bir ek aldığında bu sert sessizler yumuşayarak “b,c,d,g” ye dönüşür.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kurala uymaz?A) renk      B) bayrak      C) saç      D) adak       E) but 9. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden   Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak   Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak.Yukarıdaki dizelerde kaç ulama vardır?A)1       B)2      C)3    D)4    E)5 10.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır?A) Oda kendince haklı, diye düşünüyor.B) Altışarlı gruplarla takip ediyorlar.C) Olayları senin anlatacağını biliyoruz.D) Doğaya daha çok şey borçluyuz.E) Karnesini kimseye göstermek istemez. 11.Aşağıdakilerden hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilebilecek bir sözcük yoktur?A) Her gün mutlaka en az bir elma yiyor.B) Deniz bitkilerini, balık türlerini iyi biliyor.C) Her şeyi gözünde o kadar büyütme, diyor.D) Tencere kaynıyor galiba, bir baksana!E) Başarısızlığa hiç mi hiç katlanamıyor. 12.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz türemesine örnek gösterilemez?A) Bu teklifi elbette reddettik.B) Sanatçın sırrı eserlerindedir.C) Sessizlikten hoşlanmıyordu.D) Hattı döşetmekten vazgeçtik.E) Yoğunlaşırsan sen de hissedersin. 13. İçinden çıkmalı annelerin     Tekrarlamış bunu içinden     Kırmızı ışıkta bekleyen kadın     Avuçlarını ayırmış birbirinden     Otomobiller apartmanlar yarılmış.Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?A) Ünsüz benzeşmesi     B) Ünlü düşmesi     C) Ulama     D) Kaynaştırma     E) Büyük ünlü uyumuna aykırı sözcük 14.Türkçede iki ünlü yan yana gelmez, aralarında kaynaştırma harfi “y,ş,s,n” kullanılır. 3. Aşağıdakilerden hangisinde bu kurala uymayan bir kaynaştırma harfi kullanılmıştır?A) Örtünün rengini de beğenmemiş.B) Onun bir isteği daha vardı sizden.C) Çok önem verdiği bir konuymuş bu.D) Suyu soğutmak için buzdolabı bile yoktu.E) Bilgisi dünyaya ışık tutan bir liderdi o. 15.Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesine uğramış bir sözcük yoktur?A) Çocuğun rengi sararıyor, kızarıyor bozarıyordu.B) Ayrıntılara olan düşkünlüğüyle tanınan bir fotoğrafçıdır.C) Olayın aslını astarını araştırmadan nasıl karar veriyorsun?D) Bir fener olup yanmanın zamanı değil mi, zaman?E) Şair ilk kitabını kızına ikinci kitabını oğluna ithaf etmiş. Cevap Anahtarı: 1.E   2.B   3. D  4. B  5. C    6. D   7. E   8. C   9. A    10. C    11. B    12. C    13. B    14. C  15. D
0 kişi beğendi
22016-02-25 18:59:42 #
Cevap : 1.  
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   1.Aşağıdaki kelimelere sesli harfle başlayan bir ek getirildiğinde hangisinde hece düşmesi görülmez? 
A) ağız 
B) burun 
C) kulak 
D) alın   2.  
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   2. Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde hece düşmesi meydana gelir? 
A) sicim 
B) şekil 
C) derin 
D) çelik   3.  
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna “ –i “ eki getirildiğinde hece düşmesi olmaz? 
A) demir 
B) emir 
C) ömür 
D) özür  4. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   4. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ses düşmesi olur? 
A) kitap 
B) omuz 
C) dolap 
D) ilaç   5. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   5. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ses düşmesi vardır? 
A) İzin 
B) İzinli 
C) İzine 
D) İzni   6. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   6. Aşağıdakilerden hangisinde ses düşmesi olmuştur? 
A) Kolunu 
B) Koynu 
C) Kağıt 
D) Koyun   7. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   7. "Bağrına taş basarak bekledi." tümcesinde hangi sözcükte hece düşmesi vardır? 
A) Basarak 
B) Bağrına 
C) Bekledi 
D) Taş   8. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   8. "Bütün bilim adamları ilmi araştırma yaparlar." tümcesinde hangi sözcükte ses düşmesi vardır? 
A) Bilim 
B) Adamları 
C) Bütün 
D) İlmi   9. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ses düşmesine uğrayan bir sözcük kullanılmamıştır? 
A) Son yaptığı resimi arkadaşlarına gösterdi 
B) O şehrin insanlarını oldukça cana yakın buldum. 
C) Soğuk su içtiği için karnı ağırmış. 
D) Boynum, omuzum, göğsüm her yanım tutulmuş .   10. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   10. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hece düşmesi olmamıştır ? 
A) Kalem 
B) Burnu 
C) Karnı 
D) Şehri   11. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   11. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ses düşmesinden dolayı bitişik yazılmıştır? 
A) Sabretmek 
B) Kıpkırmızı 
C) Güneydoğu 
D) Gelebilmek   12. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ses düşmesi olmuştur? 
A) Gecekondu 
B) Ustalık 
C) Kâğıthelva 
D) Kahvaltı   13. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   13. Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hece düşmesi vardır? 
A) Masayı 
B) Burnu 
C) Cezvesi 
D) Kolonu   14. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   14.Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde hece düşmesi vardır? 
A) Masayı 
B) Burnu 
C) Cezvesi 
D) Kolonu   15. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   15. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü düşmesi yoktur? 
A) Okumak, ufkumuzu genişletir. 
B) Çocuklar, sevinçten yerinde duramıyordu. 
C) Bu resmin güzel bir öyküsü varmış. 
D) Öğretmen, beni alnımdan öptü.   16. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   16. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin hangisinde ünlü düşmesi vardır? 
A) Yemyeşil bir vadide ilerledik. 
B) Vaktin nasıl geçtiğini anlamadım. 
C) Toplantıdan erken ayrıldım. 
D) Arkadaşlarıma yardımcı olmayı severim.   17. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan sözcük yoktur? 
A) Severim dağların yeşil göğsünü. 
B) Akıllı sakin bir insandı. 
C) O gece gönlünce eğlendi. 
D) Onun fikrine herkes katıldı.   18. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   18. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde hece düşmesi vardır? 
A) Zaferimizi tarih yazacaktır. 
B) Her çocuk sevgiye muhtaçtır. 
C) Çocuğun resmini çok beğendik. 
D) Kitaplar benim en iyi arkadaşımdır.   19. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)   19. "Bisikletten düşen çocuğun ayağı ve burnu yaralandı." cümlesinde hangi kelimede ses düşmesi olmuştur? 
A) bisiklet 
B) çocuk 
C) ayak 
D) burun   20. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D)    20. Aşağıdaki deyimlerin hangisinde ses düşmesi görülen bir sözcük yoktur? 
A) Burnu Büyümek 
B) Aklı Karışmak 
C) Boyun Eğmek 
D) Ağzına Bakmak
0 kişi beğendi

01 | Sesteş Kelime Örnekleri

* Yılanı gören at birden şaha kalktı.* Mutfaktaki pislikleri çöpe at.* Al bayrağıma sarılı cansız bedenimi al.* Gül: “Gül.” dedi, bülbüle.* Kalem böyle çalınmıştır yazımaYazım kışıma uymaz, kışım yazıma* Kırda yaptığımız piknikte yanımıza kır saçlı bir ihtiyar geldi.* Adresimi hemen bir kenara yaz.Bu yaz yurtdışına çıkmayı düşünüyorum.* Depodaki bidonlar ağzına kadar dolu.Bu mevsimde buralarda dolu yağar.* Ben, sizinle gelmek istemiyorum.Çenesinde küçük bir ben vardı.* Yaralı yolcu, çok kan kaybediyor.Güler yüzüne, tatlı.. - Yazıya Git..

02 | Eş sesli kelime örnekleri

Yazılışı ve okunuşu aynı olduğu hâlde anlamları farklı olan kelimelerdir.

Açıklamalı Örnekler:
Gül: 1. çiçek, 2. gülmekten emir
Kır: 1. kırsal alan, 2. kırmaktan emir, 3. beyaz
Yazma: 1. baş örtüsü, 2. yazmaktan olumsuz emir, 3. yazma işi

Eş Sesli Kelime Örnekleri Cümle Halinde Örnekler “Oyuncakları olmuş çocukların kurşunlar”
“Zalimler her saat taze fidanları kurşunlar”

Neden kondun a bülbül kapımdaki asmaya
Ben yarimden vazgeçmem götürseler.. - Yazıya Git..

03 | Bireyin Sorumlulukları

İyi birer vatandaş olarak toplum içinde, toplumun diğer üyeleriyle bir arada ve uyumlu yaşamamız gerekmektedir. Sosyal ilişkilerinde adil davranabilmek, ahlak kurallarına uygun davranışlar gösterebilmek ve dürüst olabilmeliyiz. Sevgi, saygı ve anlayış duyguları ile diğer kişilerle dayanışma içinde bulunmalı, eleştirilere açık olmalı, başkalarının iyi davranışları ve başarılarını takdir etmeliyiz.Genel olarak topluma karşı vazife ve sorumluluklarımızı maddeler halinde şöyle ele alabiliriz:1- Topluma karşı sorumluluklarımızın başında,.. - Yazıya Git..

04 | Homojen Ve Hetorejen Karışımlara Örnekler

HOMOJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER• Çözeltiler• Şekerli Su• Tuzlu Su• Asitli Su• Bazlı Su• Alkol – İyot• Hava• Çay• Kola• Soda• Gazoz• Kolonya• Ter• Tükürük• Gözyaşı• Ham petrol• Cam (Si, Na2O)• Alaşımlar (Çelik, Lehim, Bronz, Pirinç)• Sirke• Maden suyu• Metal para• Çelik• Deniz suyu• Lehim
HETOROJEN KARIŞIMLARA ÖRNEKLER
• Demir tozu – Kükürt tozu• Su – Tebeşir tozu• Su – Kükürt tozu• Su – Yağ• Su – Benzin• Elma – Armut• Çamurlu su• Kum – Su• Kum – Çakıl• Su –.. - Yazıya Git..

05 | Vatandaşlık Sorumluluklarımız Nelerdir

VATANDAŞLIK HAK, GÖREV ve SDORUMLULUKLARIMIZ NELERDİR?a- Seçme ve seçilme hakkı.b- Kanunlara uymakc- Vergi vermek.d- Askerlik yapmak.1.Seçme ve seçilme hakkı: Kendi içimizden en nitelikli, en becerikli, bilgili, ahlâklı kişiyi belirleyebilmek ve ilerleyebilmek için bu görevimizi yerine getiririz. 18 yaşını dolduranlar seçime katılabilirler. Sadece er ve erbaşlar ile askerî öğrenciler ve hükümlüler oy kullanamazlar.2.Kanunlara uymak: Toplum huzuru ve barışının sağlanabilmesi, hak ve özgürlüklerin korunabilmesi, devlet otoritesinin ve devamlılığının.. - Yazıya Git..

07 | Uyruk sorusuna ne cevap verilir

Uyruk sorusuna ne cevap verilir - Soruya Git..

08 | Çanakkale savaşları sırasında türk askerinin gösterdiği kahramanl...

Çanakkale savaşları sırasında Türk askerinin gösterdiği kahramanlıkla ilgili bildiğiniz bir anıyı yazınız. Ayrıca ama fakat ancak veya kelimelerinin geçtiği anılar olsun. - Soruya Git..

09 | Geçmişten günümüze kılık kıyafet değişimi nelerdir

1 .sınıf öğrencisinin anlayacağı şekilde geçmişten günümüze kılık kıyafet değişimi nelerdir? Eskiden Giyilen kıyafetlerle Günümüzde Giyilen kıyafetleri karşılaştırınız? - Soruya Git..

10 | İletişim Öğesi Örnekleri

İletişim öğelerine 5 tane örnek verir misiniz. Yani diyaloglar alıcı verici dönüt ileti vs örnek örnek - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Online Üyeler
 • kıvırcıııık
  Belirtmemiş
 • emir0104
  Belirtmemiş
 • karrakaya
  Belirtmemiş
 • Dijle
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Belirtmemiş
 • yeşillkalem
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-97
  Belirtmemiş
 • ali70
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya