Nedir.Org
 • 1
1016
31
Okunma
9963
Cevap
3
Soru :

7. sınıf denklem soruları ve cevapları

7. sınıf için 50 tane denklem sorusu ve çözümü
Bölüm: Matematik
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


102015-04-24 11:59:11 #
Cevap : 2a + 42
Yukarıda verilen denklemi sağlayan "a" değeri kaçtır?
A) −2     B) 1     C) 3     D) 6


5'in altına yalancı paydamızı yazarak içler dışlar çarpımı yapıyoruz.

2a + 42 = 51

2a + 4 = 10
2a = 10 - 4
2a = 6
a = 3
Cevap C 
Örnek sunum ekte.

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
112015-04-24 12:05:14 #
Cevap : Cevaplar alt kısımda

DENKLEMLER
1)   x + 6 =13  ise   x=?         
a)13           b)8          c)7          d)-6                                          

2)  x - 3 = 2  ise   x=?
a)3             b)5          c)-5        d)6       

3)  3x + 5 = 14  ise  x=?
a)-2           b)4           c)-3         d)3        
 
4)   5x - 6 = 19  ise  x=?
a)5           b)10          c)-5         d)0        
 
5)   2x + 5 = 5   ise   x=?
a)2          b)5             c)-2         d)0      
     
6)   x + 5 = 3   ise   x=? 
a)2          b)-2           c)1           d)3      
 
7)   5 – x = 3    ise    x=?
a)2         b)-2          c)0           d)8        
 
8)   –9 – x = 10     ise  x=?
a)1         b)19          c)0           d)-19     
 
9)   –5 – 2x = 9     ise   x=?
a)-2        b)-7          c)2            d)8       
 
10)   2.(x -1) + x = 4    ise  x=?
a)1          b)2          c)3            d)4             
 
11)   3.(2x + 1) – 5 = 16  ise  x=?
a)3         b)5          c)7            d)4         
 
12)   3.(2x – 3) – 2.(1–3x) = 1  ise  x=?
a)-1         b)1          c)2           d)-2       
 
13)   2x-5+3x=4+7x+13   ise  x=?
a)9          b)-5         c)13         d)-11    
 
14)   5.(3-2x)=15  ise  x=?
a)0          b)1           c)2           d)3         
 
15)   2.(5x+3) + 8 = 34  ise  x=?
a)-10       b)1          c)2           d)11      
  
16)  3  eksiğinin  7 katı  63 eden sayı kaçtır?
a) 15       b) 14       c)13         d)12
 
17)  5(x – 2) = 3x – 4 ise x=?
a)-2          b)4           c)-7         d)3      
 
18)   2x–1 = 107 ise x=?
a)25         b)45         c)54        d)62        

Çözümleri:
DENKLEM SORULARININ ÇÖZÜMLERİ

 
 Cevap 1)  x + 6 = 13 ise bulmamız gereken bilinmeyen x olduğu için; onu yanlız 
      bırakmamız  gerekiyor. Bu nedenle yanındaki +6 eşitliğin diğer tarafına – 6
      olarak geçer ve denklemimiz;
 
   x = 13 – 6  haline gelir. Buradan x = 7 olarak bulunur.
 
 Cevap 2)  x – 3 = 2 denkleminde ise x’ in yanındaki –3 eşitliğin diğer tarafına +3
       olarak geçer.
 
   x = 2 + 3 olur ve buradan x = 5 olarak bulunur.
 
 Cevap 3)  3x + 5 = 14 ise, önce bilinmeyenimizin yanındaki +5’ i  diğer tarafa –5
     olarak geçiriyoruz.
 
  3x = 14 – 5  
  3x = 9 olarak bulunuyor. x’in başında bulunan 3 çarpanı ise eşitliğin diğer tarafındaki 
          9’un yanına bölen olarak geçer. Buradan;
  x = 9 / 3
  x = 3 olarak bulunur…
 
   UNUTMAYALIM ARKADAŞLAR!!!
   BİR SAYIYI VEYA HARFLİ İFADEYİ EŞİTLİKTE YER DEĞİŞTİRİRKEN; MUTLAKA
   İŞLEM ÖZELLİĞİNİ DE DEĞİŞTİRİCEKSİNİZ… YANİ; TOPLANAN SAYI EŞİTLİĞİN
   DİĞER TARAFINA ÇIKARILAN OLARAK, ÇIKARILAN SAYI TOPLANAN OLARAK, 
   ÇARPIM  DURUMUNDA OLAN SAYI DİĞER TARAFA BÖLEN OLARAK, BÖLEN
   SAYI İSE DİĞER  TARAFA ÇARPAN OLARAK GEÇER.. KISACA
   Toplama ---- Çıkarma
   Çıkarma ---- Toplama
   Çarpma ---- Bölme
   Bölme ---- Çarpma   şeklinde yer değişikliği yapılır…
 
   Cevap 4) 5x – 6 = 19  ise öncelikle bilinmeyen sayımızın yanındaki –6’ diğer
      tarafa atıyoruz.
               5x = 19 + 6 yapıyor ve toplayınca
               5x = 25   oluyor. X’ in başındaki 5 çarpanı da diğer taraftaki sayının yanına
                               bölen olarak  geçiyor. Buradan;
             x = 25 / 5  ve x =5 olarak bulunuyor.
 
  Cevap 5)  2x + 5 = 5 ise +5 i diğer tarafa –5 olarak geçirdiğimizde;
                    2x = 5 – 5 ve
                    2x = 0 bulunuyor…2 çarpanı da bölen geçiyor..
                      x = 0 / 2
                      x = 0
 
 
  Cevap 6) x + 5 = 3   ise +5 diğer tarafa –5 geçer ve;
                    x = 3 – 5
                    x = – 2 olarak bulunur.
 
 
  Cevap 7)    5 – x  = 3    ise bilinmeyenimizin yanındaki +5 diğer tarafa geçer
                  – x = 3 – 5 ve buradan;
                  – x = – 2 olur. Fakat bilinmeyenimizin pozitif olması gerektiğinden;
        Her iki tarafı – ile çarparız ve sonuçta;
                    x = +2 olur
 
 
  Cevap 8)   –9 –x = 10  ise  –9 diğer tarafa +9 geçer;
                   –x = 10 + 9 olur. Ve buradan;
                   –x = 19 olur. x’in pozitif olması gerektiğinden
                     x = –19 olur.
 
  Cevap 9)   –5 –2x = 9  ise –5 diğer tarafa;
                     –2x = 9 + 5
                     –2x = 14 olur. –2 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve;
                       x = 14 /–2
                       x = –7 olarak bulunur.
 
 
 
  Cevap 10)  2.(x – 1) + x = 4   denkleminde öncelikle parantezin açılması gerekir.
                      Bu nedenle 2 ile parantezin içindeki x ve –1 sayılarını çarparız. Çarpınca;
                      2x – 2 + x = 4 olur. eşitliğimizin sol tarafında iki tane x’li bilinmeyen var.
                     Önce bunları toplayalım;
           3x – 2 = 4    sonra da –2’yi diğer tarafa geçirelim…
           3x = 4 + 2
           3x = 6   ve 3 çarpanını da bölen olarak geçirirsek;
             x = 6 / 3
             x = 2 olarak bulunur.
 
 
 
 Cevap 11)   3.(2x + 1)  – 5 = 16   denkleminde yine ilk olarak parantezleri açarız.
 
          6x + 3 – 5 = 16     sonra  sayılar arasında işlem yaparız.
          6x – 2 = 16      sonra –2’yi diğer tarafa geçirelim
          6x = 16 + 2
          6x = 18  ve en son 6 çarpanı diğer tarafa bölen olarak geçer ve;
            x = 18 / 6
            x = 3  olarak bulunur.
 
 
 Cevap 12)   3.(2x – 3) –2.(1 – 3x)  = 1    denkleminde ise yine ilk önce her iki
  parantezi de açıyoruz. Açarken parantezin içindeki her iki ifadeyle de çarpmayı
  unutmayın…
 
               6x – 9 –2 + 6x = 1    daha sonra x’li ifadeleri kendi arasında, sayıları da kendi
                                                  arasında işleme sokuyoruz…
 
     12x – 11 = 1     sonra –11’i diğer tarafa +11 olarak geçiriyoruz.
     12x = 1 + 11
     12x = 12    son olarak 12 çarpanını diğer tarafa bölen olarak geçiriyoruz..
         x = 12 / 12
         x = 1   oluyor.
 
 
  Cevap 13 )   2x – 5 + 3x = 4 + 7x + 13     denkleminde önce her iki tarafında aynı olan
                        ifadeleri birbiriyle topluyoruz.
 
       5x – 5 = 7x + 17 oluyor. Eşitliğin her iki tarafında da x bilinmeyeni olduğundan
       bunları  tek bir tarafta toplamamız gerekiyor.. Yer değişikliği yaparken
       küçük olan ifadeyi büyüğün yanına geçiricez.. Sol taraftaki 5x,
       sağ taraftaki 7x’in yanına geçecektir. İşaret değiştirerek tabi;
    – 5 = 7x – 5x +17           (7x ten 5x i çıkarıyoruz)
    – 5 = 2x + 17    şimdi de bilinmeyenimizin yanındaki +17’yi diğer tarafa –17 olarak
       geçiriyoruz.
    – 5 – 17 = 2x
   – 22 = 2x     sonrada x’in başındaki 2 çarpanı bölen olarak geçiyor
   – 22 / 2 = x
   –11 = x    olarak bulunuyor.
 
 
  Cevap 14)   5.(3 – 2x) = 15     önce parantez açılır…
                 15 – 10x = 15     sonra 15 diğer tarafa –15 olarak geçer.
                    –10x = 15 – 15
                    –10x = 0
                             x = 0 / –10
                             x = 0    olur.
 
 
  Cevap 15)   2.(5x + 3) + 8 = 34      önce parantez açalım..
                      10x + 6 + 8 = 34      sora sayıları toplayalım
                      10x + 14 = 34      sonra +14 diğer tarafa geçsin..
                      10x = 34 – 14
                      10x = 20      x’in başındaki 10 çarpanı bölen geçer;
                          x = 20/10
                          x = 2 olarak bulunur.
 
 
  Cevap 16)  3 eksiğinin 7 katı 63 eden sayı kaçtır demek; hangi sayıdan 3’ü çıkarır
   7 ile çarparsak 63 eder anlamına geliyor. Biz o sayıyı bilmediğimiz için 3 çıkarıp 7 ile
    çarpamayız…
   AMAA işlemi tersten yaparsak; yani sonuç olan 63’ü 7 ile bölersek
   (çarpmanın tersi bölmedir.)
   63 / 7 = 9 olur.. ve daha sonra 3 çıkarmak yerine 3 eklersek
    9 + 3 = 12     bu sayıyı bulmuş oluruz..   cevap: 12
 
 
   Cevap 17)   5.(x – 2) = 3x – 4     yine önce parantez açılır..
       5x – 10 = 3x – 4    sonra küçük olan 3x, 5x’in yanına gelir.
       5x – 3x – 10 = – 4
       2x – 10 = – 4    sonra –10 yer değiştirir.
       2x = – 4 + 10
       2x = 6      sonra 2 çarpanı bölen olarak geçer
         x = 6/2
         x = 3 olarak bulunur.
 
 
   Cevap 18)    2x – 1 = 107   en kolay soru sona bırakılır mı kardeşim.. Nasıl böyle bir
     hata yapmışız. Bu soruda sizlere kalsın arkadaşlar.. rahatlıkla yaparsınız. Cevap 54
0 kişi beğendi
02015-04-24 12:03:19 #
Cevap : Hangi sayının 3 katının 20 eksiği kendisine eşittir? 
A) 10     B) 11     C) 12     D) 13

Sayımız x olsun.
3 katı → 3x
3 katının 20 eksiği → 3x − 20
Bu ifade kendisine eşit olduğuna göre;
3x − 20 = x
3x − x = 20
2x = 20
x = 10
Cevap A
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Denklem

içinde bilinmeyen bulunan ve bilinmeyenin özel değerleri için sağlanan eşitsizliklere denklem denir. - Yazıya Git..

02 | Sınıf

1. Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları bölümlerden her biri: Birinci sınıf öğrencileri.
2. Çeşitli amaçlarla oluşmuş kümeler.
3. Derslik.
4. Önemlerine, niteliklerine göre kişi veya nesnelerin yerleştirildiği kategorilerden her biri: “Üçüncü sınıf bir gazeteciydi.” -N. Cumalı.
5. biyoloji. Takımlardan oluşan birlik, dalların alt bölümü: Memeliler, kuşlar, balıklar, omurgalılar dalının birer sınıfıdırlar.
6. man. Belli ortak belirtileri olan tek tek nesneler öbeği.
7. top. b. Bir toplumda,.. - Yazıya Git..

03 | Sınıflandırma Ölçeği

SINIFLAMA ÖLÇEKLERİ (ADLANDIRMA)
Varlıkları belli bir yönden birbirine benzeyip benzemediğine göre gruplara ayırmaktır. Yani; belli bir yönden birbirine benzeyenlerin aynı sınıfa konulmasıdır.Sınıflandırma Ölçeği Örnekleri
Örneğin: İnsanların kadın-erkek, evli-bekar, gibi sınıflamak, KPSS kursuna gelenler-gelmeyenler, gözlük takanlar-takmayanlar, esmer-sarışın-kumral, çocuk-genç-yetişkin kategorilerine ayrılması sınıflama ölçeklerine örnektir.Örneğin: İllere kod numarasının verilmesi ve her ile ait araçların aynı plaka.. - Yazıya Git..

04 | 7. İstanbul Kuşatması ve Fethi 1453 Fatih Sultan Mehmet

II.Mehmet babasının ölümü üzerine üçüncü kez tahta geçerken tek bir hedefi vardı öncelik taşıyan; İstanbul… Anadolu ve Rumeli’de sınırları günden güne genişleyen Osmanlı Devleti’nin içinde bir çıban gibi duran ve sürekli rahatsızlık veren bu köhnemiş devleti ortadan kaldırmak için, gecesini gündüzüne katarak çalışmalara başlayan genç sultan aşağıdaki önlemleri aldı:
*Rumelihisarı’nı yaptırarak, Batı’dan gelecek yardımları kesti.
*Komşu devletlerle barışı kuvvetlendirdi.
*Macar Urban’a Şahi adı verilen büyük.. - Yazıya Git..

05 | Denklemler ve Drama

Drama ; bir sözcüğü, kavrama, bir yaşantıyı, bir olayı oyun veya oyunlar geliştirerek canlandırmaktır. Bireyler arası doğrudan etkileşime dayanır.

Matematik konuları arasında en temel konulardan biri denklemler konusudur. Konunun daha zevkli ve akılda kalıcı olarak öğretilmesi için en etkili yöntem oyun ve drama yöntemidir.

Örneğin denklemleri terazide göstermek yerine bir futbol sahası maketi ile değerleride birer futbolcu gibi göstererek oyun haline dönüştürüp kuralları uygulamak denklemlerde drama tekniği olacaktır. Yazıya Git..

06 | Sınıflar kelimesi türemiş midir

Sınıflar kelimesi türemiş midir - Soruya Git..

08 | Soruları nasıl cevaplarız bir türlü yapamıyorum ya

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | 7. Sınıf Matematik Dergisinde Hangi Konular Olmalı

Matematik dergisi yapıcam ama hangi konuları koyacağımı bilemiyorum. 7. Sınıf Matematik Dergisinde Hangi Konular Olmalı - Soruya Git..


Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. 7. sınıf denklem soruları ve cevapları
 2. 7.sınıf denklem problemleri ve cevapları
 3. 7.sınıf denklem soruları ve çözümleri 50 tane
 4. 7 sınıf denklem soruları ve çözümleri eğitimhane
 5. 7. sınıf bilinmeyen denklemler soru ve cevapları
 6. 7. sınıf denklem problemleri ve çözümleri test
 7. 7 sınıf denklem problemleri ve çözümleri eğitimhane
 8. 7. sınıf denklem problemleri ve çözümleri test pdf
 9. 7 sınıf denklem problemleri ve çözümleri tonguç akademi
 10. 7 sınıf denklem problemleri ve çözümleri test eğitimhane
Matematik Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Dillen
  Dillen
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Emoo0652
  Emoo0652
  Belirtmemiş
 • VALORİA YOUTUBE
  VALORİA YOUTUBE
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • satı kaya
  satı kaya
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • spertix
  spertix
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • summrylist
  summrylist
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • http  ssb100k form 20247353 ssr ias lab de
  http ssb100k form 20247353 ssr ias lab de
  Belirtmemiş
 • http  ssb100k form 20245040 ssr ias lab de
  http ssb100k form 20245040 ssr ias lab de
  Belirtmemiş
 • http  ssb100k form 20245011 ssr ias lab de
  http ssb100k form 20245011 ssr ias lab de
  Belirtmemiş
 • http  ssb100k form 20242144 ssr ias lab de
  http ssb100k form 20242144 ssr ias lab de
  Belirtmemiş
 • http  ssb100k form 20242122 ssr ias lab de
  http ssb100k form 20242122 ssr ias lab de
  Belirtmemiş
 • http  ssb100k form 20240219 ssr ias lab de
  http ssb100k form 20240219 ssr ias lab de
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×