• 1
4
Okunma
1093
Cevap
2
Soru :

7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Yazılı Soruları

Arkadaşlar 7 sınıf için sosyal bilgilerden 1 sınav için ne sorarlar
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


12015-11-18 09:07:18 #
Cevap : 7. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

Sunum İçeriği

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÖLYANI ORTAOKULU SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7-A SINIFI 1.DÖNEM 1.SINAVI ADI SOYADI: SINIFI - NUMARASI: SORULARA-)Aşağıda verilen boşluklara uygun yanıtlar vererek doldurunuz.(20 PUAN)1-)Kendini karşıdaki kişinin yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini anlamaya ................. denir.2-)Anadolu'da özellikle ticaret yapan kişilerin ve kervanların dinlenmelerini , ihtiyaçlarını karşılamaları için Anadolu Selçuklu Devleti Anadolu'nun her yerine ...........................lar yapmışlardır.3-)Duygu,düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına ..........................denir.4-)Nüfusumuz içerisinde okuma yazma bilenlerin oranı yaklaşık olarak yüzde.....................civarındadır.B-)Aşağıda ülkemizin yıllara göre kent ve kır nüfus oranları verilmiştir.Grafiğe bakarak aşağıdaki sorulara uygun yanıtlar veriniz.(20 PUAN)1-)1927 yılında kent nüfus oranımız mı fazladır,yoksa kır nüfus oranımız mı?2-)Grafiğe göre kır ve kent nüfus oranımızın birbirine en yakın olduğu yıl hangisidir?C-)Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorulara uygun yanıtlar vererek cevaplandırınız.(30 PUAN)1-)Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 yılında gerçekleştirilen savaş hangisidir?A-)Malazgirt B-)Kösedağ C-)Miryakefalon D-)Dandanakan2-)Malazgirt Savaşı'nı kazanan Alp ARSLAN komutanlarına Anadolu'da fethettikleri yerleri vereceğini belirtmiştir.Ayrıca fethedilen Anadolu'nun her yerine şifahaneler,medreseler,camiler yaptırmıştır.Sultan Alp ARSLAN böyle yaparak aşağıdakilerden hangisini amaçlamıştır?A-)Bizans Devleti'ne yardımcı olmayı B-)Anadolu'nun Türkleşmesini sağlamayı C-)Anadolu Selçuklu Devleti'ni parçalamayı D-)Anadolu'daki Bizans halkını zenginleştirmeyi3-)Kırlardan kentlere göç eden insanlar şehir merkezlerinde nüfusların artmasına ve bazı sorunların ortaya çıkmasına yol açmaktadır.Aşağıdaki verilen sorunlardan hangisi bunlardan biri değildir? A-)İşsizlik B-)Trafik sıkıntısı C-)Çarpık kentleşme D-)Üretimin azalması4-)Ülkemizde herkesin seyahat etme ve istediği yere yerleşme özgürlüğü vardır.Ancak bazı durumlarda bu haklar kısıtlanabilmektedir.Aşağıda verilen durumlardan hangisi bu durumu kısıtlayan faktörlerden değildir?A-)Savaş B-) Trafik C-)Salgın hastalık D-)O kişinin suç işlemesi5-)İnsanlar kırdan kente bazı sebepler yüzünden göç etmektedir.Aşağıdakilerden hangisi bu nedenlerden biri değildir? A-)İşsizlik B-)Kirli hava C-)Tarım arazilerinin azalması D-)Sağlık imkanlarının yetersiz oluşu6-)İç Anadolu bölgemizde bulunan Tuz Gölü'nün çevresi sade yeryüzü şekillerine sahiptir.Yükseltisi az yerleşime elverişlidir.Ancak nüfus yoğunluğu azdır.Bu durumun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?A-)Buharlaşma fazla,yağış az olduğu için tarım yapılamamaktadır ayrıca su kaynakları kısıtlıdır. B-)Hayvancılık az yapıldığı için insanlar o bölgeye yerleşmeye sıcak bakmamaktadır. C-)Dağlık ve engebeli olduğu için insanlar yerleşmek istememektedir. D-)İklimi çok soğuk olduğu için insanlar yerleşmek istememektedir. D-)Aşağıda verilen sorulara uygun yanıtlar vererek cevaplandırınız.(30 PUAN)1-)Nüfusun dağılışında etkili olan faktörlerden en az iki tane yazınız.2-)Kitle iletişim araçlarından en az iki tane yazınız.3-)Atatürk'ün ülkemizde iletişimi geliştirmek için yaptığı çalışmalardan en az iki tane yazınız.
0 kişi beğendi
12015-11-18 09:09:16 #
Cevap : Buda birinci yazılı soru ve cevapları..

Sunum İçeriği

SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 1.YAZILISI1.) İLETİŞİM NEDİR? GÜNLÜK HAYATTA NERELERDE KULLANILIR? (10P) 2.)ETKİLİ BİR İLETİŞİM KURMAK İÇİN NELER YAPMAMIZ GEREKLİDİR? (10P) 3.)AŞAĞIDAKİ YERLERİ DOLDURUNUZ. (40P)a.)İLETİŞİMDE HEM KONUŞURKEN HEM DE DİNLERKEN KARŞIMIZDAKİNİN YERİNE KOYMAYA ……… DENİR. b.)ATATÜRK ……… AJANSINI KURULMASINDA ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR.c.)TBMM’Nİ TOPLAMAK ÜZERE ATATÜRK’ÜN ANKARA’YA GELİŞİ ÜZERİNE,10 OCAK 1920 GÜNÜ ADINI BİZZAT ATAÜRK’ÜN KOYDUĞU…………..GAZETESİ YAYIMLANMIŞTIR.d.)BİR YERE YERLEŞMEDE DOĞAL ETKENLER, YER ŞEKİLLERİ,BİTKİ ÖRTÜSÜ,SU KAYNAKLARI,TOPRAK VERİMİ VE EN ÖNEMLİSİ İSE ………’DIR. (İPUCU: KARASAL….., AKDENİZ ….) 4.)DOĞRU OLANLARI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZE (25P) “D”YANLIŞ OLANLARI DÜŞÜNDÜĞÜNÜZE “Y” HARFİ KOYUNUZ.a.)BİR YERE YERLEŞMEDE İKLİM ETKİLİDİR b.)MARMARA BÖLGESİ SANAYİ BAKIMINDAN GELİŞMİŞTİR. c.)İSTANBUL HER YIL YAKLAŞIK 400.000 KİŞİ GÖÇ ALIR. d.)2.DÜNYA SAVAŞINDAN SONRA ALMANYA BİZDEN İŞÇİ İSTEMİŞLERDİR. e.)HIZLI NÜFUS ARTIŞI İŞSİZLİĞİ AZALTIR. (5P) 5.) Bir gazeteci, ünlü bir sanatçıyı ailesiyle yaptığı tatilde izinsiz olarak fotoğraflarını çekmiş, bu tatilde sanatçının çocuklarına şiddet uyguladığı ile ilgili yanlış bir haber yapmıştır. Buna göre gazeteci ile ilgili,I. Doğru haber alma özgürlüğünü ihlal etmiştir.II. Özel yaşamın gizliliğine müdahale etmiştir.III. Basın ilkelerine uygun davranmamıştır.ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?A) I ve IIB) II ve IIIC) I ve IIID) I, II ve III (5P)6.)Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalara örnek gösterilemez?A) Suçlayıcı konuşmakB) Emir vermekC) Kendi fikrini söylemekD) Konuyu saptırmak (5P)7.) I. Çalışan ve işsiz sayısını II. Nüfus artış oranını III. Nüfusun sektörel dağılımı IV. Nüfusun cinsiyet dağılımını tespit etme gibi amaçları vardır. Bu amaçlardan hangisi ya da hangileri ülkenin gelişmişliği hakkında bilgi vermez?A) Yalnız IB) II – IIIC) III – IV D) Yalnız IV BAŞARILAR CEVAPLAR 1.VE 2. SORULAR YORUMA DAYALIDIR.3.)a.) EMPATİb.)ANADOLUc.)HAKİMİYET-İ MİLLİYEd.)İKLİM4.) a,b,c,d “doğru” fakat e “yanlıştır”5.) “D”6.) “C”7.) “D”
0 kişi beğendi


01 | Sosyal Grup

SOSYAL GRUPLAR:

A. Tanımı: Belli amaçlar ve bunları gerçekleştirme çabası çerçevesinde toplanmış, belli kurallara göre. belirli süre karşılıklı sosyal ilişkide bulunan,en az iki kişiden oluşan, göreli bir sürekliliği olan bireyler topluluğuna sosyal grup denir.

B. Özellikleri ve Fonksiyonları
1 - Grup üyelerin ortak bir amaca sahip olması
2 - İki veya daha fazla kişiden oluşması
3 - Üyelerin karşılıklı sosyal ilişkide oluşması
4 - Göreli bir sürekliliğin bulunması
5 - Grup üyeleri.. - Yazıya Git..

02 | Sosyal Statü Ve Roller

Statü Nedir
İnsanların toplum içindeki yerini ifade eden bir kavramdır. Statü, kişilerin çocuk, doktor, müslüman, öğretmen, işveren, örneklerindeki gibi kim olduklarını belirtir, ona bir takım haklar sağlar ve yükümlülükler yükler.Statü Çeşitleri
1. Verilmiş (edinilmiş) Statü: Kişilerin yetenek ve becerilerine bakmadan ve onların bir çabası olmadan, kendileri dışındaki faktörler tarafından sağlanır. Yani kişi doğumuyla, cinsiyetiyle veya yaşıyla ilgili bu statüyü elde eder. Örneğin, Yaşlı, genç, kadın, erkek, siyah, beyaz . ... - Yazıya Git..

03 | Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler: (İnsan bilimleri) İnsanları ve toplumu ilgilendiren konuları içeren dallar.

Örn: Sosyoloji, psikoloji, tarih, coğrafya, yurttaşlık bilgisi.

Sosyal Bilimlerin Tanımı I
İnsanın, çeşitli etkileşimlerle oluşturduğu toplumsal ve doğal olmak üzere iki çevresi vardır. Bu sebeple temelde bilimi iki ana başlık altında toplamak mümkündür: İnsanın, doğa ve fizikî dünya ile olan ilişkisini inceleyen doğa bilimleri ile diğer insan ve insan grupları ile olan ilişkilerini inceleyen Sosyal Bilimler. Bu temel.. - Yazıya Git..

04 | Sosyalleşme

Birey, içine doğduğu kültürel ortamın özellikleri ana-babasından, yakınlarından, arkadaşlarından, okuldan, sokaktan ve iş ortamından öğrenir. Ömür boyu süren bu öğrenme ve uyma sürecine sosyalleşme denir.Birey sosyalleşme süreciyle içinde yaşadığı toplumun bir üyesi olur. Olayları algılayış tarzından giyim tarzına, düşünüş tarzından davranış biçimine kadar her konuda kültürden etkilenir.Not: Sosyalleşme süreci, aynı toplumdaki bireyleri genel olarak birbirine benzetir. Ancak aynı kültürel ortamda da yaşasa her insanın yaratılış.. - Yazıya Git..

05 | Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar

Sosyal Alanda Yapılan İnkılaplar1) Kılık kıyafette yapılan değişiklik2) Tekke zaviye ve türbelerin kapatılması3) Takvim, saat, ölçüler ve rakamlarda değişiklik4) Soyadı Kanunun kabulü5) Milli bayramlar ve tatil günlerinin belirlenmesi6) Kadın haklarının kabulü - Yazıya Git..

06 | 7. sınıf denklem soruları ve cevapları

7. sınıf için 50 tane denklem sorusu ve çözümü - Soruya Git..

07 | Sosyal Örgüt Örnekleri

Sosyal Örgüt Örnekleri. Sosyal örgütlere yardım gerek. Sosyal örgüt nedir sosyal örgütlerin özellikleri kimler sosyal örgüt sayılır örnekleri - Soruya Git..

08 | 1. Elden kaynaklara örnekler

1.elden kaynaklara örnek bulgulara denir tarihçenin kalan kısmına oluşan bulgulara denir - Soruya Git..

09 | 1. Erkanı Harbiye hangi ilkeye girer

1. erkanı harbiye Atatürk'ün hangi ilkesi ile ilişkilidir. - Soruya Git..

10 | 1. Dünya Savaşı ve sonrasında yıkılan imparatorluklar hangileridi...

1. Dünya Savaşı ve sonrasında yıkılan imparatorluklar hangileridir - Soruya Git..


Benzer Sorular

Çözüldü Sosyal rol ne demek


Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Yusuf Emre Yaşar
  Belirtmemiş
 • dilara123
  Belirtmemiş
 • arda159
  Belirtmemiş
 • damla159
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Duygu 00
  Belirtmemiş
 • Gün Batımı0078
  Belirtmemiş
 • Yiğit0567
  Belirtmemiş
 • Dolunay0707
  Belirtmemiş
 • Defne0313
  Belirtmemiş
 • AğustosKraliçem35
  Belirtmemiş
 • Cansu0909
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Kvsr
  Belirtmemiş
 • Selocann27
  Belirtmemiş
 • rookie_1012
  Belirtmemiş
 • beste
  Belirtmemiş
 • Sokakların çocuğu
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Belirtmemiş
 • keskin
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • çılgın türk
  Belirtmemiş
 • viento
  Belirtmemiş
 • Angeel
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya