Nedir.Org
 • 1
2
18
Okunma
12171
Cevap
2
Soru :

9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Sayfa 141 142 143 cevapları

9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Sayfa 141 142 143 cevapları
Bölüm: Fizik
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


42015-11-09 11:52:12 #
Cevap : 4. Ünite Değerlendirme Çalışmaları (Sayfa 141 142 143) A Bölümü  1. mekanik enerji 2. potansiyel enerji 3. güç 4. besinler 5. verim 6. yenilenemez 7. harcanan enerji 8. dengeli beslenme

B Bölümü 1. D 2. B 3. C 4. E 5. A 6. D 7. B 8. D 9. C 10. E
0 kişi beğendi
52015-11-09 11:32:25 #
Cevap : A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız.
"harcanan enerji, verim, güç, mekanik enerji, potansiyel enerji, besinler, yenilenemez, dengeli beslenme"
1. Cisimlerin hareketinden ya da konumundan kaynaklanan enerjiye MEKANİK ENERJİ denir.
2. Yerden yükseğe çıkarılan cisim POTANSİYEL ENERJİ kazanır.
3. Birim zamanda yapılan işe veya harcanan enerjiye GÜÇ denir.
4. Canlıların günlük aktiviteler sırasında harcadıkları enerjinin kaynağını BESİNLER oluşturur.
5. Yapılan bir işin, bu işin yapılması sırasında harcanan enerjiye oranına VERİM. adı verilir.
6. Fosil yakıt adı verilen petrol, kömür ve doğal gaz YENİLENEMEZ enerji kaynaklarıdır.
7. Sürtünmesiz bir sistemde HARCANAN ENERJİ ile çıkış enerjisi birbirine eşittir.
8. Günlük enerji ihtiyacının karşılanması için gerekli olan besinlerin yeterli miktarda alınmasına DENGELİ BESLENME denir.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini bulunuz.
1. Aşağıda bir grupta bulunan öğrenciler ve bu öğrencilerin yaptıkları aktiviteler verilmiştir.
Ali, kitap okudu.
Sevgi, sırtında okul çantası varken 20 m yürüdü.
Murat, büyük bir kaya parçasını kaldırmak için uğraştı.
Emre, yerdeki ansiklopediyi rafa kaldırdı.
Osman, otobüsle seyahat etti.
Bu aktiviteler sırasında öğrencilerden hangisi bilimsel anlamda
iş yapmıştır?
A) Ali B) Sevgi C) Murat
D) Emre E) Osman

2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Enerji bir sistemden başka bir sisteme aktarılabilir.
II. Enerji bir türden başka bir türe dönüşebilir.
III. Evrendeki enerji miktarı kullanımdan dolayı azalır.
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II
D) I ve III E) II ve III
Değerlendirme Çalışmaları
4. Ünite
142

3. Bir seyyar satıcı, yatay bir yolda arabasını 120 N büyüklüğünde
kuvvetle iterek 40 m mesafedeki müşterisinin yanına gidiyor.
Satıcı bu sırada kaç joule iş yapmış olur?
A) 48 B) 480 C) 4800
D) 48 000 E) 480 000

4. Bir inşaat işçisi kütlesi 50 kg olan çimento torbasını bir inşaatın
6 m yükseklikteki ikinci katına çıkarıyor.
İşçi kaç joule iş yapmış olur? (g = 10 m/s2 alınız.)
A) 30 B) 150 C) 300
D) 450 E) 3000

5. Sürtünmesiz yatay bir düzlem üzerinde bulunan cisim, şekildeki
gibi 400 N’lık kuvvetle, yatayla 45° açı yapacak şekilde çekiliyor.
8 m
400 N
45°
Cisim kuvvet etkisinde 8 m yer değiştirdiğine göre hareket sırasında
kaç joule iş yapılmış olur? (sin 45° = cos 45° = 0,7)
A) 2240 B) 3200 C) 4800
D) 28 000 E) 48 000

6. Bir alışveriş merkezinde ağırlığı 3 000 N olan tuğla paketleri
fork-lift yardımı ile yerden 2,8 m yükseklikteki raflara kaldırılıyor.
Bir tuğla paketinin yerden rafa kaldırılması 5 saniye sürdüğüne
göre fork-liftin gücü kaç watttır?
A) 8400 B) 4260 C) 3640
D) 1680 E) 840

7. Bir arabada benzinin yakılması sırasında oluşan ısı enerjisinin
%25'i arabanın hareket etmesine harcanırken geriye kalan
%75'lik kısmı motorun ısınması, sürtünme ve egzozdan dışarı atılma
şeklinde harcanır. Bu ifade;
I. Enerji dönüşümü
II. Enerji aktarımı
III. Enerjinin yok olması
kavramlarından hangisini ya da hangilerini içermektedir?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II
D) II ve III E) Yalnız III
Enerji
143

8. Kütlesi m olan K cismi yerden yüksekte, kütlesi 2 m olan L
cismi yerde durmaktadır. L cismi yukarıya doğru atılırken K cismi
aynı anda serbest bırakılıyor.
h
L
L
K
K
K ve L cisimleri şekildeki gibi h yüksekliğinde karşılaştıklarında;
I. K’nın kinetik enerjisi L’nin kinetik enerjisine eşittir.
II. K’nın potansiyel enerjisi L’nin potansiyel enerjisinin yarısına
eşittir.
III. K’nın kinetik enerjisi kaybettiği potansiyel enerjiye eşittir.
Yukarıdaki yargılarından hangisi ya da hangileri kesinlikle doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II
D) II ve III E) Yalnız III

9. Aşağıdaki tabloda K, L, M, N ve P araçlarının çalışmasına ait
giriş ve çıkış enerjileri verilmiştir.
K
L
N
M
P
Araçlar
1200 980
2000 1600
1450 1100
1260 1200
1000 250
Giriş Enerjisi (J) Çıkış Enerjisi (J)
Tablodaki verilere göre en yüksek verime sahip araç hangisidir?
A) K B) L C) M D) N E) P

10. Motor gücü 115 hp olan bir otomobil 5 dakikalık seyahat
sırasında kaç joule enerji harcar? (1 hp = 746 w)
A) 33 000 B) 85 700 C) 25 737
D) 257 370 E) 25 737 000
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Matbaa

Matbaa yazı, resim veya şekilleri, kağıt, deri, kumaş gibi malzemeler üzerine özel bir surette basarak çıkaran ve birden çok nüsha haline getirilmesini sağlayan makine veya sistem. Baskı makinesi diye de bilinen matbaa, Arapça asıllı bir kelimedir. Basım evi, basım yeri, baskı aleti gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu’da başlamıştır. İlk matbaa, ağaç oyma tekniği kullanarak, M.S. 593'te Çin'de kurulmuş, ilk basılı gazete de M.S. 700'de Pekin'de çıkmıştır. 8. yüzyılda Japonya’da baskı yapıldığı,.. - Yazıya Git..

02 | Fiziki Haritalarda Renklerin Anlamları

Fiziki Haritada Renkle Ne Anlama Gelir
Fiziki haritalarda renkler deniz seviyesinden yüksekliği ve alçaklığı temsil eder. 0 noktasından yani deniz seviyesinden yukarı gidildikçe yeşilden sarıya, turuncuya, açık kahverengiye ve kahverengiye gidildikçe yüksekliğin arttığı anlaşılır. Aynı şekilde deniz derinliğide aynı yöntemle gösterilir. Deniz seviyesinde sığ yerler açık mavi iken derinlik arttıkça mavinin rengi de koyulaşır. Renkler her 500 metrede bir değişir.Şimdi tek tek hangi renk hangi yüksekliğe denk geliyor ve bu yükseltilerde yer alan.. - Yazıya Git..

03 | Fiziki Harita

Yeryüzünün fiziki durumunu gösteren haritalardır. Daglarin, irmaklarin, ovalarin kisaca yeryuzu olusumlarinin, yukseltilerine gore kahverengi, yesil ve mavi rengin tonlarinda gosterildigi haritalar.
Fiziki haritalar, yeryüzünün kabartı ve çukurluklarını gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalardır.
Fiziki haritalar hazırlanırken eş yükselti ve eş derinlik eğrileri geniş aralıklarla geçirilir. Bu aralıklar çeşitli renklerle boyanır. Yükseltiler genellikle yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları ile, derinlikler ise açıktan koyuya mavi.. - Yazıya Git..

04 | Fiziksel Değişim

Fiziksel Olay (Özet) : Fiziksel olay, maddenin yapısını değiştirmeyen sadece fiziksel görünümünde değişiklik yapan olaydır. Fiziksel Olay (Detay) Maddenin şekil, yoğunluk, çözünürlük, genleşme, erime ve kaynama noktaları, sıvı, katı ya da gaz hâlde olması gibi özellikleri maddenin fiziksel özellikleridir. Maddenin bu özelliklerinde görülen değişimleri fiziksel değişimdir. Maddenin iç yapısında değişme olmaz. Örneğin demirin, tel levha veya çivi hâline getirilmesi olaylarında demirin şeklinde bir değişim olmuştur. Çivi de, tel de demirin.. - Yazıya Git..

05 | Fiziki Portre

Kişinin sadece dış görünüşünün (boyunun, yüzünün, giyinişinin, hareketlerinin...) anlatıldığı portreye fiziki portre denir.
Fiziki portre; kişiyi diğer insanlardan ayıran dış özellikleri iyi bir gözlemle belirlendikten sonra, uygun sıfatlar kullanılarak özgün bir şekilde yazılır.
Fiziksel portre yazılırken, o kimseyi diğerinden ayıran dış özellikler belirtilmelidir. Anlatılan kimsenin, saçı, rengi, yüz çizgileri, burnu, gözleri, kirpikleri, kaşları, ağzı, dişleri, kulakları, vücudu, hareketleri, duruşu, kılık kıyafeti,.. - Yazıya Git..

06 | 9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Sayfa 108 109 110 111 112 11...

9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Kitabı Sayfa 108 109 110 111 112 113 cevapları - Soruya Git..

08 | 9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Sayfa 58 59 60 61 cevapları...

9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Kitabı Sayfa 58 59 60 61 soru ve cevapları - Soruya Git..

09 | Fiziki haritada neler bulunur

Fiziki haritada neler gösterilir - Soruya Git..

10 | 9. sınıf fizik kitabı sayfa 33 cevapları acillllll

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Turk Pro
  Turk Pro
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Dillen
  Dillen
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Emoo0652
  Emoo0652
  Belirtmemiş
 • VALORİA YOUTUBE
  VALORİA YOUTUBE
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • satı kaya
  satı kaya
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • spertix
  spertix
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • summrylist
  summrylist
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×