Nedir.Org
 • 1
2
77
Okunma
25018
Cevap
4
Soru :

9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Sayfa 58 59 60 61 cevapları

9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Kitabı Sayfa 58 59 60 61 soru ve cevapları
Bölüm: Fizik
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


682015-11-09 11:46:05 #
Cevap : 2. Ünite Değerlendirme Çalışmaları (Sayfa 58 59 60 61) A Bölümü  1. hacim 2. öz kütle 3. kesit alanı 4. birbirini tutma 5. yüzey gerilimi

B Bölümü 1. D 2. E 3. B 4. C 5. D 6. B 7. A 8. C 9. C 10. B 11. E 12. B
0 kişi beğendi
482015-11-09 11:19:35 #
Cevap : A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız.
"yüzey gerilimi, kesit alanı, hacim, öz kütle, kohezyon"
1. Kütle ve HACİM maddenin ortak özellikleridir.
2. Bir maddenin birim hacminin kütlesine ÖZKÜTLE adı verilir.
3. Bir maddenin dayanıklılığı KESİT ALANI ve hacmine bağlıdır.
4. Maddeyi oluşturan tanecikler arasında çekim kuvveti vardır. Bu kuvvete BİRBİRİNİ TUTMA denir.
5. Sıvıların yüzey alanını küçülterek bir zar gibi davranma özelliğine YÜZEY GERİLİMİ denir.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini bulunuz.
1. Kuyumcudan satın alınan bir bileziğin kaç ayar olduğunu tespit etmek için aşağıdakilerden hangisinin tek başına bilinmesi yeterlidir?
A) Kütle B) Hacim C) Şekil D) Öz kütle E) Renk

2. I. Her maddenin kütlesi ve hacmi vardır.
II. Uluslararası birim sisteminde (SI) kütle birimi gram, hacim birimi santimetreküptür.
III. Sabit sıcaklık ve basınçta bir maddenin kütlesinin hacmine oranı daima sabittir.
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) Yalnız III E) I ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi kütle birimi değildir?
A) Kilogram B) Metreküp C) Gram D) Miligram E) Ton

4. Aşağıdaki grafiklerden hangisi basınç ve sıcaklık gibi koşulların sabit olduğu ortamda bir cismin kütlesi ile hacmi arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

5. Kütle ve hacim arasında nasıl bir ilişki olduğunu araştıran
öğrenci grubunun yaptığı ölçümler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
A sutunu
100
150
250
200
300

B sutunu
120
180
?
240
360

Tabloda “?” işareti bulunan yere aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekir?
A) 100 B) 120 C) 260 D) 300 E) 320

6. Aşağıdakilerden hangisi maddenin plazma hâli ile ilişkilidir?
A) Su buharı B) Floresan lamba C) Buz D) Su E) Atmosferi oluşturan gazlar

7. Aşağıdaki grafiklerden hangisi basınç ve sıcaklık gibi koşulların sabit olduğu ortamda bir cismin öz kütlesi ile hacmi
arasındaki ilişkiyi göstermektedir?

8. Aşağıdakilerden hangisi sıvılarda yüzey gerilimi ile ilgilidir?
A) Bir kapta bulunan suya batırılan küçük çaplı cam boruda su seviyesinin kaptaki su seviyesinden yüksekte olması
B) Bir kapta bulunan cıvaya batırılan küçük çaplı cam boruda cıva seviyesinin kaptaki cıva seviyesinden aşağıda olması
C) Yaprağın üstündeki su damlacığının küre şeklinde olması
D) Pencere camındaki yağmur damlacıklarının düşmeden cam yüzeyinde durması
E) İspirto ocağındaki ispirtonun fitilde yükselmesi 

9. Aşağıdaki tabloda aynı cins maddeden oluşan farklı cisimlerin kesit alanı ve hacim değerleri verilmiştir.
K 20 100
L 5 50
N 30 100
M 10 50
0,2
0,1
0,3
0,2
Madde Kesit Alanı (cm2) Hacim (cm3)
Kesit Alanı
Hacim
Cisimlerin, dayanıklılığı en büyük olandan en küçük olana
doğru sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) K = M > K > N B) K > L = N > M
C) N > K = M > L D) L > N > K = M
E) L > K > N = M

10. Aşağıdakilerden hangisi plazma hâlindeki maddenin özelliklerinden biri değildir?
A) Tanecikleri öteleme hareketi yapabilir.
B) Manyetik alandan etkilenmez.
C) Sıkıştırılabilir.
D) Mıknatıs etkisi gösterir.
E) Elektrik akımını iletir.

11. Saf suyun yüzey gerilimi ile ilgili ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Sıcaklık artırılırsa yüzey gerilimi artar.
II. Suya tuz ilave edilirse yüzey gerilimi artar.
III. Suya deterjan ilave edilirse yüzey gerilimi azalır.
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) I ve III E) II ve III

12. Çamaşır yıkama sırasında sıcak su ve deterjan kullanılması çamaşırın kirlerden arındırılmasını kolaylaştırır.
Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri ile ilişkilidir?
I. Su molekülleri arasındaki kohezyon kuvveti azalır.
II. Suyun yüzey gerilimi azalır.
III. Su ve çamaşır arasındaki adezyon kuvveti azalır.
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III E) Yalnız III
0 kişi beğendi
12015-12-02 20:34:52 #
Cevap : Meraba yenıyım bana yardımcı olursanız sevinirim
0 kişi beğendi
-92015-12-02 20:07:34 #
Cevap : VAY KOPYACI VAY
0 kişi beğendi


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Matbaa

Matbaa yazı, resim veya şekilleri, kağıt, deri, kumaş gibi malzemeler üzerine özel bir surette basarak çıkaran ve birden çok nüsha haline getirilmesini sağlayan makine veya sistem. Baskı makinesi diye de bilinen matbaa, Arapça asıllı bir kelimedir. Basım evi, basım yeri, baskı aleti gibi anlamlarda kullanılmaktadır.
Matbaanın ilk kez kullanılması Uzakdoğu’da başlamıştır. İlk matbaa, ağaç oyma tekniği kullanarak, M.S. 593'te Çin'de kurulmuş, ilk basılı gazete de M.S. 700'de Pekin'de çıkmıştır. 8. yüzyılda Japonya’da baskı yapıldığı,.. - Yazıya Git..

02 | Fiziki Haritalarda Renklerin Anlamları

Fiziki Haritada Renkle Ne Anlama Gelir
Fiziki haritalarda renkler deniz seviyesinden yüksekliği ve alçaklığı temsil eder. 0 noktasından yani deniz seviyesinden yukarı gidildikçe yeşilden sarıya, turuncuya, açık kahverengiye ve kahverengiye gidildikçe yüksekliğin arttığı anlaşılır. Aynı şekilde deniz derinliğide aynı yöntemle gösterilir. Deniz seviyesinde sığ yerler açık mavi iken derinlik arttıkça mavinin rengi de koyulaşır. Renkler her 500 metrede bir değişir.Şimdi tek tek hangi renk hangi yüksekliğe denk geliyor ve bu yükseltilerde yer alan.. - Yazıya Git..

03 | Fiziki Harita

Yeryüzünün fiziki durumunu gösteren haritalardır. Daglarin, irmaklarin, ovalarin kisaca yeryuzu olusumlarinin, yukseltilerine gore kahverengi, yesil ve mavi rengin tonlarinda gosterildigi haritalar.
Fiziki haritalar, yeryüzünün kabartı ve çukurluklarını gösteren orta ya da büyük ölçekli haritalardır.
Fiziki haritalar hazırlanırken eş yükselti ve eş derinlik eğrileri geniş aralıklarla geçirilir. Bu aralıklar çeşitli renklerle boyanır. Yükseltiler genellikle yeşil, sarı ve kahverenginin çeşitli tonları ile, derinlikler ise açıktan koyuya mavi.. - Yazıya Git..

04 | Fiziksel Değişim

Fiziksel Olay (Özet) : Fiziksel olay, maddenin yapısını değiştirmeyen sadece fiziksel görünümünde değişiklik yapan olaydır. Fiziksel Olay (Detay) Maddenin şekil, yoğunluk, çözünürlük, genleşme, erime ve kaynama noktaları, sıvı, katı ya da gaz hâlde olması gibi özellikleri maddenin fiziksel özellikleridir. Maddenin bu özelliklerinde görülen değişimleri fiziksel değişimdir. Maddenin iç yapısında değişme olmaz. Örneğin demirin, tel levha veya çivi hâline getirilmesi olaylarında demirin şeklinde bir değişim olmuştur. Çivi de, tel de demirin.. - Yazıya Git..

05 | Fiziki Portre

Kişinin sadece dış görünüşünün (boyunun, yüzünün, giyinişinin, hareketlerinin...) anlatıldığı portreye fiziki portre denir.
Fiziki portre; kişiyi diğer insanlardan ayıran dış özellikleri iyi bir gözlemle belirlendikten sonra, uygun sıfatlar kullanılarak özgün bir şekilde yazılır.
Fiziksel portre yazılırken, o kimseyi diğerinden ayıran dış özellikler belirtilmelidir. Anlatılan kimsenin, saçı, rengi, yüz çizgileri, burnu, gözleri, kirpikleri, kaşları, ağzı, dişleri, kulakları, vücudu, hareketleri, duruşu, kılık kıyafeti,.. - Yazıya Git..

06 | 9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Sayfa 108 109 110 111 112 11...

9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Kitabı Sayfa 108 109 110 111 112 113 cevapları - Soruya Git..

08 | Fiziki haritada neler bulunur

Fiziki haritada neler gösterilir - Soruya Git..

09 | 9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Sayfa 141 142 143 cevapları...

9. Sınıf Fizik Tuna Matbaa Yayınları Sayfa 141 142 143 cevapları - Soruya Git..

10 | 9. sınıf fizik kitabı sayfa 33 cevapları acillllll

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Turk Pro
  Turk Pro
  Belirtmemiş
 • feyzullah delieli
  feyzullah delieli
  Belirtmemiş
 • esoes
  esoes
  Belirtmemiş
 • Dillen
  Dillen
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • Emoo0652
  Emoo0652
  Belirtmemiş
 • VALORİA YOUTUBE
  VALORİA YOUTUBE
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • satı kaya
  satı kaya
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • spertix
  spertix
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • summrylist
  summrylist
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×