Nedir.Org
 • 1
349
6
Okunma
3196
Cevap
2
Soru :

9.Sınıf Fizik Tuna Yayınları 3.Ünite Değerlendirme Soruları

9.Sınıf Fizik Tuna Yayınları 3.Ünite Değerlendirme Soruları ve CEVAPLARI (Cevap Anahtarı)

Bölüm: Fizik
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor


Verilmiş Cevaplar


12015-11-23 18:21:02 #
Cevap : 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları (Sayfa 108)
A Bölümü 
1. hareketli cisim
2. sürat
3. öteleme hareketi
4. göreceli
5. anlık hız
6. ivmeli
7. temas kuvvetleri
8. statik sürtünme kuvveti
9. eylemsizlik
10. kütle

B Bölümü
1. D
2. D
3. C
4. D
5. D
6. B
7. E
8. C
9. D
10. A
11. D
12. C
13. E
14. B
15. C
16. D
0 kişi beğendi
02015-11-23 18:35:51 #
Cevap : 3. Ünite Değerlendirme Çalışmaları
A. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen sözcük ve sözcük gruplarından uygun olanları ile tamamlayınız.
anlık hız, kütle, eylemsizlik, göreceli, ivmeli, hareketli cisim, statik sürtünme kuvveti, sürat, öteleme hareketi, temas kuvvetleri
1. Belli bir zaman aralığında konumu değişen cisimlere...... denir.
2. Bir cismin birim zamanda aldığı yolun uzunluğuna..., birim zamandaki yer değiştirme miktarına hız adı verilir.
3. Bir cisme itme ya da çekme kuvveti uygulanırsa cisim...... yapar.
4. Bir otobüste bulunan yolculara göre otobüs sürücüsü hareketsiz olduğu hâlde kaldırımda bulunan gözlemciye göre otobüs ve içindekilerin hareketli olması hareketin... olduğunu gösterir.
5. Bir hareketlinin, hareketin çok kısa bir zaman aralığındaki yer değiştirmesine... denir.
6. Kuvvet etkisindeki cisimler... hareket yapar.
7. İtme, çekme, sıkıştırma ya da germe etkisi yapan kuvvetlere... denir.
8. Duran bir cisme kuvvet etki etmesi sırasında cisimle yüzey arasındaki kuvvete zıt yönlü sürtünme kuvvetine... adı verilir.
9. Duran cisimlerin durma eğiliminde, hareket hâlindeki cisimlerin de hareket etme eğiliminde olma özelliklerine... denir.
10. Belli büyüklükte kuvvetin bir otomobile ve kamyona kazandırabileceği ivmenin büyüklüğü birbirinden farklıdır. Bu sonuç ivmenin... ile ters orantılı olduğunu gösterir.

B. Aşağıdaki soruların doğru seçeneklerini bulunuz.
1. Şekildeki duvar saati sarkacı ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Dönme hareketi yapar. B) Öteleme hareketi yapar. C) Aynı anda hem dönme hem de öteleme hareketi yapar. D) Titreşim hareketi yapar. E) Aynı anda hem titreşim hem de öteleme hareketi yapar.

2. Aşağıdakilerden hangisi skaler büyüklüktür? Kuvvet ve Hareket
A) Konum B) Yer değiştirme C) Hız D) Sürat E) İvme

3. Bir apartmanın asansörü 30 saniyede 36 m yükseklikteki on ikinci kata ulaşıyor. Buna göre asansörün hızı ne kadardır?
A) 0,8 m/s B) 1 m/s C) 1,2 m/s D) 1,8 m/s E) 2 m/s

4. Hareketli bir cismin konum-zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Konum (m) 40 30 20 10 0 2 4 6 8 Zaman (s) Hareketin 6. saniyesinde cisim hangi konumda bulunur?
A) 0 (sıfır) B) 10 m C) 20 m D) 30 m E) 40 m

5. X 2 40 m 30 m 20 m 10 m 0 10 m 20 m X 1 30 m 40 m 50 m Şekildeki noktasal cisim X 1 konumundan X 2 konumuna hareket ettiğinde kaç metre yer değiştirmiş olur?
A) 30 m B) 50 m C) 50 m D) 80 m E) 80 m 109

6. K konumundan aynı anda harekete başlayan A ve B otomobilleri şekildeki gibi doğrusal bir yolda ok yönünde sabit hızla ilerleyerek L konumuna geliyor. K ve L konumları arasındaki 120 m lik mesafeyi A otomobili 8 s de B otomobili 10 s de almaktadır. A otomobili K 120 m L B otomobili Buna göre otomobillerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Otomobillerin yer değiştirmeleri eşittir. B) Otomobillerin hızları eşittir. C) A otomobili L konumuna ulaştığında B henüz ulaşmamış olur. D) A otomobilinin hızı B otomobilinden fazladır. E) Otomobillerin ilk konumları K, son konumları L dir.

7. 50 40 30 20 10 Konum (m) 0 2 4 6 8 10 12 Zaman (s) Sabit hızla hareket eden bir cismin konum-zaman grafiği şekildeki gibidir. Cismin hızının büyüklüğü ne kadar olur? A) 30 m/s B) 20 m/s C) 15 m/s D) 10 m/s E) 5 m/s

8. Aşağıdaki kuvvet örneklerinden hangisi temas gerektirmeyen kuvvettir? 
A) Masayı itmek için uygulanan kuvvet B) Yayı germek için uygulanan kuvvet C) Elektrik yükleri arasındaki kuvvet D) İp çekme oyununda taraflar arasındaki kuvvet E) Yerdeki cismi kaldırmak için uygulanan kuvvet

9. Hangi şekildeki kuvvet cismin yavaşlamasına neden olur? F Æ v Æ Æ F F Kuvvet ve Hareket Şekil 1 Şekil 2 Æ F Şekil 3 v F Şekil 4 Şekil 5
A) Şekil 1 B) Şekil 2 C) Şekil 3 D) Şekil 4 E) Şekil 5

10. Bir yolcu uçağı 900 km/h sabit hızla 5 saatlik seyahat sırasında ne kadar yer değiştirmiş olur?
A) 4500 km B) 3000 km C) 1500 km D) 900 km E) 450 km

11. Hareketsiz K Æ F v 1 L Æ 2F Şekil 1 v 2 M Şekil 3 Æ 2F Şekil 2 Şekildeki K, L, M cisimlerinden K hareketsiz, L ve M hareketli olup v 1 > v 2 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
A) K cismi ile yüzey arasında statik sürtünme kuvveti vardır. B) L ve M cisimleri ile yüzey arasında kinetik sürtünme kuvveti vardır. C) L cisminin ağırlığı M cisminin ağırlığından küçüktür. D) L ve M nin ivmeleri eşittir. E) K cisminin ivmesi sıfır olur. 111
113 3. Ünite

12. Aşağıdakilerden hangisi Newton ın etki tepki yasası ile ilgilidir?
A) İvme kütle ile ters orantılıdır. B) Hareketle aynı yönlü kuvvet hızlanmaya neden olur. C) İki aracın çarpışması sırasında her iki araçta da hasar oluşur. D) Duran bir aracın aniden hareket etmesi sırasında araçtakiler geriye doğru hareketlenir. E) Harekete zıt yönlü kuvvet yavaşlamaya neden olur.

13. F 4 F 3 A F 1 F 2 Şekildeki A cismi hangi kuvvetlerin aynı anda uygulanması durumunda dengeleyen kuvvet etkisinde olur?
A) F1 F2 B) F 1 F 4 C) F F 2 4 D) F F 2-3 E) F F 1 3

14. I. Net kuvvet etkisindeki cisim ivmeli hareket yapar. II. Dengeleyen kuvvet etkisindeki hareketli cisim sabit hızla harekete devam eder. III. Dünya nın Ay a uyguladığı çekim kuvveti Ay ın Dünya ya uyguladığı çekim kuvvetinden daha büyüktür. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) Yalnız II D) II ve III E) Yalnız III 112

15. Kuvvet ve Hareket v v Şekil I Şekil II Bir kamyon ve bir otomobil aynı kara yolu üzerinde Şekil 1 ve Şekil 2 de olduğu gibi eşit hızda hareket etmektedir. Kamyon ve otomobil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? I. Kamyonla yol arasındaki normal kuvvet, otomobil ile yol arasındaki normal kuvvetten daha büyüktür. II. Kamyonla yol arasındaki kinetik sürtünme kuvveti, otomobil ile yol arasındaki kinetik sürütme kuvvetinden daha büyüktür. III. Her iki aracın eşit büyüklükte ivme ile yavaşlayabilmesi için eşit büyüklükte fren kuvveti uygulanması gerekir.
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) Yalnız III

16. Buz pateni veya kayak sporlarında sporcu ile yüzey arasında sürtünmenin az olması istendiği hâlde, kara yollarında araçlarla yol arasında belli miktarda sürtünmenin olması istenir. Bu durum; I. Sürtünme, hareketi zorlaştırır. II. Sürtünme, cismin sabit hızda hareket etmesini sağlar. III. Sürtünme, hareketin kontrolünü kolaylaştırır. İfadelerinden hangisi ya da hangileri ile ilişkili olabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I ve III E) Yalnız III 113
0 kişi beğendi


Resme gizlenmiş kaç film bulabilirsiniz? 1. Işın kılıcı: Yıldızlar Savaşı (Star Wars)
 2. Maske: Testere (Saw)
 3. Balon: O (IT)
 4. Human: Geliş (Arrival) 
 5. Saksı: Sevginin Gücü (Leon The Professional)
 6. Gül: Güzel ve Çirkin (Beauty and the Beast)
 7. Walkman: Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy)
 8. Kolye: Titanik
 9. Kalkan: Demir Adam (Iron Man)
 10. Bruce Lee posteri: Öfkenin Yumruğu (Fist of Fury)
 11. Şapka: Karayip Korsanları (Pirates of Caribbean)
 12. Smokin: Baba (GodFather)
 13. Altın snitch: Harry Potter
 14. Bavul ve paket: Forrest Gump
 15. Kapı: Cinnet (The Shining)
 16. Ayakkabı: Geleceğe Dönüş (Back to the Future)
 17. Oyun: Jumanji
 18. Yüzük: Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings)
 19. Kalemler: A Beautiful Mind (Akıl Oyunları)
 20. Topaç: Başlangıç (Inception)
 21. Haplar: Matrix
 22. Metal Kalem: Siyah Giyen Adamlar (Men in Black)
 23. Semboller: Beşinci Element (The Fifth Element)
 24. Poster: Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption)
 25. Halı: Büyük Lebowski (Big Lebowski)


Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Soru Sor Çözülemeyen Sorular
Bulmaca Sözlüğü Aöf Puanı Hesaplama En İyi 10 Kiralık Villa

AÖF Akademik Takvim

01 Mart 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Bahar Dönemi Ara Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, bahar dönemi ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
10 - 11 Nisan 2021 Bahar Dönemi Ara Sınavı
19 Nisan 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
29 - 30 Mayıs 2021 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
28 Haziran - 01 Temmuz 2021 Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
09 Temmuz 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Yaz Okulu Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, Yaz Okulu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
08 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sınavı
Fizik Bölümü Yeni Sorular


Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Hayatımın karamanı34
  Hayatımın karamanı34
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • j y n 03
  j y n 03
  Belirtmemiş
 • BİLGİNİN IŞIĞI
  BİLGİNİN IŞIĞI
  Belirtmemiş
 • Yuself
  Yuself
  Belirtmemiş
 • İncinmişsin dedi
  İncinmişsin dedi
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
AÖF Test Çöz Uygulamamız
762.764 Soru
İNDİR - Şimdi Play Store'da.
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×