Nedir.Org
 • 1
343
0
Okunma
8
Cevap
1
Soru :

Aktif dinleme özellikleri

aktif dinleme özellikleri nelerdir?
Bölüm: Psikoloji
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-06-10 23:46:03 #
Cevap : Aktif dinleme özellikeri; 

 1. Dinleme, belli bir amaç gözetilerek yapılır. Bu özelliğiyle öğrenme yollarından birini oluşturur. Öğretim sürecinin amacına ulaşması etkin dinleme ile mümkündür.
 2. İşitme ile dinleme farklı kavramlardır. İşitme, sesin kulak tarafından algılanmasıdır. İşitmede kulak tarafından algılanan sesi çözümlemek için özel bir dikkat gerekmez. Dinlemede ise işitilenin düşünülmesi, bilinçli olarak değerlendirilmesi söz konusudur.
 3. Dinleme, iletişimin amacına ulaşmasında önemli bir etkendir. Günlük hayatta iletişim büyük oranda sözle sağlanmaktadır. Dinlemenin doğru olarak gerçekleşmesi için bir amaç doğrultusunda dinleme yapılmalı, dinlemeye istekli olunmalı, eleştirel dinleme yöntemi kullanılmalıdır.
 4. Etkili dinlemede sözel mesajlar dinlenir, sözel olmayan mesajlar izlenir. Konuşmacının söylediklerini dinlerken beden hareketleri, yüz ifadeleri, sesindeki değişmeler, vücut tepkileri izlenir.
 5. Etkili dinleme bir hazırlık sürecini gerektirir. Bu süreçte dinlemeye zihinsel ve fiziksel olarak hazırlık yapılır, görsel ve işitsel araçlar kullanılır.
 6. Hazırlık yapıldıktan sonra dinleme sürecine geçilir. Dinleme sürecinde dikkat önemlidir. Dinleyici, dikkatini konuşmacının anlattıklarını anlamaya yöneltir. Dinlediği konuşmada konu akışını takip eder. Bilinmeyen sözcüklerin anlamı dinleme sırasında tahmin edilir.
 7. Dinleme esnasında konuşmacıyla empati kurulmalı ve yargılayıcı davranışlardan kaçınılmalıdır. Konuşmacının anlattıkları dinleyicinin kendi ifadeleriyle özetlenmelidir.
 8. Etkili dinlemede konuşmacının sözü kesilmemelidir. Sorular konuşmanın sonuna saklanmalıdır. Gözler konuşmacıyı takip etmeli, not alınmalıdır. Dinleyici, rahat olduğunu konuşmacıya hissettirmelidir.
 9. Dinlediği konuşmanın konusunu ve ana düşüncesini tespit eder. Dinlediği konuşmadaki açık ve örtük iletileri belirler.
Aktif Dinlemenin İlkeleri

Dinlemenin verimli bir şekilde gerçekleşebilmesi için dinleme öncesinde, sürecinde ve sonunda dikkat edilmesi gereken bazı ilkeler vardır. Bu ilkeler şöyle sıralanabilir:

 1. Dinleme öncesinde dinlenecek konuşmacı veya konuşma konusuyla ilgili genel bir bilgi edinilmelidir. Böylece dinleme sürecinde nasıl bir tutum izleneceği (not alma, soru sorma vb.) önceden belirlenebilir.
 2. Konuşmacının hangi amaçla ve hangi dinleme yöntemi/türü ile dinleneceği önceden açık bir biçimde belirlenmelidir.
 3. Dinleme sürecinde konuşmacıyı iyi duyabilmek için doğru bir konum belirlenmelidir.
 4. Dinleme sürecinde konuşmacı ve konuya önyargısız yaklaşılmalı ve dinlenenler arasında sebep-sonuç ilişkileri kurulmalıdır.
 5. Dinleme sürecinde dinlenenlerle ilgili önemli noktalar not alınmalı, çelişkili görülen bilgiler konuşma sonunda konuşmacıya uygun bir üslupla sorulmalıdır.
 6. Dinlenen konuyla ilgili önceden edinilen bilgiler, yeni öğrenilenlerle birlikte analiz edilmeli ve karşılaştırmalar yapılmalıdır.
 7. Konuşma süresince ve sonunda dinlemenin gerektirdiği nezaket kurallarına uyulması, dinleme etkinliğinin daha yararlı ve etkili olmasını sağlayacaktır.

Aktif dinleme çocukla kurulacak iletişim tekniklerinden en etkili olanıdır. Çünkü aktif dinleme tekniğini kullanan anne-baba, öğretmen ve diğer yetişkinler iletişim engeline düşmeden ilişkilerinin devamını daha rahat sağlayabilirler. Bu teknik iletişim engellerini ortadan kaldırır, çocuğun özgüvenini artırır ve kendisini açmasını teşvik eder. Gordon'a göre aktif dinleme, konuşan bireyin sözlerini açarak tekrar etmekten ibarettir.

İyi bir dinleyici olabilmek için, kişinin geri-iletim sürecini sık sık ve yerinde kullanmasını öğrenmesi gerekir; böylece iletişim tek yönlü olmaktan çıkar çift yönlü olur. Aktif dinleme adını verdiğimiz bu çift yönlü iletişim, alınan mesajları biraz daha belirginleştirerek konuşana geri iletir. Öyle ki, konuşan kimse gerçekten "duyulduğunu", benliğinin "geçerlik kazandığını" hisseder; bunun sonucu olarak iç dünyasını daha serbestçe ifade etme eğilimini gösterir. İç dünyasını serbestçe ifade edebilen kimse sorunlarını, güçlü ve zayıf yönlerini daha kolaylıkla tanır ve doğal olarak, bu sorunlara daha gerçekçi çözümler getirmeye başlar. Bu nedenle, değer verdiğimiz, kendimize yakın bulduğumuz kimselerin sorunlarına yardımcı olmak için aktif dinlemeyi kullanmak, öğüt vermek, yol göstermek, yargılama ya da rahatlatmak türü bir yaklaşımdan daha yararlı olur .

Aktif dinleme tekniği sadece çocukla iletişimde değil,tüm iletişim ortamlarında kullanılabilecek etkili bir tekniktir. Çünkü etkili iletişim süslü konuşma ile değil etkin dinleme ile gerçekleşebilir.

Burada aktif dinleme ile ilgili güzel bir örnek okuyacaksınız. Bu konuşma anne ile oğul arasında geçen ve banda alınmış gerçek bir diyalogdur. Okuyacağınız bu diyalogda önce savunucu bir iletişim örneğini daha sonra aynı diyalogun etkin dinleme tekniğiyle gerçekleşmiş örneğini göreceksiniz.

Aktif Dinleme Örneği


Anne : "Artık geç oldu,ışığı söndür ve uyu."
Çocuk : "Uyumayacağım"
Anne : "Uyuman gerek,geç oldu. Yarın kendini yorgun hissedersin."
Çocuk : "Uyumayacağım."
Anne : "Şu ışığı hemen söndüreceksin."
Çocuk : "Uyumayacağım, işte."
Anne : (içinden"şu çocuğu boğasım geliyor artık dayanamıyorum. Bari çıkıp bir hava alayım sonra tekrar gelirim. Bu sefer etkili iletişim kursunda
öğrendiğim aktif dinleme tekniğini kullanmak istiyorum. Bakalım bir işe yarayacak mı? " Anne bir müddet dışarıda dolaştıktan sonra yeni den çocuğun odasına giderek tekrar çocukla konuşmayı dener çocuğa "haydi,vakit geç oldu,uyuman gerekir. Bulaşıkları yıkamadan önce yanına uzanıp biraz dinlenmek istedim " der.) Oğlunun yanına uzanarak kitabı elinden alır.
Çocuk : "O kitabı bana ver. Işığı söndürme. Çık buradan. Seni istemiyorum. Uyumayacağım. Seni sevmiyorum..."
Anne : "Bayağı öfkeli görünüyorsun!..."
Çocuk : "Evet okuldan nefret ediyorum, bir daha hiç okula gitmeyeceğim, hiç gitmeyeceğim!..."
Anne : "Demek artık okuldan bıktın.."
Çocuk : "Allahın belası bir yer, iyi bir öğrenci değilim. Hiç bir şey bilmiyorum. İkinci sınıfta olmam gerekir. Matematikten hiç bir şey anlamıyorum. Öğretmen sanki bizi lise öğrencisi sanıyor."
Anne : "Matematik senin için çok zor..."
Çocuk : "Hayır! Kolay. Fakat yapasım gelmiyor."
Anne : "Öyle mi?"
Çocuk : "Top oynamayı seviyorum. Okula gideceğime hep top oynasam!?"
Anne : "Top oyununu gerçekten çok seviyorsun, demek?"
Çocuk : "Üniversiteye gitmek zorunda mıyım?"
Anne : "Hayır."
Çocuk : "Daha ne kadar okula gitmem gerekiyor?
Anne : "Liseyi bitirinceye kadar!"
Çocuk : "İyi, hep top oynayacağım öyleyse."
Anne : "Top oynamaktan çok zevk alıyorsun, herhalde..."
Çocuk : "Evet."
Anne : "İyi geceler."
Çocuk : "Biraz daha benim yanımda oturur musun?"
Anne : "Hı hı."
Çocuk : "Rahat mısın?"
Anne : "Evet, teşekkür ederim."
Çocuk : "Bir şey değil."
Anne : "Burnun seni rahatsız mı ediyor?"
Çocuk : "Evet, burnum tıkalı. Acaba burnuma damla damlatmam gerekir mi?"
Anne : "Faydası olur mu dersin?"
Çocuk : "Hayır."
Anne : "Burnundan gerçekten rahatsızsın..."
Çocuk : "Evet. Keşke uyurken burnumuzdan soluk alma zorunluluğu olmasaydı."
Anne : "Uyurken burnundan soluk almak zorunda olduğunu mu sanıyorsun?"
Çocuk : "Burnumdan soluk almak zorunda olduğumu biliyorum!"
Anne : "Pek de emin görünüyorsun!"
Çocuk : "Çünkü biliyorum. Uzun zaman önce Kemal söyledi bana. "Burnundan solumak zorundasın, uyurken ağzından nefes alamazsın", dedi."
Anne : "Yani ağzından soluk almasan daha iyi olur mu demek istiyorsun?"
Çocuk : "Ağızdan soluk almak mümkün değil! Anne bu doğru mu? Yani uyurken mutlaka burnundan soluk alıp vermek gerekir değil mi?

(Çocukla anne arasında nefes alıp verme ile ilgili uzun uzun konuşmalar geçer ve arkadaşının kendisine yardımcı olmak için söylediği bilgilerin yanlış olabileceği konusunda uzun tartışırlar.)

Çocuk : "Peki iyi geceler."
Anne : "İyi geceler."
Çocuk : (Yine burnundan hırıltı çıkarır)
Anne : "Ağzından soluk almaya hala çekiniyor musun?"
Çocuk : "Hı hı, ağzımdan soluk alırken uyursam... burnum da dolu... ve eğer gece yarısı uyurken... ağzım kapanırsa ne olur?"
Anne : "Nefessiz kalarak belki boğulurum diye mi korkuyorsun?"
Çocuk : "Hı hı. Soluk almak zorundayım."
Anne : "Bunun olması imkansız. Ağzın kendiliğinden açılır... aynı kalbin kendiliğinden atması ve gözlerin kendiliğinden kırpılması gibi."
Çocuk : "Emin misin?"
Anne : "Evet, çok eminim!"
Çocuk : "Peki, iyi geceler."
Anne : "İyi geceler, tatlım."
0 kişi beğendi

01 | Aktif Nüfus

Aktif nüfus, çalışan nüfus veya faal nüfus olarak da adlandırılır.15 – 64 yaş arasındaki nüfusa çalışma çağındaki nüfus denilmektedir. Bu nüfusun hepsi bir işte çalışmaktadır. Çalışabilecek yaştaki nüfus içinde, çalışan nüfus oranı ne kadar çoksa, işsizlik oranı o kadar azdır. Genellikle, sanayileşmiş ve buna bağlı olarak gelişmiş ülkelerde işsizlik az iken, az gelişmiş ülkelerde işsizlik fazladır. - Yazıya Git..

02 | Aktif Dinleme

Aktif dinleme çocukla kurulacak iletişim tekniklerinden en etkili olanıdır. Çünkü aktif dinleme tekniğini kullanan anne-baba, öğretmen ve diğer yetişkinler iletişim engeline düşmeden ilişkilerinin devamını daha rahat sağlayabilirler. Bu teknik iletişim engellerini ortadan kaldırır, çocuğun özgüvenini artırır ve kendisini açmasını teşvik eder. Gordon'a göre aktif dinleme, konuşan bireyin sözlerini açarak tekrar etmekten ibarettir.

İyi bir dinleyici olabilmek için, kişinin geri-iletim sürecini sık sık ve yerinde kullanmasını.. - Yazıya Git..

04 | Dinleme Ve İzleme

Dinleme nedir?
Sosyal bir varlık olan insan için dinleme; öğrenmenin ve iletişimin temel gereksinimlerinden biridir. Gelen iletiyi doğru biçimde anlama, yorumlama ve değerlendirme gibi süreçleri içerir.Dinleme, dinleyen kişinin amacına ve konumuna göre;katılımlı dinleme, katılımsız dinleme, eleştirel dinleme, yaratıcı dinleme, seçici dinleme ve not alarak dinleme gibi çeşitlere ayrılır.
Dinleme Türleri
1. Katılımlı Dinleme: Dinleme sırasında soru ve görüşlerin konuşmacıya iletilmesi ve konuşanla iletişim kurulması katılımlı.. - Yazıya Git..

05 | Aktif

Etkin, canlı, hareketli, çalışkan. - Yazıya Git..

06 | Aktif Dinleme Nedir

Aktif dinleme nedir kazandırdıkları - Soruya Git..

07 | Dinleme teknikleri nelerdir?

Dinleme teknikleri nelerdir? - Soruya Git..

08 | Aktif dinlemenin özellikleri

Aktif dinlemenin özellikleri nelerdir kısa kısa.. - Soruya Git..

09 | Aktif dinamik bulmaca

Bulmacada Aktif dinamik sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..

10 | Aktif bulmaca

Bulmacada Aktif sorusunun 4 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • Ramazan kamn
  Ramazan kamn
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • Adam Hebrew
  Adam Hebrew
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • Tülay Nami Zoroglu
  Tülay Nami Zoroglu
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • nalindag
  nalindag
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • VİENTO
  VİENTO
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Cankync
  Cankync
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • GökmenAyaz
  GökmenAyaz
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Koalaa
  Koalaa
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya