Nedir.Org
 • 1
22282
0
Okunma
11
Cevap
2
Soru :

Allah bizi neden yarattı

Bu soruya açıklama yazılmamış..
Bölüm: Din
Durum: Çözüldü
Tarih: 3 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


142020-10-01 13:50:18 #
Cevap : Hadis-i kudside, (İnsanları, beni tanımakla şereflenmeleri için yarattım) buyuruldu.

Bu şerefe kavuşup kavuşmama tercihini de kullarına bıraktı. Ateistlerin, (Biz Allah’a inanmıyoruz, Allah’ı tanımakla şereflenmediğimize göre, Allah’ın maksadı hâsıl olmadı) demeleri yanlıştır; çünkü çok kimse, belli bir yaşa gelince, Allahü teâlâyı tanımaya başlıyor. Kâfir kalıp hiç tanımasa bile, zaten tercih kullara bırakılmıştı. Kâfirler de, ahirete gidince tanıyacaklar. Tanımayan hiç kimse kalmayacaktır. Bir âyet-i kerime meali:
(Cin ve insanları ancak, beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım.) [Zariyat 56]

İmam-ı Rabbani hazretleri buyuruyor ki: Bu âyet-i kerime gösteriyor ki, cin ve insanların yaratılması, Allahü teâlâyı tanımaları içindir ki, bunlar için şeref ve saadettir; yoksa Allahü teâlânın bir şey kazanması için değildir. Hadis-i kudside, (Tanınmak için her şeyi yarattım) buyurması, (Onların beni tanımakla şereflenmesi için) demektir; yoksa (Tanınayım ve onların tanımasıyla kemal bulayım) demek değildir. Bu mânâ, Allahü teâlâya lâyık olmaz. (1/266)

Bir âyet-i kerime meali de şöyledir:
(Yerde olan her şeyi sizin için yarattım.) 
[Bekara 29]

İki hadis-i kudside buyuruluyor ki:
(Seni kendim için yarattım. Başka şeylerle oyalanma!) [İslam Ahlakı]

(Ey Âdem oğlu, sizi kendim için yarattım. Her şeyi de sizin için yarattım. Senin için yarattıklarım, seni, kendim için yaratılmış olduğundan alıkoyup gâfil ve meşgul etmesin.) [İslam Ahlakı]

Bir âyet-i kerime meali de şöyledir:
(Sizi abes olarak, oyuncak olarak mı yarattım? Bize döndürülmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz?) [Müminun 115]

(Bizim ibadetimize Allah’ın ihtiyacı yoktur, günahlarımız da ona zarar vermez) diyerek Allahü teâlâya ibadet etmeyen kimse, perhiz yapmayan, ilaç kullanmayan hastaya benzer. Doktor bu hastaya perhiz tavsiye etse, bazı ilaçlar verse, bu hasta da, (Perhiz yapmazsam, ilaçları almasam doktora hiç zararı olmaz, perhizin ve ilaçların ona bir faydası olmaz) diyerek gerekli ilaçları kullanmasa, elbette doktora zararı olmaz; ama kendine zarar verir. Doktor, kendine faydası olduğu için değil, onun hastalıktan kurtulması için, ilacı tavsiye ediyor. Doktorun tavsiyesine uyarsa şifa bulur, uymazsa hastalığı artarak ölür gider. Doktorun bundan hiç zararı olmaz. (İşlediğim günahların Allah’a zararı olmaz, ibadetlerimin de faydası olmaz) diyerek, Allahü teâlâya isyan edip, ibadet etmekten kaçanlar da, Cehenneme gider.
0 kişi beğendi
-12020-10-01 13:52:13 #
Cevap :

Allah yaratmış olduğu insanların zihninde yaratılan bazı şeylerde mantıksal izah zor olduğundan şüpheler oluşabileceğini bildiğinden, bize şöyle buyurmuştur: “Biz, gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları ancak hak bir gaye için, yerli yerince ve gerçeğe dayalı sabit bir sistem üzerinde yarattık; ama o (inanmayanların, Allah’a şirk koşanların) çoğu bunu bilmezler.” [Duhan 44:38-39]. Aynı zamanda Allah şöyle buyurmuştur: “(Ey insanlar!) Yoksa sizi eğlence olsun diye boşuna yarattığımızı ve hayatınızın hesabını vermek üzere Bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Çok yücedir Allah, (eğlenmekten ve boş işler yapmaktan mutlak münezzehtir); her şeye hakim mutlak Hükümdardır, Hak’kın ta kendisidir. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O pek şerefli Arş’ın Rabbi’dir.” [Mu’minun 23:115-116]. Yaratan’ın büyüklüğü O’nun yarattıklarının büyüklüğü ile gösterilir; gerçekten de yaratılanların kusursuz bir tasarımla yaratılmış olması, onları hikmetsiz ve amaçsız yaratan birine değil de, hikmetle yaratmış olan bir Yaratıcıya işaret eder.

Kur’an aynı zamanda şüpheye yer bırakmayacak şekilde Allah’ın ibadetlerimize ihtiyacının olmadığını söyler. Allah şöyle buyurur: “Ve, Kur’ân okumam, (böylece O’nun Mesajı’nı tebliğ etmem emredildi). Artık kim doğru yolu tercih ve takip ederse, başka bir şey için değil, ancak kendi iyiliği için tercih ve takip etmiş olur. Kim de sapar giderse, de ki: “Ben, ancak uyarmakla görevli elçilerden biriyim.”  [Neml 27:92]. Bu anlamda en çok sözü edilen ayet şudur: “Ben, cinleri ve insanları ancak (Ben’i tanısınlar ve) Bana ibadet etsinler diye yarattım” [Zariyat 51:56]. Bir sonraki ayeti açıkça Allah’ın ibadetimize ihtiyacı olduğu düşüncesini reddettiğini göstermesi açısından önemlidir: “Ben, onlardan bir rızk istemiyorum, (ben onları kendilerine yahud başka bir kimseye rızık versinler diye yaratmadım); bana (kullarıma) yemek yedirmelerini de istemiyorum. Muhakkak ki Allah’tır bütün varlıkların rızkını tam olarak ve tam zamanında veren, kâmil kuvvet ve iktidar sahibi olan.” [Zariyat 51:56-58]. Kuran’daki bir çok ayet, Allah’ın bizim ibadetimizle bir şey kazanmadığını vurgular. Aksine O’dur iyilik yapanlara mükafatlarını veren ve kötülük yapanlara da karşılığını veren. Başka ayetlerde O’na ibadet edenlerin ibadetlerinin kendisine bir yarar sağlamadığı gibi, O’na inanmayanların da inanmayışının kendisine bir zarar vermediğini belirtir. Allah şöyle buyurur: “Musa dedi ki: “Eğer siz ve yeryüzünde bulunan herkes nankörlük edecek olsa, bilin ki Allah, hiçbir yaratığın şükrüne asla ihtiyacı olmayan mutlak ve sonsuz servet sahibidir; (bizatihî Allah olması hasebiyle) her türlü hamde ve övgüye mutlak lâyık olandır.” [İbrahim 14:8].

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Allah Var Allah Yar...

Oku ve aklet demişti Yaradan. Sizler başıboş değilsiniz. Sizin bir sahibiniz var, bir yaratıcınız var demişti tüm nebiler. İşte Allah'ın kelâmı burada. Anlayın ve tatbik edin demişti hayatlarınıza.Hakkı görün ve yalnız O'na yönelin dedi tüm elçiler."Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?" ﴾Enbiya 10﴿Peki biz ne yaptık ?Biraz istişare edelim vicdanımızla, nefsimizle...Okuma yazma bilmiyor muyuz, aklımızı mı kaçırdık, yoksa deli taklidi mi yapıyoruz anlamamak.. - Yazıya Git..

02 | Allah

1. Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse: "Amerika'da kaçakçılığın allahları vardır." -T. Buğra.2. öz. a. (Alla:hı) Kainatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı.3. bir şey karşısında hayranlık veya yakarma bildiren bir söz: Allah! ne de yakışmış.4. Yaşayan ve varolan herşeyi yarattığına inanılan güç yaratıcı. - Yazıya Git..

03 | Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?

Allah Niçin Vahiy Göndermiştir? Vahiy ne demektir? Vahiy; Yüce Allah'ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini doğrudan doğruya veya melek aracılığıyla peygamberlerine bildirmesidir. Allah, kutsal kitaplarını vahiy yolu ile bildirmiştir.Allah insanlar arasından seçmiş olduğu peygamberleri aracığıyla insanlara seslenmiş ve mesajlarını bu yolla iletmiştir. Peygamberler, Allah'tan aldıkları biçimiyle vahyi toplumlarına aktarmışlar, açıklamışlardır. Aynı zamanda her kitabın peygamberi, kitabındaki emir, yasakları ve öğütlerin uygulamasını.. - Yazıya Git..

04 | Allah Var...

Allah Var, Allah YarŞimdi kapat gözlerini Gir şu dar sandukaya. Görünmüyor değil mi? Gökyüzünde bulut var. Haydi, aç gözlerini, Çık gece karanlıklara Herkes sana ağyar! Karanlıkta ay mı var? Şimdi gel yalnızlığa, Sessizce dinle kendini! Hatırladın, değil mi? Allah Var, Allah Yar. - Yazıya Git..

05 | Allahın Zati Ve Sübuti Sıfatları

Zati sıfatları
a) Vücut; Varolmak, Allah vardır ve yokluğu düşünülemez.b) Kıdem; Allah"ın varlığının başlangıcı yoktur.c) Beka; Ebediyyet, sonu bulunmamak.d) Vahdaniyyet; Tek ve benzeri olmamak.e) Muhalefetün Li'l-havadis; Sonradan yaratılanlara benzemez.f) Kıyam Binefsihi; Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Herşey O'na muhtaçtır.Sübut-i sıfatları
a) Hayat; Allah daima diridir.b) İlim; Bilmek, Allah geçmiş ve geleceği, gizli, açık her şeyi bilir.c) Sem'i; İşitmek, Allah her şeyi işitir.d) Basar; Görmek, Allah her şeyi.. - Yazıya Git..

06 | Bizim uyruğumuz ne

Uyruk nedir ? formu doldururken uyruğumuzu soruyor ne yazmam gerekiyor. - Soruya Git..

07 | Bizim kız, o bankacı oğlana abayı çoktan yakmış

Cümlesini öğelerine ayırınız ve abayı yakmak kelimesinin anlamını yazınız. - Soruya Git..

08 | Allah'a inanan ilk firavun

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

10 | Allahın subiti sıffatları ve yaratılanlarla benzer özellikleri...

lütfen hızlı olun her yerden baka bilirsiniz yeterki hızlı olun - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. allah bizi neden yarattı caner taslaman
 2. allah bizi neden yarattı fetva meclisi
 3. allah bizi neden yarattı sözler köşkü
 4. allah bizi neden yarattı
 5. allah bizi neden yarattı hayalhanem
 6. allah bizi neden yarattı risale-i nur
 7. allah bizi neden yarattı nihat hatipoğlu
Din Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Salih Çobanoğlu
  Salih Çobanoğlu
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Lilisaya
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • SakinolRey
  SakinolRey
  Belirtmemiş
 • Ramazan Yerek
  Ramazan Yerek
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Rabia Selin Türkanoğlu
  Rabia Selin Türkanoğlu
  Belirtmemiş
 • operune12
  operune12
  Belirtmemiş
 • Videos De Slime
  Videos De Slime
  Belirtmemiş
 • Baro
  Baro
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • Vurgun10
  Vurgun10
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Brahmanizm
  Brahmanizm
  Belirtmemiş
 • mehmet said önder
  mehmet said önder
  Belirtmemiş
 • Cat 61
  Cat 61
  Belirtmemiş
 • melda343477
  melda343477
  Belirtmemiş
 • Gün Işığı
  Gün Işığı
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • HaticeTx
  HaticeTx
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Erkan
  Erkan
  Belirtmemiş
 • Eren Arıkboğa
  Eren Arıkboğa
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • hazretiserdar
  hazretiserdar
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Sevimlişey
  Sevimlişey
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×