Nedir.Org
 • 1
21553
12
Okunma
15
Cevap
3
Soru :

Allah kimdir ?

Bu soruya açıklama yazılmamış..
Bölüm: Din
Durum: Çözüldü
Tarih: 1 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


152020-07-06 14:01:25 #
Cevap :
ALLAH KİMDİR?
Arapların “Allah”, batılıların “God” ve Farsların “Huda” dedikleri varlık. Her toplumun, kendisine has bir tabirle ona işaret ettikleri bu varlık kimdir? Ne gibi nitelik ve özellikleri vardır? Onun bizimle irtibatı nedir? Biz onunla nasıl irtibat kurabiliriz?

Beşerin düşünce tarihine bir göz gezdirdiğimizde (Allah’ın varlığına inanma) temeli geçmişten beri çok yaygın, bilinen bir şey olduğu anlaşılır. Başka bir deyimle; Allah’ın varlığına inanma tarihi, insanın varlık tarihiyle aynıdır. Bu Allah’ın varlığına inanan herkesin, O’nu aynı şekilde tasavvur ve tarif ettikleri anlamına gelmez.
Bu görüş farklılıkları, özellikle İlahi peygamberlerin, öğretilerinden faydalanmadan kendi düşüncelerine dayanarak; Allah’ı tanımak isteyenlerin arasında çoktur. Yüce Allah’ın sıfatlarını İslâm’da geldiği şekliyle açıklamadan önce dünyaca ünlü bilim adamlarının Allah konusundaki görüşlerini inceleyeceğiz. Zira bu yolla, İslâm’ın tevhid düşüncesinin öbür düşüncelere olan üstünlüğü biraz aydınlanmış olacaktır.

SOKRAT’IN (399-470) DÜŞÜNCELERİNDE ALLAH
Sokrat kendisiyle yaşayan öbür Yunanlılar gibi birden fazla Allah’ın varlığına inanıyordu. Bundan dolayı felsefe tarihinde ondan aktarılanlardan şular anlaşılmaktadır ki; Sokrat’a göre: Saadete varmak için insanın Allah’a, onun hidayet ve yardımına ihtiyacı yoktur. Ona göre insanın kemâli ahlâkî temellere bağlı kalmakla mümkün olsa da, insan yaşamında Allah ve onunla irtibat konusuna yer verilmemiştir.

EFLATUN’UN (348-425) DÜŞÜNCELERİNDE ALLAH
Eflatun iki varlığa Allah derdi. Bir “Mutlak hayır” diğeri “Yaratan” dır. Eflatun “Mutlak (koşulsuz) hayır’ı” asıl Allah bilip ondan baba diye söz ederdi. “Yaratan’a” ise oğul derdi. Eflatuna göre “Mutlak hayır’ı” tanımak çok zor olup, hatta öbür marifetlerden sonra, gerçekleşen en zor marifettir. Bu iki tanrıyı sadece felsefe tanıyabilir. Çünkü filozoflar ruhsal, zihinsel hatta fiziki açıdan özel bir konuma sahip olan şahıslardır.

Elbette bu filozoflar da birçok aşamadan sonra elli yaşında “Mutlak hayır’ı” tanıyabilirler. Halkın genelini oluşturan diğerleri ise sonsuza dek Allah’ı tanıyıp derk etmekten mahrum olacaklardır.

ARİSTO’NUN (322-384) DÜŞÜNCELERİNDE ALLAH
Aristo’ya göre âlem her zaman var olup, hiç kimse onu var etmemiştir. Bu yüzden Aristo’nun tanrısı bu cihanın yaratıcısı değildir. Sadece cihanı hareket ettirendir. Kendisi ise hareket etmez. Aristo’nun tanrısının, en belirgin özelliği “Hareketsiz hareket ettiren”dir. Aristo’nun tanrıbiliminde en önemli noktası şudur: Allah’a tapmak, onu sevmek, ondan yardım beklemek mümkün değildir. Aristo’nun tanrısı kesinlikle, insanın sevgisine karşılık veremez. Onun tanrının iradesi olmayıp hiçbir şey yapamaz. Sadece kendi zatını düşünmekle meşguldür.

ORTAÇAĞ HIRİSTİYANLARININ DÜŞÜNCELERİNDE ALLAH
Batıda dinden kaçış nedenleri, bölümünde kilisenin insan özelliklerine sahip bir tanrı görüntülemeye çalıştığını söylemiştik. Burada başka bir noktayı ekliyoruz.
Orta çağda “Allah, evrendeki diğer sebepler gibi, bir etkendir” düşüncesi yaygın idi. Allah’ı kabul edenler bu dönemde deprem, güneş ve ay tutulması gibi, olayların nedenlerini bulamadıklarından onu Allah’a isnat ederlerdi.

Bu düşünce tarzının sonucu olarak “Allah’ı bilmediklerimizin ardında aramamız gerekir. Doğal olarak bilgimiz ne kadar çoğalır, cahilliğimiz azalırsa, Allah’ın etki alanı da o kadar daralacaktır. Eğer bir gün beşerin bütün muamması bilinir, insan bütün varlıkların doğal nedenlerini tanır ve ortaya çıkarırsa artık Allah için hiçbir şey geriye kalmayacaktır.

Bu düşünceye göre; âlemin bazı varlıkları, Allah’ın varlığının alametidir. Yani nedenleri belirlenmemiş varlıklardır. Allah’ın evrenle böyle bir bağlantısı olduğuna inananlar olduğundan August Comte itiraz ederek diyor:
“Bilim, Allah’ı kendi işinden uzaklaştırarak onu inzivada bıraktı.”

Onun bu sözden kastı şudur: şimdiye kadar halk her şeyin nedenini, Allah olduğunu zannediyorlardı. Yani Allah’ı bir cadı gibi bir anda karar alıp mukaddimesiz istediği olayı yaratan, bir güç simgesi biliyorlardı. Örneğin birisi hastalanıp ateşi yükseldiğinde, niçin ateşi yükseldi? sorusuna –Allah ateşi onda yarattı, diye cevap veriyorlardı. Bu sözün anlamı hiçbir doğal sebebin ateşin oluşmasında etken olmadığıdır.

Ama günümüzde bilim, ateşin sebebinin falanca mikrop olduğunu bulunca, artık Allah, bu olayın sebebi olmaktan dışarı çıktı. Bu şekilde gün geçtikçe olayların sebepleri ortaya çıkıyor, böylece de Allah’ın etken sahası daraldıkça daralıyordu.

Gerçekte bu şekilde düşünenler için Allah, diğer etkenler gibi, bir etken olup, bu âlemin bireylerinden biridir.

GALİLE’NİN (1564-1642) DÜŞÜNCELERİNDE ALLAH
Orta çağdan ve bilimin göz alıcı ilerlemesiyle Galile gibi düşünürler, Allah’tan yeni görünüm ve tasvirler ileri sundular. 

Galile, evreni bir atomlar topluluğu olarak görmektedir. Evreni atomlar oluşturmuştur. Evrende oluşan her şey atomların değişik hareket ve tepkilerinden (bileşimlerinden) vücuda gelirler. Bu esnada Allah’ın işi sadece atomları yaratmaktır. Atom Allah’ın kudretiyle yaratıldıktan sora artık Allah’a hiçbir ihtiyacı kalmayıp, bağımsız olarak hareket edecektir.[7]

NYOTON’UN (1642-1729) DÜŞÜNCELERİNDE ALLAH
Nyoton’a göre, Allah’ın kainatla irtibatı saatçinin saatle olan irtibatına benzer. Saat saatçi eliyle yapıldıktan sonra, nasıl ona hiçbir ihtiyacı olmadan bağımsız olarak hareketine devam ediyorsa, kainat da, Allah tarafından yaratıldıktan sonra, bağımsız olarak hareketine devam eder. Nyoton, görüşlerine şu noktayı da eklemektedir. Zaten bu görüşüyle Niyoton, Galile ve onun gibi düşünenlerden ayrılır. Ona göre Allah bazen âlemin işlerine karışır. Gezegenlerin, yıldızların hareketindeki bazı düzensizlikleri düzeltir. Buna ilave olarak Allah, yıldızların birbirleriyle çarpışmasına engel olur.

Bu görüş Allah’ın, sadece sebepleri belli olmayan yerlerde huzurunun olduğunu ve olaya karıştığını savunan, ortaçağ düşüncesinin yaklaşık olarak devamıdır. Oysa, daha sonraları yıldızların fiili hareketlerinde ve birbirleriyle çarpışmamaları için Allah’ın direkt olarak olaya karışmasının gereği yoktur. Bu olay tamamen bilimsel kurallarla açıklanabilir. Bu yüzden Allah’ın fiil ve etken alanı iyice kısıtlanmış oldu.

17. ve 18. Asrın bilim adamları Galile’nin Allah konusundaki görüşünü kabullendiler. Ona göre Allah yaratılışın başlangıcında âlemi yaratarak, kendi başına bıraktı. Kainatın, kalıcılığı için artık Allah’ın varlığına ihtiyacı yoktur. Mühendis tarafından yapıldıktan sonra evin mühendise hiçbir ihtiyacının kalmaması gibi.
0 kişi beğendi
22020-07-06 14:59:02 #
Cevap :
Sözlükte allah Nedir:
1. Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse: "Amerika'da kaçakçılığın allahları vardır." -T. Buğra.
2. öz. a. (Alla:hı) Kainatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı.
3. bir şey karşısında hayranlık veya yakarma bildiren bir söz: Allah! ne de yakışmış.
4. Yaşayan ve varolan herşeyi yarattığına inanılan güç yaratıcı.
0 kişi beğendi
02020-07-06 14:59:02 #
Cevap :
Bulmacada 'Allah kimdir ?' nedir sorusunun cevabı:
Kare ve çengel bulmacada sorulan 'Allah kimdir ?' sorusunun yanıtı 5 harflidir ve cevaba ise allah yazabilirsiniz.Diğer cevaplar:
allah kelimesinin eş anlamlıları..
 1. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Tanrı yazabilirsiniz.
 2. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Mevla yazabilirsiniz.
 3. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 5 harfli ise cevaba Çalap yazabilirsiniz.
 4. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 3 harfli ise cevaba Hak yazabilirsiniz.
 5. Eğer bulmaca cevabınızdaki boşluk 4 harfli ise cevaba Huda yazabilirsiniz.
Sözlükte allah Nedir:
1. Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse: "Amerika'da kaçakçılığın allahları vardır." -T. Buğra.
2. öz. a. (Alla:hı) Kainatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı.
3. bir şey karşısında hayranlık veya yakarma bildiren bir söz: Allah! ne de yakışmış.
4. Yaşayan ve varolan herşeyi yarattığına inanılan güç yaratıcı.
0 kişi beğendi

01 | Allah Var Allah Yar...

Oku ve aklet demişti Yaradan. Sizler başıboş değilsiniz. Sizin bir sahibiniz var, bir yaratıcınız var demişti tüm nebiler. İşte Allah'ın kelâmı burada. Anlayın ve tatbik edin demişti hayatlarınıza.Hakkı görün ve yalnız O'na yönelin dedi tüm elçiler."Andolsun, size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hâlâ aklınızı kullanmayacak mısınız?" ﴾Enbiya 10﴿Peki biz ne yaptık ?Biraz istişare edelim vicdanımızla, nefsimizle...Okuma yazma bilmiyor muyuz, aklımızı mı kaçırdık, yoksa deli taklidi mi yapıyoruz anlamamak.. - Yazıya Git..

02 | Allah

1. Herhangi bir işte başarılı olmuş, en üst dereceye ulaşmış kimse: "Amerika'da kaçakçılığın allahları vardır." -T. Buğra.2. öz. a. (Alla:hı) Kainatta var olan her şeyi yaratan, koruyan, tek ve yüce varlık, Tanrı.3. bir şey karşısında hayranlık veya yakarma bildiren bir söz: Allah! ne de yakışmış.4. Yaşayan ve varolan herşeyi yarattığına inanılan güç yaratıcı. - Yazıya Git..

03 | Allah Niçin Vahiy Göndermiştir?

Allah Niçin Vahiy Göndermiştir? Vahiy ne demektir? Vahiy; Yüce Allah'ın emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini doğrudan doğruya veya melek aracılığıyla peygamberlerine bildirmesidir. Allah, kutsal kitaplarını vahiy yolu ile bildirmiştir.Allah insanlar arasından seçmiş olduğu peygamberleri aracığıyla insanlara seslenmiş ve mesajlarını bu yolla iletmiştir. Peygamberler, Allah'tan aldıkları biçimiyle vahyi toplumlarına aktarmışlar, açıklamışlardır. Aynı zamanda her kitabın peygamberi, kitabındaki emir, yasakları ve öğütlerin uygulamasını.. - Yazıya Git..

04 | Allah Var...

Allah Var, Allah YarŞimdi kapat gözlerini Gir şu dar sandukaya. Görünmüyor değil mi? Gökyüzünde bulut var. Haydi, aç gözlerini, Çık gece karanlıklara Herkes sana ağyar! Karanlıkta ay mı var? Şimdi gel yalnızlığa, Sessizce dinle kendini! Hatırladın, değil mi? Allah Var, Allah Yar. - Yazıya Git..

05 | Allahın Zati Ve Sübuti Sıfatları

Zati sıfatları
a) Vücut; Varolmak, Allah vardır ve yokluğu düşünülemez.b) Kıdem; Allah"ın varlığının başlangıcı yoktur.c) Beka; Ebediyyet, sonu bulunmamak.d) Vahdaniyyet; Tek ve benzeri olmamak.e) Muhalefetün Li'l-havadis; Sonradan yaratılanlara benzemez.f) Kıyam Binefsihi; Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Herşey O'na muhtaçtır.Sübut-i sıfatları
a) Hayat; Allah daima diridir.b) İlim; Bilmek, Allah geçmiş ve geleceği, gizli, açık her şeyi bilir.c) Sem'i; İşitmek, Allah her şeyi işitir.d) Basar; Görmek, Allah her şeyi.. - Yazıya Git..

06 | Allah'a inanan ilk firavun

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

08 | ? bu işaret nedir

Soru işaret nedir ? Soru işareti nerelerde kullanılır? - Soruya Git..

09 | Allahın subiti sıffatları ve yaratılanlarla benzer özellikleri...

lütfen hızlı olun her yerden baka bilirsiniz yeterki hızlı olun - Soruya Git..

10 | Allahın yarattığı en iyi varlık nedir?

yani Allah en üstün gelişmiş neyi yaratmış gerisini siz bilin belki yanlış açıklamış olabilirim ama anlıyacağınızı düşünüyorum - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • ilhan Polat
  ilhan Polat
  Belirtmemiş
 • viento
  viento
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya