Nedir.Org
 • 1
350
8
Okunma
6700
Cevap
2
Soru :

Analoji Örnekleri

Analoji Nedir Örnekler Veriniz
Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


42015-10-30 13:40:01 #
Cevap : Analoji Örneği
Fotoğraf makinesi ile insan gözü arasında kurulan analoji örneği:
1. Hedef kavramın tanıtılması
2. Kaynağın çıkarılması için ip uçları (fotoğraf makinesi)
3. Kaynak ve hedef durumun benzer özelliklerinin tanıtılması (retina ve film)
4. Şablon

a. Fotoğraf makinesi : (kaynak kavram)

1. Lens
2. Diyafram
3. Film
4. Ters görüntü

b. İnsan gözü : (hedef kavram)
1. Lens
2. İris
3. Retina
4. Ters görüntü

5. Analojilerin nerede geçersiz olduğunun gösterilmesi
6. Sonuçların belirtilmesi


0 kişi beğendi
202015-10-30 13:00:33 #
Cevap : Analoji Nedir?
Öğretimde kavram yanılgılarını gideren önemli yöntemlerden biridir. Derslerde analoji kullanmak, öğretmene ve öğrenciye büyük kolaylıklar sağlamakta, aynı zamanda öğrencilerde kavramsal değişimin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Analoji; bilinmeyen, yabancılık çekilen bir olgunun, bilinen, benzer olgularla açıklanması olarak tanımlanmaktadır.
• Bilinen durum → Kaynak
• Bilinmeyen durum → Hedef KAYNAK HEDEF (BİLİNEN/TANINAN OLGU) (BİLİNMEYEN OLGU)

Analoji, çok güçlü bir öğrenme ve öğretme aracı olup, problem çözme, açıklama yapma ve tartışma ortamı oluşturma gibi birçok amaç için de iyi bir araçtır.

Analoji Nasıl Oluşturulur?
1. Hedef kavram tanıtılır.
2. Kaynak kavram hedef kavrama göre düzenlenir.
3. Hedef ve kaynak kavramlar arasındaki benzer özellikler tanımlanır.
4. Benzerlik ayrıntılı olarak belirtilir.
5. Analojinin ayrıldığı yerler varsa belirlenir.
6. Sonuç, bir çizelge ile belirtilir.

Bir Analoji Örneği
Fotoğraf makinesi ile insan gözü arasında kurulan analoji:
1. Hedef kavramın tanıtılması 4. (insan gözü)
2. Kaynağın çıkarılması için ip uçları (fotoğraf makinesi)
3. Kaynak ve hedef durumun benzer özelliklerinin tanıtılması (retina ve film)
5. Analojilerin nerede geçersiz olduğunun gösterilmesi
6. Sonuçların belirtilmesi Fotoğraf makinesi (kaynak kavram)

İnsan gözü (hedef kavram) Lens Lens Diyafram İris Film Retina Ters görüntü Ters görüntü

Analoji Kullanılırken Dikkat Edilecek Noktalar:
• Hangi konuda, hangi analojinin kullanılacağı tespit edilmeli ve ona göre plan yapılmalıdır.
• Öğrenciler, kendi analojilerini oluşturabilmeleri için yönlendirilmelidir.
• Analojilerin konuyla yakından ilişkili olmasına, kavram yanılgısına yol açmamasına ve ön bilgilerle bağlantılı olmasına dikkat edilmelidir.
• Kullanılan analojiler, öğrencilerin bilişsel seviyelerine uygun olmalıdır.

Analoji Çeşitleri
• Basit analojiler (kalbin pompaya, sinir sisteminin telefon kablosuna benzetilmesi…)
• Hikaye tarzında analojiler (Konunun bir hikâyeye dayandırılarak anlatılması…)
• Resimli analojiler (diyagramlar, fiziksel deneyler, öğrencilerin yer aldığı simülasyonlar, bilgisayar destekli aktiviteler…)

Analojinin Faydaları
• Öğrencilerin eğitim ortamına aktif katılımını sağlar, bilimsel düşünme, problem çözme ve tahmin etme yeteneklerini geliştirir.
• Öğrenenlerin düşünme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirir.
• Bilimsel kavramların öğrenilmesini ve akılda uzun süre tutulmasını kolaylaştırır.
• Anlaşılması zor olan soyut kavramların somut hale getirilmesinde oldukça kullanışlıdır.
• Eğitimde analoji kullanmak, öğrenci merkezli, aktif öğretim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunur.

Sunum İçeriği

1. Sayfa
ANALOJİ

2. Sayfa
Yapılandırmacılığı bilmeyen birine bu kavramı nasıl anlatırsınız?

3. Sayfa
Günümüzde yapılandırmacılık kuramı ışığı altında yenilenen öğretim programında, matematiksel bilgi ve beceriler gerektiren konular hafifletilmiş, daha çok kavram öğretimine önem verilmiştir.

4. Sayfa
Yapılandırmacı kurama göre öğrenme, bireylerin çevrelerinden bilgi edindikleri ve önceki bilgi ve deneyimlerine dayanarak bireysel yorumlama ve anlamlandırmaları yapılandırdıkları aktif bir süreçtir.

5. Sayfa
Konuların öğretiminde öğrencinin bilimsel bir olayı açıklayabilecek bilgi düzeyinin olmaması sık karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda öğrenciden konu ile ilgili kavramları ezberleyerek bilginin kalıcı olduğunu kabul etmek gerçekçi değildir.

6. Sayfa
Bu problemlerin giderilmesinde kullanılabilecek çeşitli yöntem ve teknikler bulunmaktadır. Bu tekniklerden bir tanesi de ANALOJİLER’dir.

7. Sayfa
Analoji Nedir? Öğretimde kavram yanılgılarını gideren önemli yöntemlerden biridir. Derslerde analoji kullanmak, öğretmene ve öğrenciye büyük kolaylıklar sağlamakta, aynı zamanda öğrencilerde kavramsal değişimin gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

8. Sayfa
Analoji; bilinmeyen, yabancılık çekilen bir olgunun, bilinen, benzer olgularla açıklanması olarak tanımlanmaktadır.

9. Sayfa
Bilinen durum → KaynakBilinmeyen durum → HedefKAYNAK(BİLİNEN/TANINAN OLGU)HEDEF(BİLİNMEYEN OLGU)

10. Sayfa
Analoji, çok güçlü bir öğrenme ve öğretme aracı olup, problem çözme, açıklama yapma ve tartışma ortamı oluşturma gibi birçok amaç için de iyi bir araçtır.

11. Sayfa
Analoji Nasıl Oluşturulur?Hedef kavram tanıtılır.Kaynak kavram hedef kavrama göre düzenlenir.Hedef ve kaynak kavramlar arasındaki benzer özellikler tanımlanır.Benzerlik ayrıntılı olarak belirtilir.Analojinin ayrıldığı yerler varsa belirlenir.Sonuç, bir çizelge ile belirtilir.

12. Sayfa
Bir Analoji ÖrneğiFotoğraf makinesi ile insan gözü arasında kurulan analoji:1. Hedef kavramın tanıtılması 4. (insan gözü)2. Kaynağın çıkarılması için ip uçları (fotoğraf makinesi)3. Kaynak ve hedef durumun benzer özelliklerinin tanıtılması (retina ve film)5. Analojilerin nerede geçersiz olduğunun gösterilmesi6. Sonuçların belirtilmesiFotoğrafmakinesi (kaynak kavram)İnsan gözü(hedef kavram)LensLensDiyaframİrisFilmRetinaTers görüntü Ters görüntü

13. Sayfa
Örnek 2

14. Sayfa
Örnek 3

15. Sayfa
Analoji Kullanılırken Dikkat Edilecek Noktalar:Hangi konuda, hangi analojinin kullanılacağı tespit edilmeli ve ona göre plan yapılmalıdır.Öğrenciler, kendi analojilerini oluşturabilmeleri için yönlendirilmelidir.Analojilerin konuyla yakından ilişkili olmasına, kavram yanılgısına yol açmamasına ve ön bilgilerle bağlantılı olmasına dikkat edilmelidir.Kullanılan analojiler, öğrencilerin bilişsel seviyelerine uygun olmalıdır.style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

16. Sayfa
Analoji ÇeşitleriBasit analojiler(kalbin pompaya, sinir sisteminin telefon kablosuna benzetilmesi…)Hikaye tarzında analojiler(Konunun bir hikâyeye dayandırılarak anlatılması…)Resimli analojiler(diyagramlar, fiziksel deneyler, öğrencilerin yer aldığı simülasyonlar, bilgisayar destekli aktiviteler…)

17. Sayfa
Basit Analojiler Herhangi bir olay-olgunun bire bir benzetilmesidir. Örneğin; Kalbimizin (H) - Bir pompaya (K), Elektrik-telefon kabloları (K) - Sinir Sistemine (H) Bir şehrin şu şebeke sistemini (K) – vücudumuzdaki Dolaşım sistemine (H) Akyuvarlar (H) - asker (K)

18. Sayfa
DNA molekülü iç içe geçmiş iki merdivene benzetilmektedir. Merdivenin iki yanı şeker ve fosfat bileşikleri içerir.

19. Sayfa
Böbrekler bir filtre görevi görür ve vücuttaki su ve tuz miktarını düzenler. Kan böbreğe girer ve temizlemiş olarak çıkar, atık materyaller de filtrelenir.

20. Sayfa
Hikâye Tarzındaki AnalojilerBir olayın açıklanmasının hikayeleştirilerek bir başka olayla (bazen de oyunla) açıklanmasıdır.

21. Sayfa
FOTOSENTEZ

22. Sayfa
EKMEK PİŞİRME VE FOTOSENTEZSÜREÇEKMEK PİŞİRMEFOTOSENTEZMateryallerUn, Süt, Su, yağ, yumurtaKarbondioksit, SuEnerji KaynağıFırının ısısıGüneş ışığıSon ürünEkmekŞeker (Glikoz)Oksijen

23. Sayfa
Resimli AnalojilerOlay / olgunun açıklanmasını resimli olarak ifade etmek ve resim üzerinde gerekli benzetmeler yapmaktır.Örneğin; bir hücredeki organeller ve görevleri (H) çizilmiş resim üzerinde bir okula (K) benzetilerek açıklanabilir. Mitokondri (H) bir Enerji Santrali/ kalorifer dairesine (K); Lizozom (H) çöpçü arabasına (K) ; Hücre zarı (H) okulun kapısındaki bekçi ya da bahçe duvarlarına (K) benzetilebilir.

24. Sayfa
Yukarıdaki resimli analojide hücre bir fabrikaya benzetilmektedir. Hücre içindeki organeller de fabrikanın bölümleridir.

25. Sayfa
Analojinin FaydalarıÖğrencilerin eğitim ortamına aktif katılımını sağlar, bilimsel düşünme, problem çözme ve tahmin etme yeteneklerini geliştirir.Öğrenenlerin düşünme yeteneklerini ve yaratıcılıklarını geliştirir.Bilimsel kavramların öğrenilmesini ve akılda uzun süre tutulmasını kolaylaştırır.Anlaşılması zor olan soyut kavramların somut hale getirilmesinde oldukça kullanışlıdır.Eğitimde analoji kullanmak, öğrenci merkezli, aktif öğretim ortamının oluşturulmasına katkıda bulunur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

26. Sayfa
TEŞEKKÜRLER…

0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Analoji

Analoji: Tekil, olgu ve olaylar arasında kurulan ilişkiden zorunlu sonuç çıkmamasına dayalı (tümden gelimin aksine) akıl yürütme biçimidir. - Yazıya Git..

02 | Analoji örnekleri

Soru: Analoji örnekleri yazınızCevap: Bknz. Analoji NedirAnaloji Örnekleri
"Aslan Mehmet geliyor” dediğimizde Mehmet ve aslan arasında analoji yaparız yani Mehmet’in cesur, güçlü, dayanıklı biri olduğunu söylemek isteriz.
‘Melek gibi bir kadındı’ dediğimizde melek ile o kadın arasında analoji yaparız. Kadının masum, temiz ve iyi niyetli olduğunu söylemek isteriz.
“NASA bunu çok yapar. Yaşadığımız Dünyada ki canlılığın su sayesinde var olduğu bilinen bir gerçektir. Gezegenin filanca noktasında yeni bir gezegen bulundu ve bu.. - Yazıya Git..

03 | Analojik

Analoji ile ilgili, benzeşmeye dayanan - Yazıya Git..

04 | Analoji Tanımı

Analoji Nedir?
Analoji: Kıyas, örnekseme,benzetim anlamına gelmektedir. Akıl yürütme metodlarından biri olan analoji, iki şey arasındaki benzerliği esas alarak, birisi hakkında verilmiş olan hükmü diğeri için de geçerli saymaktır. Başka bir tanımı da şöyle yapılır; analoji, kabul edilmiş örneklerden hareketle benzer olay ve olgular arasındaki sebep sonuç ilişkilerinden de yararlanarak zihnî sonuçlar elde etme yöntemidir.Analoji, modern edebiyatta metin tahlilinde; edebî eserlerin izahında, çözümlenmesinde hatta anlaşılmasında kullanılan bir.. - Yazıya Git..

05 | Analoji bulmaca

Bulmacada Analoji sorusunun cevabı nedir? - Soruya Git..


Benzer Sorular
İlgili Aramalar
 1. analoji örnekleri
 2. analoji örnekleri felsefe
 3. analoji örnekleri mantık
 4. analoji örnekleri eodev
 5. analoji örnekleri okul öncesi
 6. analoji örnekleri sosyoloji
 7. analoji örnekleri lise
 8. analoji örnekleri felsefe eodev
 9. analoji örnekleri matematik
 10. analoji örnekleri fen ve teknoloji
Genel Kültür Bölümü Yeni SorularGeri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • dkn clk
  dkn clk
  Belirtmemiş
 • Hakan Elçi
  Hakan Elçi
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • ezeeel
  ezeeel
  Belirtmemiş
 • sudnr
  sudnr
  Belirtmemiş
 • Emine Kalaycı
  Emine Kalaycı
  Belirtmemiş
 • Cembooo
  Cembooo
  Belirtmemiş
 • udkdkfeniz
  udkdkfeniz
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Ayla Kurt Yalcındağ
  Ayla Kurt Yalcındağ
  Belirtmemiş
 • Huriye Uysal
  Huriye Uysal
  Belirtmemiş
 • Ugur Bilgen
  Ugur Bilgen
  Belirtmemiş
 • bilgilenelim
  bilgilenelim
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  iremugras123
  Belirtmemiş
 • Nur Demirel Akman
  Nur Demirel Akman
  Belirtmemiş
 • SakinolRey
  SakinolRey
  Belirtmemiş
 • The Dost
  The Dost
  Belirtmemiş
 • Dillen
  Dillen
  Belirtmemiş
 • dusunelım
  dusunelım
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Nurşen Kınalı
  Nurşen Kınalı
  Belirtmemiş
 • Ozan Buran
  Ozan Buran
  Belirtmemiş
 • Sude Boran
  Sude Boran
  Belirtmemiş
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Emre Talo
  Emre Talo
  Belirtmemiş
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • canpolat61
  canpolat61
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Şükrü Sina Özdemir
  Şükrü Sina Özdemir
  Belirtmemiş
 • Ibrahim Bulut
  Ibrahim Bulut
  Belirtmemiş
 • PASTANIN ŞİFRESİ
  PASTANIN ŞİFRESİ
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • zy01ADANA
  zy01ADANA
  Belirtmemiş
 • Karadut
  Karadut
  Belirtmemiş
 • ilaydaaknrc
  ilaydaaknrc
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • Süleyman Geyik
  Süleyman Geyik
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×