• 1
3
Okunma
2230
Cevap
2
Soru :

Anatomi insan vücudunda organizasyon kademeleri

Anatomi insan vücudunda organizasyon kademeleri
Bölüm: Fen Bilimleri
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


182020-01-22 17:49:50 #
Cevap : Kimyasal İnsan vücudunun organizasyonu 6 kademede incelenebilir.
 1. Kimyasal
 2. Hücresel
 3. Doku
 4. Organ
 5. Sistem
 6. Organizma
Konu detayını aşağıda eklediğim diğer cevabın ekindeki slayt/sunumdan öğrenebilirsiniz başarılar..
Anatomi insan vücudunda organizasyon kademeleri

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi
12020-01-22 17:57:51 #
Cevap : Anatomi insan vücudunda organizasyon kademeleri komnu anlatımı slayt / sunum / powerpoint (pptx) dosyasını ekten ücretsiz indirebilirsiniz başarılar..

Sunum İçeriği

1. Sayfa
SPOR ANATOMİSİİnsan vücudu ile tanışmaDoç.Dr.Mitat KOZ

2. Sayfa
Ders İçeriğiAnatomiye Giriş (1 saat)Hücre: Hücre yapısı ve tipleriDoku: Doku tipleri ve işlevleriOrganlar ve Organ Sistemleri: Yerleşim bölgeleri ve işlevleriHareket Sistemi (3 saat)Kemik yapısı ve kemik tipleriAnatomik düzlemler ve eklemelerEklem yapısı ve hareketleriBağlarKaslar ve kas tipleri:İskelet kasının yapısıKasılma tipleriKasların kasılma rolleri

3. Sayfa
Anatomi ?Anatomi;Vücudun normal şeklini; yapısını,organları ve bu organlar arasındaki yapısal, görevsel ilişkileri inceleyen bilim dalıdır,

4. Sayfa
İnsan vücudunun organizasyonu 6 kademede incelenebilir.1-Kimyasal 2-Hücresel 3-Doku4-Organ 5-Sistem6-Organizma

5. Sayfa


6. Sayfa
Kimyasal Düzeydeki OrganizasyonEn basit düzeyde gerçekleşen düzenlemedir.Kimyasal organizasyon;atomik,elementer vemoleküler düzeyde gerçekleşir.

7. Sayfa
AtomBir atom, bir kimyasal elementin karakteristik özelliğini taşıyan en küçük parçasıdır.Proton (+), elektron (-) ve nötronlardan(0) oluşur.

8. Sayfa


9. Sayfa
ElementBütün maddeler; demir, kalsiyum ya da oksijen gibi saf kimyasal maddeler, kimyasal elementlerden oluşur.Bir element kimyasal olarak daha küçük parçalara ayrılamayan maddedir.İnsan vücudu da elementlerden oluşmuştur.

10. Sayfa
Vücudu oluşturan elementlerVücudun yaklaşık % 98'ioksijen,karbon,hidrojen,nitrojen,kalsiyum vefosfor olmak üzere sadece altı elementten meydana gelmiştir.

11. Sayfa
Molekül-BileşikFarklı çeşitlerde element atomlarının kimyasal olarak bileşimi (bir araya gelmesi) molekülleri oluşturur.Örneğin su, bir oksijen atomu ile, iki hidrojen atomunun kimyasal bileşiminden oluşan kimyasal bir bileşendir.

12. Sayfa
VÜCUT ORGANİK VE İNORGANİKBİLEŞENLERDEN OLUŞURKimyasal bileşimler iki geniş grupta toplanabilirOrganik ve inorganik

13. Sayfa
İnorganik bileşenlerKüçük ve basit bileşenlerdir.Örn: su, tuz, hidroklorik asit gibi basit asitler ve amonyak gibi basit bazlar.Bu maddelere, su ve elektrolit dengesinin kurulması, hücre zarından dışarı maddelerin taşınması gibi birçok hücre faaliyeti için gereksinim duyulur.

14. Sayfa
Organik bileşenlerKarbon içeren geniş, karmaşık bileşenlerdir.Onlar vücudun kimyasal yapı taşlarıdır ve vücut faaliyetleri için gereken enerjiyi sağlayan yakıt molekülleri olarak da hizmet ederler.Organik bileşenler, ayrıca yaşam için gerekli olan binlerce kimyasal reaksiyona katılır ve onları düzenlerler.

15. Sayfa
Vücutta 4 önemli organik bileşengrubu vardırkarbonhidratlar,lipidler,proteinler venükleik asitlerdir.

16. Sayfa
Hücresel organizasyonKimyasal düzeyin üzerinde, bir sonraki organizasyon düzeyi hücresel düzeydir.Canlılarda, atomlar ve moleküller belirli yollarla bağlantı kurarak, vücudu inşa eden hücreleri oluştururlar.İnsan vücudu, kan hücreleri ve kas hücreleri gibi çeşitli tiplerde yaklaşık 100 trilyon hücreden oluşur.Hücreler, fonksiyonlarına göre çeşitli şekil ve hacimde olmalarına rağmen çoğu sadece mikroskopla görülebilecek kadar küçüktür.

17. Sayfa
Hücreler 3 bölümde incelenebilirHücre zarıSitoplazmaÇekirdek

18. Sayfa


19. Sayfa
Hücre zarıHer bir hücre, ince bir zarla; plazma membranı (plasma membrane) ya da kısaca hücre zarı ile çevrilidir.Hücre zarı;hücreyi korur ve maddelerin hücre içine girişlerini ya da hücre dışına çıkışlarını düzenler.diğer hücreler ve organellerle bağlantı kurar.

20. Sayfa
Seçici geçirgenlikHücre zarı kompleks seçici geçirgen bir yapıya sahiptir,Bazı maddelerin hücreye giriş çıkışına izin verirken bazılarına izin vermez.

21. Sayfa
Hücre zarının yapısı;1972 yılında hücre zarının yapısıyla ilgili olarak sıvı mozaik modeli tanımlanmıştır.Bu modele göre hücre zarı başlıca protein ve fosfolipitlerden oluşmuş çift katlı bir sıvıdır.

22. Sayfa


23. Sayfa


24. Sayfa
SitoplazmaHücrenin içini tamamen dolduran jele benzeyen madde sitoplazma(cytoplasma) olarak adlandırılır.Hücrenin ihtiyacı olan bir çok madde ve organeller sitoplazma içinde bulunur.

25. Sayfa


26. Sayfa
Hücre Organelleri

27. Sayfa
OrganelHücre içine tamamen dağılmış, uzmanlaşmış (özelleşmiş) organeller hücrenin solunumundan, boşaltımından, metabolizmasından sorumludur yani bu organellerin özel görevleri vardır.Bunlar (hücrenin organelleri)endoplazmik retikulum,ribozom,golgi aygıtı,mitokondrilizozom

28. Sayfa
Endoplazmik Retikulum:Endoplazmik retikulum (Endoplasmicreti-culum-ER) bir kanalcıklar sistemidir ve bir çok hücrenin sitoplazmasına tamamen yayılmıştır.ER bir anlamda hücrenin bir parçasından, diğer bir parçasına maddelerin taşındığı bir tünel sistemi gibidir.Bu kanalcıklar sayesinde hücrenin uzak noktaları da birbirleri ile temas etmiş olur.

29. Sayfa
İki tip ER vardır; Düz tip ve granüllü tip.Granüllü ER un dış duvarında ribozom (ribosome) adı verilen organeller vardır.Ribozomlar, proteinlerin üretildiği bir fabrika olarak işlev görürler.

30. Sayfa
Golgi Cihazı:Golgi cihazı (golgi complex) tabağa benzeyen membran katlarının, tabaka tabaka üst üste gelmesiyle oluşmuştur.Bir anlamda görünüşü üst üste dizilmiş gözlemeleri andırır.Bu organeller proteinleri işleyen ve paketleyen atelyeler olarak çalışırlar.Golgi cihazının önemli bir görevi de lizozom (lysosome) üretmektir.

31. Sayfa
Lizozom:Bu küçük kesecikler bakteri ya da diğer yabancı maddeleri yok eden güçlü sindirim enzimleri içerirler.Hücre öldüğü zaman, lizozomların içindeki enzimler sitoplazma içine dağılır ve hücre bu enzim tarafından kendi kendini parçalar.Bir organizma öldüğü zaman hücreler hızla bozulur, çünkü yukarıda anlatılan "kendini yok etme" sistemi devreye girmiştir.Bazı doku bozulmaları ve yaşlanma süreci muhtemelen lizozom enzimlerinin sızarak açığa çıkmasına bağlı olabilir.

32. Sayfa
Mitokondri:Hücreler mitokondri (mitochondria) denilen küçük güç kaynakları içerirler.Mitokondrinin içindeki yakıt molekülleri parçalanır ve enerji açığa çıkar.Bu olay, hücreye gelen besin maddeleri ile oksijenin birleşmesi sonucu, mitokondride enerjinin açığa çıkması ile gerçekleşir ve hücresel solunum olarak adlandırılır.

33. Sayfa
Nukleus (nucleus-çekirdek):Hücrenin merkezinde bulunan, büyük ve yuvarlak bir organeldir.Görevi hücrede enerji meydana getiren reaksiyonları düzenlemek, hücre içi olayları idare etmek ve bölünerek çoğalmayı sağlamaktır.

34. Sayfa
DOKUSAL ORGANİZASYONDokular, bazı özel görevleri üstlenmiş özel nitelikleri olan hücre topluluklarıdır.Bir doku, aynı yönde farklılaşmış hücrelerin ve bunların ürünlerinin, yani aynı tip hücreler birleşerek dokuları meydana getirmişlerdir.Bu hücreler arasında da hücreler arası madde bulunur.DOKULAR VÜCUDUN YAPI TAŞLARIDIR

35. Sayfa
Vücutta başlıca dört doku tipivardır:Epitel doku (epithelium):Bağ doku (connective doku):Kas doku :Sinir doku:

36. Sayfa
Epitel doku (epithelium):Vücudun bütün yüzeyini kaplar, bütün boşlukların iç yüzünü örter, bazı epitel dokular, salgı bezlerini oluşturmak üzere özelleşmişlerdir.Epitel dokunun bir çok işlevleri vardır.Koruma fonksiyonu,salgı fonksiyonu,emme fonksiyonuduyu fonksiyonudur.

37. Sayfa
Bağ doku (connective doku):Vücudun organlarını korur ve destekler, vücudun parçalarını birbirine bağlar ve bir arada tutar.Bağ dokusunun ana işlevi vücudun diğer dokularını birbirine bağlamaktır.Bağ dokuları aynı zamanda vücudu ve onun yapılarını destekler ve altındaki organları korur.Neredeyse vücuttaki her organ bağ dokusundan destekleyici bir iskelete sahiptir.

38. Sayfa
Bağ dokusu tipleriBağ dokusunun bazı temel tipleri:Gerçek bağ doku,Yağ (adipose) doku,Kıkırdak doku,Kemik doku,Kan, lenfa ve kan hücreleri üreten dokular.

39. Sayfa
Bağ dokusu lifleriBağ dokusu liflerinin 3 tipi vardır,kollagen (collagen) lifler,retiküler (reticular) lifler veelastik (elastic) liflerdir.

40. Sayfa
Kollagen liflerKollagen lifler, sayısı ençok olanlardır.Kollagen lifler vücutta en çok bulunan protein olan kollagen proteinleri içerir.Kollagen çok dayanıklı bir maddedir ve kollagen lifler vücut yapılarına büyük sağlamlık verir.

41. Sayfa
Kas doku :Vücudu ve onun parçalarını hareket ettirmek için özelleşmiştir. Kasılma ve gevşeme özelliği gösterir.KAS DOKUSU KASILMAK ÜZERE ÖZELLEŞMİŞTİRKısaldıkları zaman, onlara bağlı vücut parçasını da hareket ettirirler.Uzun ve dar oldukları için kas hücreleri kas lifleri olarak nitelenirler.

42. Sayfa
Sinir doku:Sinir sistemini meydana getiren dokudur.En önemli özelliği uyartı (impuls) iletimi sağlamasıdır.Bu yolla canlının çevre hakkında bilgi edinmesi ve çevreye uyum göstermesi ve etki etmesi mümkün olur.Sinir doku sinir hücreleri (Neuron-nöron) ile bu hücrelerin arasında yer alan özel hücrelerden (Neuroglia) oluşur.

43. Sayfa


44. Sayfa
Organ ve Sistem OrganizasyonuBelli fonksiyonları yerine getirmek için birlikte çalışan doku grupları organları ve organlar vücut sistemini ya da organ sistemini oluştururlar.Örneğin dolaşım sistemi; kalp, kan damarları, kan, lenf yapıları ve çeşitli diğer organlardan oluşur.

45. Sayfa
İnsan vücudunu oluşturan sistemler ve organlarıSistem OrganlarıDeriHareket sistemiKemiklerKaslarSinir sistemiEndokrin sistemÜriner sistemÜreme ststemiDolaşım sistemiSolunum sistemiSindirim SistemiCilt, saç, tırnaklar, ter bezleri Kemikler; kaslar, eklemler Kıkırdak, ligamentlerIskelet kası , kalp kası, düz kasSinir ve duyu organları;omurilik ve beyinHipofiz, adrenal, tiroid ve diğer kanalsız bezlerBöbrekler, sidik torbasi ve ilgili kanallar Testisler, ovaryumlar ve ilgili organlarKalp, kan damarları, kan, lenfa ve lenfa yaplarıAkciğerler ve nefes borusuAğız, özefagus (yemek borusu), mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer.

46. Sayfa
SİNDİRİM SİSTEMİ

47. Sayfa
KAS SİSTEMİ

48. Sayfa
SOLUNUM SİSTEMİ

49. Sayfa
ÜREME SİSTEMİ BOŞALTIM SİSTEMİ

50. Sayfa
DOLAŞIM SİSTEMİ

51. Sayfa
LENFATİK SİSTEM

52. Sayfa
ENDOKRİN SİSTEM

53. Sayfa
SİNİR SİSTEMİ

54. Sayfa
DERİ SİSTEMİ

55. Sayfa
KISA BİR MOLA

0 kişi beğendi

01 | Anatomi

Anatomi (Özet): Kısaca canlı varlıkların yapı ve şeklini inceleyen bilim dalına anatomi denir.ANATOMİ NEDİR?
Canlılar, hücre adı verilen en küçük yapısal birimlerin, çok karmaşık fonksiyonları yerine getirebilecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşmuşlardır. Hücre, gözle görülemeyecek kadar küçüktür ve çevresi yarı geçirgen bir zarla kuşatılmış durumdadır. Hücreye şeklini veren sitoplâsma gerekli yaşamsal öğeleri içeren, yarı sıvı bir maddedir. Aynı görevdeki hücrelerin kümelenmesi ile dokular; farklı dokuların belirli bir işlevi.. - Yazıya Git..

02 | İnsan Sağlığında Spor Ve Beden Eğitiminin Önemi Nedir

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR KAVRAMLARI
1-Beden Eğitimi Nedir ?
Beden Eğitimi, bireyin fiziksel aktiviteler aracılığıyla, psikomotor, bilişsel ve toplumsal alanda gelişimine katkıda bulunan bir süreçtir.İnsanın, toplum kurallarına uygun olarak yaşaması, birbiriyle olan ilişkilerinin iyi örneğini verebilmesi, yardımsever, insan haklarına saygılı, dürüst davranması, zeki, ruhsal ve fiziksel yapı itibariyle sağlıklı olmasıyla bağlantılıdır.Beden Eğitimi, insanın sosyalleşebilmesi ve kişiliğini bulup doğru bir çizgi üzerinde yol almasında.. - Yazıya Git..

03 | İnsan

insan: hangi bilgi türünden, ideolojiden bakıldığına göre değişen insan, öncelikle toplumları kendini varetmesi sürecinde temel konu olarak gündeme gelir. insan için bugün söyleyeceğimiz, doğadan evrimle getirdiği özelliklerinin haricinde 23 bin gene sahip(inanç, düşünme, matematik, cinsel yasaklılık gibi) ve bu genlerin etkinliğini, verimliliğini, doğa yasalarına değil toplumun yasalarına ve insanlaşma yasalarına bağlamış canlıdır. insanın temel özelliklerinden biri, kişinin toplumsal varlık olmasıdır. insanın beyinsel gelişimi toplumun.. - Yazıya Git..

04 | İnsan Hakları İhlallerine Karşı Çözüm Önerileri

Soru: İnsan hakkı ihlallerine karşı sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir?Temel İnsan Hakları Nelerdira. Yaşama Hakkıb. Sağlık Hakkıc. Eğitim Hakkıd. Mülk Edinme Hakkıe. Seyahat Hakkıf. Haberleşme Hakkıg. Kanun Önünde Kendini Savunma Hakkıh. Hak Arama Hakkıi. Seçme ve Seçilme Hakkıj. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkık. Devlet Hizmetlerinden Eşit Olarak Yararlanma Hakkı…Çözüm Önerileriİnsan hakları ihlallerine önlemenin en önemli yolu kanun ve yasalardır. Kanun ve yasalar insan haklarına önem verir ve korumaya çalışırsa sorunların büyük kısmı.. - Yazıya Git..

05 | İnsanlardaki İçgüdüler

Freud, içgüdüleri iki grupta toplar; cinsel içgüdüler ve benliği korumaya yönelik içgüdüler.

Fakat biz günümüzde insanda var olan, toplamına Libido (biyolojik enerji ya da güç) adı verilen içgüdüleri size sayacağız.

İnsani Güdüler Nelerdir
1. Beslenme İçgüdüsü
Daha doğumdan hemen sonra bebekte meme emme güdüsü olarak başlar.

2. Dışkılama İçgüdüsü
Doğumdan hemen sonra başlayarak, sindirim sonu oluşan atıklar ile kandaki yararsız, zararlı ya da fazla maddelerin serbestçe.. - Yazıya Git..

06 | İnsanların doğuştan gelen temel hakları nelerdir

İnsanların doğuştan gelen temel hakları nelerdir - Soruya Git..

07 | İnsanda soluk alıp verme hızını etkileyen faktörler nelerdir...

İnsanda soluk alıp verme hızını etkileyen faktörler nelerdir - Soruya Git..

08 | İnsan hakları ve özgürlükler için kısa bir kompozisyon

lütfen kısa olsun... İnsan hakları ve özgürlükler için kısa bir kompozisyon - Soruya Git..

09 | İnsan kalbinde bulunan kapakçıkların görevleri nelerdir?

İnsan kalbinde bulunan kapakçıkların görevleri nelerdir? - Soruya Git..

10 | İnsanlar toplumdan nasıl etkilenir

İnsanlar toplumdan nasıl etkilenir - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Yigiter Damatoglu
  Belirtmemiş
 • Serra0102
  Belirtmemiş
 • Apoo
  Belirtmemiş
 • Deniz ve Güneş ile Hayat
  Belirtmemiş
 • Ali fuat 12
  Belirtmemiş
 • lolologt
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-39
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Belirtmemiş
 • gokturk
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-97
  Belirtmemiş
 • mehmet113
  Belirtmemiş
 • MaliyeOgrencisi
  Belirtmemiş
 • nejo2003
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • beste
  Belirtmemiş
 • Muhammed ibrahim
  Belirtmemiş
 • Mehmet Akbaba
  Belirtmemiş
 • bella03
  Belirtmemiş
 • Zalimm
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Belirtmemiş
 • ozcan 123
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Belirtmemiş
 • Zümrüdüanka
  Belirtmemiş
 • berzan
  Belirtmemiş
 • kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya