Nedir.Org
 • 1
2687
2
Okunma
5851
Cevap
2
Soru :

Anayasal ödevlerimiz

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


12015-12-12 16:25:00 #
Cevap : Kısaca : Anayasamıza Göre Kişinin Siyasi Hakları ve Ödevleri Nelerdir?
1. Türk vatandaşlığı hakkı : Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. (Madde: 66)
2. Seçme-seçilme hakkı  ve Siyasi faaliyet hakkı  : Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. (Madde: 67)
3. Parti kurma hakkı :  partilere girme vepartilerden ayrılma: Vatandaşlar, siyasî parti kurma, usulüne göre partilere girme ve partilerdenayrılma hakkına sahiptir. (Madde: 68)
4. Kamu hizmetlerine girme hakkı : Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. (Madde: 70)
5. Vatan hizmeti görevi : Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. (Madde: 72)
6. Vergi ödevi : Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. (Madde: 73)
7. Dilekçe hakkı : Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Madde: 74)
0 kişi beğendi
02015-12-12 16:26:02 #
Cevap : Bu da detaylı olanı:

Kişinin Temel Hak ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları)
1 Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
2 Zorla çalıştırma yasağı
3 Kişi hürriyeti ve güvenliği
4 Özel hayatın gizliliği ve korunması (Özel hayatın gizliliği - Konut dokunulmazlığı - Haberleşme hürriyeti)
5 Yerleşme ve seyahat hürriyeti
6 Din ve vicdan hürriyeti
7 Düşünce ve kanaat hürriyeti
8 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
9 Bilim ve sanat hürriyeti
10 Basın yayınla ilgili hükümler (Basın hürriyeti - Süreli ve süresiz yayın hakkı - Basın araçlarının korunması - Kamu tüzel kişiliklerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı - Düzeltme ve cevap hakkı)
11 Toplantı hak ve hürriyetleri (Dernek kurma hürriyeti - Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
12 Mülkiyet hakkı
13 Hakların korunması ile ilgili hükümler (Hak arama hürriyeti - Kanuni hâkim güvencesi - Suç ve cezalara ilişkin esaslar)
14 İspat hakkı
15 Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler (Pozitif Statü Hakları)
1 Ailenin korunması
2 Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
3 Kamu yararı (Kıyılardan yararlanma - Toprak mülkiyeti - Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması – Kamulaştırma - Devletleştirme ve özelleştirme)
4 Çalışma ve sözleşme hürriyeti
5 Çalışma ile ilgili hükümler (Çalışma hakkı ve ödevi - Çalışma şartları ve dinlenme hakkı - Sendika kurma hakkı - Sendikal faaliyette bulunma hakkı)
6 Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt (Toplu iş sözleşmesi hakkı - Grev hakkı ve lokavt)
7 Ücrette adalet sağlanması
8 Sağlık, çevre ve konut (Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması - Konut hakkı)
9 Gençlik ve spor (Gençliğin korunması - Sporun geliştirilmesi)
10 Sosyal güvenlik hakları (Sosyal güvenlik hakkı - Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gere­kenler - Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları)
11 Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
12 Sanatın ve sanatçının korunması
13 Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerin sınırları

Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları)
1 Türk vatandaşlığı
2 Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları
3 Siyasi partilerle ilgili hükümler (Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma - Siyasi partilerin uyacakları esaslar)
4 Kamu hizmetlerine girme hakkı (Hizmete girme - Mal bildirimi)
5 Vatan hizmeti
6 Vergi ödevi
7 Dilekçe hakkı
0 kişi beğendi

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Anayasal Monarşi

Anayasal Monarşi Sözlük Anlamları1. Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi.2. Anayasal monarşi yada Meşrutiyet, hükümdarların mutlak yetkilerinin bir bölümünü anayasal kurumlara ve meclise devrettiği yönetim biçimine denir. Osmanlı Devleti'nin son elli yılında bu yönetim biçimi iki kez uygulamaya koyulmuştur. Bunların ilki Birinci Meşrutiyet, ikincisi de İkinci Meşrutiyet olarak adlandırılır.3. Osmanlı ımparatorluğunda 1876 anayasasıyla başlayan ve 1918 mondros mütarekesine değin süren ve i. ve ii. meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süreBakınız; Parlamenter MonarşiMonarşi Nedir
Monarşi (Mutlakiyet), bir devlet yönetiminde, devletin temel güç ve.. - Yazıya Git..

02 | Anayasal

Anayasa ile ilgili - Yazıya Git..

03 | Anayasal hukuk nelerdir ?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

04 | Anayasal haklarımız 10 tane

Anayasal haklarımız nelerdir 10 tane örnek - Soruya Git..

05 | Anayasalar

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..
Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Süleyman Geyik
  Süleyman Geyik
  Belirtmemiş
 • Çayan Turan
  Çayan Turan
  Belirtmemiş
 • Fasterx
  Fasterx
  Belirtmemiş
 • dkn clk
  dkn clk
  Belirtmemiş
 • fikiratolyesi
  fikiratolyesi
  Belirtmemiş
 • Ayhan07
  Ayhan07
  Belirtmemiş
 • BEST FREDS
  BEST FREDS
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • Codelyokotr
  Codelyokotr
  Belirtmemiş
 • Emrah Peyker
  Emrah Peyker
  Belirtmemiş
 • SakinolRey
  SakinolRey
  Belirtmemiş
 • Ibrahim 5376250342 Bayramoglu
  Ibrahim 5376250342 Bayramoglu
  Belirtmemiş
 • ilaydaaknrc
  ilaydaaknrc
  Belirtmemiş
 • Ece469
  Ece469
  Belirtmemiş
 • Ask4746
  Ask4746
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • 45TE4S6Y3
  45TE4S6Y3
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • Ödevci
  Ödevci
  Belirtmemiş
 • amagabeak
  amagabeak
  Belirtmemiş
 • Mehmetkaptan55
  Mehmetkaptan55
  Belirtmemiş
 • melis gülen
  melis gülen
  Belirtmemiş
 • hera
  hera
  Belirtmemiş
 • beste
  beste
  Belirtmemiş
 • Ahmet Okumuş
  Ahmet Okumuş
  Belirtmemiş
 • Çiğdem Soylu
  Çiğdem Soylu
  Belirtmemiş
 • Nazya
  Nazya
  Belirtmemiş
 • Abc123
  Abc123
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Dillen
  Dillen
  Belirtmemiş
 • zy01ADANA
  zy01ADANA
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Cemmm
  Cemmm
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×