Nedir.Org
 • 1
2687
2
Okunma
5892
Cevap
2
Soru :

Anayasal ödevlerimiz

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.

Durum: Çözüldü
Tarih: 5 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Verilmiş Cevaplar


12015-12-12 16:25:00 #
Cevap : Kısaca : Anayasamıza Göre Kişinin Siyasi Hakları ve Ödevleri Nelerdir?
1. Türk vatandaşlığı hakkı : Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. (Madde: 66)
2. Seçme-seçilme hakkı  ve Siyasi faaliyet hakkı  : Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. (Madde: 67)
3. Parti kurma hakkı :  partilere girme vepartilerden ayrılma: Vatandaşlar, siyasî parti kurma, usulüne göre partilere girme ve partilerdenayrılma hakkına sahiptir. (Madde: 68)
4. Kamu hizmetlerine girme hakkı : Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. (Madde: 70)
5. Vatan hizmeti görevi : Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. (Madde: 72)
6. Vergi ödevi : Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. (Madde: 73)
7. Dilekçe hakkı : Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Madde: 74)
0 kişi beğendi
02015-12-12 16:26:02 #
Cevap : Bu da detaylı olanı:

Kişinin Temel Hak ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları)
1 Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
2 Zorla çalıştırma yasağı
3 Kişi hürriyeti ve güvenliği
4 Özel hayatın gizliliği ve korunması (Özel hayatın gizliliği - Konut dokunulmazlığı - Haberleşme hürriyeti)
5 Yerleşme ve seyahat hürriyeti
6 Din ve vicdan hürriyeti
7 Düşünce ve kanaat hürriyeti
8 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
9 Bilim ve sanat hürriyeti
10 Basın yayınla ilgili hükümler (Basın hürriyeti - Süreli ve süresiz yayın hakkı - Basın araçlarının korunması - Kamu tüzel kişiliklerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı - Düzeltme ve cevap hakkı)
11 Toplantı hak ve hürriyetleri (Dernek kurma hürriyeti - Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
12 Mülkiyet hakkı
13 Hakların korunması ile ilgili hükümler (Hak arama hürriyeti - Kanuni hâkim güvencesi - Suç ve cezalara ilişkin esaslar)
14 İspat hakkı
15 Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler (Pozitif Statü Hakları)
1 Ailenin korunması
2 Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
3 Kamu yararı (Kıyılardan yararlanma - Toprak mülkiyeti - Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması – Kamulaştırma - Devletleştirme ve özelleştirme)
4 Çalışma ve sözleşme hürriyeti
5 Çalışma ile ilgili hükümler (Çalışma hakkı ve ödevi - Çalışma şartları ve dinlenme hakkı - Sendika kurma hakkı - Sendikal faaliyette bulunma hakkı)
6 Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt (Toplu iş sözleşmesi hakkı - Grev hakkı ve lokavt)
7 Ücrette adalet sağlanması
8 Sağlık, çevre ve konut (Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması - Konut hakkı)
9 Gençlik ve spor (Gençliğin korunması - Sporun geliştirilmesi)
10 Sosyal güvenlik hakları (Sosyal güvenlik hakkı - Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gere­kenler - Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları)
11 Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
12 Sanatın ve sanatçının korunması
13 Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerin sınırları

Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları)
1 Türk vatandaşlığı
2 Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları
3 Siyasi partilerle ilgili hükümler (Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma - Siyasi partilerin uyacakları esaslar)
4 Kamu hizmetlerine girme hakkı (Hizmete girme - Mal bildirimi)
5 Vatan hizmeti
6 Vergi ödevi
7 Dilekçe hakkı
0 kişi beğendiCevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Genel Kültür Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Eyüp Sabri Türk
  Eyüp Sabri Türk
  Belirtmemiş
 • asumna
  asumna
  Belirtmemiş
 • Havva 04
  Havva 04
  Belirtmemiş
 • Edanur karabela
  Edanur karabela
  Belirtmemiş
 • Ask4746
  Ask4746
  Belirtmemiş
 • Sercan Çığır
  Sercan Çığır
  Belirtmemiş
 • miraç Sancar
  miraç Sancar
  Belirtmemiş
 • Beck
  Beck
  Belirtmemiş
 • Aşk prensesi
  Aşk prensesi
  Belirtmemiş
 • Eşsiz
  Eşsiz
  Belirtmemiş
 • Erkan A
  Erkan A
  Belirtmemiş
 • mountaingoat
  mountaingoat
  Belirtmemiş
 • AmirNewDay
  AmirNewDay
  Belirtmemiş
 • ömer faruk demir
  ömer faruk demir
  Belirtmemiş
 • sans
  sans
  Belirtmemiş
 • Cerendogan gmail com
  Cerendogan gmail com
  Belirtmemiş
 • nalindag
  nalindag
  Belirtmemiş
 • kürt kızı
  kürt kızı
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • emrah07
  emrah07
  Belirtmemiş
 • Hypatia
  Hypatia
  Belirtmemiş
 • SiyahBeyazDüşler
  SiyahBeyazDüşler
  Belirtmemiş
 • Sinem Ellis
  Sinem Ellis
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Kadir Demir-770
  Kadir Demir-770
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • zeus
  zeus
  Belirtmemiş
 • Vurgun30
  Vurgun30
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×