• 1
2
Okunma
5843
Cevap
2
Soru :

Anayasal ödevlerimiz

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz.
Durum: Çözüldü
Tarih: 4 yıl önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


12015-12-12 16:25:00 #
Cevap : Kısaca : Anayasamıza Göre Kişinin Siyasi Hakları ve Ödevleri Nelerdir?
1. Türk vatandaşlığı hakkı : Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. (Madde: 66)
2. Seçme-seçilme hakkı  ve Siyasi faaliyet hakkı  : Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halk oylamasına katılma hakkına sahiptir. (Madde: 67)
3. Parti kurma hakkı :  partilere girme vepartilerden ayrılma: Vatandaşlar, siyasî parti kurma, usulüne göre partilere girme ve partilerdenayrılma hakkına sahiptir. (Madde: 68)
4. Kamu hizmetlerine girme hakkı : Her Türk kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir. (Madde: 70)
5. Vatan hizmeti görevi : Vatan hizmeti, her Türkün hakkı ve ödevidir. (Madde: 72)
6. Vergi ödevi : Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. (Madde: 73)
7. Dilekçe hakkı : Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yazı ile başvurma hakkına sahiptir. (Madde: 74)
0 kişi beğendi
02015-12-12 16:26:02 #
Cevap : Bu da detaylı olanı:

Kişinin Temel Hak ve Ödevleri (Negatif Statü Hakları)
1 Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı
2 Zorla çalıştırma yasağı
3 Kişi hürriyeti ve güvenliği
4 Özel hayatın gizliliği ve korunması (Özel hayatın gizliliği - Konut dokunulmazlığı - Haberleşme hürriyeti)
5 Yerleşme ve seyahat hürriyeti
6 Din ve vicdan hürriyeti
7 Düşünce ve kanaat hürriyeti
8 Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti
9 Bilim ve sanat hürriyeti
10 Basın yayınla ilgili hükümler (Basın hürriyeti - Süreli ve süresiz yayın hakkı - Basın araçlarının korunması - Kamu tüzel kişiliklerinin elindeki basın dışı kitle haberleşme araçlarından yararlanma hakkı - Düzeltme ve cevap hakkı)
11 Toplantı hak ve hürriyetleri (Dernek kurma hürriyeti - Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı)
12 Mülkiyet hakkı
13 Hakların korunması ile ilgili hükümler (Hak arama hürriyeti - Kanuni hâkim güvencesi - Suç ve cezalara ilişkin esaslar)
14 İspat hakkı
15 Temel hak ve hürriyetlerin korunması

Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler (Pozitif Statü Hakları)
1 Ailenin korunması
2 Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi
3 Kamu yararı (Kıyılardan yararlanma - Toprak mülkiyeti - Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması – Kamulaştırma - Devletleştirme ve özelleştirme)
4 Çalışma ve sözleşme hürriyeti
5 Çalışma ile ilgili hükümler (Çalışma hakkı ve ödevi - Çalışma şartları ve dinlenme hakkı - Sendika kurma hakkı - Sendikal faaliyette bulunma hakkı)
6 Toplu iş sözleşmesi, grev hakkı ve lokavt (Toplu iş sözleşmesi hakkı - Grev hakkı ve lokavt)
7 Ücrette adalet sağlanması
8 Sağlık, çevre ve konut (Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması - Konut hakkı)
9 Gençlik ve spor (Gençliğin korunması - Sporun geliştirilmesi)
10 Sosyal güvenlik hakları (Sosyal güvenlik hakkı - Sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gere­kenler - Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları)
11 Tarih, kültür ve tabiat varlıklarının korunması
12 Sanatın ve sanatçının korunması
13 Devletin iktisadi ve sosyal ödevlerin sınırları

Siyasi Haklar ve Ödevler (Aktif Statü Hakları)
1 Türk vatandaşlığı
2 Seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakları
3 Siyasi partilerle ilgili hükümler (Parti kurma, partilere girme ve partilerden ayrılma - Siyasi partilerin uyacakları esaslar)
4 Kamu hizmetlerine girme hakkı (Hizmete girme - Mal bildirimi)
5 Vatan hizmeti
6 Vergi ödevi
7 Dilekçe hakkı
0 kişi beğendi

01 | Anayasal Monarşi

Anayasal Monarşi Sözlük Anlamları1. Hükümdarla yönetilen bir ülkede hükümdarın başkanlığı altında parlamento yönetimine dayanan hükümet biçimi.2. Anayasal monarşi yada Meşrutiyet, hükümdarların mutlak yetkilerinin bir bölümünü anayasal kurumlara ve meclise devrettiği yönetim biçimine denir. Osmanlı Devleti'nin son elli yılında bu yönetim biçimi iki kez uygulamaya koyulmuştur. Bunların ilki Birinci Meşrutiyet, ikincisi de İkinci Meşrutiyet olarak adlandırılır.3. Osmanlı ımparatorluğunda 1876 anayasasıyla başlayan ve 1918 mondros mütarekesine değin süren ve i. ve ii. meşrutiyet dönemi adlarıyla anılan süreBakınız; Parlamenter MonarşiMonarşi Nedir
Monarşi (Mutlakiyet), bir devlet yönetiminde, devletin temel güç ve.. - Yazıya Git..

02 | Anayasal

Anayasa ile ilgili - Yazıya Git..

03 | Anayasal hukuk nelerdir ?

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..

04 | Anayasal haklarımız 10 tane

Anayasal haklarımız nelerdir 10 tane örnek - Soruya Git..

05 | Anayasalar

Bu sorunun cevabı için bana yardımcı olur musunuz. - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Genel Kültür Bölümü Yeni Sorular
4 gün önceGeri hizmet nedir
6 gün önceSağıtıcı nedir
1 hf. önceVelıhat nedır
2 hf. önceVip
2 hf. önceKonkordans
2 hf. önceRotasyon nedirArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • Yigiter Damatoglu
  Belirtmemiş
 • Serra0102
  Belirtmemiş
 • Apoo
  Belirtmemiş
 • Deniz ve Güneş ile Hayat
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-39
  Belirtmemiş
 • Mehmet Genç-97
  Belirtmemiş
 • zeus
  Belirtmemiş
 • beste
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Belirtmemiş
 • kartalaltan
  Belirtmemiş
 • Lilisaya
  Belirtmemiş
 • iremugras123
  Kütahya