Nedir.Org
 • 1
20592
0
Okunma
9
Cevap
1
Soru :

Apolar bağ nedir?

Apolar bağ
Bölüm: Kimya
Durum: Çözüldü
Tarih: 2 ay önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Verilmiş Cevaplar


162020-05-13 04:25:06 #
Cevap :

APOLAR BAĞ ( KUTUPSUZ BAĞ ) : O2, N2, H2 molekülleri aynı cins atomlardan oluşmuş iki atomlu moleküllerdir. Bu moleküllerde ortaklaşa kullanılan elektronlar her iki atom çekirdeği tarafından eşit oranda çekilir. Çünkü çekirdek yükleri aynıdır. Bu şekilde atomlar arasında elektronların eşit oranda çekilmesiyle oluşan bağa apolar kovalent bağ denir. Apolar bağ kutupsuz bağ demektir.

 

Kovalent bağların polar ya da apolar olması etkileşimde olan ametallerin ortaklaşa kullanılan elektrona sahip çıkma eğilimeri (uyguladığı çekim kuvveti) yani elektronegatiflik ile ilgilidir.

Polar
Polar, İngilizce kutup demektir. Örneğin "polar bear", Türkçe'de "kutup ayısı" demektir. Kovalent Bağlar da kutuptan kasıt pozitif ve negatif uçlardır.

Elektronegatiflik
Farklı cins atomların elektronları çekmesi yani elementlerin bağlayıcı elektronlara sahip çıkma eğilimleri elektronegatiflik ile ilgilidir.

Kovalent bağ
Kovalent bağ, farklı ya da aynı cins ametal atomları arasında elektron alışverişine dayanan bir etkileşim türüdür.

Polarlık
Kovalent bağlarda polarlık, bağa katılan atomların elektronları kendisine çekmesiyle yani elektronegatiflik ile ilgilidir. Polar bağ kutuplu bağ, apolar bağ ise kutupsuz demektir.

Kovalent bağı oluşturan atomlar, bağı oluşturan elektronlara farklı büyüklükte çekim kuvveti uyguladığında elektron yoğunluğunun daha fazla olduğu bir alan oluştururlar. Bu da molekül içinde kutuplaşmaya neden olur.

Polar bağ

Kovalent bağ farklı cins ametal atomları arasında kurulduğunda ortak kullanılan elektronlar farklı cins atomlar tarafından farklı büyüklükte çekilir çünkü farklı elementlerin elektronegatiflik değerleri de farklıdır.

 

Polar bağlar da bağa katılan ametallerin elektronegatiflikleri nispetinde kısmi negatif ve kısmi pozitif uçlar oluşur.


Apolar bağ

Polar bağın aksine apolar bağ kutuplaşmanın olmadığı durumdur. Aynı cins ametallerin  etkileşimiyle meydana gelen kovalent bağlar apolar kovalent bağdır.

Polar ve Apolar Molekül Nasıl Ayırt Edilir?

Bu soru bizim açımızdan önemli bir sorudur. Molekülün polar veya apolar olmasının bağın polaritesiyle alakalı olmadığını söyledik. Peki bu durumda molekülün polar mı apolar mı olduğu nasıl anlaşılır?

Öncelikle H2, F2 gibi moleküller zaten aynı tip atomlardan oluştukları için apolardır. Dolaysıyla 2 atomlu molekülleri ayırt etmek kolaydır. Moleküldeki atom sayısı arttıkça molekülün merkez atomuna bakılır. Merkez atomun bağ yapma özelliklerine göre polaritenin oluşup oluşmayacağı belirlenir. Bunu ezberlemek biraz zor olsa da kimya dersinde sık kullandığımız bazı molekülleri ezberlemek pratik olacaktır.

Moleküllerin dallanması ile zaten apolar olması git gide zorlaşacaktır.

Apolar Molekülün Özellikleri

Apolar bir molekül, asimetrik yük dağılımı olmayan bir moleküldür. Bu nedenle pozitif veya negatif kutuplar oluşmaz. Başka bir deyişle, apolar moleküllerin elektrik yükleri, molekül boyunca eşit olarak dağıtılır. Apolar moleküller genelde organik olan apolar çözücüler içinde iyi çözünme eğilimindedirler.

Aksine, polar molekülde ise molekülün bir tarafı pozitif, diğer tarafı ise negatif yüke sahiptir.

Polar moleküller suda ve diğer polar çözücülerde iyi çözünme eğilimindedir. Çünkü su polar bir moleküldür.

Teknik olarak, tamamen kutupsuz yani apolar olmayan moleküller, tek bir tür atomdan veya belirli bir simetri sergileyen farklı tiplerdeki atomlardan oluşanlardır. Pek çok molekül kısmen polar kısmen ise apolar özellik gösterir. Bunu da unutmamak gerekir.

Apolar Moleküllere Örnekler

Biraz da apolar moleküllere örnekler gösterelim.

Apolar moleküle en basit örnekler oksijen (O2), azot (N2) ve ozon (O3) şeklinde verilebilir. Diğer apolar moleküller arasında karbon dioksit (CO2) ve organik moleküller metan (CH4), tolüen ve benzen bulunur.

Çoğu karbon bileşiği apolar yapıdadır. Önemli bir istisna karbon monoksittir, (CO) Karbon monoksit iki atomlu doğrusal bir moleküldür, ancak karbon ve oksijen arasındaki elektronegatiflik farkı, molekülü polar hale getirir.

Organik kimyadan bildiğimiz Alkinler apolar molekül olarak kabul edilir çünkü suda çözünmezler. Soy gazlar veya inert gazlar da apolar olarak kabul edilir. Bu gazlar, elementlerinin tek atomlarından oluşur. Örnekler argon, helyum, kripton ve neon gibi.

 

 

Apolar bağ nedir?

Sunum İçeriği

0 kişi beğendi

01 | Bağımsızlık

Bağımsızlık Nedir ? (Özet) : Bağımsızlık, bir milletin veya bir devletin, kendi vatandaşları veya nüfusu tarafından özgürce yönetilebilmesidir. Yani egemenlik haklarının başkasının elinde olmamasıdır. Bağımsızlık (Tanım 1) :Bağımsızlık bir devletin iç ve dış işlerinde bağımsız olarak, istediği gibi hareket edebilmesi. En genel anlamda bağımsızlık; belirli bir ülke üzerinde ve hükumet ile temsil olunan üstün ve merkezi bir otoritenin hükmü ve gözcülüğü altında, hukuki ve otonom bir düzene bağlı olarak yaşayan insanlardan meydana.. - Yazıya Git..

02 | Bağlaçlar

Bağlaç Nedir ?
Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir..

Bağlaç Örnekleri:
açıkçası, ama, ancak, bile, çünkü, dahi, dE, dE.....dE, demek ki, fakat, gene, gerek...gerek(se), ha........ha, hâlbuki, hatta, hele, hem, hem de, hem.....hem (de), ile, ise, ister.....ister(se), kâh..........kâh, kısacası, ki, lâkin, madem(ki), nasıl ki, ne var ki, ne yazık ki, ne......ne (de), nitekim, oysa, oysaki, öyle ki, öyleyse,.. - Yazıya Git..

03 | Bağlaç

Bağlaç Nedir ?
Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbiriyle ilgili cümleleri veya cümlede görevdeş sözcük ve söz öbeklerini bağlamaya yarayan kelimelere bağlaç denir..
Bağlaç Örnekleri
açıkçası, ama, ancak, bile, çünkü, dahi, dE, dE.....dE, demek ki, fakat, gene, gerek...gerek(se), ha........ha, hâlbuki, hatta, hele, hem, hem de, hem.....hem (de), ile, ise, ister.....ister(se), kâh..........kâh, kısacası, ki, lâkin, madem(ki), nasıl ki, ne var ki, ne yazık ki, ne......ne (de), nitekim, oysa, oysaki, öyle ki, öyleyse, üstelik, ve,.. - Yazıya Git..

04 | Bağlam

1. Cinsleri ayrı ya da birbirlerine yakın olan şeylerin bir arada bağlanmışı, demet, deste.
2. Bir koşuttaki dörtlüklerin herbiri.
3. Herhangi bir olayda, olaylar durumlar ilişkiler örgüsü ya da bağlantısı.
4. Dilbilgisinde, önce veya sonra gelen kelimeyi etkileyen belirleyen birim ya da birimler bütünü. erkek veya kadın adı olarak kullanılır.Bağlam NedirTürkçe Sözlük bağlam için şu karşılıkları veriyor:
1.Herhangi bir olguda olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı, kontekst.
2-Bir dilbirimini.. - Yazıya Git..

05 | Bağımsız Sıralı Cümle

Öğe ortaklığı olmayan sıralı cümle çeşididir. Sıralı cümleyi oluşturan cümleler anlamca birbirine bağlıdır; ancak aralarında öğe ortaklığı söz konusu değildir.
Açıklamalı Bağımsız Sıralı Cümle Örnekleri
"Kitapları çok severdi." sözü yüklemi öznesi olan bir cümledir.
"Evindeki kütüphanede binlerce kitabı vardı." sözü de eksiksiz bir cümledir.
Bu iki cümle anlamca birbirine bağlıdır.
"Kitapları çok severdi; evindeki kütüphanede binlerce kitap vardı." cümlesi ise bir bağımsız sıralı cümle olur... - Yazıya Git..

06 | Bağ kelimesinin eş seslisi

bağ kelimesinin eş seslisi - Soruya Git..

07 | Bağdaşık bulmaca

Bulmacada Bağdaşık sorusunun 9 harfli cevabı nedir? - Soruya Git..

08 | Bağlaç olan de ile ilgili örnekler

Bağlaç olan de ile ilgili örnekler - Soruya Git..

09 | Bağımlı nüfus oranını belirleyen temel etmen nedir

Bağımlı nüfus oranını belirleyen temel etmen nedir ? - Soruya Git..

10 | Bağlaç olan Kİ örnekleri

Bağlaç olan ki örnek cümleler - Soruya Git..
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • BÜŞRA DAĞ
  BÜŞRA DAĞ
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Martur123
  Martur123
  Belirtmemiş
 • Alaraateş
  Alaraateş
  Belirtmemiş
 • alparslanpeker
  alparslanpeker
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • sansar
  sansar
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya