Nedir.Org
 • 1
343
14
Okunma
155
Cevap
4
Soru :

Ara sözlerin başına ve sonuna ne konur

ara sözlerin başına ve sonuna ne konur

Bölüm: Türkçe
Durum: Çözüldü
Tarih: 9 ay önce
0 kişi takip ediyor


Verilmiş Cevaplar


182020-06-24 23:10:02 #
Cevap : Ara sözlerin başına ve sonuna VİRGÜL işareti konur..
0 kişi beğendi
172020-06-25 16:45:30 #
Cevap : Merhabalar,
 
Ara sözler, cümlede öge işlevi görmeyen; içine girdiği cümlenin anlamını pekiştiren kuvvetlendiren veya cümlede belirli bir yeri açıklamak için kullanılan söz gruplarıdır. Bu söz gruplarına yüklem eklendiği takdirde, ara cümle olarak değişime uğramış olur. 
 
İster ara söz, isterse ara cümle olsun; bir cümlede ikisinden biri veya birden fazlası geçiyorsa bu ara söz veya ara cümlelerin başına ve sonuna kısa çizgi (-) veya virgül konulur (,). Virgül de hem sona hem başa konulur.
 
Şimdi örnek cümle yazalım. 
- Halam, Zuhal'in annesi, çok pimpirikli olmasına rağmen gençlere baskı kurmazdı. 
 
veya bunu şu şekilde yazabiliriz:
- Halam -Zuhal'in annesi- çok pimpirikli olmasına rağmen gençlere baskı kurmazdı. 
 
İyi dersler :)
Zeus 1 kişi beğendi
9 ay önce Melisnaz Alıntıdır iyi günler dilerim :)
22020-06-24 23:10:02 #
Cevap :
Sözlükte VİRGÜL Nedir:

Virgül (,) bir noktalama işaretidir.

Virgülün Kullanım Alanları

1. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur:
Fırtınadan, soğuktan, karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak, aydınlık ve sevimli odanın havasında erir gibi oldum.
(Yukarıdaki cümlede ilk ikisi dolaylı tümleçleri sonraki sıfatı ayırmak için kullanılmış.)
Sessiz dereler, solgun ağaçlar, sarı güller (sıfatları ayırmak için)
Dillenmiş ağızlarda tutuk dilli gönüller
Zindana atılan mahkûmlar gibi titreşerek, haykırarak geri geri kaçmaya uğraşıyorduk.

2. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur:
Bir varmış, bir yokmuş.
Umduk, bekledik, düşündük.
Yol otomobillere yasak olduğundan o da herkes gibi tramvaya biner, kimse kendisine dikkat etmez.

3. Cümlede özel olarak vurgulanması gereken ögelerden sonra konur:
Binaenaleyh, biz her vasıtadan, yalnız ve ancak, bir noktainazardan istifade ederiz.

4. Uzun cümlelerde yüklemden uzak düşmüş olan ögeleri belirtmek için konur:
Saniye Hanımefendi, merdivenlerde oğlunun ayak seslerini duyar duymaz, hasretlisini karşılamaya atılan bir genç kadın gibi, koltuğundan fırlamış ve ona kapıyı kendi eliyle açmaya gelmişti.

5. Cümle içinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmak için konur:
Doğduğu yere, Erzurum’a gitmişti. (Ara söz-dolaylı tümleç)
Çok sevdiği insanı, annesini, özlemişt. (ara söz-nesne)
Şimdi, efendiler, müsaade buyurursanız, size bir sual sorayım.

6. Anlama güç kazandırmak için tekrarlanan kelimeler arasına konur:
Akşam, yine akşam, yine akşam,
Göllerde bu dem bir kamış olsam!

7. Tırnak içinde olmayan aktarma cümlelerinden sonra konur:
Datça’ya yarın gideceğim, dedi.
Şehirde ilk önce hükûmet doktoruyla karşılaştım.
– Bugünlerde başımı kaşımaya vakit bulamıyorum, dedi.

8. Konuşma çizgisinden önce konur:
Bahçe kapısını açtı. Sermet Bey’e,
– Bu anahtar köşkü de açar, dedi.

9. Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur, hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur:
Peki, gideriz. Olur, ben de size katılırım.
Hayhay, memnun oluruz. Haydi, geç kalıyoruz.
Evet, kırk seneden beri Türkçe merhale merhale Türkleşiyor.

10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:
Bu, tek gözlü, genç fakat ihtiyar görünen bir adamcağızdır.
Bu gece, eğlenceleri içlerine sinmedi.

11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:
Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek, mücadele, müsademe demektir.
Sayın Başkan,
Sevgili Kardeşim,
Değerli Arkadaşım,

12. Sayıların yazılışında, kesirleri ayırmak için konur:
38,6 (otuz se­kiz tam, onda altı),
25,33 (yirmi beş tam, yüzde otuz üç),
0,45 (sıfır tam, yüzde kırk beş).

13. Bibliyografik künyelerde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:
Falih Rıfkı Atay, Tuna Kıyıları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1938.
Yazarın soyadı önce yazılmışsa soyadından sonra da virgül konur:
Ergin, Muharrem, Dede Korkut Kitabı, Ankara, 1958.

Virgül Kullanım Örnekleri

Virgülle İlgili Kurallar

Virgül Nerelerde Kullanılmaz

UYARI: Metin içinde ve, veya, yahut bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz:
Nihat sabaha kadar uyuyamadı ve şafak sökerken eve geldi..
Ben Atatürk’le üç veya iki defa karşılaştım.
Ya şevk içinde harap ol ya aşk içinde gönül
Ya lale açmalıdır göğsümüzde yahut gül!

UYARI: Metin içinde tekrarlı bağlaçlardan önce ve sonra virgül konmaz:
Hem gider hem ağlar.
Ya bu deveyi gütmeli ya bu diyardan gitmeli. (Atasözü)
Gerek nesirde gerek nazımda yeni bir söyleyişe ulaşılmıştır.
Siz ister inanın ister inanmayın, bir gün bile durmam.
Ne kız verir ne dünürü küstürür.

UYARI: Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül konmaz:
İmlamız, lisanımız düzelince lisanımız da kafamız düzelince düzelecek, çünkü o da ancak onlar kadar bozuktur, fazla değil!

UYARI: Metin içinde -ınca / -ince anlamında zarf-fiil görevinde kulla­nılan mı / mi ekinden sonra virgül konmaz:
Ben aç yattım mı kötü kötü rüyalar görürüm nedense.
Öyle zekiler vardır, konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın.

UYARI: Şart ekinden sonra virgül konmaz:
Tenha köşelerde ağız ağıza konuşurken yanlarına biri gelecek olursa hemen susuyorlardı.
Gör gözlerinle de aklın yatarsa anlatıver millete.

UYARI: Metin içinde zarf-fiil ekleriyle oluşturulmuş kelimelerden sonra virgül konmaz:
(ip-ince-eli-ken-a-madan-arak-dıkça-er..mez-dığında-maksızın-esiye-cesine)
Cumaları bahçede buluştukça kıza kendisinin adi bir mektep talebesi olmadığını anlatmaya çalışıyordu.
Şimdiye dek, ben kendimi bildim bileli kimse Değirmenoluk köyünden kaçıp da başka köyde çobanlık, yanaşmalık etmedi.
Meydanlığa varmadan bir iki defa İsmail kendisini gördü mü diye kahveye baktı.
Ancak yemekte bir karara varıp arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak konuştu.

UYARI: İsim ve sıfat tamlamalarının arasına virgül konmaz:
Gecelerin, sessizliğini dinliyorum (yanlış)
Sarı, saçlarını deli gönlüme bağlamışım. (yanlış)
0 kişi beğendi
02020-06-26 13:30:18 #
Cevap :

ara sözlerin başına virgül yada  kısa çizgi konur

0 kişi beğendi


Şifre kaç olabilir?

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

Soru Sor Çözülemeyen Sorular
Bulmaca Sözlüğü Aöf Puanı Hesaplama En İyi 10 Kiralık Villa

AÖF Akademik Takvim

01 Mart 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Bahar Dönemi Ara Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, bahar dönemi ara sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
10 - 11 Nisan 2021 Bahar Dönemi Ara Sınavı
19 Nisan 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, bahar dönemi dönem sonu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
29 - 30 Mayıs 2021 Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı
28 Haziran - 01 Temmuz 2021 Yaz Okulu Kayıt ve Ders Seçme
09 Temmuz 2021 Sınav Merkezi Değişikliği Yaz Okulu Sınavı (Son değişiklik tarihine kadar sınav merkezi değişikliği yapanlar, Yaz Okulu sınavına yeni sınav merkezlerinde girebilir.)
08 Ağustos 2021 Yaz Okulu Sınavı
Türkçe Bölümü Yeni Sorular


Geri
Geçmiş
Soru Sor
Arama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • İncinmişsin dedi
  İncinmişsin dedi
  Belirtmemiş
 • Mehmet Kölemen
  Mehmet Kölemen
  Belirtmemiş
 • Kas
  Kas
  Belirtmemiş
 • elimpreador1
  elimpreador1
  Belirtmemiş
 • j y n 03
  j y n 03
  Belirtmemiş
 • sokratesla
  sokratesla
  Belirtmemiş
 • Büşra Dere
  Büşra Dere
  Belirtmemiş
 • Limon çiçeği
  Limon çiçeği
  Belirtmemiş
 • Deniz mavi
  Deniz mavi
  Belirtmemiş
 • Süleyman Dalman
  Süleyman Dalman
  Belirtmemiş
 • Hasrety
  Hasrety
  Belirtmemiş
 • Sissi
  Sissi
  Belirtmemiş
 • Damla Şahin
  Damla Şahin
  Belirtmemiş
 • muzur06
  muzur06
  Belirtmemiş
 • Meryem Doğru
  Meryem Doğru
  Belirtmemiş
 • Kaan13
  Kaan13
  Belirtmemiş
 • Hayatımın karamanı34
  Hayatımın karamanı34
  Belirtmemiş
 • Yuself
  Yuself
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya
AÖF Test Çöz Uygulamamız
762.764 Soru
İNDİR - Şimdi Play Store'da.
Sitemizi kullanarak, Çerez Politikamızı , Gizlilik Politikamızı ve Hizmet Şartlarımızı okuduğunuzu ve anladığınızı kabul edersiniz.. Detay. ×