Nedir.Org
 • 1
20756
0
Okunma
44
Cevap
0
Soru :

) Aşağıda işçilerin çalışma koşullarına ilişkin yaptığı açıklamalardan hareketle Fordist üretim sisteminde işçilerin çalışma koşullarını yorumlayınız

) Aşağıda işçilerin çalışma koşullarına ilişkin yaptığı açıklamalardan hareketle Fordist üretim sisteminde işçilerin çalışma koşullarını yorumlayınız

“Renault fabrikasındaki uygulama bu sistemin ne kadar dayanıl¬maz olduğunu, işçileri nasıl bitkin duruma getirdiğini göstererek, (...)işçiler için bir ders olma¬lıdır (...); işçi bir hayvan mertebesine indirgeniyor ki düşünme¬si ve hayal kurması bile engelleniyor, daha çabuk ve daha çok üreten ruhsuz bir makine durumuna getiriliyor, ta ki, erkenden yıpranıp, değersizleşip atölye dışına atılana kadar. Taylor siste¬mi acımasızdır”.

“Zeka, fabrikalardan ve atölyelerden kovuldu. Geriye beyinsiz kollar ve demir ve çelikten otomata tabi birer otomat haline ge¬tirilen bedenler kaldı”.

“Bütün gece bir, bir buçuk metrelik bir alanda olduğum yerde du¬ruyorum. Makinenin durduğu an dışında hiç durmadan çalışı¬yorum. Her parçada, her arabada diyelim yaklaşık otuz iki işlem yapıyoruz. Saatte kırk sekiz parça ve sekiz saat boyunca. Yani, otuz iki çarpı kırk sekiz çarpı sekiz. Hesaplayın. İşte kumanda düğmesini böyle itiyorum (...) Gürültü dayanılmaz”


Bölüm: Tarih
Durum: Açık
Tarih: 1 hf. önce
0 kişi takip ediyor

Cevap Yaz


×
Seç Değiştir×
Seç Değiştir

×
Örnek 1 : https://www.youtube.com/watch?v=0zuBFyfQ3Qc
Örnek 2 : https://vimeo.com/8802569

01 | Üretim

1. Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, tüketim karşıtı: “Bu arada üç beş yazarın üretimi de araya kaynayıp gidiyor.” -N. Meriç.
2. İnsanın topraktan, doğanın her türlü kaynak ve güçlerinden kendine yararlı ürünler elde etmesi, bunları işleyerek gereksinim duyduğu özdek ve nesneler durumuna koyması, çoğaltması işi.
3. Mal ve hizmetleri bir dizi işlemden geçirerek biçim, zaman ve mekân boyutuyla faydalı hale getirmek veya faydalılıklarını artırmaya yönelik her türlü etkinlik.Yazıya Git..

02 | Aşağı Toplumsal Hareketlilik

Aşağı doğru hareketlilik bir felâket olarak nitelendirilir. Örneğin yaşlı, istikrarlı bir aile kurmuş bir birey, bir iş yerini açtıktan bir süre sonra işleri iyi gitmeyebilir ya da bir ekonomik durgunluk sonucu iflas edebilir. Bu aile, bir süre eski serveti ile yaşam biçimini koruyabilir. Fakat zamanla, ilk durumunu (Toplumsal sınıfını) kaybederek toplumsal sınıfı değişir. Bu örnekte ekonomik bir sebeple aşağı doğru hareketlilik söz konusudur.
 
Aşağı doğru toplumsal hareketliliğin diğer sebepleri de şunlar olabilir :
a) Bazı.. - Yazıya Git..

03 | Üretimevi

Fabrika türkçe karşılığı Üretimevi. İçerisinde işlenmemiş veya yarı işlenmiş ürünün işçiler tarafından, makine, araç ve aygıtlar yardımıyla işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu. Üretimevi terimi, söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği, belli bir büyüklüğe sahip endüstriyel yapılar için de kullanılmaktadır. Üretimevleri gerekli işgücü, ana para ve tesis kaynaklarının bir araya gelmesi ile oluşur ve etkinlik gösterir.
 
Fabrikaların Tarihi
Romalılar tarafından çeşitli üretim birimleri.. - Yazıya Git..

04 | Aşağı Doğru Dikey Hareketlilik

Sosyolojide aşağı doğru dikey hareketlilik nedir
Aşağı doğru hareketlilik bir felâket olarak nitelendirilir. Örneğin yaşlı, istikrarlı bir aile kurmuş bir birey, bir iş yerini açtıktan bir süre sonra işleri iyi gitmeyebilir ya da bir ekonomik durgunluk sonucu iflas edebilir. Bu aile, bir süre eski serveti ile yaşam biçimini koruyabilir. Fakat zamanla, ilk durumunu (Toplumsal sınıfını) kaybederek toplumsal sınıfı değişir. Bu örnekte ekonomik bir sebeple aşağı doğru hareketlilik söz konusudur.

Aşağı doğru toplumsal hareketliliğin.. - Yazıya Git..

05 | Çalışma Barışı

İş huzuru Cümle 1: Devlet... çalışma barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirleri alır. - Anayasa - Yazıya Git..

06 | Aşağıdakilerden hangisi kanuna denk değilidir?

a) Kanunu Muvakkat b) Uluslararası anlaşmalar c) Kararnameler d) Meclis İç Tüzükleri - Soruya Git..

07 | Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Özel hukuk sözleşmelerinde t...

Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Özel hukuk sözleşmelerinde taraflar arasında eşitlik yoktur
b) Özel Hukuk sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar Danıştayda giderilir
c) İdari sözleşmelerde taraflardan birinin idare olması şart değildir
d) İdari sözleşmede taraflardan biri olan idareye bazı üstünlükler tanınmıştır - Soruya Git..

08 | Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı soru cevap

1-sosyal politikadan sorumlu kurumlar hangileridir?
2-dar anlamda sosyal politika görevleri hangi bakanlık tarafından yerine getirilir?
3-çalışma hayatının denetimden sorumlu kurum hangisidir? - Soruya Git..

10 | Çalışma hayatının denetimden sorumlu kurum hangisidir

çalışma hayatının denetimden sorumlu kurum hangisidir - Soruya Git..


Yeni Sorular Cevapsız Sorular Çözülemeyen Sorular Bulmaca Sözlüğü
Benzer Sorular
Tarih Bölümü Yeni SorularArama
Menü
Kapat
Hareket Dökümü
Online Üyeler
 • ali70
  ali70
  Belirtmemiş
 • Vurgun4
  Vurgun4
  Belirtmemiş
 • Sen ihanet ettin
  Sen ihanet ettin
  Belirtmemiş
 • Rüyalar
  Rüyalar
  Belirtmemiş
 • Meral aleyna
  Meral aleyna
  Belirtmemiş
 • Nahm Naham
  Nahm Naham
  Belirtmemiş
 • Vurgun3
  Vurgun3
  Belirtmemiş
 • Big Smoke
  Big Smoke
  Belirtmemiş
 • bella03
  bella03
  Belirtmemiş
 • Nazlıceylanım
  Nazlıceylanım
  Belirtmemiş
 • Jemka
  Jemka
  Belirtmemiş
 • Melisnaz
  Melisnaz
  Belirtmemiş
 • A D
  A D
  Belirtmemiş
 • Gececi kız
  Gececi kız
  Belirtmemiş
 • Aydın U
  Aydın U
  Belirtmemiş
 • Aslhn
  Aslhn
  Belirtmemiş
 • Aşk masalı
  Aşk masalı
  Belirtmemiş
 • Isyankar65
  Isyankar65
  Belirtmemiş
 • Köylü güzeli
  Köylü güzeli
  Belirtmemiş
 • barlikzeynep
  barlikzeynep
  Belirtmemiş
 • Muratt1
  Muratt1
  Belirtmemiş
 • Paksoy
  Paksoy
  Belirtmemiş
 • keskin
  keskin
  Belirtmemiş
 • Batuh
  Batuh
  Belirtmemiş
 • İlaydaaknrc
  İlaydaaknrc
  Belirtmemiş
 • volkan kara
  volkan kara
  Belirtmemiş
 • Hsynnn
  Hsynnn
  Belirtmemiş
 • MEDICINE
  MEDICINE
  Belirtmemiş
 • Darthwader
  Darthwader
  Belirtmemiş
 • Dinconur
  Dinconur
  Belirtmemiş
 • Elif Aslan
  Elif Aslan
  Belirtmemiş
 • Berzan
  Berzan
  Belirtmemiş
 • MaviKuş ASLI
  MaviKuş ASLI
  Belirtmemiş
 • Kartalaltan
  Kartalaltan
  Belirtmemiş
 • hayatınanlmı7
  hayatınanlmı7
  Belirtmemiş
 • tatlıyım
  tatlıyım
  Belirtmemiş
 • Duygux34
  Duygux34
  Belirtmemiş
 • iclalim
  iclalim
  Belirtmemiş
 • Berke59
  Berke59
  Belirtmemiş
 • İrem
  iremugras123
  Kütahya